ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler
2. Doğum Tarihi: 09.01.1979
3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Alan
Radyo Televizyon Sinema
Reklamcılık
Halkla İlişkler
Üniversite
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Yıl
1996-2000
2001-2004
2006-2010
5. Akademik Ünvanlar
Öğretim Görevlisi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Yaşar Üniversitesi 2007-2010
Yardımcı Doçent Dr. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Yaşar Üniversitesi 2010-........
6. Yayınlar
6.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
•
AYBAR SABUNCUOĞLU, Ayda& GÖKALİLER, Ebru (2011). “A More Effective
Way To Advertise The Distance Education Programmes: Mobile Marketing
Approach”, Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, April 2011
ISSN 1302-6488 Volume: 12 Number: 2 Article 6, ss: 91-101.
•
GÖKALİLER, Ebru & SABUNCUOĞLU, Ayda. (2008). "Bilgi İletişim Teknolojileri
ile Reklam Ajanslarının Değişen Yüzü: İnteraktif Ajanslar Avenue A/Razorfish
İnteraktif Ajans Örneği”, Journal of Yaşar University, No:10, V:3.
6.2 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
•
GÖKALİLER, Ebru&AYBAR SABUNCUOĞLU, Ayda& GÜLAY, Göker (2011).
“Bir Statü Tüketimi Göstergesi Olarak Iphone Markalı Akıllı Telefon Algısı:
Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Journal of Selcuk Communication,
7 (1).
6.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
•
SABUNCUOĞLU, Ayda & GÖKALİLER, Ebru (2009). “Advertising the Distance
Education Programs: Campaign Processes of the Distance Education Programs”,
1
Chapter VI, THE CHALLENGES FOR MARKETING DISTANCE
EDUCATION IN ONLINE ENVIRONMENT: AN INTEGRATED
APPROACH. Editors: Prof. Dr. Ugur DEMIRAY, Assist. Prof. Dr. N. Serdar
SEVER, Anadolu University/TURKEY, ISBN 978-975-98590-6-0, pp: 207-277.
•
GÖKALİLER, E., AYBAR Sabuncuoğlu, A. (2011): “Brand Management Process
For The Online Education Programmes”, MARKETING ONLINE EDUCATION
PROGRAMS, Editors: Prof. Dr. Uğur Demiray, Assist Prof. Dr. N. Serdar Sever,
Chapter 6, pp: 56- 74, U.S.A, Information Science Reference, IGI Global.
6.4. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
•
GÖKALİLER, Ebru (2014). Spor Endüstrisinde Spor Tüketimi ve Marka İlişkisi, Ed.
Volkan Ekin, Türkiye’de Spor ve Medya, İstanbul: Köprü Yayınları, s.91-112,
ISBN: 978-605-63784-4-7
•
GÖKALİLER, Ebru (2013). Pull Marketing. Ed. Çağrı Bulut ve İge Pırnar,
Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
ISBN: 978-605-133-567-4.
•
GÖKALİLER, E., YALIM, F. (2008) “Medya ve Cinsellik”, Medya Analizleri.
Editör: GÖKSEL, A.B., GÜLTEKİN, B., Ankara, Nobel Yayınları, s.177-199.
6.5 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
•
SABUNCUOĞLU, Ayda & GÖKALİLER, Ebru (2014). “Food Porn Advertising As
A New Advertısıng Approach: A Research On The Food Porn Advertısıng Among
Unıversıty Students’ Poınts Of Vıews In Izmır, Turkey”, 12th International Symposium
Communication in the Millenium, Eskişehir, 15-18 Haziran 2014.
•
GÖKALİLER, Ebru & ALİKILIÇ, Özlem (2014). “Kadın Girişimcilere Ait
İşletmelerin Marka Yaratım Ve İletişim Süreçlerinde Sosyal Medyanın Yeri” 1.
Uluslararası Yeni Medya ve Kadın Sempozyumu, Uşak, 28-30 Mayıs 2014.
•
AKTUĞLU, Karpat, Işıl & SABUNCUOĞLU, Ayda & GÖKALİLER, Ebru, (2009),
“Mutluluk Pazarlaması Kapsamında Türkiye’deki Çikolata Reklamlarında Mutluluk
Kavramının Kullanımı”, 1. International Marketing Communication Symposium,
29 Mayıs 2009, İzmir, Turkey.
•
GÖKALİLER, Ebru & SABUNCUOĞLU, Ayda (2008). “Search Engine Advertising
and Google Adwords: A Research on the Search Engine Advertising Awareness in
Universities of Izmir, Turkey”, 6th International Symposium Communication in
the Millenium, İstanbul, 14-16 Mayıs 2008.
•
AKTUĞLU, Karpat, Işıl & GÖKALİLER, Ebru & SABUNCUOĞLU, Ayda. (2008),
“Duygusal Zeka Temelinde Bireylerin Aşkla Bağlandıkları Markaların (Lovemark)
Yaratımında Rol Oynayan Reklam Çekicilikleri”, 2. International Emotional
Intelligence Symposium, İzmir, 9-10 Ekim 2008, s: 387-415.
2
6.6 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
• GÖKALİLER Ebru (2014). “Marka şehir yaratımında konumlandırmanın önemi:
Seferihisar Cittaslow Örneği” “Marka Şehir İzmir” Sempozyumu, İzmir, 15-26
Aralık 2014 (Sunum).
• AKINCI VURAL, B., GÖKALİLER E., (2007). “Bilgi İletişim Teknolojilerinde
Markalaşma Süreci, Markalaşma Sürecinde Turkcell’in Web Kullanımı”, Gaziantep
Markatek Konferansı, Gaziantep, 18-19 Mayıs 2007, 189-199.
