ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
SOSYAL
ETKİNLİKLER
TANITIM
2003-2004
KİTABI
EXTRACURRICULAR
ACTIVITIES
HANDBOOK
2014-2015
GÖZTEPE İZMİR
Tel
: 232 355 05 55
e-mail:[email protected]
Dear Students,
One of ACI’s goal is to carry out an efficient extracurricular
activities program. Students develop leadership skills, their
characters, learn how to work in a group and how to express
themselves by joining extracurricular activities.
Like the previous years, we also have lots of different clubs
for you to choose.
Every student should participate in a minimum of one and
maximum of three activities. Attendance is a must. Rules are
written in the Parent-Student Handbook.
A student should be a member of a social service club by the
time he/she graduates.
I wish you a successful school year.
Sincerely,
Irmak TÜRKAN
Extracurricular Activities Coordinator
Sevgili Öğrenciler,
A.C.I’nın amaçlarından biri olan güçlü bir Sosyal
Etkinlikler programı bu yıl da sizlere sunulmaktadır.
Öğrencilerimiz sosyal etkinlikler faaliyetlerine katılarak
liderlik becerilerini geliştirirler, kişiliklerinin daha iyi
oluşmasını sağlarlar, grup içinde çalışmayı öğrenirler ve
kendilerini daha iyi ifade etme şansını yakalarlar.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da çok sayıda ve farklı
kulübü ilginize sunmaktayız.
Her öğrencinin o sene içinde en az bir sosyal etkinliğe
katılması gerekmektedir. Sosyal etkinliklere devam
zorunludur. Kurallarımız Veli Öğrenci El Kitabı’nda
yazmaktadır.
Öğrencilerimiz mezun oluncaya kadar en az bir yıl sosyal
servis yapmalıdırlar.
Yeni öğretim yılının başarılı ve sağlıklı geçmesini dilerim.
Sevgiler,
Irmak TÜRKAN
Sosyal Etkinlikler Koordinatörü
İ
ÇİNDEKİLER - Index
KOMİTELER : Commıttees .................................................................. 1
AKADEMİK KOMİTE –Academic Committee .............................................................. 2
ONUR KURULU – Honour Court ................................................................................... 2
ÖĞRENCİ BİRLİĞİ - Student Council............................................................................ 3
PUAN KOMİTESİ – Points Committee .......................................................................... 3
SPOR KOMİTESİ – Sports Committee ........................................................................... 4
SINIF BAŞKANLIĞI -Class Monitors Committee.......................................................... 4
KÜLTÜR ve EDEBİYAT KOMİTESİ – Culture and Literature Committee ................... 5
SINIF REHBERLİK KOMİTESİ – Class Guidance Committee...................................... 6
TEKNOLOJİ KOMİTESİ – Technology Committee ....................................................... 6
YILLIK KOMİTESİ – Yearbook Committee ................................................................ 7
KOOPERATİFÇİLİK KOMİTESİ – Cooperative Committee ......................................... 7
KÜTÜPHANECİLİK KOMİTESİ – Library Committee ................................................ 9
SİVİL SAVUNMA KOMİTESİ – Civil Defence Committee .......................................... 9
KULÜPLER : Clubs ............................................................................. 10
ACI CANLI YAYIN KULÜBÜ – ACI Live TV Club ................................................... 11
ACI RADYO KULÜBÜ – ACI Radio Club .................................................................. 11
ALMANCA MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KULÜBÜ – German MUN Club ... 11
AMATÖR DENİZCİLİK ve YELKENCİLİK KULÜBÜ – Yachting and Sailing Club 12
ANIME ve MANGA KULÜBÜ – Anime ve Manga Club............................................. 13
ASTRONOMİ KULÜBÜ – Astronomy Club ................................................................ 14
BASKETBOL KULÜBÜ – Basketball Club ................................................................. 14
BRİÇ KULÜBÜ – Bridge Club ..................................................................................... 14
ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ KULÜBÜ – Young Reporters for the Environment (YRE)
Club ............................................................................................................................... 15
DAĞCILIK KULÜBÜ – Hiking Club ........................................................................... 15
DESTINATION IMAGINATION KULÜBÜ – Destination Imagination Club ............. 15
FELSEFE KULÜBÜ – Philosophy Club ....................................................................... 16
FİLM ELEŞTİRİ KULÜBÜ – Film Criticism Club ....................................................... 16
FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ – Photography Club ...................................................... 17
FRANSIZCA MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KULÜBÜ – French MUN Club ... 17
FRANSIZCA TİYATRO KULÜBÜ – French Drama Club.......................................... 18
GENÇ BAŞARI KULÜBÜ – Junior Achievement ........................................................ 18
GO KULÜBÜ – Go Club.............................................................................................. 20
GLOBAL SORUNLARA ÇÖZÜM AĞI (GIN) KULÜBÜ HAZIRLIK İLERİ GRUP-Lise 1-23–Global Issues Network (GIN) Club Prep Advanced-Lise 1-2-3 ................................. 20
HAZIRLIK OKUL ORKESTRASI KULÜBÜ – Hazırlık School Band Club................ 21
ISTA KULÜBÜ –ISTA Club......................................................................................... 21
İNGİLİZCE GAZETECİLİK KULÜBÜ –English Journalism Club .............................. 21
İSPANYOLCA A1 KULÜBÜ –Spanish A1 Club ......................................................... 22
