EĞİTİM KATALOĞU
2014
SAĞLAM TEMELLER İÇİN MÜHENDİSLİK ve KURUMSALLAŞMA EĞİTİMLERİ
Ömer Ertekin
HDM Mühendislik Danışmanlık Bilişim Ltd.
27.02.2014
1
2
EĞİTİMLER
SİSTEM MÜHENDİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI TEMEL EĞİTİM MODÜLLERİ
3
4
2.1
MODÜL 1: Sistem Ömür Devri Eğitimi
4
2.2
MODÜL 2: İşletim Konsepti Eğitimi
4
2.3
MODÜL 3: Kapsam ve Gereksinim Yönetimi Eğitimi
4
2.4
MODÜL 4: Sistem Analiz ve Tasarımı Eğitimi
5
2.5
MODÜL 5: Test ve Değerlendirme Eğitimi
5
2.6
MODÜL 6: Sistem Mühendisliği Yönetimi ve Destek Süreçler Eğitimi
5
2.7
MODÜL 7: ELD Eğitimi
6
3
SİSTEM MÜHENDİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI İLERİ SEVİYE EĞİTİMLER
7
3.1
Mimari Çerçeveler
7
3.2
SySML
7
3.3
Değer Mühendisliği
7
3.4
TRIZ (Theory Of Inventive Problem Solving)
7
3.5
CSEP Hazırlık Eğitimi
8
4
5
5.1
6
SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ORYANTASYON PROGRAMI EĞİTİMLERİ
SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TEMELLERİ EĞİTİMİ
SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ve LOJİSTİK YÖNETİMİ EĞİTİMİ
9
9
10
5S VE KAIZEN
11
6.1
KAIZEN Eğitimi
11
6.2
5S Eğitimi
11
7
SÜREÇ VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
12
7.1
Süreç Yönetimi Eğitimi
12
7.2
Teknoloji Yönetimi Eğitimi
12
SÖZLEŞME YÖNETİMİ
13
8.1
Sözleşme Yönetimi Eğitimi
13
8.2
OFFSET Yönetimi Eğitimi
13
8
9
9.1
PROJE YÖNETİMİ
14
Proje Yönetimi Eğitimi
PSConsultech H D M
14
Sağlam Kurumsal ve Mühendislik Temelleri için Eğitimler
Genel Tanıtım
Sürüm: 0,96
2
1 EĞİTİMLER
Eğitimler, KURUM içinde çalışanların durumuna göre farklı programlar halinde verilebilecektir. Bu
programlar
1. Sistem Mühendisi Yetiştirme Programı (UZUN VADELİ): Bu program yeni başlayan ya da
eğitim sürecinin her hangi bir noktasında başlamasına karar verilen zaman içinde uzmanlık
kazandırılması planlanan KURUM mühendisleri için uygulanabilecektir.
2. Sistem Mühendisliği Oryantasyon Programı (KISA VADELİ): Bu program hali hazırda KURUM
içinde projelerde çalışmakta ve bir şekilde sistem mühendisliği süreçlerini uygulamakta olan
KURUM mühendislerinin yaptıkları faaliyetlerin teorik temellerini hızlı bir şekilde öğrenmeleri
ve icra etmekte oldukları faaliyetleri doğru temele oturtmalarını sağlamak için
uygulanacaktır.
3. 5S ve KAIZEN: Sürdürülebilir rekabet ortamında var olabilmek için şirketlerin özellikle kalite,
maliyet ve sevkiyatlarını iyileştirmesi gerekmektedir. Yalın düşüncenin temel amacı,
israflardan arındırılmış mükemmel Süreçlerin etkinlik ve verimlilik analizlerini yaparak,
maliyetleri azaltmak ve sonuçta müşteriye mükemmel değerler sunmaktır. KURUM içinde
daha çok üretim faaliyetlerinde görev alan personelin, etkin ve verimli çalışabilme usullerini
uygulayabilmeleri için verilecektir.
