ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
2. SINIFLAR NİSAN AYI İNGİLİZCE DERSİ ETKİNLİKLERİ
Sayın Velimiz,
Nisan ayında 5. ünitemiz olan ‘Clothes’ konusunu tamamlanmıştır. What are you
wearing? I’m wearing... yapısı üzerinde durulmuş ve çeşitli ders içi aktivitelerle giysi adları ve
cümle kalıpları pekiştirilmiştir. Öğrencilerimiz ünitemiz sonunda hazırladıkları projeleri
arkadaşlarına sunmuş ve öğrendiklerini kendi hayatlarına geçirme fırsatı yakalamışlardır.
Nisan ayının 3. haftasında başladığımız 6. ünitemizde ise öğrencilerimiz ‘Sports’ başlığı
altında çeşitli spor adlarını ve spor yaparken kullanılan temel hareketleri* tanımışlardır. (* run,
ride a bike, play tennis, play football / basketball, climb a tree, catch a ball, jump, swim,
wave your arms, nod your head, move your legs, shake your body, stamp your feet, clap
your hands, touch your toes, point your fingers, throw a ball, stand on your hand, swing,
do cartwheels, do the splits)
Bu kelimeleri kullanarak öğrencilerimiz can – can’t yapısı ile yapabildikleri ve
yapamadıkları sporları / hareketleri söylemişlerdir. ( I can swim but I can’t play tennis.) Bunun
yanında birbirlerine sorular sorup neler yapabildikleri ve yapamadıkları üzerinde konuşarak
öğrendikleri yapıları tekrar etmişlerdir. ( Can you …..? Yes, I can. / No, I can’t.)
Öğrenciler Computer Assisted Language Learning (CALL) dersinde Microsoft Paint ve
Word programlarını doğru ve etkin şekilde kullanarak, ‘My Superhero’ başlığı altında kendi süper
kahramanlarını çizip sene başından bu yana öğrendikleri kalıpları kullanarak süper kahramanlarını
tanıtan bir yazı yazmışlardır.
Ayrıca öğrencilerimizle haftalık yapılan plana göre Self Access çalışmaları devam etmekte
ve hem içinde olduğumuz konulara yönelik ve hem de geçmiş konularda ek çalışmalar
yapılmaktadır.
Öğrencilerimiz bu ünite içerisinde iki adet portfolyo çalışması yapmıştır. Birinde en seçtiği
birinin kıyafetini tarif etmişlerdir. İkinci olarak da küçük kıyafet kitapçığı hazırlayarak onlara
verilen kişi resimlerini boyamışlar ve renkleri ile tarif etmişlerdir.
SKILLS:
Elizabeth Rose Drury öğretmenimiz tarafından yürütülmekte olan skills dersinde ise
öğrencilerimiz main course dersine paralel olarak kıyafetler ve giydiklerini tanımlamak ile ilgili
yazma ve konuşma etkinlikleri yapmışlardır. Ardından “ The Toy Story” adlı okuma kitabımız
işlenmiştir. Bu kitap içerisinde kelime çalışmaları, okuduğunu anlama çalışmaları yapımış, bu
kitap ile öğrencilerimiz There is / are – has got/ have got gibi yapılarını tekrar etmişlerdir.
Ayrıca pek çok oyuncak isimleri üzerinde durulmuştur. Mart ayının sonu itibari ile de diğer bir
kitabımız olan “Bad Cat, Busy Day ” e başlayacaklardır. Bu kitap içerisinde hem çeşitli
hareketleri, hem de evin bölümlerini ve nesnelerin yerlerini pekiştirileceklerdir.
Ayrıca bu ay boyunca gönüllü öğrencilerimizle çalışmalarını yaptığımız Oxford Big Read
kitap raporlarını hazırlayıp yarışmamıza gönderdik ve büyük bir heyecanla sonuçlarımızı
beklemeye başladık.
İNGLİZCE ZÜMRESİ
ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÖNERİLERİMİZ: Kitabımızın oyunlarının yanı sıra aşağıdaki linkleri
ziyaret ederek geçmiş konulara yönelik eğlenceli oyunlar oynayabilirsiniz.
 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/paintit/bedroom
 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/teddy-dresser
 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-your-own/makeyour-monster
 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-alphabet-song
 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/wordgames/hangman/sports

Download

odtü geliştirme vakfı özel denizli ilkokulu 2013