Eyyüp KARA
İş Adresi: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Odyoloji Bölümü
e-mail: [email protected]
NÜFUS BİLGİLERİ:
Doğum Tarihi/Yeri: 05.07.1977 / Adana
Medeni Hali
: Evli
Askerlik Durumu: Tamamlanmıştır. (Yedek subay-Tatvan Asker Hastanesi)
EĞİTİM:
2013- (Halen devam etmektedir): İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Odyoloji-Konuşma ve Ses Bozuklukları Bölümü (Doktora)
2003-2006
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
KBB-Odyoloji, Konuşma ve Ses Bozuklukları Bölümü (Yüksek Lisans)
1997–2001
Mersin Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
1992-1995
Seyitgazi Lisesi
Eskişehir
1989–1992
Seyitgazi Ortaokulu
Eskişehir
İŞ TECRÜBESİ:
(2000)
Mersin Devlet Hastanesi
Psikiyatri Bölümü (Staj)
Mersin
(2001–2004) Gizem İşitme Engelliler ve Konuşma Bozuklukları
Rehabilitasyon Merkezi
Gaziantep
(2004- 2005) Başkent İşitme, Konuşma ve Ses Bozuklukları Merkezi
Ankara
2005- 2011 MEDers İzmir Odyolojik Tanı Merkezi
İzmir
2011- 2014 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB-Odyoloji ve
Konuşma Bozuklukları Merkezi
İstanbul
Ocak 2014- (Halen Devam etmektedir.) İstanbul Üniversitesi Odyoloji Bölümü
İstanbul
BİLGİ VE BECERİLER:
Bilgisayar :
İyi düzeyde Word, Excel, Power Point.Orta düzeyde SPSS, İyi
düzeyde konuşma ve ses bozuklukları tedavisinde kullanılan
bilgisayar programları deneyimi (Dr. Speech, Multi Speech,
CSL)
Yabancı Dil: İngilizce (Upper)
Sosyal Aktiviteler: Müzik, spor, seyahat
Hobiler: Kitap okuma, bilgisayar teknolojileri, puzzle yapımı, satranç, internet
SEMİNER VE KURSLAR:
•
WISC-R Çocuklar için Zekâ Ölçeği Sertifika Programı
Türk Psikologlar Derneği
Haziran 2002
Ankara
•
Dil ve Konuşma Terapisi Sempozyumu
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi
Ocak 2003
İstanbul
•
Uygulamalı Temel Hipnoz Eğitim Programı
Türk Psikologlar Derneği
Nisan 2003
Ankara
•
Dil ve Konuşma Bozuklukları Sempozyumu
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Mayıs 2003
Ankara
•
Konjenital İşitme Kayıpları Sempozyumu
Gizem Reh. Merkezi
Haziran 2003
Gaziantep
•
Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi
Anadolu Üniversitesi
Mayıs 2004
Eskişehir
•
Ulusal Odyoloji Kongresi
Eylül 2004
İstanbul
•
II. İşitme cihazları ve koklear implant günler
Mayıs 2005
Antalya
•
28. ORL ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
Mayıs 2005
Kemer/Antalya
YAYINLAR:
●Normal ve İşitme Engelli Çocuklarda Vokallerin Algılanması
27. Otorinolarengoloji Kongresi (Sözlü Bildiri)
Ekim 2003
Kemer/Antalya
•
Adonoid, Tonsillit Ameliyatları, öncesi ve sonrası ses parametrelerinde oluşan
değişiklikler
28. Otorinolarengoloji Kongresi
(Sözlü Bildiri)
Mayıs 2005
Belek/Antalya
•
Parental reports of cochlear implant acceptance following programming using
eSRT.
XXVIII International Congress of Audiology
2006
•
Çocuklarda İşitme cihazı uygulamaları. Türkiye Klinikleri Dergisi Ekim 2011
•
Importance of The Post-implant Follow up. ESPCI Congress Mayıs 2013
•
Koklear İmplant Programlama. Ulusal Otoloji-Nörootoloji ve Odyoloji
Kongresi. Eylül 2013
•
Uluslarası KBB Kongresi. Nisan 2014
Zor Vakalarda CI ve Çözümleri Paneli
•
Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi. Mayıs 2014
İşitmede ve Amplifikasyon Çözümleri Paneli
Download

Eyyüp KARA - Sağlık Bilimleri Fakültesi