4. Süreç Yönetimi: Günümüz dinamik iş ortamı (hızlı değişen çevresel koşullar ve müşteri)
ihtiyaçları klasik yapılar ile yönetilememekte, verim ve etkinlik problemi ortaya çıkmaktadır.
Hızla değişen ihtiyaçlara aynı hızda cevap verebilmek için son ürüne/servise odaklanmış süreç
yönelimli organizasyonların kurulması gerekmektedir. Bu eğitim kapsamında süreç tasarımı
ve süreçlerle yönetim konularında temel bilgilerin verilmesi ve farkındalık oluşturulması
hedeflenmektedir.
5. Teknoloji Yönetimi: Ürün veya hizmetlerin daha az kaynak kullanılarak, daha düşük
maliyetlerle, daha yüksek miktarlarda, daha kaliteli ve daha faydalı bir şekilde üretilerek
topluma sunulması için “teknoloji” karşımıza çıkmaktadır. Teknoloji Yönetimi, işletmelerin
rekabet üstünlüğü elde etmesinin sağlanması ve sürdürülmesi; teknolojinin, insanoğlunun
esenliği için kullanılmasıdır. Bu eğitim ile teknolojinin neleri içerdiği ve taknoloji yönetim
süreçleri anlatılmaktadır.
6. Sözleşme Yönetimi: istenenleri belirli kalite ve zamanda temin edebilmek için sözleşme
hazırlanmasını, imzalanmasını ve etkinliğin kontrol edilmesini kapsayan faaliyetlerin bütünü
olarak tanımlanıyor. Sözleşmeler hedef odaklıdır, bağlantılı aktivitelerdir, sürelidir, özeldir
ve yönetilmelidir. Bu eğitim kapsamında sözleşme yönetiminin başından sonuna kadar bir
proje gibi ele alınması ve yönetilmesi anlatılacaktır.
7. Proje Yönetimi: Yapılan araştırmalar günümüz projelerinde gecikmelerin ve maliyet
sapmalarının çok yaygın olduğunu ve bunun önemli mali ve sosyal kayıplara yol açtığını
göstermektedir. Oysa projeler doğru yönetildiği zaman başarısızlık nedenlerin çoğu ortadan
kaldırılmakta, proje yönetimi becerilerini artırmaya ve süreç geliştirmeye akıllıca yatırım
yapan kurumlarda projeler zamanında başarıyla tamamlanabilmektedir.
PSConsultech H D M
Sağlam Kurumsal ve Mühendislik Temelleri için Eğitimler
Genel Tanıtım
Sürüm: 0,96
3
2 SİSTEM MÜHENDİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI TEMEL EĞİTİM
MODÜLLERİ
2.1 MODÜL 1: Sistem Ömür Devri Eğitimi
Amaç
Hedef Kitle
Süre
Uygulama
İçerik
Fikir aşamasından, kal edilme aşamasına kadar sistemlerin hayat hikayelerinin
öğrenilerek sürdürülmekte olan tedarik yönetiminin her aşamasında, sistemin
ömür devri açısından düşünme ve karar verebilme yeteneği kazanılması
Kurum içinde en az 6 ay çalışmış proje ekibi üyeleri
1 gün
Yok
 Ömür Devri Aşamaları
 Süreç Modelleri
 …bilirlikler (maintainability, testability, reliability, safety, security vb.)
