KalDer İzmir Genel Katılıma Açık Eğitim Programı 2014 - İkinci Yarıyıl
Eğitimler
Gün
Sayısı
Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA)
2
Kobetsu Kaizen (Odaklanmış İyileştirmeler)
1
Müşteri İlişkilerinin Etkili Yönetimi ve CRM içim Uygun İş Modelinin Oluşturulması
2
Bütünleşik Yönetim Sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) Temel Bilgilendirme
Eğitimi
3
Bütünleşik Yönetim Sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) İç Denetçi Eğitimi
3
İletişimde Zor Anların Yönetmenin İncelikleri
1
Stres Yönetimi
1
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
2
Toplam Kalite Yönetimi
1
Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi
2
Hosin Kanri
2
Total Productive Management (TPM)
2
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ücret - TL (% 18 KDV Hariç)
KalDer Üyeleri
Üye Adayları
460
570
24
240
300
04-05
460
570
03-04-05
590
720
10-11-12
590
720
240
300
240
300
460
570
240
300
460
570
460
570
460
570
09-10
24
11
17-18
26
17-18
15-16
04-05
Genel Bilgiler :
► KalDer eğitim tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
► Aynı kuruluştan 3-4 kişinin katılımında %10 indirim uygulanmaktadır. (Kampanya kapsamındaki eğitimler ve EFQM J2E ve EAT eğitimleri için geçerli değildir.)
► Aynı kuruluştan 5 kişi ve üstü katılımlarda %20 indirim uygulanmaktadır. (Kampanya kapsamındaki eğitimler ve EFQM J2E ve EAT eğitimleri için geçerli değildir.)
► Kamu Kuruluşlarına, Sivil Toplum Kuruluşlarına ve öğrencilere %25 indirim uygulanmaktadır. (Kampanya kapsamındaki eğitimler EFQM J2E ve EAT eğitimleri için geçerli değildir.)
► Katılımcılara ancak bir indirim uygulanmaktadır.
► Ücretlere %18 KDV ilave edilecektir.
► EFQM Eğitim ücretlerine lisanslı doküman bedeli dahildir.
► Eğitimlere katılmak için lütfen web sayfamızdaki başvuru formunu doldurunuz.
Sayfa 1 / 1
Download

KalDer İzmir Genel Katılıma Açık Eğitim Programı 2014