BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI
Dersin
Kodu
Dersin Adı
T U K
Dersi
Üyesi
veren
Öğretim
İDE 167
Mythology
3 0 3
Prof. Dr. Sevinç ÖZER
İDE 303
American Literature I
3 0 3
Prof. Dr. Sevinç ÖZER
İDE 304
American Literature II
3 0 3
Prof. Dr. Sevinç ÖZER
İDE 309
Myths and Literature
3 0 3
Prof. Dr. Sevinç ÖZER
BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
Ders
Dersin Adı
Kodu
Dersi Veren
T U L K
Öğretim
Üyesi
Bölüm
BİY
346
Hayvan
Fizyolojisi
2 0 2 3
Prof. Dr.
Bülent GÜNDÜZ
Biyoloji
BİY
402
Sinirbiyolojisi
2 0 2 3
Prof. Dr.
Bülent GÜNDÜZ
Biyoloji
Biyokimya
Yrd. Doç. Dr.
3 0 0 3 Tülay TURGUT
GENÇ
Biyoloji
BİY
203
AÇIKLAMALAR:
- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
Dersi Alabilecek
Diğer Fakülte /
Bölümleri
123123123123123123123123123123-
FİZİK
BÖLÜM BAŞKANLIĞI
Dersin Adı
Dersi Veren
T U L K
Öğretim
Üyesi
FİZ
101
FİZİK I
(MEKANİK)
Doç.Dr.
4 2 0 5 Gülnur İKİS
GÜN
FİZ
101
FİZİK I
(MEKANİK)
2 2 0 3
Yrd.Doç.Dr.
Oktay YILMAZ
FİZ
102
FİZİK II
(ELEKTRİK VE
MANYETİZMA)
4 2 0 5
Prof.Dr.
Ahmet ERDEM
FİZ
102
FİZİK II
(ELEKTRİK VE
MANYETİZMA)
2 2 0 3
Prof.Dr.
Ahmet ERDEM
MODERN PHYSICS
/ MODERN FİZİK
4 2 0 5
Doç.Dr.
Mustafa KURT
FİZ
211
OPTİK VE
DALGALAR
3 2 0 4
Doç.Dr.
Mustafa KURT
FİZ
267
ACADEMİC
FOREIGN
LANGUAGE I/
MESLEKİ YABANCI
DİL I
Doç.Dr.
2 0 0 2 Gülnur İKİS
GÜN
FİZ
268
ACADEMİC
FOREIGN
LANGUAGE II/
MESLEKİ YABANCI
DİL II
Doç.Dr.
2 0 0 2 Gülnur İKİS
GÜN
*FİZ
303
QUANTUM
PHYSICS/KUANTUM
FİZİĞİ
Doç.Dr.
4 2 0 5
Kıvanç SEL
*FİZ
306
QUANTUM
MECHANICS/
KUANTUM
MEKANİĞİ
4 2 0 5
Ders
Kodu
*FİZ
202
Doç.Dr.
Kıvanç SEL
FİZ
Yrd.Doç.Dr.
KLASİK MEKANİK
3 2 0 4
311
Oktay YILMAZ
AÇIKLAMALAR:
* Bu
dersleri almak isteyen İKİNCİ
Bölüm
DERSİ 4 VEYA
5 KREDİ
OLARAK ALAN
TÜM BÖLÜMLER
DERSİ 2 VEYA
3 KREDİ
OLARAK ALAN
TÜM BÖLÜMLER
DERSİ 4 VEYA
5 KREDİ
OLARAK ALAN
TÜM BÖLÜMLER
DERSİ 2 VEYA
3 KREDİ
OLARAK ALAN
TÜM BÖLÜMLER
DERSİ
İNGİLİZCE
OLARAK ALAN
TÜM BÖLÜMLER
FİZİK
Dersi
Alabilecek
Diğer Fakülte /
Bölümleri
TÜM FAKÜLTELER
TÜM FAKÜLTELER
TÜM FAKÜLTELER
TÜM FAKÜLTELER
TÜM FAKÜLTELER
TÜM FAKÜLTELER
TÜM BÖLÜMLER
TÜM FAKÜLTELER
TÜM BÖLÜMLER
TÜM FAKÜLTELER
DERSİ
İNGİLİZCE
OLARAK ALAN
TÜM BÖLÜMLER
DERSİ
İNGİLİZCE
OLARAK ALAN
TÜM BÖLÜMLER
FİZİK
TÜM FAKÜLTELER
TÜM FAKÜLTELER
TÜM FAKÜLTELER
ÖĞRETİM PROGRAMINA kayıtlı
öğrenciler, ders İNGİLİZCE işlenmek şartıyla, öğrencinin de talebine
bağlı olarak bu derslere kayıtlanabilir.
MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI
Ders
Kodu
MAT
325
MAT
326
MAT
213
MAT
101
MAT
102
MAT
201
MAT
202
Dersin Adı
Dersi Veren
T U L K
Öğretim
Üyesi
Karmaşık Analiz I
4 0 0 4
Karmaşık Analiz
II
Diferansiyel
Denklemler
Prof.
Hüsnü
Prof.
4 0 0 4
Hüsnü
Prof.
2 2 0 3
Hüsnü
Dr.
BAYSAL
Dr.
BAYSAL
Dr.
BAYSAL
Bölüm
Matematik
Matematik
Matematik
Analiz I
Yrd. Doç. Dr.
4 2 0 5
İsmail DEMİR
Matematik
Analiz II
4 2 0 5
Yrd. Doç. Dr.
İsmail DEMİR
Matematik
Analiz III
4 2 0 5
Analiz IV
Öğr. Gör.
Erdoğan ÜNLÜ
Öğr. Gör.
4 2 0 5
Erdoğan ÜNLÜ
Dersi Alabilecek
Diğer Fakülte /
Bölümleri
Matematik
Matematik
Mühendislik Fak.
1-Mühendislik Fak.
2-Eğitim Fak.
3-Fizik
4-Kimya
1-Mühendislik Fak.
2-Eğitim Fak.
3-Fizik
4-Kimya
TARİH BÖLÜM BAŞKANLIĞI
Ders
Kodu
Dersin Adı
Dersi
Veren
T U L K
Bölüm
Öğretim Üyesi
Doç. Dr.
TAR101
Uygarlık Tarihi
2 0 0 2 Mehmet Fatih
1-Tarih (FEF)
Tarih
YAVUZ
Doç. Dr.
TAR126
Eskiçağ Tarihi
2 0 0 2 Mehmet Fatih
TAR499
Tarih
TAR104
Eski Anadolu
Tarihi
TAR116
Anadolu’nun
Tarihi
Coğrafyası
Doç. Dr.
2 0 0 2 Mehmet Fatih
Doç. Dr.
2 0 0 2 Reyhan KÖRPE
TAR125
Bilim Tarihi
Doç. Dr.
2 0 0 2 Reyhan KÖRPE
TAR127
Tarih Öncesinde
Anadolu
Doç. Dr.
2 0 0 2
Reyhan KÖRPE
2-Tarih Öğr.(EF)
31-Tarih (FEF)
Tarih
YAVUZ
Doç. Dr.
2 0 0 2 Reyhan KÖRPE
2-Tarih Öğr.(EF)
31-Tarih (FEF)
YAVUZ
Antikçağ'da
Anadolu'da Şehir
ve Şehircilik
Dersi
Alabilecek
Diğer
Fakülte
/
Bölümleri
2-Tarih Öğr.(EF)
31-Tarih (FEF)
Tarih
2-Tarih Öğr.(EF)
31-Tarih (FEF)
Tarih
2-Tarih Öğr.(EF)
31-Tarih (FEF)
Tarih
2-Tarih Öğr.(EF)
31-Tarih (FEF)
AÇIKLAMALAR:
-
1)
2)
3)
4)
Tarih
2-Tarih Öğr.(EF)
3-
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI
Ders
Kodu
TDE127
TDE138
Dersin Adı
Türkçe
Kompozisyon I
Dersi Veren
T U L K
Öğretim
Üyesi
2 0 0 2
Türkçe
2 0 0 2
Kompozisyon II
TDE193
Yeni Türk
Edebiyatı I
3 0 0 3
TDE198
Yeni Türk
Edebiyatı II
3 0 0 3
TDE115
Edebiyat
Bilgileri I
2 0 0 2
TDE116
Edebiyat
Bilgileri II
2 0 0 2
TDE223
Türkiye
Türkçesi III
2 0 0 2
TDE234
Türkiye
Türkçesi IV
2 0 0 2
AÇIKLAMALAR:
- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
Öğr. Gör.
Korhan
ALTUNYAY
Öğr. Gör.
Korhan
ALTUNYAY
Yrd. Doç. Dr.
K. İrfan
KARAKOÇ
Yrd. Doç. Dr.
K. İrfan
KARAKOÇ
Öğr. Gör.
Korhan
ALTUNYAY
Öğr. Gör.
Korhan
ALTUNYAY
Yrd. Doç. Dr.
M. Levent
YENER
Yrd. Doç. Dr.
M. Levent
YENER
Bölüm
TDE
TDE
TDE
TDE
TDE
TDE
TDE
TDE
Dersi Alabilecek
Diğer Fakülte /
Bölümleri
123123123123123123123123-
Download

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI Dersin