2.2 MODÜL 2: İşletim Konsepti Eğitimi
Amaç
Hedef Kitle
Süre
Uygulama
İçerik
Tedarik edilecek sistemin, kullanıcı makamın stratejik hedeflerine ne gibi katkılar
yapabileceğini ve hangi yetenekleri kazandıracağının bilinmesi ile tedarik
sürecinin her noktasında, gereksinimlere, ürünlere, işlevlere ve test sonuçlarına;
hâsılı sistemi ilgilendiren her şeye ne gözle bakacağını ve nasıl yorumlayıp karar
verebileceğini bilmesi
Kurum içinde en az 12 ay çalışmış proje ekibi üyeleri
1 gün
Var
 Sistem Bağlamı
 Paydaş Analizi
 Görev Analizi
 İşletim Usullerinin Çözümlenmesi
2.3 MODÜL 3: Kapsam ve Gereksinim Yönetimi Eğitimi
Amaç
Hedef Kitle
Süre
Uygulama
İçerik
Tedarik edilecek sistemin, kullanıcı ihtiyaçlarının ne kadarını ve ne ölçüde
karşılayacağı projenin kapsamıdır. Kapsam kavramının gereksinimler ile birlikte
anlaşılması ile çok sık rastlanan, kapsam ve gereksinim karmaşaları daha
ölçülebilir yöntemlerle yönetilebilecektir.
Kurum içinde en az 18 ay çalışmış proje ekibi üyeleri
2 gün
Var
 Vizyon ve Kapsam Belirleme
 Harekât İhtiyaçları
 Sistem Gereksinimleri
 Gereksinim Doğrulama ve Geçerli Kılma
 Test Gereksinimleri
PSConsultech H D M
Sağlam Kurumsal ve Mühendislik Temelleri için Eğitimler
Genel Tanıtım
Sürüm: 0,96
4
2.4 MODÜL 4: Sistem Analiz ve Tasarımı Eğitimi
Amaç
Hedef Kitle
Süre
Uygulama
İçerik
Kullanıcı yetenek ihtiyaçlarına hizmet etmeyen hiçbir şey sistem tasarımının
parçası olamaz. Bu eğitim ile sistem tasarımı, sistem bileşenleri ile gereksinimler
arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğu görülecektir. Sistem ve alt sistem tasarım
kararları doğru yorumlanabilecektir.
Kurum içinde en az 24 ay çalışmış proje ekibi üyeleri
2 gün
Var
 İşlevsel Analiz
 Etkinlik Ölçütleri
 Sistem Özellikleri Tanımlama
 Ödünleşim (Trade-Off) Yöntemleri
 Tasarım Doğrulama
2.5 MODÜL 5: Test ve Değerlendirme Eğitimi
Amaç
Hedef Kitle
Süre
Uygulama
İçerik
Test ve değerlendirme plan ve çalışmalarının ihtiyaç duyulan yeteneklerin
karşılanması temelinde yapılabilmesi, çok sık yaşanan, test sonucu ve yorum
problemlerine hedef yönelimli bir metot ile yaklaşılabilmesi
Kurum içinde en az 24 ay çalışmış proje ekibi üyeleri
2 gün
Var
 Test ve Değerlendirme Yöntemleri (IATD)
 Test ve Değerlendirme Aşamaları
 Doğrulama ve Geçerli Kılma
 Test Konfigürasyon Yönetimi
 Test Durumları ve Prosedürlerinin Geliştirilmesi
 Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kabul Yönetimi
2.6 MODÜL 6: Sistem Mühendisliği Yönetimi ve Destek Süreçler Eğitimi
Amaç
Hedef Kitle
Süre
Uygulama
İçerik
Projelerin, teknik olarak planlanabilmesi, ölçülebilmesi ve yönetilebilmesi
Kurum içinde en az 30 ay çalışmış proje ekibi üyeleri
3 gün
Var
 Sistem Mühendisliği Yönetim Planı
 İş Dağılım Ağacı
 Entegre Ana Plan/takvim
 Kazanılmış Değer Analizi
 Konfigürasyon Yönetimi
 Risk Yönetimi
 Metrik Yönetimi
PSConsultech H D M
Sağlam Kurumsal ve Mühendislik Temelleri için Eğitimler
Genel Tanıtım
Sürüm: 0,96
5
2.7 MODÜL 7: ELD Eğitimi
Amaç
Hedef Kitle
Süre
Uygulama
İçerik
Proje boyunca ve sonrasında sistemlerin idame ve işletilmesinin yönetilebilmesi.
