HİZMET ALIM TAKİP PROGRAMI DİĞER PERSONEL SEKMESİ EKRAN GÖRÜNTÜLERİ
Bir önceki programın daha “ileri versiyonu” olan bu programda, personel hareketlerinin
kaydı, ayrıntılı nüfus bilgileri ve personelin TMO hizmetleri daha detaylı bir şekilde girilerek takip
edilebilmektedir. Ayrıca yine personelin son durumlarına dair bilgilere ulaşılabilmekte ve gerekli
sorgulamalar yapılabilmektedir. Aşağıda “Diğer Personel İşlemleri” sekmesi altındaki sayfaların
görüntüleri verilmiştir.
- Personel Kayıt (Kaydetme)
İlk sayfamız “Personel Kayıt” sayfası olup, buradan personelin ilk kök kaydı yapılır. İlk kaydı
yapılan personelin işe girişinin ilk hareket kaydı da yapılmış olur. Bu sayfada TC No, Unvan ve Firma
kısımlarının doldurulması zorunludur. Personelin İlk hareket kaydında işe başlangıç tarihi otomatik
olarak seçilen ihalenin başlangıç tarihi olarak gelmektedir. Eğer başlangıç tarihinde bir değişiklik
yapılmak isteniyorsa Personel Hareket Kayıt sayfasından işe giriş tarihi düzeltilmelidir. Unvanlara
Genel Müdürlükçe maaşlar tanımlanacağından unvan seçilirken maaş kutucuğu otomatik olarak
dolacaktır. Bu kayıt sayfası aynı zamanda sorgulama sayfası olarak kullanılabilir. Sayfanın sağ
köşesindeki “Sorgulama” sekmesi tıklanarak sayfanın sorgu kısmına geçilebilir.
- Personel Kayıt (Sorgulama)
Personel Kayıt Sayfasının sorgulama sekmesinden de daha önceden kaydedilmiş personelin
bilgileri çağırılıp güncellenebilir. Sorgulama; personel adı, eğitim, doğum tarihi ve kayıt tarihi
kriterlerine göre yapılmaktadır. Şube kullanıcıları işyeri seçeneğini değiştirilemez olarak görecektir.
- Personel Hareket Kayıt (Kaydetme)
“Personel Hareket Kayıt” sayfasından personellerin hareketleri kaydedilip izlenebilir. Bu
sayfadan personelin işe başlangıç, sıhhi izin, yıllık izin, sosyal izin, yer değişikliği, ihale değişikliği ve
işten ayrılma hareketlerinin kaydı yapılabilmektedir. Hareketlerde yer alan unvan kayıtları geriye
doğru olarak personelin unvan kaydının sorgulanabilmesini sağlayacaktır.
- Personel Hareket Kayıt (Sorgulama)
Hareket Kayıt sayfasının sorgulama sekmesi altından personelin hareketleri
görüntülenebilmektedir. Burada eğer istenirse bir hareket kaydı tamamen de silinebilmektedir. Kayıt
sayfasından yapılacak kayıtlar düzgün bir şekilde ilerlerse sistem bir personelin TMO Hizmetini de
otomatik olarak hesaplayabiliyor.
- Personel Hareket Kayıt (Son Durum)
Bu sayfada yer alan Son Durum sekmesi altından da ilgili personelin son durumu
güncellenebilmektedir. Personelin son durumu için tutulan bilgiler; Firması, son hareketi, son
hareketin tarihi, birimi ve unvanıdır. Hareket Kayıt sayfasındaki güncellemeler ve silme işlemleri
sonrasında bu sayfaya gelinerek personelle ilgili son durum güncellemeleri yapılmalıdır.
Hareketlerdeki son kayıt personelin son durumunu göstermektedir. Eğer son kayıt silinecekse son
durumda güncelleme yapılması gerekmektedir. Geçmişe dönük hatalı kayıtların olması durumunda
bu kayıtlar silinebilir ancak bu gibi durumlarda son durumda düzeltme yapılmasına gerek yoktur.
Personelin son hareketi ile son durumu mutlaka uyumlu olmalıdır.
- Personel Son Durum
“Personel Son Durum” sayfası bir rapor sayfası olup gerekli hareket kriterleri doğrultusunda
personelin son durumlarını görüntüler. Mevcut personel kaydının tümünün sorgulanması için değil
sadece son durum (son hareket) doğrultusunda sorulama yapmak için uygun bir sayfadır.
- Personel Rapor
“Personel Rapor” sayfasından ise şube ve ihale konusu bazında personel sayılarına ulaşılır.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta; seçilen birimlerin ilgili ihaleyi açan birimler olduğudur.
- Personel Detay (Çoklu Seçim)
“Personel Detay” sayfasından eğitim, cinsiyet, ihale konusu, unvan, yaş aralığı, ofis hizmeti,
askerlik ve maaş kriterlerine göre personeller ayrıntılı bir şekilde sorgulanmakta, personel listesindeki
detay düğmelerinden personelin daha da detaylı bilgilerine ulaşılmaktadır. Bu sayfa da iki sekmeden
oluşup ilki birimlerin çoklu seçilmesine izin vermektedir.
- Personel Detay (Alt Birim)
“Personel Detay” rapor sayfasının Alt Birimler sekmesinde ise bir birimin altındaki birimler ve
bir üstteki kriterler doğrultusunda sorgulama yapılabiliyor.
- Personel Transfer
“Personel Transfer” sayfası, bitmiş olan ihalelerdeki personellerin toplu olarak yeni açılmış
olan ihaleye transferini gerçekleştirmektedir. Burada yeni ihaleye gönderilmek istenen personel
yanındaki kutucuklar vasıtası ile seçilecek, seçilmeyenler ise işten ayrılmış olacaktır.
Burada bir hususu daha belirtmekte fayda var; Yalnızca “Personel Kayıt” sayfasından
gerçekleşen silme işlemi ile bir personelin tüm verileri silinmekte, işten çıkarılan personelin ise kaydı
sistem tarafından tutulmaktadır. Bilahare yapılacak olan “Arşiv Sayfasıyla” işten çıkan personelin
takibi de mümkün olacaktır.
- Birim Kayıt
Birim Kayıt sayfasından kullanıcılar şubelerine alt birim ekleyebilir, bu alt birimlerin isimlerini
ve aktifliğini güncelleyebilirler.
Firma ve İhale Kayıt
Firma ve İhale kayıtlarında girişler, genel sekmesi altındaki Firma Kayıt ve İhale Kayıt
sayfalarından yapılmaktadır. Bir İhale tanımlanırken gerekliyse öncesinde ihalenin firma bilgileri Firma
Kayıt sayfasından girilmelidir. Bir ihale sonlandırılmak isteniyorsa öncelikle içindeki personel diğer bir
ihaleye nakledilmeli veya işlerine son verilmelidir.
Download

Yardım Broşürü - tmo hizmet alımı takip programı