07.11.2014
Kadın Sağlığı
10.Sınıf
Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı
1.Hafta ( 15 – 19 / 09 / 2014 )
KADIN SAĞLIĞINA GİRİŞ
1.)Kadın ve Ana Sağlığının Tanımı
2.)Ana Sağlığının Ülke Açısından Önemi
Slayt No : 1
2
Kadın Sağlığı
Kadın Sağlığı
KADIN SAĞLIĞI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1948'de sağlığı, "Yalnızca
hastalık ya da sakatlığın olmaması değil, kişinin
bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik
hâlidir." olarak tanımlamıştır.
Hâlen tüm dünyanın kabul ettiği bu tanıma göre dil, din,
etnik köken, cinsiyet vb. ayrımı olmadan her bireyin
eşit olarak sağlıklı olma hakkı vardır.
3
Kadın Sağlığı
5
4
Kadın Sağlığı
6
1
07.11.2014
Kadın Sağlığı
Kadın Sağlığı
1Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların sağlık
durumunu incelerken hastalık ve sakatlık
yönünden olduğu kadar ruhsal ve sosyal yönden de
tam bir iyilik hâlinin olup
olmaması ve kadınların "tam iyilik durumlarını"
etkileyen faktörler yönünden de sorunu
incelemek ve tanımlamak gerekir. Dolayısıyla kadın
sağlığı da biyolojik etkenlerin yanında
sosyal ve siyasal süreçlerden etkilenmektedir.
7
Kadın Sağlığı
ANNENİN SAĞLIĞI ;
1.) Doğrudan kendisi için önemlidir
VE
2.) Doğacak Çocukların Sağlığı
8
Kadın Sağlığı
SAĞLIKLI KADIN =
SAĞLIKLI GEBE=
SAĞLIKLI ÇOCUK=
SAĞLIKLI TOPLUM
Demektir.
Açısından ÖNEMLİDİR.
9
Kadın Sağlığı
10
Kadın Sağlığı
KADIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ VERİLER ;
1.) Ülkenin coğrafi bölgelerine,
2.) Yerleşim yerinin özelliklerine,
3.) Eğitim düzeyine
göre farklılık gösterir.
11
12
2
07.11.2014
Kadın Sağlığı
DOĞUM ÖNCESİ BAKIM ;
..Anne ve fetusun,
gebelik boyunca
düzenli aralıklarla
gerekli muayene ve
önerilerde bulunularak
eğitimli bir sağlık çalışanı tarafından
İZLENMESİDİR.
13
Kadın Sağlığı
Aile planlaması,
Acil bakım ve sağlık bakımına ulaşım,
Kadına yönelik şiddet, cinsel taciz ve tecavüz,
Doğum öncesi ve doğum sonu bakım sorunlarıdır
15
Kadın Sağlığı
Kadın sağlığını bozan doğurganlık ile ilgili çoğu sorun,
15-49 yaş grubunda ortaya çıkar.
Kadınlarımızdaki mortalite ve morbidite nedenleri;
Erken evlilik ve ergen gebelikler,
Sık ve çok sayıda gebelikler,
Düşükler,
Yetersiz ve dengesiz beslenme,
Enfeksiyon hastalıkları,
Olumsuz çevre koşulları,
Ülkede izlenen genel nüfus politikası
14
Kadın Sağlığı
Sağlıksız koşullarda çalışma ve şiddete maruz kalma
gibi toplumda kadınların daha
yüksek oranda karşı karşıya kaldıkları durumların yanı
sıra sağlıksız yaşam biçimi de belirli
sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir. Kadın
sağlığı; ruhsal, sosyal ve fiziksel iyiliği
içermekte ve fiziksel olduğu kadar, hayatın sosyal,
politik ve ekonomik boyutu tarafından da
belirlenmektedir.
16
Kadın Sağlığı
HAZIRLAYAN
HARİKA
ATA
17
3
Download

1. Hafta