T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SINAV SONUÇ LİSTESİ
Bölüm / Program :
Eğitim Öğretim Yılı :
Ders Kodu, Adı, Şubesi :
Sonuç İlan Zamanı :
ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri
2014-2015 Güz Dönem Sınavları
2367022 - MLY413, Maliye Politikası, A ġubesi
Henüz YayınlanmamıĢ
Başarı Notu
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Öğrenci No
10236007
10236023
11-236-002
11-236-005
11-236-006
11-236-007
11-236-008
11-236-009
11-236-010
11-236-012
11-236-014
11-236-019
11-236-022
11-236-023
11-236-024
11-236-025
11-236-026
11-236-027
11-236-028
11-236-029
11-236-030
11-236-036
11-236-038
11-236-040
12-236-055
13-236-061
Adı Soyadı
Fatma DURMUġ
Ejder YANARAY
Tuğçe ġAHĠN
Emine ÖZGÜNER
Murat CÖNE
MenekĢe AKA
AyĢe DĠNCER
Suat DEDE
Ġnci BULĞURCU
Hazalsimru KANBĠR
Aysun BAYAZĠT
Ünal OCAKTAN
Murat KARAGÖZ
Merve ATA
AyĢe Gül KENGER
Semra YILDIRIM
Özlem GÜNENDĠ
Kadriye DEMĠRCĠ
AyĢe ÇETĠN
TuğrulĢan EREN
Hüseyin SALĠH
Derya YILDIRIM
Onur UZUN
Alparslan AKTÜRK
Aybike ERSĠN
Melis Pırıl ÖZKÜÇÜK
MEÜ.EO.FR-225/00
Devam
Durumu
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Devam EtmiĢ
Sayfa 1 / 1
Ara
Son
Sınav Sınav
83
50
83
62
93
76
85
76
83
50
83
62
85
66
95
76
83
64
98
82
90
66
85
84
100
74
95
70
83
54
75
72
98
76
93
54
93
82
80
82
73
52
90
74
85
62
98
72
85
86
83
66
Ort.
63
70
83
80
63
70
74
84
72
88
76
84
84
80
66
73
85
70
86
81
60
80
71
82
86
73
Yazıyla
AltmıĢüç
YetmiĢ
Seksenüç
Seksen
AltmıĢüç
YetmiĢ
YetmiĢdört
Seksendört
YetmiĢiki
Seksensekiz
YetmiĢaltı
Seksendört
Seksendört
Seksen
AltmıĢaltı
YetmiĢüç
SeksenbeĢ
YetmiĢ
Seksenaltı
Seksenbir
AltmıĢ
Seksen
YetmiĢbir
Sekseniki
Seksenaltı
YetmiĢüç
Sonuç
CC
BB
BA
BA
CC
BB
BB
BA
BB
BA
BB
BA
BA
BA
CB
BB
BA
BB
BA
BA
CC
BA
BB
BA
BA
BB
Sonuç Adı
Yayın Tarihi: 14/05/2010
Download

Sınav Sonuçları (Vize)