İZCİLİK KULÜBÜ –Scout Club ................................................................................... 22
KISA FİLM YAPIM KULÜBÜ – Short Fim Making Club ........................................... 24
KİMYA DENEY KULÜBÜ-HERKES BİLİME DOKUNUYOR-ÜNLÜLERLE DENEYLER
KULÜBÜ – Chemical Brothers Club............................................................................. 24
KİTAPLAR ve FİLMLERİ KULÜBÜ– Books and Movies Club ................................. 25
LEGO ROBOT KULÜBÜ – Lego Robotics Club ......................................................... 25
LINGUISTIK OLİMPİYATLARI KULÜBÜ– Linguistic Olympiads Club .................. 25
LİSE 1 OKUL ORKESTRASI KULÜBÜ – Lise 1 School Band Club .......................... 26
LİSE 3-4 KİMYA KULÜBÜ – Lise 3-4 Chemistry Club .............................................. 26
MATEMATİK ve ZEKA OYUNLARI KULÜBÜ –Lise 1–Lise 2- Mind Games Club. 26
MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KULÜBÜ – Model United Nations..................... 27
MODERN DANS ve HİP HOP DANS KULÜBÜ– Modern Dance and Hip Hop Dance Club
....................................................................................................................................... 29
MODERN HALK DANSLARI KULÜBÜ – Modern Folklore Club ............................ 29
MÜZİKAL VE ORKESTRA KULÜBÜ – Musical and Band Club ............................... 30
OLTA BALIKÇILIĞI KULÜBÜ – Fishing Club .......................................................... 30
PERKÜSYON KULÜBÜ – Percussion Club ................................................................. 30
ROBOT KULÜBÜ – Senior Robotics Club ................................................................... 31
RESİM YARIŞMALARI KULÜBÜ – Art Contest Club .............................................. 31
ROCK MÜZİK KULÜBÜ – Rock Music Club ............................................................. 31
RUBİK KÜP KULÜBÜ – Rubic’s Cube Club .............................................................. 32
SAĞLIK ve İYİ YAŞAM KULÜBÜ – Health and Wellness Club ................................ 32
SANAT ve KÜLTÜR KULÜBÜ – Art and Culture Club .............................................. 32
SATRANÇ KULÜBÜ – Chess Club............................................................................. 33
SERAMİK KULUBÜ – Ceramics Club ........................................................................ 33
SOSYAL GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ - Social Entrepreneurship Club ......................... 33
SÖZLÜ TARİH KULÜBÜ – Oral History Club ........................................................... 34
ŞİİRDEN ŞARKIYA ROMANDAN SİNEMAYA KULÜBÜ – From Poetry to Song, From
Novel to Cinema Club.................................................................................................... 34
TAVLA KULÜBÜ – Backgammon Club ...................................................................... 35
TÜBİTAK KULÜBÜ – TÜBİTAK Club ....................................................................... 36
TÜBİTAK MATEMATİK KULÜBÜ – (HAZIRLIK – LİSE 1-LİSE 2) (YENİ
BAŞLAYANLAR- BEGINNERS) TÜBİTAK Math Club ............................................ 36
TÜBİTAK MATEMATİK KULÜBÜ –Lise 1–Lise 2-Lise 3 (İLERİ DÜZEY- ADVANCED)
TÜBİTAK Math Club .................................................................................................... 37
TÜRK SANAT MÜZİĞİ KULÜBÜ - Turkish Classical Music Club ............................ 37
TÜRKÇE DENEYSEL EDEBİYAT ve ELEŞTİRİ KULÜBÜ – Creative Writing and Critisicm
Club ............................................................................................................................... 38
TÜRKÇE GAZETECİLİK KULÜBÜ – Turkish Journalism Club ................................ 38
TÜRKÇE MÜNAZARA KULÜBÜ – Turkish Debate Club.......................................... 38
TÜRKÇE TİYATRO KULÜBÜ – Turkish Drama Club............................................... 39
YAZILIM GELİŞTİRME KULÜBÜ – Software Developing Club .............................. 39
YAP-BOZ KULÜBÜ – Puzzle Club ............................................................................. 39
SOSYAL SERVİSLER :Social S.......................................................... 41
EGE ARTI REHABİLİTASYON KULÜBÜ – Ege Artı Rehabilitation Club ................ 42
HAYVAN BARINAĞI KULÜBÜ – Animal Shelter Club ............................................ 42
HUZUREVİ KULÜBÜ – Old Folks Club..................................................................... 42
KARDEŞ OKUL KULÜBÜ – Sister School Club ......................................................... 43
LÖSEV KULÜBÜ – LÖSEV Club ............................................................................... 43
MİKROKREDİ KULÜBÜ – Microcredit Club............................................................. 43
SADECE YEŞİL KULÜBÜ – Simply Green Club ........................................................ 44
YERDEKİ YILDIZLAR KULÜBÜ – Like Stars on Earth Club .................................... 45
2014-2015 SOSYAL ETKİNLİKLER HAFTALIK PROGRAMI
2014-2015 EXTRACURRICULAR ACTIVITIES WEEKLY CHART
KOMİTELER - Committees
KOMİTELER : Commıttees
KOMİTELER
C
OMMITTEES
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
1
KOMİTELER - Committees
AKADEMİK KOMİTE –Academic Committee
Amacı: Akademik Müdür Yardımcımızla her hafta yapılacak toplantılarda
akademik konularla ilgili istek ve sorunlar
iletilecektir. Ayrıca
öğrencilerimiz de akademik konularla ilgili duyuruları sınıflarında
arkadaşlarına duyuracaklardır. Pazartesi öğle saatinde Lise 3 ve Lise 4’ler,
Salı öğle saatinde Lise 2, Çarşamba öğle saatinde Lise 1 ve Perşembe öğle
saatinde Hazırlık sınıflarının toplantıları olacaktır.
