BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz
Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Profesör,Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.
Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile
doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)
Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile
doçentlik belgeesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım
dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf,
yayın listesi, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek
Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek) başvuracaklardır.
- Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan
başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. İLANEN DUYURULUR.
İlan Başlangıç Tarihi: 21.07.2014
Son Başvuru Tarihi : 05.08.2014
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik
Fen-Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları
ANABİLİM/ANASANAT
DALI/PROGRAMI
Matematiğin Temelleri ve
Matematikolojik
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Yrd.Doç.
4
1
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji
Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Yrd.Doç.
3
1
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Yrd.Doç.
4
1
Fen-Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Yrd.Doç.
1
2
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Yrd.Doç.
4
1
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Dili
Yrd.Doç.
4
1
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Biyoteknoloji
Doçent
1
1
Bitki Biyoteknolojisi alanında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim
Resim ASD
Yrd.Doç.
1
1
Alanda Sanatta Yeterlilik yapmış olmak ve Baskı Resim alanında çalışmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik
Seramik ASD
Yrd.Doç.
3
1
Güzel Sanatlar Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Sinema ve Televizyon
Yrd.Doç.
4
1
Güzel Sanatlar Fakültesi
Müzik
Yrd.Doç.
5
1
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Petrol ve Doğalgaz Müh.
Petrol Arama
Yrd.Doç.
1
1
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Petrol ve Doğalgaz Müh.
Petrol İşletme
Yrd.Doç.
1
1
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Donanımı
Yrd.Doç.
1
1
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Donanımı
Yrd.Doç.
3
1
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Hidrolik
Yrd.Doç.
4
1
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Hidrolik
Yrd.Doç.
5
1
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
Genel Jeoloji
Yrd.Doç.
3
1
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
UNVANI
DER.
ADEDİ
Yrd.Doç.
1
1
ÖZEL ŞARTLAR
Sayısal Yarıgruplar üzerinde çalışmaları olmak.
Azerbeycan Mimarisi alanında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik veya Seramik-Cam bölümlerinde doktora veya
sanatta yeterlilik yapmış olmak.
İletişim Fakültesi veya Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olmak.
Alanında Sanatta Yeterlilik ya da Doktora yapmış olmak.
Jeoloji veya Petrol ve Doğalgaz Müh. Bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili bölümde
doktora yapmış olmak.
Jeoloji veya Petrol ve Doğalgaz Müh. Bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili bölümde
doktora yapmış olmak.
Elektrik, Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak,ilgili
bölümde doktora yapmış olmak.
Elektrik veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak,ilgili bölümde
doktora yapmış olmak.
İlgili bölümden lisans mezunu olmak ve "Küresel İklim Değişikliği" konusunda
çalışma yapmış olmak.
İlgili bölümden lisans mezunu olmak ve ilgili anabilim dalında doktora yapmış
olmak.
"Dolomitler üzerine" doktora çalışması yapmış olmak.
BİRİMİ
ANABİLİM/ANASANAT
DALI/PROGRAMI
BÖLÜMÜ
UNVANI
DER.
ADEDİ
ÖZEL ŞARTLAR
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Yrd.Doç.
1
1
İlgili bölümde doktora yapmış olmak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Yrd.Doç.
3
1
İlgili bölümde doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
Yönetim ve Organizsyon
Doçent
3
1
Alanında doçentliğini almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslar Arası İlişkiler
Siyasi Tarih
Yrd.Doç.
3
1
İlgi alanda Osmanlıdan günümüze Aşiret -Siyaset konularında çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslar Arası İlişkiler
Uluslar Arası İlişkiler
Yrd.Doç.
4
1
Uluslararası Güvenlik konusunda çalışmış olmak.
Teknoloji Fakültesi
Otomotiv Mühendisliği
Yrd.Doç.
4
1
Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi veya Teknik Eğitim Fakültesi
Lisans mezunu olup ilgili alanda doktora yapmış olmak .
Teknoloji Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Müh.
Yrd.Doç.
1
2
Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi veya Teknik Eğitim Fakültesi
Lisans mezunu olup ilgili alanda doktora yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Müh.
Yrd.Doç.
4
1
Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi veya Teknik Eğitim Fakültesi
Lisans mezunu olup ilgili alanda doktora yapmış olmak .
Teknoloji Fakültesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Yrd.Doç.
3
1
Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi veya Teknik Eğitim Fakültesi
Lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Sağlık Yükseokulu
Hemşirelik Bölümü
Yrd.Doç.
4
1
Hemşirelik ile ilgili herhangi bir alanda Doktora yapmış olmak.
Sağlık Yükseokulu
Hemşirelik Bölümü
Yrd.Doç.
4
1
Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını Kulak Burun Boğaz alanında yapmış
olmak.
Sağlık Yükseokulu
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Yrd.Doç.
4
1
Beslenme ve Diyetetik ile ilgili herhangi bir alanda Doktora yapmış olmak
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
Antrenörlük
Yrd.Doç.
5
1
Eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanında Doktora yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
Spor Yöneticiliği
Yrd.Doç.
5
1
Spor Yöneticilerinin karar verme ve problem çözme becerileri üzerine çalışmış
olmak.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği
Doçent
1
1
Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği
Yrd.Doç.
3
1
Turizm İşletmeciliği alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ve
Profesyonel Turist Rehberliği kokartına sahip olmak.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği
Yrd.Doç.
4
1
Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
Prof.
1
1
Gastronomi alanında çalışmaları olmak.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
Yrd.Doç.
3
1
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Spor Yöneticiliği
İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
Arap Dili ve Belagatı
Prof.
1
1
İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
Arap Dili ve Belagatı
Yrd.Doç.
1
1
İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
Hadis
Prof.
1
1
İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
Hadis
Yrd.Doç.
5
1
İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri
Din Bilimleri
Yrd.Doç.
5
1
İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi
Yrd.Doç.
1
1
Kelam veya İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim dalında doktora yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
ANABİLİM/ANASANAT
DALI/PROGRAMI
Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat
Yrd.Doç.
5
1
İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
Tasavvuf
Yrd.Doç.
5
1
İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
Tefsir
Doçent
1
1
İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri
İslam Felsefesi
Yrd.Doç.
4
1
İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
Tefsir
Yrd.Doç.
4
1
İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
İslam Hukuku
Prof.
1
1
İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
İslam Hukuku
Yrd.Doç.
1
1
İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
UNVANI
DER.
ADEDİ
ÖZEL ŞARTLAR
Download

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAMI UNVANI