!"#$#%&'
i
ALAN BİLGİSİ YAYINLARI
ALAN BİLGİSİ YAYIN NO. : 07
ISBN
: 978-605-860-467-4
© Güncellenmiş 3. Basım, Mart 2014
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ/ ALAN BİLGİSİ
Editör: Doç. Dr. Yılmaz POLAT
Yazarlar: Doç. Dr. Kaya YILMAZ, Doç. Dr. Nuri KAVAK, Doç. Dr. Ömer ADIGÜZEL, Yrd. Doç. Dr. Betül BATIR, Yrd. Doç. Dr.
Hasan KARAKÖSE, Yrd. Doç. Dr. İbrahim HABACI, Yrd. Doç. Dr. İskender DÖLEK, Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ, Yrd.
Doç. Dr. Sevim GÜVEN, Yrd. Doç. Dr. Yusuf KESKİN, Dr. Ali Ekber GÜLERSOY, Dr. Mustafa Kemal ÖZTÜRK, Öğr. Gör. Murat
TURPÇU, Öğr. Gör. Nevzat ERDOĞAN, Öğr. Gör. Ramazan TELCİ, Öğr. Gör. Zikrullah AYKAÇ, Aylin POLAT, Bekir YILDIRIM,
Kemal KARA, Murat TAŞTAN, Onur ÖZ, Selamettin YILMAZ, Taliha ASLAN
3. Basım İçin Revize Edenler: Yrd. Doç. Dr. Halil Ersin AVCI, Doç. Dr. Ahmet Edip MÜFTÜOĞLU,
Yrd. Doç. Dr. Çağlar ÇETİNKAYA,
Copyright 2014, ALAN BİLGİSİ YAYINLARI SERTİFİKA NO.: 20779
Bu baskının bütün hakları Alan Bilgisi Yayınlarına aittir. Yayınevinin yazılı izni olmaksızın, kitabın tümünün veya
bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz. Taklit
edilemez.
Redaksiyon: Taliha Arslan [email protected] Tasarımı: Hamide Yalçın [email protected] Tasarımı: Sevgi Pınar Özen [email protected] ve Cilt: Göktuğ Ofset Sertifika No.: 29767
İstanbul Cad. Sedef Sok. No.:1 K.Karabekir / ANKARA
KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI
Polat, Yılmaz.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği / Alan Bilgisi / Editör: Doç. Dr. Yılmaz POLAT
XXVI + 830 s., 195x275 mm
Kaynakça var, dizin yok.
ISBN 978-605-860-467-4
1. Alan Bilgisi 2. Sosyal Bilgiler 3. Öğretmenlik
GENEL İLETİŞİM BİLGİLERİ VE İSTEME ADRESİ
Kültür Mah. Mithatpaşa Cad. No.: 74 B-01/02 Kızılay / ANKARA
Tel: 0312 418 20 60 Faks: 0312 418 30 20
[email protected]
www.alanbilgisiyayinlari.com
SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENLİĞİ
1. Bölüm: Eski Çağ Tarihi ve Uygarlığı
Onur ÖZ
2. Bölüm: İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü
Murat TAŞTAN
3. Bölüm: Orta Çağ Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAKÖSE, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
4. Bölüm: Yeni ve Yakın Çağ Tarihi
Onur ÖZ
5. Bölüm: Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı
Murat TAŞTAN
6. Bölüm: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Yrd. Doç. Dr. Betül BATIR, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
7. Bölüm: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Yrd. Doç. Dr. Betül BATIR, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
8. Bölüm: Çağdaş Dünya Tarihi
Öğr. Gör. Zikrullah AYKAÇ, Öğr. Gör. Nevzat ERDOĞAN, Muş Alpaslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
İlköğretim Bölümü
9. Bölüm:
Genel Fiziki Coğrafya
Dr. Mustafa Kemal ÖZTÜRK, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
10. Bölüm: Türkiye Fiziki Coğrafyası
Dr. Mustafa Kemal ÖZTÜRK, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
11. Bölüm: Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası
Dr. Mustafa Kemal ÖZTÜRK, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
12. Bölüm: Genel Beşerî ve Ekonomik Coğrafya
Dr. Mustafa Kemal ÖZTÜRK, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
13. Bölüm: Ülkeler Coğrafyası
Dr. Mustafa Kemal ÖZTÜRK, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
14. Bölüm: Siyasi Coğrafya