Üyelik: İsteyen her öğrenci katılabilir.
Aims: To instill in the students a feeling of responsibility and to evoke from
the students responsible behavior at all times; and to cooperate with the
academic dean in matters of routine procedure dealing with academic
problems and wishes and also be an academic class monitor to make
announcements to their classmates. Lise 3s and Lise 4s will meet on
Mondays, Lise 2s will meet on Tuesdays, Lise 1s will meet on Wednesdays
and Preps on Thursdays at lunch hours
Membership: Every student who volunteers can attend.
ONUR KURULU – Honour Court
Amacı: Okulun disiplin ve düzeni ile ilgili olarak okul müdürünce verilen ve
temsilcilerce getirilen konuları görüşmek, aldığı kararları okul müdürlüğüne
bildirmek.
Çalışmalar:Okulda örnek davranışlar gösteren, derslerinde başarılı, sosyal,
kültürel ve eğitsel etkinliklere katılan farklı sınıflardan en az üç öğrenciyi
belirleyerek ödüllendirmek üzere okul yönetimine bildirmek.
Müdür tarafından iletilen uyarma, mahrumiyet ve kınama cezası gerektiren
olayları incelemek ve karara bağlamak.
Öğrencilerin boş zamanını değerlendirmek ve disiplini bozucu davranışları
engellemek amacıyla programlar hazırlayarak okul yönetimine sunmak.
Üyelik: Her şubeden iki üye seçilir. Disiplin cezası almamış olmak, okul
davranış notunun en az 50, akademik not ortalamasının en az 60 olması
gereklidir.
Aims: Reviews topics on school order and discipline, as given by the school
administration through the Court’s representatives,
Informs the school administration as to which three students (as a minimum)
from different classes are to be rewarded for their exemplary behavior, their
academic success, and their participation in social, cultural, and
extracurricular activities.
Reviews and makes decisions concerning incidents that require warnings,
deprivation of privileges, and criticism.
Prepares programs that help students use free time wisely and prevent
2
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
KOMİTELER - Committees
behavior that leads to indiscipline, and proposes these programs to the school
administration
Membership: Two students should be elected from each class. The students
should have no disciplinary punishments, their citizenship points must be
above 50, and their academic average must be 60 or above.
ÖĞRENCİ BİRLİĞİ - Student Council
Amacı: Öğrenci yönetimine ve faaliyetlerine tüm öğrencilerin katılmalarını
sağlamak.
Okul faaliyetleri ile ilgili konularda, tartışmalarda öğrencilerin ilgilerini
uyandırmak ve öğrenciler arasında ortak bir istek, arzu, irade temin etmek.
Her bireyin en iyi şekilde gelişmesini sağlamak amacı ile tüm okul yaşamını
zenginleştirmek.
Üyelik: Her şubeden bir üye seçilir. Öğrenci Birliği temsilcilerinde olumlu
lider nitelikleri aranır.
Ayrıca disiplin cezası almamış olmak, okul davranış notunun en az 70 ve
akademik not ortalamasının Hazırlık ve Lise 1 ve Lise 2 öğrencileri için en az
60; Lise 3 ve Lise 4 öğrencilerimiz için en az 70 olması gereklidir.
Aims: The aims of this organization shall be:
To provide for student participation in student government and activities
To stimulate interest in the discussion of school activities and to provide for
determining the collective will of the student body
To enrich the life of the entire school in order to assure the greatest possible
development of each individual.
Membership: One student should be elected from each class. A Student
Council representative should have positive qualities of leadership. The
members should have no disciplinary punishments, the citizenship points must
be above 70, and the academic average must be at least 60 for the Prep and
Lise 1 and Lise 2 students, and 70 for the Lise 3 and Lise 4 students.
PUAN KOMİTESİ – Points Committee
Amacı: Öğrencilerin ders dışı okul faaliyetlerine katılmalarını teşvik etmek.
Her öğrencinin katıldığı komite, kulüp ve diğer çalışmaların listesini tutmak,
Okul idaresinin yardımıyla öğrencinin akademik notu ortalaması ve okul
durumu puanlarını kaydetmek,
Ders yılı sonunda başarılarına göre belirli sayıda puan alan öğrencileri
saptamak, başarılarını değerlendirmek; faaliyetlere verilecek puan sayısını
saptamak.
Üyelik: Her şubeden iki üye seçilir.
Aims: To encourage students to participate in at least one phase of
extracurricular activities.
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
3
KOMİTELER - Committees
To keep records of each student’s participation in clubs, committees and
other activities.
To work with the school administration in recording the academic and
citizenship points required under the system;
To recognize and award students who have gained the minimum number of
points;
To determine the number of points for each project and activity
Membership: Two students should be elected from each class.
SPOR KOMİTESİ – Sports Committee
Amacı: Okulda öğrencilerin çeşitli spor dallarında ilgilerini uyandırmak;
sportif yeteneklerin geliştirilmesinde çalışmak.
Çalışmalar:.Yangın alarmlarında Sınıf Başkanları ile komitesi ile faal bir
işbirliği kurmak.
Sınıflararası maçlar, turnuvalar ve günleri düzenlemek,
Kentimizde ve yurt çapında yapılan sportif faaliyetlerde öğrenciler arasında
okul ruhunu geliştirmek,
Öğrencilere çeşitli spor dallarında bilgi vermek, gerekli spor malzemelerinin
temininde çalışmak,
Beden Eğitimi öğretmenlerine her konuda yardımcı olmak.
Üyelik: Her şubeden iki üye seçilir.
Aims: To help students develop interest in physical activities; to improve
student abilities in sports.
Activities: To assist in planning interclass games, tournaments and field
days;
To stimulate school spirit among students in both city-wide and nation-wide
activities;
To inform students in the area of sports and to make equipment available to
students;
To assist the physical education teachers in any way they can.
To work together with the Class Monitors Committee during the Fire Drills
in taking attendance.
Membership: Two members elected from each class section.
SINIF BAŞKANLIĞI -Class Monitors Committee
Amacı: Öğrencilere sorumluluk duygusu aşılamak ve her zaman bu duygu ile
hareket etmelerini sağlamak.Yoklamayı yapma, sınıf defterlerinden sorumlu
olma gibi günlük işlerde okul idaresine yardım etmek. Assembly saatlerinde
yoklama almak.
Çalışmalar: Genel olarak sınıfın düzenli ve ahenkli havasını bozan önemli
problemlere çözüm yolu araştırmak, öğrencileri iyi, doğru ve güzel
4
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
KOMİTELER - Committees
davranışlara teşvik edecek yollar araştırmak, olumlu davranışları ile dikkati
çeken öğrencileri ödüllendirme olanakları bulmak.
Sınıf içinde:
Sınıf içinde kişisel problemlerin çözülmesinde yardımcı olmak,
Sınıf bülten tahtasının temiz ve tertipli bir şekilde tutulmasını sağlamak,
Sınıf defterlerini, devam cetvellerini düzenli ve temiz tutmak, günlük işlerde
öğretmenlere yardımcı olmak,
Yangın vukuunda bu defterlerin emniyetinden sorumlu olmak.
Üyelik: Her şubeden iki üye seçilir. Sınıf başkanlarında olumlu lider
nitelikler aranır. Ayrıca disiplin cezası almamış olmak, okul davranış
notunun en az 50 ve akademik not ortalamasının en az 60 olması gereklidir.
Aims: To instill in the students a feeling of responsibility and to evoke from
the students responsible behavior at all times; and to cooperate with the
administration in matters of routine procedure dealing with attendance and
the class books.They will also be responsible of the attendance during the
assembly hour.
Activities: In regular group meetings:
To seek for a suitable solution for those areas of discipline problems which
concern classroom behavior as a whole;
To explore ways of encouraging the students towards good and correct
behavior;
To seek ways of honoring those students who fulfill high standards of
behavior.
To take the attendance during the assemblies.
Within the classroom:
To assist with individual problems in the class;
To encourage keeping classroom bulletin boards in good order;
To take care of class books, attendance records and summary sheets, assisting
the teachers with these routine matters, and guarding the safety of the records
in case of fire.
Membership: Two students should be elected from each class. Class
monitors should have positive qualities of leadership. Their citizenship points
must be above 50. The members should have no disciplinary punishments
and their academic average must be 60 or above.
