KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Sebahattin ÖZCAN
Ankara Üniversitesi
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ
Düzenleme Kurulu Başkanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK
Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı
Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Ekrem DÜNDAR
Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı
Balıkesir Üniversitesi
SEKRETERYA
Arş. Gör. Muhammet DOĞAN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Arş. Gör. Buğrahan EMSEN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Leyla AÇIK
Prof. Dr. Burhan ARIKAN
Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK
Prof. Dr. Fevzi BARDAKÇI
Prof. Dr. Rıza BASHIROV
Prof. Dr. Hikmet BUDAK
Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL
Prof. Dr. Özer ÇINAR
Prof. Dr. Zeynep PETEK ÇAKAR
Prof. Dr. Naci DEĞERLİ
Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Prof. Dr. Yusuf TURAN
Prof. Dr. İsa GÖKÇE
Prof. Dr. Kemal GÜVEN
Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK
Prof. Dr. Nejdet KANDEMİR
Prof. Dr. Sabire KARAÇALI
Prof. Dr. Zeki KAYA
Prof. Dr. Muhsin KONUK
Prof. Dr. Feray KÖÇKAR
Prof. Dr. Sebahattin ÖZCAN
Prof. Dr. Hasan ÖZDEMİR
Prof. Dr. Şaban TEKİN
Prof. Dr. Sezai TÜRKEL
Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM
Doç. Dr. Mikail AKBULUT
Doç. Dr. Yüksel BÖLEK
Doç. Dr. Ekrem DÜNDAR
Doç. Dr. Ayşe FİLİZ GÜREL
Doç. Dr. Atilla KARŞI
Doç. Dr. Ahmet KOÇ
Doç. Dr. İskender PARMAKSIZ
Doç. Dr. Turgay ÜNVER
Gazi Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Sütçü İmam Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Mississippi State University
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
SÖZLÜ BİLDİRİ
ÖZETLERİ
Glioblastoma Multiforme Beyin Tümörleri İçin İlaç İletiminde Kullanılabilecek
Aptamerlerin Geliştirilmesi
Abdullah Tahir Bayraç*
,1,2,3
2
3
, Hüseyin Avni Öktem ,Weihong Tan
1
Biyomühendislik Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 70100, Karaman,
Türkiye
2
Biyoteknoloji Bölümü, Nanobiyoteknoloji Ar&Ge Grubu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06531,
Ankara,Türkiye
3
Shands Cancer Center, University of Florida, Gainesville, Florida 32611-7200, United States
[email protected]
Özet
Bu çalışmada glioblastoma multiforme’yi özel olarak tanıyan aptamer probları negatif seçilim yapılmadan
tekrarlı hücre SELEX’i temelli bir prosedürün kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Seçilim sonrasında 454
sekanslama teknolojisi SELEX yöntemini izlemek için, biyoenformatik araçlar ise yüksek kapasiteli verilerden
yararlanılarak aptamerleri tanımlamak için kullanılmıştır. Özellikle hedef hücreye bağlanabilen ve nanomolar
düzeyinde ayrılma sabitine (Kd) sahip bir grup aptamer üretilmiştir. Seçilen aptamerler glioblastoma hücre
hattına ait farklı türlere yüksek bağlanma eğilimi gösterirken, diğer kanser hücre hatlarına az ya da hiç bir
bağlanma göstermemektedir. Bu çalışmada üretilen aptamerler glioblastoma hücreleri için moleküler
işaretleyici keşfi için araç olmanın yanı sıra teşhis için kullanılan prob ve hedeflenmiş ilaç dağıtımı gibi farklı
uygulama alanlarında kullanılma potensiyeline sahiptirler.
Anahtar Kelimeler: DNA Aptamer, Cell-SELEX, Glioblastoma, Kanser, İlaç İletimi
Development of Aptamers for Targeted Drug Delivery to Glioblastoma Multiforme
Brain Tumors
Abstract
In this study aptamer probes for specific recognition of glioblastoma multiforme were generated using a
repetitive and broad cell-SELEX-based procedure without negative selection. The 454 sequencing
technology was used to monitor SELEX, and bioinformatics tools were used extensively to identify aptamers
from high throughput data. A group of aptamers were generated that can bind to target cells specifically with
dissociation constants (Kd) in the nanomolar range. Selected aptamers showed high affinity to different types
of glioblastoma cell lines, while showing little or no affinity to other cancer cell lines. The aptamers generated
in this study is used as tools in some applications. First of all they were used as recognition elements for
their specific target in microscopy. They displayed a distinct binding on their target with observable
microscopy images. Also preliminary experiments are carried out with a selected aptamer to be used as drug
delivery vehicle.
Keywords: DNA Aptamer, Cell-SELEX, Glioblastoma, Cancer, Doxorubicin
57
Download

düzenleme kurulu - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi