T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı: ACİL HASTA BAKIMI I
Dersin Kodu: İAY1005
Programın Adı: İLK VE ACİL YARDIM
Teorik Uygulama Laboratuar Toplam
Dersin Dersin
Yarıyıl
Kredisi AKTS
Saati
Saati
Saati
Saat
Dili
Türü
I
3
3
0
6
5
7
Türkçe Mesleki
Teorik
Uygulama
Laboratuar
Devam
Zorunluluğu
%70
%80
0
Dersin
Öğretim
Öğretim Görevlisi Sema Koç
Elemanı
Ders Kitabı
Kuğuoğlu, S., Eti Aslan, F., Olgun, N., Acil Bakım, 2004.
Önerilen
- Kuğuoğlu, S., Eti Aslan, F., Olgun, N., Acil Bakım, 2004.
Kaynaklar
- Kaplan, S., Başol, H., Gürbüz, H., İlk Yardım ve Acil Bakım, 2012.
Acil hasta bakımı 1 dersinde; Birinci Değerlendirme Tekniklerini, İkinci
Dersin Amacı Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak ve Tıbbi acillerde, acil bakım uygulama
yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
1. Birinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,
2. Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak,
3. İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,
4. Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak,
Dersin
5. Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek,
Öğrenme
6. Solunum Sıkıntısında Acil Bakım Uygulamak,
Çıktıları
7. Kardiyo Vasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek,
8. Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım Uygulamak,
9. Sinir Sistemi Hastalıkları Değerlendirmek
10. Sinir Sistemi Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak.
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
(X) Sözel Anlatım
(X) Örnek Olay
(X ) Bilgisayar Destekli
(X) Tartışma
(X) Drama
(X) Laboratuar
(X) Problem Çözme
( ) Buluş Yoluyla
(X) Gösterip Yaptırma
( ) Deney
( ) Proje
( ) ……………..
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Araçlar
Yöntem
Yüzde
Ara Sınavlar
Ara Sınav (Vize Sınavı)
X
Ödev(ler)/seminer(ler)
Proje
%40
Dönem Ödevi
Uygulama
X
Derse Devam ve Katılım
X
Diğer (……..)
Dönem Sonu Sınavı (Final Sınavı)
X
%60
Toplam
%100
HAFTALIK KONULAR
DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI
HAFTA
1
Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri
2
Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak
3
Birinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,
4
Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak,
5
İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak
6
İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak (Devamı)
7
Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek
8
Yarıyıl Sınavı
9
Solunum Sıkıntısında Acil Bakım Uygulama
10
Kardiyovasküler sistem hastalıklarını değerlendirmek
11
Kardiyovasküler sistem hastalıklarını değerlendirmek (Devamı)
12
Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım
13
Sinir Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek
14
Sinir Sistemi Hastalıklarında Acil Bakım Uygulamak
HAFTA
HAFTALIK KONULAR
DERSİN UYGULAMA KONU BAŞLIKLARI
1
Olay Yerinin Değerlendirilmesi
2
Bilinç ve Vital bulguları Değerlendirmek
Tansiyon ölçme, vücut sıcaklığı ölçme, solunum ve nabız sayma.
3
Hasta ve Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak (Bilinç kontrolü, hava yolu
açıklığı kontrolü ve dolaşımın değerlendirilmesi)
4
Hasta ve Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak
5
İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak
6
İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak (Devamı)
 Inspeksiyon (gözle muayene ) ,Palpasyon, Oskültasyon, Nöromotor ve duyu
muayenesi tekniklerini uygulamak
 Baş ve boyun muayenesi yapmak
 Göğüs ve sırt muayenesini yapmak
 Batın Muayenesi Yapmak
 Pelvik ve Pubik Muayenesi Yapmak
 Ekstremitelerin Muayenesi Yapmak
7
8
Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek
Solunumun değerlendirilmesi, solunum seslerinin dinlenmesi ve ayırt edilmesi
Yarıyıl sınavı
9
Solunum Sıkıntısında Acil Bakım Uygulama
 Hastaya pozisyon vermek
 Kardiyak monitörizasyon yapmak
 Oksijen satürasyonunu ölçmek
 Hasta ya da yaralıya oksijen vermek
 Oksijen satürasyonunu izlemek
 Damar yolunu açmak
 Entübasyon uygulamak
 AVPU ve ABC’yi değerlendirmek
10
Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek
11
 Hastaya pozisyon vermek
 Kardiyak monitörizasyon yapmak
 Oksijen satürasyonunu ölçmek
 Hasta ya da yaralıya oksijen vermek
 Oksijen satürasyonunu izlemek
 Damar yolunu açmak
 Entübasyon uygulamak
 AVPU ve ABC’yi değerlendirmek
Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek (Devamı)
12
 Nabız saymak
 Kalp seslerini dinlemek
Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım
13
14
Sinir Sistemi Hastalıklarını Değerlendirme
Sinir Sistemi Hastalıklarında Acil Bakım
Download

Acil hasta bakımı - İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu