Dear Collagues
Trakya University Health Sciences Faculty welcomes you
to the 1st Balkan Conference on Health Sciences, which
will be held in Edirne at14-16 May 2014.
The aim of the conference is to bring together scholars, researchers and
postgraduate and undergraduate students from all areas of health
management, organisation, economy, nursing, health sciences, social
service, audiology, physiotherapy, dietetics, medical sciences,
pharmacy, dental services and all related medical and health disciplines.
Prof. H. Nezih Dagdeviren M.D.
Congress Chair, on behalf of the Host Organizing Commiteee
CONFERENCE TOPICS
Health Management in the Aging World
Nursing in the Aging World
Physiotherapy in the Aging World
Nutrition and Dietetics in the Aging World
Audiology and Aging World
Social Sciences in the Aging World
Medical Sciences in the Aging World
Biopsychosocial approach to the health
Interdisiplinar/intersectoral management of
the health
Abstract
Submission Deadline:
28 February 2014
Deadline for Submission of
Conference Venue
The Balkan Congress on Health Sciences
will be held at the Trakya University Balkan
Congress Centre which is located in Trakya
University Balkan Campus, east end of the
Edirne city centre.
It is easily accessible by both public and
private transport from city center and bus
station.
Full Papers: 30 March 2014
TU Balkan Congress Centre
Trakya University Balkan Campus 22030
Edirne Turkey
Elder friendly solutions in health system
Active aging strategies
All freestanding papers regarding all areas of Medical and Health Sciences are welcome. Accepted papers will be
published in Eurasian Journal of Health Sciences.
Saygıdeğer Meslektaşlarımız;
Sizleri 14-16 Mayıs 2014 tarihlerinde Edirne’de
düzenlenecek olan 1. Balkan Sağlık Bilimleri Kongresi’ne
davet etmekten büyük onur duyuyorum.
Kongremizin tıp ve sağlık bilimlerinin bütün alanlarındaki
eğitici, araştırmacı ve öğrencilerin bir araya gelebileceği ve ana tema
etrafında işbirliği ve etkileşim sağlayabileceği bir ortam olması ve
gelenekselleşmesini amaçlıyoruz. Hepinizi Edirne’nin eşsiz baharında bu
amaç etrafında buluşmaya bekliyoruz.
Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren
Kongre Başkanı, Düzenleme Kurulu Adına
ANA KONULAR
Yaşlanan Dünyada Sağlık Yönetimi
Yaşlanan Dünyada Hemşirelik
Yaşlanan Dünyada Fizyoterapi
Yaşlanan Dünyada Beslenme ve Diyetetik
Yaşlanan Dünyada Odyoloji
Yaşlanan Dünyada Sosyal Hizmet Bilimleri
Yaşlanan Dünyada Tıp/sağlık Bilimleri
Sağlığa Biyopsikososyal Yaklaşım
Sağlık Yönetiminde Disiplinler/meslekler
Arası Yaklaşımlar
Son Bildiri
Gönderme Tarihi:
28 Şubat 2014
Son Tam Metin Gönderme
Tarihi: 30 Mart 2014
Kongre Merkezi
1. Balkan Sağlık Bilimleri Kongresi, Trakya
Üniversitesi Balkan Kampüsündeki Balkan
Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.
Kongre Merkezimize otogar ve şehir
merkezinden dolmuş, taksi ve özel araçlarla
kolaylıkla ulaşılabilmekte ve katılımcılara
ücretsiz park olanağı sunulmaktadır.
TÜ Balkan Kongre Merkezi
Trakya Üniversitesi Balkan Kampüsü
22030 Edirne
Sağlık Sistemlerinde Yaşlı Dostu Uygulamalar
Aktif Yaşlanma Yaklaşımına Uygun Stratejiler
Kongremize tüm tıp ve sağlık bilimleri alanları için serbest bildiriler kabul edilecektir. Kabul edilen bildiriler, Avrasya
Sağlık Bilimleri Dergisi’nde yayınlanacaktır.
Download

conference topıcs