KÜLTÜR ve EDEBİYAT KOMİTESİ – Culture and
Literature Committee
Amacı: Yerel ve ulusal kültürümüzü oluşturan temel değerlerin farkında ve
onları özümsemiş, anadilini kullanmada yetkin öğrencilerimizin, öncelikle
okul ortamından başlayarak yakın ve uzak çevrelerinde nitelikli, bilinçli ve
çağdaş “Türk Gençlik Kültürü”nün oluşturulmasında ve bu kültürün gelecek
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
5
KOMİTELER - Committees
kuşaklara aktarılmasında etkin roller üstlenmesini amaçlar.
Çalışmaları: Bu komitede görev alan öğrenciler, Türk kültürü, Türk dili ve
Türk yazını üzerine düşünsel tartışmalar, eleştirel değerlendirmeler yaparak
“sanatın kültür taşıyıcılığı işlevini” sorgularlar. Öğrenciler tüm çalışmalarını
düzenledikleri aytışmalarda, hazırladıkları assembly programlarında
sergilerler.
Edebiyat sanatını seven, gerek yazılı gerekse sözlü dil becerileri gelişmiş
öğrencilerimiz bu komite aracılığıyla edebi türler üzerinde denemeler
yapacaklar ve eleştirel tartışmalara yönlendirileceklerdir.
Üyelik: Komite öğrencileri, her eğitim yılının başında Edebiyat dersi
öğretmenleri tarafından belirlenir. Seçimlerde öğrencilerin temel kültür
değerlerine sahip olmaları, anadil kullanımı becerileri, yazın sanatına ilişkin
birikim düzeyleri ve akademik ortalamaları temel alınır.
Aims: To foster awareness of main values that form our local and national
culture and increaing competency in using native language. Students take
active role in developement and heritage of a modern, qualified and concious
“Turkish Youth Culture.” In order to relise this aim, students work on
distinguished classics written in the native language, discuss them and use
question “the purpose of art as a medium culture”. Students then organize
activities about their discussions and share their ideas with their friends.
This commitee aims to gather students who are interested in literature,
creative writing. The students will be able to improve their individiual
creativeness by writing and will be able to find a platform to discuss and
criticise literature.
Members of the club are determined by their literature teachers at the
beginning of the year. Their intellectual level, grades and proficiency in
cultural values are taken into consideration.
Members will be chosen from the above criteria.
SINIF REHBERLİK KOMİTESİ – Class Guidance
Committee
Amacı: Öğrencilerin temsil ettikleri sınıflarla rehberlik birimi arasında bir
köprü oluşturmak ve iletişimi arttırmak. Sınıflarda rehberlik saatlerinde
yapılacak etkinliklerde sınıf rehber öğretmenine destek olmak.
Aims: The students are the bridge between the class they represent and the
guidance service. They help the guidance teacher in making announcements
and passing out information in the class guidance hour.
TEKNOLOJİ KOMİTESİ – Technology Committee
Amaç: Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler çok hızlı şekilde
gerçekleşmekte olup okulumuzda bilişim teknolojilerinin eğitimizde
6
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
KOMİTELER - Committees
kullanılması günden güne artmaktadır. Bu komitedeki öğrenciler hem sınıf
içerisinde öğretmenlerine hem de sınıf içi ve dışında arkadaşlarına IT ile
ilgili konularda yardımcı olacaklardır.
Çalışmalar: Komite, Lise 2-3-4 seviyelerinde ise Salı öğlenleri, Hazırlık ve
Lise 1 seviyesinde Perşembe öğlenleri toplanır.
Komite üyeleri öğrencilerin ve öğretmenlerin kampüs içindeki var olan
teknoloji kullanımıyla ilgili öncü olmaları için bilgisayar bölümüyle birlikte
çalışmalarda bulunurlar. Baskılama sistemi, akıllı tahta kullanımı,
ACIMoodle sistemi konularında eğitimlere katılırlar ve sınıflarında yetkin
olurlar.
Öğrenciler derslerinde ve ders dışında hem arkadaşlarının hem de
öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlarını komite toplantılarında dile
getirirler.Okulumuzda teknolojiyi derslerimizde daha aktif kullanmak için
neler yapılabilir konusunda araştırma/ geliştirmelerde bulunurlar.
Üyelik: Her sınıftan bir temsilci seçilir.
Aim: The progress in Information Technology (IT) has been very rapid: new
concepts and technologies are constantly emerging and are leading to the
development of new education tools. IT is also expected to fuel development
of next generation technologies in other disciplines. IT has become a critical
tool for our school. Member students will help their teachers and friends to
solve problems regarding IT and computer.
Working: Meetings will be held some weeks at determined hours according
to the levels. Lise 2-3-4 group will meet on Tuesday lunch hours and PrepLise 1 group will meet on Thursday lunch hours.
