Öğrenci Topluluğu Etkinlik Düzenleme Talep Formu
Etkinliği düzenlemek isteyen topluluğun adı: Kritik Analitik Düşünme Topluluğu
Faaliyetin adı
Kritik Analitik
Düşünme
Konferansı
Resim Sergisi
Faaliyet konusu ve
Yeri
içeriği
Başlangıç Gerçekleştiren Kişiler
**
Tarihi ve bitiş
saati
Adı-soyadı Bölümü
No
Kritik Analitik
Düşünmenin
İncelikleri
Muş
Mart
Alparslan
Ayı
Üniversitesi
Mart Ayı
Necmettin
MERMER
EĞİTİM
FAKÜLTESİ
100305056
Düşündüren
Resimler
Muş
Mart
Alparslan
Ayı
Üniversitesi
Mart Ayı
İSLAMİ
Emre
İLİMLER
KARABAY
FAKÜLTESİ
110702037
Felsefe ve Yaşam
Konulu Konferans Felsefe ve Yaşam
İslami İlimlerde
Metodolojik
Sorunlar Konulu
Konferans
EK-2
İslami ilimlerde
Metodolojik
Sorunlar
Muş
Nisan
Necmettin
Alparslan
Nisan Ayı
Ayı
MERMER
Üniversitesi
EĞİTİM
FAKÜLTESİ
100305056
Muş
İSLAMİ
Mayıs
Emre
Alparslan
Mayıs Ayı
İLİMLER
Ayı
KARABAY
Üniversitesi
FAKÜLTESİ
110702037
Kritik Analitik Düşünme Topluluğu
Başkanı
Necmettin MERMER
Kritik Analitik Düşünme Topluluğu
Akademik Danışmanı
Öğr. Gör. Özkan DEMİREL



Seminer, konferans, söyleşi, panel gibi konuşma konularının içeriği,
Görsel sergi ve sahne oyunlarının konuları,
Müzik dinletilerinde sunulacak parçaların isimleri, şiir dinletilerinde sunulacak
şiirlerin adları ve şairlerin isimleri açık şekilde belirtilmelidir.
** Faaliyetleri gerçekleştiren kişilerin MŞÜ mensubu olmaması durumunda aşağıdaki
bilgiler verilmelidir:
Adı Soyadı
Kurumu
Kritik Analitik
Düşünme Konferansı
Latif BAKIŞ
MEB
Felsefe ve Yaşam
Prof. Dr. Celal
TÜRER
Ankara
Üniversitesi
İlahiyat
Fakültesi
Görevi
Mesleği
Öğretmen
Ankara Ün.
İlahiyat
Öğretim Üyesi
Fakültesi, Dekan
Yardımcılığı
(Bu tablo MŞÜ mensubu olmayan kişiler için doldurulacaktır.)
Download

Kritik Analitik Düşünme - Muş Alparslan Üniversitesi