Kurum içinde en az 30 ay çalışmış proje ekibi üyeleri
2 gün
Var
 Entegre Lojistik Destek Yönetimi
 Lojistik Destek Analizi
 Teknik Dokümantasyon
 Eğitimler
PSConsultech H D M
Sağlam Kurumsal ve Mühendislik Temelleri için Eğitimler
Genel Tanıtım
Sürüm: 0,96
6
3 SİSTEM MÜHENDİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI İLERİ SEVİYE
EĞİTİMLER
3.1 Mimari Çerçeveler
Amaç
Hedef Kitle
Süre
Uygulama
İçerik
Sistem Analiz ve tasarımı aşamasında mimari çerçeveleri kullanarak analiz ve
dokümantasyon yapılabilmesi
Kurum içinde en az 30 ay çalışmış proje ekibi üyeleri
3 gün
Var
 IEEE 1471
 DODAF/MODAF
 UPDM
3.2 SySML
Amaç
Hedef Kitle
Süre
Uygulama
İçerik
Sistem Mühendisliği Süreçlerinde Sistem Modelleme Dili kullanarak analiz
tasarım ve dokümantasyon yapılabilmesi
Kurum içinde en az 30 ay çalışmış proje ekibi üyeleri
5 gün
Var
 Model Tabanlı Mühendislik
 Nesne Tabanlı Sistem Tasarım Metodolojisi
 SysML Grameri
3.3 Değer Mühendisliği
Amaç
Hedef Kitle
Süre
Uygulama
İçerik
Mühendislik çözümleri geliştirilirken, yenilikçi, maliyet ve kazanç yönelimli
düşünebilmek, maliyet etkin çözümler üretebilmek
Kurum içinde en az 36 ay çalışmış proje ekibi üyeleri
2 gün
Var
 CAIV
 Value Engineering
 TRIZ
3.4 TRIZ (Theory Of Inventive Problem Solving)
Amaç
Hedef Kitle
Süre
Uygulama
İçerik
Mühendislik çözümleri geliştirilirken, yenilikçi ve etkin çözümler üretebilmek
Kurum içinde en az 36 ay çalışmış proje ekibi üyeleri
5 gün
Var
Introduction to TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving).
Main Concepts
History of TRIZ
PSConsultech H D M
Sağlam Kurumsal ve Mühendislik Temelleri için Eğitimler
Genel Tanıtım
Sürüm: 0,96
7
ARIZ (Algorithm for Inventive Problem Solving) Practicum
Technical Systems.
Laws of Life and Development.
Vepol Models
ARIZ Practicum
Information Funds of TRIZ
Principles for Fantastic Ideas.
ARIZ Practicum
System of Standards
ARIZ Practicum
ARIZ Practicum
Creativity Person and Creativity Team.
3.5 CSEP Hazırlık Eğitimi
Amaç
Hedef Kitle
Süre
Uygulama
İçerik
Projelerde INCOSE tarafından tanımlı süreçleri uygulayabilmek ve sertifikasyon
sınavına hazırlık
Kurum içinde en az 36 ay çalışmış ve önceki modülleri tamamlamış proje ekibi
üyeleri
5 gün
Var
 CSEP Bilgilendirme
 Sistem Mühendisliği Özeti
 SE Ömür Devri Modelleri
 Teknik Süreçler
 Kurumsal Süreçler ve Sözleşmeler
 Özel Mühendislik Faaliyetleri
 100 soruluk test sınavı
PSConsultech H D M
Sağlam Kurumsal ve Mühendislik Temelleri için Eğitimler
Genel Tanıtım
Sürüm: 0,96
8
4 SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ORYANTASYON PROGRAMI EĞİTİMLERİ
5 SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TEMELLERİ EĞİTİMİ
Sistem Mühendisliği temelleri eğitimi, sistemlerin harekât ihtiyaçlarının belirlenmesinden test
edilmesine kadar geçen süreçte icra edilmesi gereken temel sistem mühendisliği süreçlerinin
anlatıldığı ve süreçlerin uygulama usullerinin de örnek projeler ile gösterildiği temel bir eğitimdir. Bu
eğitim bir kerede 5 günlük bir eğitim olarak verilebileceği gibi “Operasyonel Konsept ve Gereksinim
Analizi” ve “Sistem Tasarımı ve Test” olarak iki aşamada da verilebilir.