Committee members work with IT Department in order to have pioneering
role on IT usage among the ACI members (teachers and students). They
participate to the workshops led by IT department and are going to be an
authorized people on AciMoodle, printing system, Smart Board and school
network.
Membership: One student should be elected from each class.
YILLIK KOMİTESİ – Yearbook Committee
Lise sonlar sorumlu öğretmenlerinin yardımı ve yaratıcı fikirleriyle yıllık
hazırlarlar. Her şubeden 2 öğrenci seçilir.
Lise 4s prepare the yearbook with their creative ideas by the help of their
sponsor teacher. Two students will be elected from each class.
KOOPERATİFÇİLİK KOMİTESİ – Cooperative
Committee
Okul kooperatifi, ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak üzere
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
7
KOMİTELER - Committees
öğrenci, öğretmen, yönetici ve diğer personel tarafından kurulan ve yönetilen
kuruluştur.
Amacı: Öğrencilerin ve diğer ortakların eğitim, öğretim ve ekonomik
ihtiyaçlarını karşılıklı yardım ve dayanışma ile sağlamak.
Çalışmaları: Okul içi ve okullararası kooperatifçilikle ilgili açık oturum,
seminer ve yarışmalar düzenlemek, yayınlar yapmak, kooperatif
üretimlerimden diğer okulları yararlandırmak gibi yollarla öğrencilerin
karşılıklı güven, yardım ve dayanışma duygularını güçlendirmek,
Öğrencilere ortak bir amaç etrafında bir arada çalışmayı, işbirliği ve
işbölümü ilkelerini ve bunların uygulanmasını öğreterek, onları toplumsal
yaşantıya hazırlamak,
Öğrencilerin kooperatiflerde görev almalarını, kendilerine verilen yetkileri,
ortakların yararına kullanmalarını ve buna alışmalarını sağlamak, böylece
sorumluluk alma ve taşıma bilincini geliştirmek,
Öğrencilerin derslerde kazandıkları bilgi ve becerileri, iş hayatında
uygulamalarını sağlamak,
Öğrencilerde, kooperatifçiliğin sosyal ve ekonomik bir çalışma olduğu
bilincini oluşturarak, toplumsal kalkınmadaki yer ve önemini kavratmak.
Öğrencilerin ve ortakların ihtiyaç duydukları eğitim ve öğretim, araç ve
gereçleri ile giyecek, yiyecek ve içeceklerin sağlama, satışa sunmak,
Okul özelliğine ve imkanlarına bağlı olarak arıcılık, tavukçuluk, sebzecilik ve
diğer ders konuları ile ilgili deneme ve uygulama yapabilecek nitelikte
girişimlerde bulunmak, bu konularda çalışan çevre kooperatifleri ile işbirliği
yapmak,
Sosyal Etkinliklerin, spor çalışmalarının, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi
ve yoksul öğrencilerin ders araç ve gereçlerinin sağlanması gibi sosyal
yardım çalışmalarında bulunmak.
Üyelik: İsteyen her öğrenci katılabilir.
The School Cooperative is a body that is founded by students, teachers,
administrators, and other personnel for economic, social and cultural
activities.
Aims: To meet the learning, teaching, and economic needs of students and
other members with mutual assistance and support.
Areas Of Work: To strengthen the students’ feelings of mutual trust,
assistance, and support by establishing conferences, seminars, and contests
dealing with the Cooperative movement within the school and between
schools; by producing publications; by assisting other schools with what it
produces; and so forth
To prepare students for social life by teaching the principles and application
of teamwork and cooperation centered on common goals
To develop a sense and consciousness in students of responsibility by
establishing habits of assuming duties in the cooperative and using given
8
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
KOMİTELER - Committees
responsibility for the good of the whole
To establish the application to work life of what students learn in the
classroom
To form in students the consciousness of social and economic work in the
cooperative and to teach students the place and importance of development in
society
To meet the common needs of students by selling school stationery and
materials, clothing, food, and drinks
To work in coordination with Environment Cooperatives on initiatives that
apply lessons on marketing, poultry, produce and other areas, as suited to the
characteristics and capabilities of the school
To engage in social service work to help needy students with school supplies;
to develop extracurricular activities, sports, health services; and so forth.
Membership: Every student who volunteers can attend.
KÜTÜPHANECİLİK KOMİTESİ – Library Committee
Amacı: Kütüphanemizi daha yakından tanımak. Kütüphane bülten tahtasını
hazırlamak, kitapları sergilemek, internet bilgilerini geliştirmek
Öğrenciler Çarşamba günü 6.saatindedir.
Üyelik: İsteyen her öğrenci katılabilir.
Aims: Join the Library Club so that you can learn more about our library
media center. There are many activities to select from: bulletin boards, book
displays, promoting the Internet, putting labels on materials are just a few
that students have enjoyed. Students work in the library during lunch hour
on Wednesdays.
Membership: Every student who volunteers can attend.
