İstanbul Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Koruma ve Güvenlik Gör. Aylık Nöbet Çizelgesi Süreci
Defterdarlığımız ve bağlı 4 ayrı birim için
Her ay sonu diğer ay için nöbet çizelgesi
hazırlanır.
Hazırlanan nöbet çizelgeleri
Defterdar Yardımcısına
imzalattırılır.
Giden evrak süreci
Nöbet Çizelgeleri arşivlenerek işlem
sonlandırılır.
Hazırlayan:
Onaylayan:
Download

Koruma ve Güvenlik Gör. Aylık Nöbet Çizelgesi Süreci