!"
!"
#$%& '# ()
* +$%,%-. /$0- 123# ,2!334!56$0$7#45$%,%-48
!"#$
%$$&!"'$(
)"'"*+,
ALAN BİLGİSİ YAYINLARI
ALAN BİLGİSİ YAYIN NO. : 05
ISBN
: 978-605-860-465-0
© Güncellenmiş 3. Basım, Ocak 2014
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ / ALAN BİLGİSİ
Editör: Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN
Yazarlar: Doç. Dr. Caner KERİMOĞLU, Doç. Dr. Mehmet ÖNAL, Yrd. Doç. Dr. Ahmet DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Esin YAĞMUR
ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. İlhan ERDEM, Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRLEK, Yrd. Doç. Dr. Nevin AKKAYA, Yrd. Doç. Dr. Salim PİLAV,
Yrd. Doç. Dr. Cengizhan YURDANUR, Dr. Mehmet GÜRBÜZ, Dr. Fatih KANA,
Öğr. Gör. Zerrin ÇETİNDAĞ, Okt. Ali BEKTAŞ, Okt. Utku ORYAŞIN, Arş. Gör. Gülnur AYDIN, Emre GÜRBÜZ, Mustafa DAĞ
3. Basım Alan Editörleri: Yrd. Doç. Dr. Esin YAĞMUR ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRLEK, Yrd. Doç. Dr. Nevin AKKAYA,
Öğrt. Gör. Korhan ALTUNYAY, Arş. Gör. Gülnur AYDIN
Copyright 2013, ALAN BİLGİSİ YAYINLARI SERTİFİKA NO.: 20779
Bu baskının bütün hakları Alan Bilgisi Yayınlarına aittir. Yayınevinin yazılı izni olmaksızın, kitabın tümünün veya
bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz. Taklit
edilemez.
Redaksiyon: Emre Gürbüz - Alper Tok [email protected] Tasarımı: Gülbeyaz Güler - Hasan Hüseyin Ilgın - Hamide Yalçın - [email protected] Tasarımı: İlknur Güçlü - Sevgi Pınar Özen [email protected] ve Cilt: Atalay Matbaacılık Sertifika No.: 15689
Büyük Sanayi 1 Cad. Elif Sk. No.:7/236-237 İskitler-ANKARA
KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI
Şahin, Abdullah.
Türk Dili ve Edebiyatı / Alan Bilgisi / Editör: Doç Dr. Abdullah ŞAHİN
XXII + 618 s., 195x275 mm
Kaynakça var, dizin yok.
ISBN 978-605-860-465-0
1. Alan Bilgisi 2. Türk Dili ve Edebiyatı 3. Öğretmenlik
GENEL İLETİŞİM BİLGİLERİ VE İSTEME ADRESİ
Kültür Mah. Mithatpaşa Cad. No.: 74 B-01/02 Kızılay / ANKARA
Tel: 0312 418 20 60 Faks: 0312 418 30 20
[email protected]
www.alanbilgisiyayinlari.com
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
BÖLÜM 1: DİL
Yrd. Doç. Dr. Salim PİLAV
BÖLÜM 2: ESKİ TÜRK DİLİ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRLEK
BÖLÜM 3: OSMANLICA
Dr. Mehmet GÜRBÜZ
BÖLÜM 4: SES BİLGİSİ
Yrd. Doç. Dr. Salim PİLAV
BÖLÜM 5: ŞEKİL BİLGİSİ
Yrd. Doç. Dr. Salim PİLAV
BÖLÜM 6: SÖZCÜK BİLGİSİ
Yrd. Doç. Dr. Salim PİLAV
BÖLÜM 7: CÜMLE BİLGİSİ
Yrd. Doç. Dr. Salim PİLAV
BÖLÜM 8: YAZIM KURALLARI
Yrd. Doç. Dr. Salim PİLAV
BÖLÜM 9: HALK EDEBİYATI
Yrd. Doç. Dr. Cengizhan YURDANUR, Emre GÜRBÜZ
BÖLÜM 10: ESKİ TÜRK EDEBİYATI
Yrd. Doç. Dr. Cengizhan YURDANUR, Emre GÜRBÜZ
BÖLÜM 11: YENİ TÜRK EDEBİYATI
Doç. Dr. Mehmet ÖNAL, Mustafa DAĞ
BÖLÜM 12: EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI
Doç. Dr. Mehmet ÖNAL, Mustafa DAĞ
BÖLÜM 13: DÜNYA EDEBİYATI
Mustafa DAĞ
