MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI
"II. MOLEKÜLER TIPTA KULLANILAN TEKNİKLER KURSU"
TEORİK DERS PROGRAMI
18 - 19 ARALIK 2014
Süre
Konu
Öğretim Üyesi
50 dk
TEMEL GENETİĞE GİRİŞ
Prof. Dr. Ş. Ümit Zeybek
10 dk
KAHVE ARASI
50 dk
NÜKLEİK ASİT İZOLASYON YÖNTEMLERİ
VE PCR ANALİZLERİ
60 dak
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
13.0013.50
50 dk
TEMEL HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ
13.5014.00
10 dk
KAHVE ARASI
14.0014.50
50 dk
REAL-TIME PCR ANALİZLERİ
Prof. Dr. İlhan Yaylım
15.00
15.50
50dak
ELISA TEKNİKLERİ VE KULLANIM
ALANLARI
Prof. Dr. H. Arzu Ergen
2. GÜN
Süre
Konu
10.0010.50
50 dk
WESTERN BLOT TEKNİKLERİ VE KULLANIM
ALANLARI
10.5011.00
10 dk
KAHVE ARASI
11.0011.50
50 dk
FARMAKOGENETİK
12.0013.00
60 dak
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
13.0013.50
50 dk
13.50
14.00
10 dak
14.0014.50
50 dk
15.0015.50
50 dk
1. GÜN
10.0010.50
10.5011.00
11.0011.50
12.0013.00
miRNA VE KLİNİK ÖNEMİ
Prof. Dr. H. Arzu Ergen
Prof. Dr. Bedia Çakmakoğlu
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hülya Yılmaz
Aydoğan
Prof. Dr. Oğuz Öztürk
Prof. Dr. Sadrettin Pençe
KAHVE ARASI
PROTEOMİK ANALİZ YÖNTEMLERİ
BAKTERİ İDENTİFİKASYON SİSTEMLERİ
Doç. Dr. Uzay Görmüş
Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI
“II. MOLEKÜLER TIPTA KULLANILAN TEKNİKLER KURSU”
PRATİK PROGRAMI
Modül 1: 20 Aralık 2014
09:00-17:00 Western Blot Analizi
Modül 2: 22 Aralık 2014
09:00-12:00 İnteraktif Primer Dizaynı Sanal PCR ve Restriksiyon Enzim Tespiti
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-15:00 Temel Biyoinformatik Data Analizi
15.00-17.00 Yeni Nesil Dizilemede Okumaların Haritalanması, Genetik Varyant Tayini
Modül 3: 23 Aralık 2014
09:00-17:00 Temel Proteomik Analiz Yöntemleri
Modül 4: 24 Aralık 2014
09:00-10:30 RNA izolasyonu
11:00-12:00 cDNA İzolasyonu
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-16:00 Real Time PCR ve Data Analizi
Modül 5: 25 Aralık 2014
09:00-17:00 ELISA Uygulaması ve Analizi
Modül 6: 26 Aralık 2014
09:00-17:00 Hücre Kültürü Uygulaması : Temel Teknikler; Hücre Çözme, Medium Değiştirme,
Pasajlama, Hücre Dondurma, Sitotoksisite Testi
Modül 7: 27 Aralık 2014
09:00-17:00 İmmünohistokimyal Teknikler ve Laboratuvar Uygulaması
Modül 8: 28 Aralık 2014
08:30-11:00 DNA İzolasyonu ve Miktar Tayini
11:00-12:00 PCR
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:00 Elektroforetik Görüntüleme Tekniği
14:00-16:00 RFLP ve Data Analizi
NOT:
1. Pratik günleri katılım sayısına bağlı olarak değişebilir.
2. Hücre Kültürü pratiğinin kontejanı maksimum 5 kişi ile sınırlıdır. Başvuran ilk 5 kişi kabul
edilecektir.
Download

kurs programı…