KAIZEN YAKLAŞIMI İLE ETKİN FABRİKA YÖNETİMİ
Eğitimin Amacı:
Kobetsu “kai” ve “zen” kelimelerinin bileşimi olup “odaklanmış iyiye doğru
değişim” anlamına gelmektedir. Bu başlık altında yer alan çalışmaların içeriği ise
şöyledir;
“Odaklanmış
İyileştirme”
Japonya’nın
Rekabetteki Başarısının
Anahtarı:
Rekabetin itici gücü;
Fiyat, Kalite ve Servistir.
Kaizen, iyileştirme için
sürekli iyileştirmeyi
öngörür.
Kobetsu Kaizen;
Odaklanmış İyileştirme
demektir.
Kaizen hareketi bir kez
başladıktan sonra bu
gidişi tersine çevirmek
artık mümkün değildir.
Kayıpları belirleyip analiz etmek, Kayıpları önleyecek iyileştirmeleri başlatmak, Stok
azaltıcı çalışmaları başlatmak (örneğin; yedek parça vb), Üretkenliği artırmak,
Kaizen yaklaşımını yaymak.
Özetle; maliyetleri azaltacak, verimliliği artıracak, kullanım kolaylığı, bakım
kolaylığı, temizlik kolaylığı, anormalliklerin kolayca fark edilebilmesini sağlayacak
ve çalışanların tam katılımını teşvik edecek bir yapı kurmak ve bu sayede kayıpları
önlemektir.
İyileştirmelerin başlatılması ve yönetilmesinin sağlanmasıdır.
Eğitimin İçeriği:
Kuruluşlarda
iyileştirmeler
çeşitli
araçlar
ve
yönetim
tarzlarıyla
gerçekleştirilebilmektedir. Yapılan iyileştirme konularının nasıl belirleneceği, kayıp
yapısı analizi, Takım Çalışmaları, Sunum Teknikleri bu eğitim kapsamında
örneklerle anlatılmaktadır.
Japonya’nın Başarısı ve Ülkemizin Stratejik Durumu, Mükemmelliğin Temel
Kavramları, Tedarik Zinciri Üzerindeki kayıplar, Değer, MUDA Nedir? Yedi Tip
MUDA, 16 Büyük Kayıp, Maliyet & Kayıp Yapısı (Cost&Lost), Kazançmetre, Kaizenin
Temel Amacı ve Faydaları, KK Ekipleri, KK Konularının Belirlenmesi, Kayıpların
Dağılımı ve Analizi, 10 Adımda Kobetsu Kaizen Çevrimi, KK Örnekleri, KK
Sunumları, Örnekler, KK Sunumları Video Görüntüleri.
Katılımcılar:
Üst yönetim, üretim, mühendislik, satın alma, planlama ve kalite yöneticileri,
çalışanları, yönetici adayları ve konu uzmanları.
Süre:
1 gün teorik eğitim + grup çalışması
Eğitim İhtiyaçları:
Eğitim Salonu, Projektör, Yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli
Kalemler, Çeşitli Renkte yapışkan bantlar, Grup Çalışması için Pano veya duvar
hazırlığı (Hazırlanan A4 Kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video
görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı 
“Dünya Klasında Fabrikalar için”
Download

“Dünya Klasında Fabrikalar için”