EMEA 2014 Yıl Sonu
Promosyonu
Ekim 2014
EMEA Yıl Sonu Promosyonu 2014
Tüm EMEA Bölgesi Süpervizörlerine açık (bir sonraki sayfaya bakınız)
Kalifikasyon:
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
2 ay içerisinde* kümülatif 7,000 TVP toplayın
3 ay içerisinde* kümülatif 10,500 TVP toplayın
4 ay içerisinde* kümülatif 14,000 TVP toplayın
Kalifikasyon dönemi: Eylül 2014 – Aralık 2014
TÜM
SEVİYELER
* Belirtilen Toplam Satış Puanları ardışık aylarda toplanmalıdır ve
kalifikasyonun yapıldığı her ayda minimum 2,500 TVP elde edilmelidir.
Promosyon ödülleri ile ilgili uygulanabilir tüm vergiler yalnızca Üyenin sorumluluğundadır. Vergiler ülkelere gore değişebilir; lütfen yerel vergi kanunlarını inceleyiniz.
2
EMEA Yıl Sonu Promosyonu 2014
Promosyona katılım gösteren ülkeler:
Türkiye, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Botsvana, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çek
Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Gana, Yunanistan, Macaristan,
İzlanda, İsrail, İrlanda, İtalya, Lübnan, Lesoto, Makedonya Cumhuriyeti, Moldova, Namibya,
Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya,
Güney Afrika, İspanya, Svaziland, İsveç, İsviçre, İngiltere, Zambiya
Promosyon ödülleri ile ilgili uygulanabilir tüm vergiler yalnızca Üyenin sorumluluğundadır. Vergiler ülkelere gore değişebilir; lütfen yerel vergi kanunlarını inceleyiniz.
3
EMEA Yıl Sonu Promosyonu 2014
1. Seviye Ödülleri – Sağlıklı Yaşam Tarzı Kiti
Mataralı sırt çantası
Dijital göstergeli
atlama ipi
Direnç bantları
1. Seviye
Promosyon ödülleri ile ilgili uygulanabilir tüm vergiler yalnızca Üyenin sorumluluğundadır. Vergiler ülkelere gore değişebilir; lütfen yerel vergi kanunlarını inceleyiniz.
4
EMEA Yıl Sonu Promosyonu 2014
2. Seviye Ödülleri
Kol saatleri
Portatif Blender/Shaker (elektrikli)
2. Seviye Ödülleri
2. Seviye
Promosyon ödülleri ile ilgili uygulanabilir tüm vergiler yalnızca Üyenin sorumluluğundadır. Vergiler ülkelere gore değişebilir; lütfen yerel vergi kanunlarını inceleyiniz.
5
EMEA Yıl Sonu Promosyonu 2014
3. Seviye Ödülleri
Suya dayanıklı Bluetooth Hoparlör
1. Seviye Ödülleri
Tanita BC-730 Model Tartı
(Herbalife Logolu)
2. Seviye Ödülleri
3. Seviye
Promosyon ödülleri ile ilgili uygulanabilir tüm vergiler yalnızca Üyenin sorumluluğundadır. Vergiler ülkelere gore değişebilir; lütfen yerel vergi kanunlarını inceleyiniz.
6
EMEA Yıl Sonu Promosyonu 2014
Promosyon Kuralları
•
Kalifikasyon Dönemi: Eylül - Aralık 2014 Satış Ayları. Belirtilen tüm aylar, ‘Satış Ayı’ anlamında kullanılmaktadır.
•
Promosyon, EMEA Bölgesi’ndeki* tüm Tam Yetkili Süpervizörlere ve üzeri seviyelere açıktır (Katılımcı ülkelerin tümünü bir sonraki sayfada
görebilirsiniz)
•
Kalifiye olabilmek için Süpervizörler:
– 1. Seviyeye kalifiye olmak için kalifikasyon döneminde 2 ardışık ay* içerisinde kümülatif 7,000 TVP elde etmelidir.
– 2. Seviyeye kalifiye olmak için kalifikasyon döneminde 3 ardışık ay* içerisinde kümülatif 10,500 TVP elde etmelidir.
– 3. Seviyeye kalifiye olmak için kalifikasyon döneminde 4 ardışık ay* içerisinde kümülatif 14,000 TVP elde etmelidir.
*Süpervizörler promosyona kalifiye olmak için, kalifikasyonu yaptıkları her ay en az 2,500 TVP elde etmelidir.
•
Süpervizörlük kalifikasyonu için kullanılan hacim, promosyon doğrultusunda kullanılamaz. Yalnızca Tam Yetkili Süpervizör olarak elde
edilen hacim promosyon doğrultusunda sayılabilir.
•
Kalifiye olanlar Şirket ile iyi ilişkiler içinde olmalıdır.
•
Kalifikasyonlar her bir Üyeliğin kendi başarısına dayalıdır. Ayrı ID’lere sahip boşanmış Süpervizörler, ortak ID’lerindeki hacmin
%100’ünü, artı yeni (kendilerine ait) ID’lerindeki hacmin %100’ünü birleştirerek kullanabilirler.
•
Kalifikasyonlar sadece ve kesinlikle Herbalife’ın takdirine bağlı olarak onaylanır veya reddedilebilir
•
Herbalife Yıl Sonu promosyonuna kalifiye olmak için gerekli hacimin herhangi bir miktarı Herbalife’ın ürünleri yeniden satın almasıyla
sonuçlanacak olursa, Herbalife, ödüllerin tutarını bu yeniden satın alım miktarından kesecektir.
•
Ödülleri alabilmek içim tüm Süpervizörlerin promosyon kayıt websitesinden katılımlarını Kasım 2014 sonuna kadar kaydettirmeleri
gerekmektedir. Kayıt süreciyle ilgili detaylar yakında açıklanacaktır.
•
Promosyon ödülleri ile ilgili uygulanabilir tüm vergiler yalnızca Üyenin sorumluluğundadır. Vergiler ülkelere gore değişebilir; lütfen yerel vergi
kanunlarını inceleyiniz.
7
Download

Dear PowerPoint®* Users,