KODU: 398340
HLA B27 (PCR SSP)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
Kitler Sequence Specific Primer (SSP) Typing yöntemi ile çalışmalıdır.
Güncellenmiş tüm HLA allellerinin tespit ve değerlendirmesi bir arada yapılmalıdır.
HLA-B27 SSP nin Low Resolution Tiplendirme kitleri bulunmalıdır.
Bütün kitler amplifikasyon için aynı PCR protokolünü kullanmalıdır ve primerler, kuyulara önceden
pipetlenmiş olmalıdır.
5. Master Mix kitlerin hepsinde kullanılmak üzere standardize ve optimize edilmiş olmalıdır. Taq polymerase,
Master Mix dNTP, buffer, glyserol ve cresol red içermelidir
6. Kit, HLA-B27 allellerinin tamamını tiplendirerek pozitif, negatif sonuç verecektir.
7. Kitin muhteviyatında bulunan PCR tüp striplerinde her test için pozitif ve negatif kontroller bulunacak ve
kuyucuklar PCR primerlerini ihtiva edecektir.
8. Jel Dökme Kabına, kenarları bantlanmadan jel dökülebilmeli ve Jel tepsisi ile UV’de fotoğraf çekilebilmelidir.
Jel fotoğraflandığında bantların üzerinde kuyu numaraları görünmelidir.
9. İlgili firma, kitlerin çalışılması için gerekli olan 1 adet Thermal Cycler (96x0.2’lik), bir takım Jel
Elektroforez Sistemi ile dört çıkışlı güç kaynağı UV Transluminator ve Gelcam kamerayı bir arada
kitler kullanıldığı sürece temin edeceğini teklif mektubunun ekinde belirtmelidir.
10. İlgili firma, kitlerle beraber yeterli miktarda DNA izolasyon kiti, yeterli miktarda DNA size marker,
kullanıma hazır damlalık içinde Ethidium Bromide, Agaroz ve yeterli sayıda filtreli pipet uçlarını
kitler kullanıldığı sürece temin edeceğini teklif mektubunun ekinde belirtmelidir.
11. İlgili firma, kitlerin çalışılması için gerekli pipet seti (p-10,10-100ul,100-1000ul.) ile 8-kanallI 5-50 ul.lik
pipet ve dispenser pipeti, kitler kullanıldığı sürece temin edeceğini teklif mektubunun ekinde
belirtmelidir.
12. İlgili firma, son kullanma tarihinden en az 2 ay önce firmaya haber vermek kaydıyla kitleri uzun
miyadlı olanlarla değiştireceğini teklif mektubunun ekinde belirtmelidir.
1.
2.
3.
4.
Download

KODU: 398340 HLA B27 (PCR SSP) TEKNİK ŞARTNAMESİ