AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili
maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.
Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul
edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden
öğrenilebilir. Bu adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi ve Profesörlük kadrosuna başvuru dosyasında başlıca araştırma eserinin
belirlenmesi, Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin
eklenmesi gerekmektedir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
PROFESÖRLER İÇİN
2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserlerini belirtmesi)
Özgeçmiş
Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,
Lisans, Yüksek Lisans belgesi,
Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,
1 adet fotoğraf,
Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
DOÇENTLER İÇİN
2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Dilekçe
Özgeçmiş
Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım
Lisans, Yüksek Lisans belgesi,
Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,
1 adet fotoğraf
Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
Not: Profesör olanlar Doçent kadrosu ilanına başvuramaz.
YARDIMCI DOÇENTLER İÇİN
2547 Sayılı Yasanın 23.maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Dilekçe (Adayların hangi dilden sınava gireceklerini belirtmesi)
Özgeçmiş
Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım
Lisans, Yüksek Lisans, doktora belgesi,
1 adet fotoğraf
Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
Not: Profesör ve Doçent olanlar Yardımcı Doçent kadrosu ilanına başvuramaz.
BİRİMİ
BÖLÜM
ANABİLİM DALI
UNVANI DERECE ADET
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Doçent
Doçent
2
3
1
1
AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Dahili Tıp Bilimleri
Cerrahi Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
İç Hastalıkları
Genel Cerrahi
Doçent
Doçent
Doçent
1
1
1
1
2
1
Çocuk acil yandal uzmanı olmak.
İç Hastalıkları ve Romatoloji uzmanı olmak.
Karaciğer, Pankreas ve böbrek nakli konusunda deneyimli
olmak. Böbrek nakli konusunda sertifikası olmak.
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Cerrahi Tıp Bilimleri
Cerrahi Tıp Bilimleri
Cerrahi Tıp Bilimleri
Genel Cerrahi
Kulak, Burun ve Boğaz Hast.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Kalp ve Damar Cerrahisi
Doçent
Profesör
Profesör
Yrd.Doç.
3
1
1
1
1
1
1
1
İleri laparoskopik cerrahi eğitimi almış olmak.
Ziraat Fakültesi
Zootekni
Hayvan Yetiştirme
Profesör
1
1
Veteriner Hekim olmak. Çiftlik
tohumlama alanında deneyimli olmak.
Ziraat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Fitopatoloji
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Yrd.Doç.
Doçent
1
1
1
1
Mikoloji alanında uzman olmak.
Sulama, kısıntılı sulama ve tuzluluk konularında deneyimli
olmak.
Ziraat Fakültesi
Toprak Bil. ve Bit. Bes.
Toprak
Yrd.Doç.
3
1
Toprak Genetiği ve Havza Yönetimi konusunda deneyimli
olmak.
Fen Fakültesi
Uzay Bil. ve Teknolojileri
Uzay Teknolojileri
Yrd.Doç.
4
1
Yüksek Enerjili Foton Algılayıcıları konusunda deneyimli
olmak.
Fen Fakültesi
Uzay Bil. ve Teknolojileri
Uzaktan Algılama
Yrd.Doç.
3
1
Lidar, Optik görüntü ve insansız hava araçları bilgileri işleme
konularında deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi mezunu ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı
olmak.
Kalp transplantasyonu ve suni kalp konusunda deneyimli
olmak.
hayvanlarında
suni
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Coğrafya
Batı Dilleri ve Edebiyatları
Yeni Türk Dili
Eski Türk Dili
Türkiye Coğrafyası
Bölgesel Coğrafya
Alman Dili ve Edebiyatı
Doçent
Doçent
Doçent
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
1
1
1
4
5
1
1
1
1
1
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve idari Bilimler
Fakültesi
İktisadi ve idari Bilimler
Fakültesi
Gerontoloji
Eskiçağ Dilleri ve Kül.
Tarih
Psikoloji
Sosyoloji
Bankacılık ve Finans
Yunan Dili ve Edebiyatı
Yeniçağ Tarihi
Deneysel Psikoloji
Uygulamalı Sosyoloji
Doçent
Doçent
Yrd.Doç.
Profesör
Doçent
Yrd.Doç.
2
3
3
1
3
3
1
1
1
1
1
1
Yönetim Bilişim Sistemleri
Doçent
1
1
Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu ve Yönetim Bilişim
Sistemleri alanında doçent unvanı almış olmak.
İktisadi ve idari Bilimler
Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yrd.Doç.
2
1
Veri madenciliği alanında deneyimli olmak.
Makine Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Enerji
Yapı
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
5
2
1
1
Enerji alanında deneyimli olmak.
