 Tünel Açma Makineleri (TBM) Seçimi
Tünel açma makineleri (Tunnel Boring Machine - TBM), zeminin özel jeolojik ve jeoteknik
parametrelerinden ötürü, klasik metodların (del-patlat, aç-kapa vb) çalışılamadığı durumlarda
tercih edilir. Bu makinalar temelde, döner başlıklı kazıcı uçların yer aldığı kafa, itme ve yön
pistonlarının bulunduğu orta kalkan, segmentlerin kurulduğu kuyruk kalkanı, çıkartılan
hafriyatı dışarı taşıyan konveyör sistemi ve diğer yardımcı ekipmanların bulunduğu back-up
kısımlarından oluşur.
Bu yöntemde kullanılan ve açılacak tünel boyuyla aynı çapta imal edilen TBM araçları, tüneli
ayna boyunca tam cepheli olarak sürekli kazmak suretiyle, eksen boyunca kesintisiz ilerleme
sağlar.
Bu maksatla, önce detay projede verilen zemin profilleri incelenir.
Tünel ekseni boyunca hangi jeolojik birimlerin geçileceği, bu birimlere ait jeoteknik
sınıflamalar, basınç dayanımları, süreksizlik durumları ve su ihtivası gibi temel parametreler
araştırılır. Söz konusu özelliklere göre, projenin bütünlüğü de göz önüne alınmak şartıyla bir
tünel açma makinesinin tipi ve özellikleri belirlenip (EPB) veya (DOUBLE SHIELD) seçilir.
(Earth Pressure Balanced-Toprak Basınç Dengeli) genelde ince taneli ve suya doygun
zeminlerde, tünel ekseninde ilerleme sağlanırken kazının çökmeden devam etmesini
sağlamak amacıyla kullanılır.
Kazı için hangi sistemin kullanılacağını (hidrolik vibrasyon veya kimyasal karışım) belirlemek
için de güzergah boyunca yapılmış olan jeoteknik etüdlerden faydalanılır.
Genel olarak yumuşak toprak tabakasının içindeki su muhtevası oranı, bu sistemlerden
hangisinin daha ekonomik olacağını belirler.
Su muhtevası arttıkça, yatay zemin gerilmesi de artacağı için, buna karşı koyacak
basınçlandırma işlemi de o oranda artacaktır.
Her iki durumda da, EPB makinalarının parçası olan elektronik sistemler, söz konusu
basınçları kazı boyunca anlık olarak ve otomatik bir şekilde hesaplayarak, karşı basınç
sistemini devreye sokar.
- Kesici uçlar (Uzun süreli aşınmaya dayanımlı, değiştirilebilir metal tırnaklar)
- Başlık (Zemin sertliğine göre hızı ayarlanabilir döner kesiciler)
- Kalkan (Zemin çökmesine karşı engelleyici ve koruyucu metal silindir)
- Konveyör (Kazıcıdan gelen küskülüğü tünel dışına tahliye etme sistemi)
- Mekanik vibratör (Karşı zemin basıncı oluşturma amaçlı itki sistemi)
- Segment ekipmanları (Kazı süresince kalıcı beton tahkimatı yerleştirme sistemi)
- MSV(Segment ve diğer ekipmanları tünel içinde taşıma sistemi)
- Elektromekanik aksam (Güç ve kontrol sistemleri)
- (Tünel içinde hassas eksen tayini için lazer-video sistemi)
- Çevre gözlem sistemi (Metan ve oksijen dedektörü)
- Hidrolik yağ soğutucuları.
- Havalandırma sistemi.
Tünel açma makinaların işletim sistemlerinde ekip ve ekipman seçimi önemlidir .elektrik ve
mekanik olarak günlük,haftalık,aylık ve saatlik bakımları peryotik olarak yapıldığı süresince
arızaların minumuma indiği görülecektir.
Bu işletmenin maliyetini ve iş gücü kaybını önlemiş olur.
Group Tbm Otomasyon personeli müşterilerine 10yıllık montaj ,de montaj işletme tecrübesi
ile Mühendislik ,süpervizörlük, elektromekanik ,montaj ,plc , ve yedek parça hizmeti sunar.
Müşterinin tbm seçiminde elektrik ve back-up sistemlerinde danışmanlık desteği
vermektedir.
Download

Tünel Açma Makineleri (TBM) Seçimi Tünel açma makineleri