İNGİLİZCE KURSU BAŞVURU FORMU
1-ELEMENTARY (BAŞLANGIÇ-TEMEL İNGİLİZCE )
Hafta Sonu ve
hafta içi
BAŞLAMA TARİHİ
BİTİM TARİHİ
27 ARALIK 2014
31 OCAK 2015
PROGRAMIN YERİ: ANKARA SMMM ODASI EĞĠTĠM BĠRĠMLERĠ
Kumrular Cad. No:26 Kızılay/ANKARA
TOPLAM DERS SAATİ: 160 Saat
KURS ÜCRETİ: 1,000.00.-TL. (KDV Dahil)
ADI SOYADI:
BAĞLI BULUNDUĞU ODA:
T.C. NO:
ODA SĠCĠL NO:
ADRESĠ:
CEP TEL:
Ġġ/ EV TEL:
E-POSTA:
VERGĠ DAĠRESĠ:
VERGĠ NO:
Kurslarımıza katılmak isteye adaylar, kurs ücretlerini, Türkiye ĠĢ Bankası MithatpaĢa ġubesi 4228
753847 no.lu hesaba yatırıldığını gösterir banka dekontu ile birlikte baĢvuru formunu en geç 26
Aralık 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Kumrular Cad. No:26 Kızılay/ANKARA
adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
Kurs ücretini hafta içi mesai saatleri arasında Odamızdan da ödeyebilirsiniz,
NOT 1: Kurs Ücretini Ödemeden Gelen Kursiyer Derse Alınmayacaktır
NOT 2: Kontenjan sınırlı olup, programa kabulde başvuru sırası dikkate alınacaktır,
NOT 3: Kurs Ücreti, Derse Katılmama Durumunda İade Edilmeyecektir.
NOT 4: Kursumuzun başlayabilmesi için en az 20 kişinin kayıt yaptırmış olması
gerekmektedir,
Başvuru İçin Forma Ek İstenilen Evraklar: 1 Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Ve Kurs Ücreti Makbuzu
NOT 5: Kursumuzun 160 saatine katılan stajyerlerin tek kursa katılmaları halinde 4 ay, iki kursa
katılmaları halinde, 6 ay staj sürelerinden kısalmaktadır.
İMZA :…….…….
Download

İNGİLİZCE KURSU BAŞVURU FORMU 1