UMKE-DER Kurucu Üye
Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı
E-Mail
Doğum Tarihi ve Yeri
Unvanı
Eğitim Bilgileri
Başlıca İş Deneyimi
Başlıca Afet
Deneyimleri ve Afet
Çalışmaları
Yabancı Dil Bilgisi ve
Düzeyi
Fadime TAŞCI
[email protected]
Ankara / 1972
Hemşire
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu
Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans
Fatih Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmesi MBA Yüksek Lisans
2013-…..T.C. Sağlık Bakanlığı Afet Kriz Yönetim Merkezi Sorumlusu/ Beyoğlu
Kamu Hastaneler Birliği
1999-2012 T.C. Sağlık Bakanlığı Başhemşire / Gaziosmanpaşa Taksim E.A.H
1997-1999T.C. Sağlık Bakanlığı Başhemşire Yardımcısı, Hizmet içi Eğitim
Koordinatörü / Gaziosmanpaşa Taksim E.A.H
1996-1997 T.C. Sağlık Bakanlığı Hizmet içi Eğitim Koordinatörü / Gaziosmanpaşa
Taksim E.A.H
1994-1997 T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Birimler Sorumlu Hemşiresi, Hizmet içi Eğitim
Koordinatörü / Gaziosmanpaşa Taksim E.A.H
1990-1994-T.C. Sağlık Bakanlığı Koroner Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım
Hemşiresi/ Gaziosmanpaşa Taksim E.A.H
Marmara Depremi Hastane Organizasyonu
Taksim Sinagog Patlamaları Hastane Organizasyonu
Taksim Patlamaları Hastane Organizasyonu
İngilizce / Az Düzeyde
Hizmet içi Eğitim Hemşiresi Yetiştirme Programı
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Eğitimi
Hospital Emergency Management: Concepts and Imlications of CBRNE Incidents
Train-the- Trainer Trainining 29-30 January,2014” Eğitici Eğitimi kursu
Hemşirelik Hizmetlerinde Hasta Güvenliği Eğitimi
Sağlık Personelinin HIV/AIDS Ve CYBE Eğitimi
Başhemşirelikte Yönetim Ve Liderlik Eğitimi
Sağlık Araştırmalarında Veri Analizi Teknikleri Eğitimi
Sağlık Hukuku Programı
Microsoft Excel 2007
Başlıca Aldığı Eğitimler Temel Bilgisayar Eğitimi (Microsoft Exel, Microsoft Publisher, Microsoft Power
Point, Movie Maker)İ
Kişisel Gelişim(iletişim) Eğitimi
KBRN Farkındalık Eğitimi
Temel UMKE Eğitimi.
Sivil Savunma KBRN Farkındalık Eğitimi
Oryantasyon Programlarının Yönetimi kursu
Hemşirelikte Kalite Yönetim Kursu/İzmir
Hemşirelikte Araştırma Kursu
Hemşirelikte Kalite Yönetimi Kursu/İstanbul
Yangın Güvenlik Eğitimi
Sağlık Sektöründen Kaynaklanan Atık Eğitimi
TSE Kalite Yönetim Sistemi.
Kalite Sistem Dokümantasyon
Kuruluş İçi Kalite Tetkiki
“ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneleri
Birliğine Bağlı Hastanelerin Acil Birimlerinde Hizmet Veren Sağlık Çalışanların
KBRN Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi” konulu çalışma devam
ediyor.
“Sağlık Çalışanlarının Suçun Bildirimi Konusunda Bilgi Ve Tutumlarının
Değerlendirilmesi” IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi,
Ankara.
“Eski ve Yeni Fiziki Yapıya Sahip Polikliniklere Başvuran Hastaların Memnuniyet
Kıyaslaması”
“ Sağlık Çalışanlarının El Yıkama Alışkanlıkları Ve El Hijyeni Düzeylerinin
Başlıca YayınlarDeğerlendirilmesi” XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
Sunumlar - Projeler
“Ortopedi Ve Travmatoloji Servisinde Yatan Hastaların Anksiyete Ve Depresyon
Düzeylerinin Belirlenmesi” XXII. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi
“ Hasta Memnuniyetinin Hizmet Alanın Memnuniyetine Etkisi: Bir Hastane
Uygulaması”
“Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007 yılı Hastane Enfeksiyonları”
“Yoğun Bakımda Yatan Hasta Yakınlarının Memnuniyet Düzeyi”
“Yoğun Bakım Hemşireleri İş Doyum düzeyi ve Sertifika Programının İş Doyum
Düzeyine Etkisi”.
“Hastanelerde Örgüt Kültürü” II. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi,
Pamukkale Denizli.
Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği / Kurucu Üye
Üye Olduğu Dernekler
Yönetici Hemşireler Derneği/Üye
Yürüyüş yapmak
Hobiler-Sosyal
Kitap okumak
Aktiviteler
Puzzle yapmak
Download

Detaylı özgeçmiş için tıklayın