ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Armağan GÖZKAMAN
2. Doğum tarihi
: 1975
3. Unvanı
: Yrd. Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Uluslararası İlişkiler
Galatasaray Üniversitesi
1999
Y. Lisans
Siyaset Bilimi
Avrupa Birliği
Robert Schuman (Strasbourg) Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
2001
2003
Doktora
Uluslararası İlişkler & Strasbourg Üniversitesi & Marmara
Avrupa Birliği
Üniversitesi (Müşterek doktora)
2010
5. Akademik Ünvanlar: Yrd. Doç. Dr.
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
7.Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
GÖZKAMAN A., "Le Déploiement du Bouclier Antimissile Américain en Europe de l’Est comme Pierre
d’Achoppement entre les Etats-Unis et la Russie", Geopolitica, 52 (3), 2013, ss. 84-93.
GÖZKAMAN A., “Turkey and the European Union vis-à-vis the Syrian Question: Parallelism with
Limits”, European Journal of Social Sciences, 40 (2), Ekim 2013, ss. 154-164.
GÖZKAMAN A., “De Gaulle’s Conception of Europe as a Promoter of French Interests”, European
Journal of Social Sciences, 40 (1), Ekim 2013, ss. 154-164.
GÖZKAMAN A., “Turkey’s Objections to the EU’s Security and Defence Policy”, European Journal of
Social Sciences, 35 (1), Ekim 2012, ss. 93-101.
GÖZKAMAN A., "La Diplomatie Turque face à la Question Syrienne", Geopolitica, 48 (4), 2012, ss. 8493.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins)
basılan bildiriler.
GÖZKAMAN A., “The Conceptual Basis of the European Union Crisis Management”, European Union
Policies in the Making, Tischner European University, Krakow, Poland, 2008, pp: 191-202.
GÖZKAMAN A., "La Diplomatie Européenne face à la Crise Nucléaire Iranienne", Colloque
International Organisé par l’Association France-Canada, Université Robert Schuman, Strasbourg,
France, 2007.
7.3 Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
GÖZKAMAN A., “The Iraqi Conundrum: A Source of Insecurity for Turkey?” in CANAN-SOKULLU E.
(Ed.), Debating Security in Turkey: Challenges and Changes in the 21st Century, Lexington- Rowman
and Littlefield, Lanham, Maryland, 2013, ss. 157-172.
7.4.Ulusal Dergilerdeki Yayınlar
GÖZKAMAN A., “Media Coverage on Iran and Iraq: Is the EU Ready to Take in Turkey?”, Turkish
Review of Middle East Studies, OBIV, cilt 16, Istanbul, 2005, ss. 121-134.
GÖZKAMAN A., “Iranian Nuclear Crisis and the EU Diplomacy: Crossing the Rubicon”, Turkish Review
of Middle East Studies, OBIV, cilt 16, Istanbul, 2005, ss. 159-184.
Armağan GÖZKAMAN
1/4
GÖZKAMAN A. & OĞURLU E., “Turkish Candidacy to the EU: A Factor for the Rejection of the Treaty
Establishing a Constitution for Europe?”, Turkish Review of Balkan Studies, OBIV, cilt 16, Istanbul,
2005, ss. 119-141.
7.5 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
Kitap Bölümü:
GÖZKAMAN A., “Litvanya - Avrupa Birliği İlişkileri: 1991-2004” in TEZCAN E. (Ed.), Avrupa Birliği’ne
Üye Ülkeler, Aday Ülkeler ve Potansiyel Aday Ülkelerin Avrupa Birliği’ne Giriş Süreci ve Kurumsal
Yapılanması (Haziran 2014’te yayınlanacak)
Çeviri Kitaplar: Tezler :
Yüksek Lisans:
L’Identité Européenne de Sécurité et de Défense: Un Parcours Difficile
Danışman : Beril DEDEOĞLU (2003)
Identité Européenne de Sécurité et de Défense : Atouts et Obstacles
Danışman : Yves JEANCLOS (2001)
Doktora:
Turkey’s Response to Post-Cold War International Crises in the Context of Her Relations with
the EU
Danışman: Yves Jeanclos & Beril DEDEOĞLU (2009-2010)
8. Projeler:
9. İdari Görevler: İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları Merkezi Koordinatörlüğü (2004-2010)
10. Bilimsel kuruluşlara Üyelikler: International Studies Association
11. Ödüller / Burslar

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yüksek lisans eğitimini desteklemek amacıyla AB Komisyonu
tarafından verilen Jean Monnet bursu (Eylül 2000 – Eylül 2001)

Fransız Hükümeti tarafından toplam 18 ay boyunca verilen doktora bursu (2006 – 2008)