KISIM 1: Operasyonel Konsept ve Gereksinim Analizi (3 Gün)
1. Tanımlar, tarihçe ve sistemlerin ömür devri
a. Tanımlar ve Tarihçe
b. Ömür Devri Aşamaları
c. Süreç Modelleri
d. …bilirlikler (maintainability, testability, reliability, safety, security vb.)
2. Sistem İşletim Konsepti
a. Sistem Bağlamı
b. Paydaş Analizi
c. Görev Analizi
3. Kapsam ve Gereksinim Yönetimi
a. Vizyon ve Kapsam Belirleme
b. Harekât İhtiyaçları
c. Sistem Gereksinimleri
d. Gereksinim Doğrulama ve Geçerli Kılma
e. Test Gereksinimleri
KISIM 2: Sistem Tasarımı ve Test (2 Gün)
1. Sistem Analiz ve Tasarımı
a. İşlevsel Analiz
b. Etkinlik Ölçütleri
c. Sistem Özellikleri Tanımlama
d. Ödünleşim (Trade-Off) Yöntemleri
e. Tasarım Doğrulama
2. Sistem Test ve Değerlendirme
a. Test ve Değerlendirme Yöntemleri (IATD)
b. Test ve Değerlendirme Aşamaları
c. Doğrulama ve Geçerli Kılma
d. Test Konfigürasyon Yönetimi
e. Test Durumları ve Prosedürlerinin Geliştirilmesi
f. Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kabul Yönetimi
PSConsultech H D M
Sağlam Kurumsal ve Mühendislik Temelleri için Eğitimler
Genel Tanıtım
Sürüm: 0,96
9
5.1 SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ve LOJİSTİK YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Sistem Mühendisliği ve Lojistik Yönetimi Eğitimi, hem proje boyunca icra edilecek olan sistem
mühendisliği faaliyetlerinin nasıl planlanıp yönetileceği hem de kabul sonunda teslim alınan sistemin
tüm işletim ömrü boyunca nasıl planlanıp nasıl yönetileceğinin gösterileceği bir programdır. Kısım1 ya
da 2’nin daha önce gösterilmesinin herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır.
KISIM 1: Sistem Mühendisliği Yönetimi (3 gün)
1. Sistem Mühendisliği Yönetimi
a. Sistem Mühendisliği Yönetim Planı
b. İş Dağılım Ağacı
c. Entegre Ana Plan/takvim
d. Kazanılmış Değer Analizi
2. Sistem Mühendisliği Destek Süreçleri
a. Konfigürasyon Yönetimi
b. Risk Yönetimi
c. Metrik Yönetimi
KISIM 2: Entegre Lojistik Destek (2 gün)
1. Entegre Lojistik Destek
a. Entegre Lojistik Destek Yönetimi
b. Lojistik Destek Analizi
c. Teknik Dokümantasyon
d. Eğitimler
PSConsultech H D M
Sağlam Kurumsal ve Mühendislik Temelleri için Eğitimler
Genel Tanıtım
Sürüm: 0,96
10
6 5S ve KAIZEN
6.1 KAIZEN Eğitimi
Amaç
Hedef Kitle
Süre
Uygulama
 İçerik
Toplam Kalite Yönetiminin temel bileşenleri olan süreç, ürün, hizmet gibi en
faaliyetlerde SÜREKLİ İYİLEŞTİRME & GELİŞMEYİ amaçlayan Japon felsefesini
incelemek ve bu felsefe için gerekli kavramları tanıtmak ve öğretmektir
Kurum içinde üretim ve tedarik konularında çalışan personeller
2 gün
Var
 Kalite bilinci, Japon mucizesi,
 Terimler ve Kavramlar,
 Kalite kavramı; değişen kavramlar ve tarihsel perspektif
 TQM. Toplam Kalite Yönetimi,
 Belirsizliğin yönetimi ve KaiZen felsefesi
 3 Mu (Muri, Mura, Muda,)
 7 Savurganlık unsuru,
 Sorun çözme ve 7 temel araç,
 İnovasyon ve bazı yaratıcılık araçları
 Kai-Zen Felsefesi, Sürekli İyileştirme,
 KAI-ZEN Türleri, Kobetsu KAI-ZEN de 10 Adım,
 Kai-Zen ve Yenilik, Arasındaki Farklar,
 Değişim, Şirket Kültürünün Değişimi,
 Sürekli Gelişmede Hiyerarşi,
 Örnek çalışmalar, Sorular-Cevaplar,
6.2 5S Eğitimi
Amaç
Hedef Kitle
Süre
Uygulama
 İçerik
5S- Endüstriyel Disiplin kavramının standart hale getirilmesini, uygulanmasını ve
bu yöntemlerin önemini katılımcılara örneklerle anlatmak, konunun önemini
benimsetmektir.
