T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SINAV SONUÇ LİSTESİ
Bölüm / Program :
Eğitim Öğretim Yılı :
Ders Kodu, Adı, Şubesi :
Sonuç İlan Zamanı :
Maliye
2014-2015 Güz Dönem Sınavları
2345009 - MLY319, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, A ġubesi
Henüz YayınlanmamıĢ
Başarı Notu
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Öğrenci No
11-234-002
11-234-028
11-234-037
12-234-008
12-234-009
12-234-010
12-234-019
12-234-024
12-234-032
12-234-035
12-234-039
12-234-040
12-234-041
12-234-048
12-234-049
12-234-050
12-234-051
12-234-052
12-234-056
12-234-060
12-234-063
12-234-064
12-234-065
12-234-067
12-234-073
13-234-065
13-234-066
14-FRB-012
Adı Soyadı
Serkan ARSLANER
Kahraman GÖK
Gamze TOLU
Volkan ÖZDĠKER
Emre Onur ÖZGĠġĠ
Emine ELPE
AyĢe Aylin ALAN
ġadiye ÇARKANAT
Fidan KILAVUZ
Pınar ELMASER
Ramazan YEġĠLTAġ
Süheyla SALMAN
Mahmut ÇĠÇEK
Yunus ÖNCÜ
Tugay ÇOBAN
Fatma ÇOĞAL
AyĢe Fatma KURT
Ahmet ÜLGER
Mehtap PAK
Berrin ÇELEBĠ
Esra DEVECĠOĞLU
Emine ġAVUR
Asiye GÖNÜLALAN
Süleyman POLAT
Seda EROĞLU
Sinem BOLAT
Ali TEKĠN
Cengiz ATAY
MEÜ.EO.FR-225/00
Devam
Durumu
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Sayfa 1 / 1
Ara
Son
Sınav Sınav
73
82
68
68
50
50
73
68
75
68
70
78
50
70
63
50
83
85
80
68
58
58
58
78
55
60
60
62
55
55
Girmedi
100
70
88
68
78
65
58
68
68
65
80
55
60
70
78
50
65
65
62
70
82
60
60
75
85
Ort.
78
68
50
70
71
75
62
55
84
73
58
70
58
61
55
60
81
74
61
68
74
58
75
59
63
77
60
81
Yazıyla
YetmiĢsekiz
AltmıĢsekiz
Elli
YetmiĢ
YetmiĢbir
YetmiĢbeĢ
AltmıĢiki
EllibeĢ
Seksendört
YetmiĢüç
Ellisekiz
YetmiĢ
Ellisekiz
AltmıĢbir
EllibeĢ
AltmıĢ
Seksenbir
YetmiĢdört
AltmıĢbir
AltmıĢsekiz
YetmiĢdört
Ellisekiz
YetmiĢbeĢ
Ellidokuz
AltmıĢüç
YetmiĢyedi
AltmıĢ
Seksenbir
Sonuç
BB
CB
DD
BB
BB
BB
CC
DC
BA
BB
DC
BB
DC
CC
DC
CC
BA
BB
CC
CB
BB
DC
BB
DC
CC
BB
CC
BA
Sonuç Adı
Yayın Tarihi: 14/05/2010
Download

Sınav Sonuçları (Vize)