12.Son iki yılda Verdiğiniz Lisans ve Lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik yıl
Haftalık Saat
Dersin Kodu ve Adı
Öğrenci
Sayısı
Ders
2011 - 2012
2012 - 2013
Uyg.
Lab.
Siyasal Düşünceler Tarihi
3
22
Siyasal Düşünceler ve Devlet Teorileri
12
135
Yerel Yönetimler ve Demokrasi (YL)
6
50
Sosyal Hareketler ve Sivil Eylem
3
40
Armağan GÖZKAMAN
2/4
Türk Dış Politikası
3
45
Modernite ve Tüketim Toplumu
2
110
Uluslararası Güncel Sorunlar (YL)
3
25
Uluslararası Politik Ekonomi (YL)
3
25
Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümü
3
40
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
3
40
Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar
2
45
Uluslararası Hukuk
3
80
Siyaset Bilimine Giriş
2
110
13. Diğer İş Deneyimleri
İş Deneyimi
Beykent Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent doktor
(6 Ekim 2012 – ).
İstanbul Aydın Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent
doktor (1 Eylül 2010 – 31 Temmuz 2012).
İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde araştırma görevlisi
(22 Mart 2004 – 30 Haziran 2010)
Profesyonel Kurslar
Mart – Temmuz 2007: Avrupa Konseyi Siyasi İşler Departmanı’nda staj
Ağustos 2006: Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde Bölgesel İşbirliği temalı (bir hafta süren) Tuna Rektörler
Konferansı Yaz Okulu’na katılım (10 ECTS kredisi alınmıştır).
Temmuz 2004: Brüksel ve Viyana’da Avrupa Karar Alma Süreci üzerine iki haftalık üniversitelerarası yaz
okuluna katılım.
Mart 2001: Paris’te bulunan Ulusal Güvenlik Yüksek İlimleri Enstitüsü’nde savunma üzerine lisansüstü
öğrencilerine yönelik eğitim.
Temmuz 1999: Fransa’nın Tours şehrinde düzenlenen (üç hafta süren) İnsan Hakları ve Demokratik
Yurttaşlık Yaz Okulu’na katılım.
Diğer
Özeti basılmış tebliğler:
Kasım 2007
“Les Réactions de la Russie au Déploiement du Système Antimissile Américain en
Pologne et en République Tchèque”, Genç Araştırmacılar Uluslararası Konferansı
(Kişinev, Moldova).
Kasım 2006
“Challenges for the EU’s Response to Crisis Affected Regions”, Genç Araştırmacılar
Uluslararası Konferansı (Kişinev, Moldova).
Basılmamış tebliğler:
Haziran 2010
“Turkey’s Objections to European Security and Defence Policy”, Türkiye ve AB: Katılım
Sürecinde Fırsatlar ve Zorluklar, Avrupa Etütleri Türk Üniversiteler Birliği (TUNAECS)
Konferansı, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
Aralık 2008
“The Responsibility to Protect as a Common Approach by the EU and Turkey”, Özgürlük ve
Demokrasi, Avrupa Algılamaları, Avrupa Perspektifleri Konferansı (Ljubljana, Slovenya).
Eylül 2006
“Turkey’s Reaction to International Crises and Its Compatibility with the EU’s Common Foreign
and Security Policy”, Orta Doğu ve Orta Asya Konferansı, Utah Üniversitesi, ABD.
Armağan GÖZKAMAN
3/4
Haziran 2006
“La Constitution Européenne en tant qu’Indicateur sur la Question Turque”, Avrupa Birliği’nde
Türkiye, Türkiye’de Avrupa Birliği, Türkiye Üzerine Disiplinlerarası İncelemeler ve Araştırmalar
Çalışma Grubu, 4. Araştırma Günleri, Paris, Fransa (sağlık sorunlarından ötürü sunum
gerçekleştirilemedi).
Aralık 2005
“Turkish Membership in the EU as a Threat in European Media: Is Europe Ready to Extend its
Borders towards the Unstable Middle East?”, Avrupa Güvenliği ve Medya Konferansı, Britanya
Uluslarası Çalışmalar Derneği (St. Andrews, İskoçya).
Haziran 2005
“Europe du Futur – Groupe de Turquie: une Contribution à l’Avenir de l’Europe”, Avrupa
Anayasası: Oluşumlar ve Kullanımlar, Yönetim ve Kamu Politikaları Üniversite Araştırma
Merkezi (Amiens, Fransa).
Çeşitli etkinlikler:
Ağustos 2009
Tuna Bölgesi’nde Rejim Değişimi ve Geçiş Dönemi konulu 6. Tuna Rektörler
Konferansı Yaz Okulu’nda çalışma grubu liderliği (Budapeşte, Macaristan).
Mart 2005 – Haziran 2010
İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerine verilen kariyer gelişimine yönelik
eğitimler.
Sonbahar 1998
Galatasaray Üniversitesi Avrupa Araştırmaları ve Dokümantasyon Merkezi
Kütüphanesi’nin kuruluş aşamasında aktif rol.
Armağan GÖZKAMAN
4/4
Download

Armağan GÖZKAMAN - Beykent Üniversitesi