BÖLÜM 14: TİYATRO VE DRAMA
Yrd. Doç. Dr. Ahmet DEMİR
BÖLÜM 15: DİL BİLİMİ
Doç. Dr. Caner KERİMOĞLU, Okt. Utku ORYAŞIN
BÖLÜM 16: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ
Arş. Gör. Fatih KANA
BÖLÜM 17: TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
Okt. Ali BEKTAŞ
BÖLÜM 18: DİL VE ANLATIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
Yrd. Doç. Dr. Esin YAĞMUR ŞAHİN
BÖLÜM 19: OKUMA EĞİTİMİ
Öğr. Gör. Zerrin ÇETİNDAĞ
BÖLÜM 20: DİNLEME EĞİTİMİ
Öğr. Gör. Zerrin ÇETİNDAĞ
BÖLÜM 21: KONUŞMA EĞİTİMİ
Öğr. Gör. Zerrin ÇETİNDAĞ
BÖLÜM 22: YAZMA EĞİTİMİ
Öğr. Gör. Zerrin ÇETİNDAĞ
BÖLÜM 23:DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
Yrd. Doç. Dr. İlhan ERDEM
BÖLÜM 24: SÖZ VARLIĞI GELİŞTİRME VE KELİME ÖĞRETİMİ
Yrd. Doç. Dr. Salim PİLAV
BÖLÜM 25:ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Yrd. Doç. Dr. Nevin AKKAYA
BÖLÜM 26: NOT ALMA / TUTMA TEKNİKLERİ
Arş. Gör. Gülnur AYDIN
3. BASIM ALAN EDİTÖRLERİ
BÖLÜM 1: DİL
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRLEK
BÖLÜM 2: ESKİ TÜRK DİLİ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRLEK
BÖLÜM 3: OSMANLICA
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRLEK
BÖLÜM 4: SES BİLGİSİ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRLEK
BÖLÜM 5: ŞEKİL BİLGİSİ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRLEK
BÖLÜM 6: SÖZCÜK BİLGİSİ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRLEK
BÖLÜM 7: CÜMLE BİLGİSİ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRLEK
BÖLÜM 8: YAZIM KURALLARI
Yrd. Doç. Dr. Esin YAĞMUR ŞAHİN
BÖLÜM 9: HALK EDEBİYATI
Öğr. Gör. Korhan ALTUNYAY
BÖLÜM 10: ESKİ TÜRK EDEBİYATI
Öğr. Gör. Korhan ALTUNYAY
BÖLÜM 11: YENİ TÜRK EDEBİYATI
Öğr. Gör. Korhan ALTUNYAY
BÖLÜM 12: EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI
Öğr. Gör. Korhan ALTUNYAY
BÖLÜM 13: DÜNYA EDEBİYATI
Öğr. Gör. Korhan ALTUNYAY
BÖLÜM 14: TİYATRO VE DRAMA
Öğr. Gör. Korhan ALTUNYAY
BÖLÜM 15: DİL BİLİMİ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRLEK
BÖLÜM 16: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ
Arş. Gör. Gülnur AYDIN
BÖLÜM 17: TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
Yrd. Doç. Dr. Esin YAĞMUR ŞAHİN
BÖLÜM 18: DİL VE ANLATIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
Arş. Gör. Gülnur AYDIN
BÖLÜM 19: OKUMA EĞİTİMİ
Yrd. Doç. Dr. Nevin AKKAYA
BÖLÜM 20: DİNLEME EĞİTİMİ
Yrd. Doç. Dr. Nevin AKKAYA
BÖLÜM 21: KONUŞMA EĞİTİMİ
Yrd. Doç. Dr. Nevin AKKAYA
BÖLÜM 22: YAZMA EĞİTİMİ
Yrd. Doç. Dr. Nevin AKKAYA
BÖLÜM 23:DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
Yrd. Doç. Dr. Esin YAĞMUR ŞAHİN
BÖLÜM 24: SÖZ VARLIĞI GELİŞTİRME VE KELİME ÖĞRETİMi
Arş. Gör. Gülnur AYDIN
BÖLÜM 25:ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Yrd. Doç. Dr. Nevin AKKAYA
BÖLÜM 26: NOT ALMA / TUTMA TEKNİKLERİ
Yrd. Doç. Dr. Esin YAĞMUR ŞAHİN
Download

Turk Dili ve Edebiyati.indb