T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINAV PROGRAMI
(2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI)
DERSİN
KODU
DERSİN ADI
SO 5020
Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri
3
SO 5030
Öğrenme Kuramları
3
SO 5041
Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
3
SO 5050
İlköğretim Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
3
SO 5071
Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri
3
SO 5081
Eğitimde Proje Tasarımı
3
SO 5090
Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları Tasarımı
3
SO 5160
Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar
3
SO 5170
Çevre Okuryazarlığı
3
SO 5181
İlköğretimde Değerler Eğitimi
3
SO 5201
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kavram Yanılgıları
3
SO 5270
Dünya'da ve Türkiye'de Çocuk Hakları Uygulamaları ve İhlalleri
3
SO 5520
Nicel Veri Analizi
3
SO 5530
Nitel Veri Analizi
3
SO 5540
Eğitim Liderliği
3
SO 5550
İlköğretim Matematiğinde Kavram Yanılgıları
3
SO 5560
Eğitim Tarihimizde Öğretmen Yetiştirme
3
H.S.
SORUMLUSU
Doç. Dr.
Cemalettin İpek
Yrd. Doç. Dr.
İbrahim H.
Kuğuoğlu
Yrd. Doç. Dr.
Sinan Çınar
Yrd. Doç. Dr.
Ebru Güveli
Yrd. Doç. Dr. Ali
Faruk Yaylacı
Yrd. Doç. Dr.
Kader Birinci
Konur
Doç. Dr. Halis
Türker Balaydın
Doç. Dr.
Cemalettin İpek
Yrd. Doç. Dr.
İlhan Turan
Yrd. Doç. Dr.
Adem Beldağ
Doç. Dr. Yılmaz
Geçit
Yrd. Doç. Dr.
Cem Topsakal
Yrd. Doç. Dr.
Ahmet Tekbıyık
Yrd. Doç. Dr.
Şengül Atasoy
Yrd. Doç. Dr.
İbrahim Hayri
Kuğuoğlu
Yrd. Doç. Dr. Ali
Sabri İpek
Yrd. Doç. Dr.
SINAV
SAAT
YERİ
I.ARA
SINAV
YARIYIL
BÜTÜNLEME
SONU
SINAVI
SINAVI
B-SS
09:00 14.04.2014 16.06.2014
01.07.2014
B-SS
11:00 14.04.2014 16.06.2014
01.07.2014
B-SS
11:00 14.04.2014 16.06.2014
01.07.2014
B-SS
13:00 14.04.2014 16.06.2014
01.07.2014
B-SS
13:00 14.04.2014 16.06.2014
01.07.2014
B-SS
15:00 14.04.2014 16.06.2014
01.07.2014
B-SS
15:00 14.04.2014 16.06.2014
01.07.2014
B-SS
09:00 15.04.2014 17.06.2014
02.07.2014
B-SS
09:00 15.04.2014 17.06.2014
02.07.2014
B-SS
11:00 15.04.2014 17.06.2014
02.07.2014
B-SS
11:00 15.04.2014 17.06.2014
02.07.2014
B-SS
13:00 15.04.2014 17.06.2014
02.07.2014
B-SS
13:00 15.04.2014 17.06.2014
02.07.2014
B-SS
15:00 15.04.2014 17.06.2014
02.07.2014
B-SS
15:00 15.04.2014 17.06.2014
02.07.2014
B-SS
09:00 16.04.2014 18.06.2014
03.07.2014
B-SS
09:00 16.04.2014 18.06.2014
03.07.2014
Ahmet Toksoy
SO 5570
Matematik Yazılımları ve Uygulamaları
3
SO 5280
Alan Öğretim Bilgisi
3
SO 5610
Fen Ve Teknoloji Öğretiminde Deneysel Etkinlikler
3
SO 5630
İlköğretimde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
3
SO 5640
Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar
3
SO 5650
Okul-Aile-Çevre İlişkileri
3
SO 5660
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Eğitiminde Çoklu Zekâ
Uygulamaları
3
SO 5670
Doğal Afetler Eğitimi
3
SO 5690
Eğitimde Ölçek Geliştirme
3
SO 5700
Bilimsel Araştırma Etiği
3
S0 5710
Kültürler Arası İletişim
3
S0 5720
Gelişim ve Öğrenme
3
S0 5730
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
3
SO 5750
Sözlü İfade Becerilerinde Diksiyon Ve Beden Dili
3
SO5760
Avrupa Birliği Eğitim Politikaları ve Türk Eğitim Sistemine Etkisi
3
SO5770
Eğitimde Çağdaş Felsefi Yaklaşımlar
3
Yrd. Doç. Dr.
Ercan Atasoy
Yrd. Doç. Dr.
Nimet Pırasa
Doç. Dr. Halis
Türker Balaydın
Yrd. Doç. Dr.
Nimet Pırasa
Yrd. Doç. Dr.
Cengiz Bayraktar
Doç. Dr.
Cemalettin İpek
Yrd. Doç. Dr.
Adem Beldağ
Yrd. Doç. Dr.
İlhan Turan
Yrd. Doç. Dr.
Ahmet Tekbıyık
Yrd. Doç. Dr.
Selami Yangın
Yrd. Doç. Dr.
Ahmet Toksoy
Yrd. Doç. Dr.
Mahir Özkan
Yrd. Doç. Dr.
İbrahim Hayri
Kuğuoğlu
Yrd. Doç. Dr.
Demet Sancı
Uzun
Yrd. Doç. Dr.
Cem Topsakal
Yrd. Doç. Dr. Ali
Faruk Yaylacı
B-SS
11:00 16.04.2014 18.06.2014
03.07.2014
B-SS
11:00 16.04.2014 18.06.2014
03.07.2014
B-SS
13:00 16.04.2014 18.06.2014
03.07.2014
B-SS
13:00 16.04.2014 18.06.2014
03.07.2014
B-SS
15:00 16.04.2014 18.06.2014
03.07.2014
B-SS
15:00 16.04.2014 18.06.2014
03.07.2014
B-SS
09:00 17.04.2014 19.06.2014
04.07.2014
B-SS
09:00 17.04.2014 19.06.2014
04.07.2014
B-SS
11:00 17.04.2014 19.06.2014
04.07.2014
B-SS
11:00 17.04.2014 19.06.2014
04.07.2014
B-SS
13:00 17.04.2014 19.06.2014
04.07.2014
B-SS
13:00 17.04.2014 19.06.2014
04.07.2014
B-SS
15:00 17.04.2014 19.06.2014
04.07.2014
B-SS
15:00 17.04.2014 19.06.2014
04.07.2014
B-SS
15:00 18.04.2014 20.06.2014
05.07.2014
B-SS
15:00 18.04.2014 20.06.2014
05.07.2014
*BSS- B Blok Seminer Salonu
24 / 03 /2014
Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK
Anabilim Dalı Başkanı
......../........../2014
Prof. Dr. S. Sabri YAVUZ
Enstitü Müdürü
Download

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı -(Yüksek Lisans)