6.7 Hakemli Olmayan Dergi
•
SABUNCUOĞLU, Ayda & GÖKALİLER, Ebru (2010), “Medya Yakınsaması, Yeni
Televizyonculuk ve Yeni Reklam Anlayışı: Advertainment” Pİ – Pazarlama ve
İletişim Kültürü Dergisi, Bahar 2010/02, ss:.40-42
•
GÖKALİLER E., (2007), “Markalaşmak ya da Markalaşamamak İşte Bütün Mesele
Bu!”Akşam Gazetesi Ege Eki, Reklamcı Köşesi, 8 Temmuz 2007, s.4.
7. Ulusal & Uluslararası Projelerde Görev:
• Tübitak Projesi-3001 (Temmuz 2014-….), Süt Ve Süt Ürünlerine Yönelik Tüketici
Algısı: Medyada Yanlış Enformasyonun Etkileri, Araştırmacı.
8. İdari Görevler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2013 (Aralık) –…. : Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı
2013 (Aralık) - .... : Yaşar Üniversitesi SBE Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi
2013 (Aralık) - …. : Yaşar Üniversitesi SBE Yönetim Kurulu Üyesi
2014 - …. : Yaşar Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyesi
2010 - 2011: Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı
2010 - 2011: Yaşar Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyeliği
2010 - 2011 : Yaşar Üniversitesi İletişim Topluluğu Akademik Danışmanlığı
2009 - 2011: İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Staj Komitesi
Üyeliği
2009 - ... : YAFA (Yaşar Üniversitesi Faaliyet Ajansı) Yönetim Kurulu Üyeliği
2008-…: İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Akademik
Danışmanlık
9. Diğer
•
Uluslararası/Ulusal Seminerler/Sertifika Programları/Jüri Üyeliği
1. 19.10.2014: Sosyal Medya Platformları: Kurumsal Web Siteleri ve Kurumsal Web
Siteleri Üzerinden Online Medya İlişkilerinin Yönetilmesi, Basın Yayın ve
Enformasyon İzmir İl Müdürlüğü ve YÜSEM Sosyal Medya Sertifika Programı,
İzmir/TÜRKİYE.
2. 20.10.2014: Sosyal Medya Platformları: Kurumsal Web Siteleri ve Kurumsal Web
Siteleri Üzerinden Online Medya İlişkilerinin Yönetilmesi, Basın Yayın ve
Enformasyon İzmir İl Müdürlüğü ve YÜSEM Sosyal Medya Sertifika Programı,
İzmir/TÜRKİYE.
3
3. 30.10.2013-01.11.2013: Nevşehir Valiliği Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Sosyal
Medya Araçlarının Ergenler Üzerindeki Etkisi Çalıştayı / 31.10.2013 tarihinde
Sosyal Medya Okuryazarlığı Sunumu, Çalıştay Grubu Üyeliği, Nevşehir, TÜRKİYE.
4. 30.10.2013-01.11.2013: GÖKALİLER, Ebru (2013), “Sosyal Medya Okuryazarlığı”,
Sosyal Medya Araçlarının Ergenler Üzerindeki Etkisi Çalıştay Raporu, AB Gençlik
Programları Eylem 5.1 Projesi, Nevşehir 2013, ss: 31-34
5. 24.03.2013: Ege Üniversitesi Genç Beyin Fırtınası Jüri Üyeliği
6. 09. 03. 2013: “Sosyal Medya Platformları: Arama motorları, Arama Motoru
kullanıcıları ile İlişkilerin Yönetilmesi”, YÜSEM, Sosyal Medya Sertifika
Programı, Izmir/TÜRKİYE.
7. 09. 06. 2013: “Sosyal Medya Platformları: Arama motorları, Arama Motoru
kullanıcıları ile İlişkilerin Yönetilmesi”, YÜSEM, Sosyal Medya Sertifika
Programı, Izmir/TÜRKİYE.
8. 10.06.2012: “10.06.2012: Sosyal Medya Platformları: Kurumsal Web Siteleri ve
Kurumsal web siteleri üzerinden Online Medya İlişkilerinin Yönetilmesi”, YÜSEM,
Sosyal Medya Sertifika Programı, Izmir/TÜRKİYE
9. 06-13.06.2008: “Brand Management”, Teaching Staff Mobility, Erasmus Programme.
Patras Üniversitesi, Yunanistan.
10. Akademik Üyelik
• Euprera (European Public Relations Education and Research Association) Member,
http://www.euprera.org/, 2010-….
11. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2013-2014
Dersin Adı
İLET 561 Reklam Analizi (YL)
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
3
0
PRAD 410 Halkla İlişkiler Projesi
4
4
PRAD 353 Reklam Metin Yazarlığı 2
2
PRAD 305 Marka iletişimi
3
0
PRAD 314 Medya planlama
3
0
PRAD 212 İnternet Reklamcılığı
2
0
PRAD 440 Reklam Projesi
3
6
ILET 566 Yeni Medya ve
Reklamcılık (YL)
İLET 561 Reklam Analizi (YL)
3
0
3
0
PRAD 440 Reklam Projesi
4
4
Bahar
Güz
2014-2015
4
Bahar
PRAD 353 Reklam Metin Yazarlığı 2
2
PRAD 305 Marka iletişimi
3
0
PRAD 314 Medya planlama
3
0
PRAD 440 Reklam Projesi
3
6
ILET 566 Yeni Medya ve
Reklamcılık (YL)
3
0
5
Download

Yard. Doç. Dr. Ebru GÖKALİLER - İletişim Fakültesi