Betonarme yapı davranışı ve onarım/güçlendirme konularında
deneyimli olmak.
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Elektrik-Elektronik Müh.
Malzeme Bil. ve Müh.
Çevre Mühendisliği
Eğitim Bilimleri
Elektromanyetik Al. ve Mik.Tek.
Malzeme Bilimi ve Müh.
Çevre Teknolojisi
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Doçent
Profesör
Yrd.Doç.
Doçent
1
1
4
1
1
1
1
1
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İlköğretim
Yabancı Diller Eğitimi
Matematik Eğitimi
İngiliz Dili Eğitimi
Doçent
Doçent
1
1
1
1
Fourier-Bessel harmonik analizinde deneyimli olmak.
Doçentliğini İngiliz Dili Eğitimi alanından almış olmak.
Çocuklara yabancı dil öğretimi alanında deneyimli olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
Resim
Ticaret Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Basın-Yayın Tekniği
Fotoğrafçılık ve Grafik
Doçent
Doçent
Doçent
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Doçent
3
1
1
5
4
3
1
1
1
1
1
1
Çevre tasarımı arkeolojisi konusunda deneyimli olmak.
Çağdaş Türk Resim Sanatı konusunda deneyimli olmak.
İlahiyat Fakültesi
İç Mim. ve Çevre Tas.
Resim
Özel Hukuk
Özel Hukuk
Gazetecilik
Radyo, Televizyon ve
Sinema
Felsefe ve Din Bilimleri
Din Eğitimi
Profesör
1
1
Tasavvuf ve İslam eğitim tarihi konusunda deneyimli olmak.
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Alanya Eğitim Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
İlköğretim
Din Felsefesi
Din Felsefesi
Fen Bilgisi Eğitimi
Profesör
Doçent
Yrd.Doç.
1
1
4
1
1
1
Doçentliğini din felsefesi alanında almış olmak.
Doçentliğini din felsefesi alanında almış olmak.
İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora derecesine
sahip olmak .
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler
Protetik Diş Tedavisi
Doçent
2
1
DXA kullanımı konusunda deneyimli olmak.
Avusturya Edebiyatı ağırlıklı çeviri ve sansür tarihi
konusunda deneyimli olmak.
Sol-jel yöntemi konusunda deneyimli olmak.
Çevre biyoteknolojisi konularında deneyimli olmak.
Sınıf içi başarı değerlendirme ve zamanlayıcı ölçme
değerlendirme konusunda deneyimli olmak.
Gazetecilik alanında doktorasını yapmış olmak.
Televizyonculuk alanında deneyimli olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler
Klinik Bilimler
Klinik Bilimler
Periodontoloji
Periodontoloji
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Doçent
Yrd.Doç.
Doçent
1
1
1
1
1
1
Gen Polimorfizmi konusunda deneyimli olmak.
Diyabet ve antioksidanlar konusunda deneyimli olmak.
Volumetrik dental tomografi ve sitomorfometri konularında
deneyimli olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler
Endodonti
Yrd.Doç.
1
1
Endodontik adezyon ve retreatment konularında deneyimli
olmak.
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mut. San.
Yrd.Doç.
5
1
Turizm Fakültesi
Turizm Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
Ayşe Sak Uyg.Bil.Y.O.
Gastronomi ve Mut. San.
Turizm İşletmeciliği
Hemşirelik
Hemşirelik
Hemşirelik
Antrenörlük Eğitimi
Antrenörlük Eğitimi
Rekreasyon
Uluslararası Ticaret ve Loj.
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Doçent
Doçent
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Doçent
5
5
1
1
3
1
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Antalya Devlet Kons.
Müzik
Doçent
3
1
Sanatta yeterliliğini viyolonsel sanat dalında yapımış
olmak. Doçent unvanını müzik alanında almış olmak.
Yrd.Doç.
3
1
Zootekni alanında Lisans,Yüksek lisans ve Doktorasını
yapmış olmak. Bal arısı yetiştiriciliği alanında deneyimli
olmak.
Teknik Bilimler M.Y.O.
Halk Sağlığı Hemşireliği
Psikiyatri Hemşireliği
Hemşirelikte Yönetim
Hareket ve Antrenman Bil.
Spor Sağlık Bilimleri
Rekreasyon
Yaylı Çalgılar
Yiyecek içecek ve gastronomi alanında deneyimli olmak.
Gıda mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış olmak.
Tedarik zinciri yönetimi ile lojistik yönetimi konularında
deneyimli olmak.
Download

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Aşağıda Bölüm ve