BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Devam eden projeler
Proje Adı: Streptococcus pneumoniae için DNA Aptamerlerinin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu
Proje Ortağı (Yürütücü): Yrd. Doç. Dr. Abdullah Tahir BAYRAÇ
Destekleyen Kurum/Kuruluş: TÜBİTAK (114S856)
Destek Miktarı (TL): 76.000,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Ekim 2014 – Ekim 2016
Proje Adı: Aptamer Kapılı Silika Nanoküreler ile Hızlı ve Hassas Patojen Tanısı
Proje Ortağı (Araştırmacı): Yrd. Doç. Dr. Abdullah Tahir BAYRAÇ
Destekleyen Kurum/Kuruluş: TÜBİTAK (213M315)
Destek Miktarı (TL): 359.951,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Nisan 2014 – Ekim 2016
Proje Adı: Bazı Yerel Ekmeklik Buğday Çeşit ve Köy Popülasyonlarından Geliştirilen Yerel Hatların Tohum DormansisiHasat Öncesi Başakta Çimlenmeye Dayanıklılığının ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Proje Ortağı (Yürütücü): Doç. Dr. Nevzat AYDIN
Destekleyen Kurum/Kuruluş: TÜBİTAK (***)
Destek Miktarı (TL): 371.500,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Nisan 2014 – Ekim 2016
Proje Adı: Bazı Makarnalık Buğday İleri Islah Hatlarının Markör Destekli Kalite Islahı
Proje Ortağı (Yürütücü ve Araştırmacı): Yrd. Doç. Dr. Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLU ve Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM
Destekleyen Kurum/Kuruluş: TÜBİTAK (112T910)
Destek Miktarı (TL): 289.450,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Eylül 2013 - Eylül 2016
Proje Adı: Yeni Geliştirilen bir Ekmeklik Buğday Haritalama Populasyonunda Agronomik, Kalite ve Hastalıklara
Dayanıklılık Bakımından Fenotipik Değişimin ve Genotip x Çevre İnteraksiyonunun Belirlenmesi
Proje Ortağı (Yürütücü): Doç. Dr. Nevzat AYDIN
Destekleyen Kurum/Kuruluş: TÜBİTAK (112O135)
Destek Miktarı (TL): 337.500,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Aralık 2012 - Aralık 2015
Proje Adı: ***
Proje Ortağı (Yürütücü): Yrd. Doç. Dr. Abdullah Tahir BAYRAÇ
Destekleyen Kurum/Kuruluş: KMÜ/BAP (17-M-13)
Destek Miktarı (TL): 18.000,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Haziran 2013 – Aralık 2014
Proje Adı: Agaroz Jel Elektroforezinde DNA Görüntüleme için Ethidium Bromide’e Alternatif Boyaların İncelenmesi
Proje Ortağı (Yürütücü): Yrd. Doç. Dr. Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLU
Destekleyen Kurum/Kuruluş: KMÜ/BAP (***)
Destek Miktarı (TL): 8.000,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: *** 2013 - *** 2014
Proje Adı: Biyo-Malzeme Duyarlı Güneş Pili
Proje Ortağı (Yürütücü): Yrd. Doç. Dr. Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLU
Destekleyen Kurum/Kuruluş: KMÜ/BAP (***)
Destek Miktarı (TL): 8.000,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: *** 2014 - *** 2015
Tamamlanan projeler
Proje Adı: Endüstriyel Kullanım Amaçlı Kimozin Enziminin Alternatif Bir Sistemle Rekombinant Olarak Üretilmesi
Proje Ortağı (Yürütücü): Yrd. Doç. Dr. Yakup ULUSU
Destekleyen Kurum/Kuruluş: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / Teknogirişim Sermayesi Desteği
(1455.TSGD.2012)
Destek Miktarı (TL): 99.710,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Temmuz 2012 - Temmuz 2013
KMÜ Mühendislik Fakültesi Ar-Ge Projeleri - 01.10.2014 - KARAMAN
Proje Adı: Denizli Irkı Horozların Ötüş Sesleri Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi
Proje Ortağı (Yürütücü): Doç. Dr. Metin SEZER
Destekleyen Kurum/Kuruluş: TÜBİTAK (109O346)
Destek Miktarı (TL): 145.000,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Nisan 2010 - Ağustos 2012
Proje Adı: İşlenmiş Gıda Ürünlerinde Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerin ve Uygun DNA İzolasyonu Metodunun
Belirlenmesi
Proje Ortağı (Yürütücü): Yrd. Doç. Dr. Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLU
Destekleyen Kurum/Kuruluş: KMÜ/BAP (***)
Destek Miktarı (TL): 8.000,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: *** 2012 - *** 2014
Proje Adı: Karaman Yerel Elma Çeşitlerinde Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi
Proje Ortağı (Yürütücü): Yrd. Doç. Dr. Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLU
Destekleyen Kurum/Kuruluş: KMÜ/BAP (***)
Destek Miktarı (TL): 8.000,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: *** 2012 - *** 2013
Proje Adı: Makarnalık Buğday İleri Islah Hatlarının Karotenoid Pigment İçerikleri ve Lipoksijenaz Enzim Aktiviteleri
Bakımından Biyokimyasal ve Moleküler Analizleri
Destekleyen Kurum/Kuruluş: KMÜ/BAP (***)
Destek Miktarı (TL): 8.000,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: *** 2011 - *** 2012
KMÜ Mühendislik Fakültesi Ar-Ge Projeleri - 01.10.2014 - KARAMAN
Download

Biyomühendislik Bölümü - Mühendislik Fakültesi