Kurum içinde üretim ve tedarik konularında çalışan personeller
2 gün
Var
 TQM. Toplam Kalite Yönetiminde 5S’ in Yeri, Tarihçe
 5S. Sistemi niçin önemli? Japonya’ dan ve Dünya’ dan uygulama
örnekleri,
 Yalın Düşünce, Yalın üretim, KAYIP YÖNETİMİ, İş alanlarında- Atölyeler
ve Depolarda verimlilik,
 5S - 5ADIM anlamı ve yöntemi, 5S maddelerinin açıklanması,
 TQM.’de 5S. 3MU. 7 MUDA ve Chokote… ÇAKU-ÇAKU,
 Seiri (sınıflandır-Tertip), Seiton (Sırala-Düzenle), Seiso (Sil-Temizle,
Parlat),
 Seiketsu (Standartlaştır), Shitsuke (Sürdür-inanarak, Self Disiplin),
 Üretim Proseslerinde ve Hizmet Sektöründe 5S çalışmaları,
 Görsel Fabrika / Görsel İşletme/ Görsel İş yeri, Tek Nokta dersleri,
PSConsultech H D M
Sağlam Kurumsal ve Mühendislik Temelleri için Eğitimler
Genel Tanıtım
Sürüm: 0,96
11
7 SÜREÇ ve TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
7.1 Süreç Yönetimi Eğitimi
Amaç
Hedef Kitle
Süre
Uygulama
 İçerik
İşletme personeline, süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması, süreçlerin
performanslarının ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi konusunda bilgi
kazandırmak; süreç tasarımı ve süreçlerle yönetim konularında temel bilgilerin
verilmesi ve farkındalık oluşturmak.
Her türlü çalışan
2 gün
Var










Süreç Nedir? Süreç Yönetimi ve Süreçlerle Yönetim Nedir?
Süreçlerin ve Süreç Hiyerarşisinin Belirlenmesi
Süreçlerin Tanımlanması
Süreçlerin Tanımlanması, Süreçlerin Sahiplendirilmesi,
Süreç Akış Şemaları
Süreç Ölçümleri, Performans Göstergeleri
Kritik süreçlerin belirlenmesi
Süreç İyileştirme Yöntemleri
Kıyaslama
İç müşteri memnuniyeti ve süreç iyileştirme
7.2 Teknoloji Yönetimi Eğitimi
Amaç
Hedef Kitle
Süre
Uygulama
 İçerik
Teknoloji ve Teknoloji Yönetimi’nin anlaşılması; özellikle işletmenin geleceğini
planlayan kadroların, rekabetçi bir işletme olabilmek için teknoloji yönetiminin
“neden ve nasıl” larını öğrenmesi hedeflenmektedir.