SİVİL SAVUNMA KOMİTESİ – Civil Defence Committee
Amacı: Sivil Savunma konularında öğrencileri bilinçlendirmek, eğitmek ve
yapılacak çalışmaları koordine etmek ve yürütümünü sağlamak.
Üyelik: İsteyen her öğrenci katılabilir.
Aims: Informs and educates the students on Civil Defence and coordinates
the work planned.
Membership: Every student who volunteers can attend.
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
9
KULÜPLER -Clubs
KULÜPLER : Clubs
KULÜPLER
CLUBS
10
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
KULÜPLER -Clubs
ACI CANLI YAYIN KULÜBÜ – ACI Live TV Club
Bilgisayar bölümü yardımıyla öğrenciler tarafından kurulan okulumuzun
Canlı yayın organıdır. Bazaar day, kep töreni, tiyatro gösterileri ve öğrenciler
tarafından düzenlenen birçok organizasyonları internet üzerinden yayın
yapar. Bu kulüp sayesinde öğrenciler hem sosyal hem bilgisayar konusunda
becerilerini ACI Live TV’de kanıtlayabilirler. Kulüp toplantıları Çarşamba
günleri öğle tenefüsündedir. Lise 4 dışındaki tüm seviyelerden en fazla 10
istekli öğrenci seçmelerden sonra alınacaktır.
ACI Live TV: School Internet based TV (Student project organized by IT
department) is also very prestigious IT development for our school. Many
school activities like bazaar day, commencement, theatre, shows and special
nights are broadcasted online and students have chance to implement their IT
and social skills in these ACI Live TV activities. For the students who had
been in the club before, the club meeting hour is Wednesday 6th period
(Lunch Time) Max. of 10 students will be chosen from all levels except Lise
4s. There will be auditions with the volunteer students.
ACI RADYO KULÜBÜ – ACI Radio Club
Öğrencilere öğlen saatlerinde müzik yayını yapar, okul içinde kaliteli müzik
anlayışını yerleştirir ve hoşça vakit geçirmeyi sağlarlar. Kulübümüze katılan
öğrenciler burada hazırladıkları program hazırlama ve yayınlama imkanı
bulurlar. Perşembe günleri öğle saatlerinde Aktivite Ofisinde toplantı
yapılacaktır ve ofisten Djlik yapabileceklerdir. En fazla 20 öğrenci
seçmelerden sonra alınacaktır.
The club broadcasts during lunch hours and tries to improve music quality in
the school. The students will find the chance preparing their own radio music
programs and share with ACI radio fans. The club meets on Thursdays
during lunch in Activities Office and also they will find a chance to be a DJ
on Thursdays during lunch. The max. number of 20 students will be accepted
after auditions.
ALMANCA MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KULÜBÜ –
German MUN Club
Geçtiğimiz yıl Almanca Mun Kulübü’nün öğrencileri özverili çalışmalarının
sonucunda önce Üsküdar Amerikan Lisesi’nde bir çalıştaya, ardından
Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenen SPUN Konferansı’na katıldılar.
Bu yılki çalışmalar daha da hız kazanacak ve öğrencilerimiz Ekim ayından
itibaren okulumuzu temsil etmek üzere yoğun bir hazırlık sürecine
başlayacaklardır.
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
11
KULÜPLER -Clubs
Almanca MUN Kulübü’ne katılmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen
kriterleri yerine getiriyor olmaları gerekir:
- Almanca dil seviyesinin ileri düzey (en az B1) olması
- Siyaset ve dünya sorunlarına ilgili
- Okumayı, araştırmayı ve öğrenmeyi seven
- Üretken, girişimci, özgüvenli, sorumluluk sahibi
Tüm bu niteliklere sahip ve bu kulübü seçen öğrenciler yeni öğretim yılının
başında dünyadaki gelişmeler ve MUN resmi prosedürü hakkında bir küçük
eleme sınavına tabi tutulurlar. Sınavı başarıyla tamamlayan öğrencilerle
çalışmalarımız Pazartesi günleri okuldan sonra 16.15-18.00 arasında
yürütülecek, ancak sadece kulüp saati ile sınırlı kalmayacaktır. Öğrenciler,
uluslarası konferansa katılabilmek için çok yönlü araştırmalar yapmak, çok
sayıda yeni terminoloji üzerinde yoğunlaşmak, ilgili konulara dair çözüm
taslakları (resolution) yazmak ve tüm bunlar için kendi özel zamanlarını
kullanmak zorunda kalabilirler. Tüm bu zorlu çalışmaların sonunda kulüp
üyelerinden üstün başarı gösterenler okulumuzu bu sene Almanya Kiel’de
yapılacak olan MUN Konferansı’nda temsil etme şansını elde ederler.
Last year our German MUN Club represented our school successfully in
conferences which were organized in Üsküdar American Academy and in
Stuttgart, Germany. This year starting by October until May the members
will be asked to show accelerated work to get ready for the conference which
they will be attending. Acceptance to these club requires
- German language skills at a level of B1 and over.