Dr. Mustafa Kemal ÖZTÜRK, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
15. Bölüm: Siyaset Bilimine Giriş
Öğr. Gör. Murat TURPÇU, Ahi Evran Üniversitesi, MYO
16. Bölüm: Temel Hukuk
Öğr. Gör. Murat TURPÇU, Ahi Evran Üniversitesi, MYO
17. Bölüm: İnsan Hakları ve Demokrasi
Doç. Dr. Kaya YILMAZ, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
18. Bölüm: Vatandaşlık Bilgisi
Yrd. Doç. Dr. Sevim GÜVEN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
19. Bölüm: Sosyal Bilgilerin Temelleri
Doç. Dr. Kaya YILMAZ, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
20. Bölüm: Arkeoloji
Yrd. Doç. Dr. İskender DÖLEK, Selamettin YILMAZ, Muş Alpaslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
İlköğretim Bölümü
21. Bölüm: Antropoloji
Taliha ASLAN
22. Bölüm: Felsefe
Yrd. Doç. Dr. İbrahim HABACI, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Eğitim Bilimleri Bölümü
23. Bölüm: Sosyoloji
Öğr. Gör. Ramazan TELCİ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ezine Meslek Yüksekokulu,
Dış Ticaret Bölümü
24. Bölüm: Sosyal Psikoloji
Aylin POLAT, Sosyolog
25. Bölüm: İnsan İlişkileri ve İletişim
Kemal KARA, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Bölümü,
Pazarlama ve İnsan Modülü
26. Bölüm: Sanat ve Estetik
Öğr. Gör. Ramazan TELCİ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ezine Meslek Yüksekokulu,
Dış Ticaret Bölümü
27. Bölüm: Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme
Doç. Dr. Nuri KAVAK, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim
Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü
28. Bölüm: Sosyal Proje Geliştirme
Bekir YILDIRIM
29. Bölüm: Ekonomi
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Altunç, Muş Alparslan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
İktisat Bölümü
30. Bölüm: Günümüz Dünya Sorunları
Yrd. Doç. Dr. Betül BATIR, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
31. Bölüm: Özel Öğretim Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. Yusuf KESKİN, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi,
İlköğretim Bölümü
32. Bölüm: Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemesi
Dr. Ali Ekber GÜLERSOY Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
33. Bölüm: Eğitimde Yaratıcı Drama
Doç. Dr. Ömer ADIGÜZEL, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İlköğretim Bölümü
3. BASIM İÇİN REVİZE EDENLER
VE KONULARI
Eski Çağ Tarihi ve Uygarlığı, İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Orta Çağ Tarihi, Yeni
ve Yakın Çağ Tarihi, Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi II, Çağdaş Dünya Tarihi, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Siyaset
Bilimine Giriş, Temel Hukuk, İnsan Hakları ve Demokrasi, Vatandaşlık Bilgisi, Arkeoloji,
Antropoloji, Felsefe, Ekonomi
Yrd. Doç. Dr. Halil Ersin AVCI, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Genel Fiziki Coğrafya, Türkiye Fiziki Coğrafyası, Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası,
Genel Beşerî ve Ekonomik Coğrafya, Ülkeler Coğrafyası, Siyasi Coğrafya, Sosyal Bilgilerin
Temelleri
Doç. Dr. Ahmet Edip MÜFTÜOĞLU, İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü,
Denizel Çevre Anabilim Dalı
Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Proje Geliştirme, Eğitimde Yaratıcı Drama, Sosyal Bilgiler
Ders Kitabı İnceleme
Yrd. Doç. Dr. Çağlar ÇETİNKAYA, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
Download

sosyal bilgiler öğretmenliği