Her seviye yönetici
1 gün
Var
PSConsultech H D M





Teknoloji ve Teknoloji Yönetimi Nedir
İşletme – Teknoloji İlişkisi
Rekabetçilik – Teknoloji İlişkisi
Neden Teknoloji Yönetimi
Teknoloji Yönetim Süreci Geliştirme
Sağlam Kurumsal ve Mühendislik Temelleri için Eğitimler
Genel Tanıtım
Sürüm: 0,96
12
8 SÖZLEŞME YÖNETİMİ
8.1 Sözleşme Yönetimi Eğitimi
Amaç
Hedef Kitle
Süre
Uygulama
 İçerik
Sözleşme ve Sözleşme Yönetimi’nin anlaşılması, proje/ işletme başarısındaki
rolünün görülmesi ve sözleşme yönetebilmek için başlangıç bilgilerinin
aktarılması
Proje yönetimi, sözleşme yöneticileri
2 gün
Var















Sözleşme kavramı ve iş dünyasında sözleşmelerin rolü
Sözleşme temelleri
Sözleşme ihtiyacı
Sözleşme tipleri ve uygun bir sözleşme tipinin seçimi
Sözleşmenin planlanması
Sözleşme yapma nedenleri
Sözleşmedeki temel yasal gerekler
Sözleşme taslağını oluşturma
Sözleşme genel bölümleri
Sözleşme özel bölümleri
Uzun dönemli sözleşmeler ve başlıca özellikleri
Geleneksel olmayan özel sözleşmeler ve başlıca özellikleri
Sözleşme risk yönetimi
Bir sözleşmenin hazırlanması için örnek uygulama
Destek konular: İlişki yönetimi; İletişim; Müzakere teknikleri
8.2 OFFSET Yönetimi Eğitimi
Amaç
Hedef Kitle
Süre
Uygulama
 İçerik
Türkiye’nin ihracat potansiyelini arttırmak amacıyla, ihaleyi kazanan yabancı
firmalar tarafından ana ihale anlaşmasına ek alınan taahhütlerin yönetilmesi için
başlangıç bilgi birikimi oluşturmak.
Proje yönetimi, sözleşme yöneticileri
2 gün
Var
PSConsultech H D M










Serbest Ticaret Nedir?
Satış Sözleşmeleri ve Kapsamları
Karşılıklı Ticaret Nedir?
Offset Nedir?
Offset Çeşitleri
Offset’in Avantajları
Offset Mevzuatı
Offset Sözleşmesi
Offset kapsamındaki Tamamlayıcı Belgeler
Türkiye’de Offset
Sağlam Kurumsal ve Mühendislik Temelleri için Eğitimler
Genel Tanıtım
Sürüm: 0,96
13
9 PROJE YÖNETİMİ
9.1 Proje Yönetimi Eğitimi
Amaç
Hedef Kitle
Süre
Uygulama
 İçerik
Ülkemizde gerçekleştirilmekte olan tüm projelerde, tanımlı proje yönetim
usullerinin kullanılmasını teşvik etmek, böylelikle ülkemiz kamu ve/veya özel
sektör kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına ve rekabet
güçlerini muhafaza etmelerine katkıda bulunmaktır.
Proje Ekibi, Şirket Yöneticileri
5 gün
Var
PSConsultech H D M













Proje Yönetimi Nedir
Proje yönetim süreçleri
Proje yönetimi bilgi alanları
Proje entegrasyon yönetimi
Proje kapsam yönetimi
Proje zaman yönetimi
Proje maliyet yönetimi
Proje iletişim yönetimi
Proje risk yönetimi
Proje insan kaynakları yönetimi
Proje kalite yönetimi
Proje alt yüklenici yönetimi
Ms project ile proje planlama, izleme ve raporlama
Sağlam Kurumsal ve Mühendislik Temelleri için Eğitimler
Genel Tanıtım
Sürüm: 0,96
14
Download

SAĞLAM TEMELLER İÇİN MÜHENDİSLİK ve KURUMSALLAŞMA