- Interest in current world events.
- Interest in reading, making reseraches and loves learning more and more
- Productive, eager to learn, enthusiastic, self confident, responsible.
There will be a mini quiz amongst the students who has chosen this club
about MUN procudures and current events at the beginning of the year. The
final list is prepared accordingly. The members will be meeting on Mondays
after school between 16.15-18.00. The members have to do researches and
learn how to write a resolution and use specific terminology. This means,
extra working hours besides to normal school work therefore all members
should be ready to give their hours for this club. The members who will
succeed to accomplish these expectations will have the chance to represent
our school in the international conference which will be held in Kiel,
Germany.
AMATÖR DENİZCİLİK ve YELKENCİLİK KULÜBÜ –
Yachting and Sailing Club
Amatör denizcilik ve yelken kulübü, öğrencilere denizciliği, deniz kültürünü
ve yelken sporunu sevdirmeyi amaçlar.
12
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
KULÜPLER -Clubs
Bu amaçla gerçekleştirilecek etkinlikler:
Amatör denizcilikle ilgili eser ve yayınları derlemek ve paylaşmak,
Dünyada ve Akdeniz’de Türk denizcilik tarihi hakkında bilgi derlemek ve
paylaşmak,
yelkencilik hakkında temel bilgi edinilmesini sağlamak,
temel ve ileri seviyede teorik ve pratik eğitimlerle öğrencilerin yelkencilik
sporuyla tanışmalarını sağlamak.Kulüp saati Perşembe öğle saatidir.
Haftasonu eğitimleri Urla – Torasan’da olacaktır.
Yachting and sailing club serves the purpose of arousing interest in students
toward yachting, marine culture and sailing.
Activities for this purpose are:
Gathering and sharing books and publications on yachting / amateur
seamanship.
Gathering and sharing knowledge on Turkish history at the sea, in the world
and in the Mediterranean.
Providing basic knowledge on sailing.
Helping students meet the sport of sailing through fundamental and advanced
training in theory and in practice.
The Yachting and Sailing Club meets weekly on Thursday during lunch.
There will be weekend trainings in Urla – Torasan.
ANIME ve MANGA KULÜBÜ – Anime ve Manga Club
Anime ve Manga nedir? Öncelikle anime ve manga Japon kültürünün birer
parçalarıdır. Anime kelimesi “ animasyon” kelimesinden gelir. En basit
şekliyle Japon kültürüne ait çizg filmlerdir. Çeşitli kategorileri vardır ve
çocuklar için animelerden çok yetişkinler için olan animeler daha popülerdr.
Normal çizgi filmden ayırmak çok da zor değildir. Sekize bir oranında insan
çizimleri, çok iri gözler, vücuda göre daha iri bir kafa ve ilginç saç ve göz
renkleri gözden kaçması imkansız farklardır. Manga ise animenin kağıt
üzerindeki halidir. Yani bir benzetme yapacak olursak, anime çizgi film ve
manga ise çizgi romandır.
Kulüpte ne yapacağız?
Anme ve mangalar haftalık, aylık ya da yıllık olarak güncellenir.ler. Bunlar
haricinde animelerin yeni sezonlaı ya da seriler de gelmektedir. Kulübün
esas amacı bu bölümler hakkında tartışma ve leştiri yapmaktır. Bunun
haricinde kendi hayran çizimlerini veya hikayelerini hatta videolarımızı
kurgusal karakterlerin kılığına girip kostümlerin yarıştırıldığı etkinlikler olan
cosplay toplantılarına katılmayı da istiyoruz.
Kulübün kişi sınırı olamayacaktır.
Kulübümüz Çarşamba öğlen saatinde toplanacaktır.
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
13
KULÜPLER -Clubs
What are animes and mangas?
Animes and mangas are a part of the Japanese culture above anything.
Basically, animes are Japanese style drawn cartoons and mangas are
Japanese style drawn comics. The difference is the way they are drawn,
especially the human drawings. Humans are drawn with a proportion of 8/1.
The most obvious differences are big heads, large sparkly eyes (usually) and
unnatural hair colours. Animes and mangas has lots of different kinds like
movies (horror, comedy, romance, fantasy etc.).
What are the club activities?
Our main purpose is to discuss about newly updated chapters and episodes,
to introduce new series and share our favourite or our own fanarts and
fanfictions. Also, out of school hours, we will join the cosplay conventions.
Okay but what is cosplay? Cosplay is to wear a costume of a fictional
character. In the conventions, we compete with each other for the most
accurate costume.
Our club has no restrictions for the number of the people.
The club will gather on Wednesday lunch breaks.
ASTRONOMİ KULÜBÜ – Astronomy Club
Kulüp öğrencilerine “Astronomi”nin tanıtımı yapılır, gök cisimleri ve gök
olayları hakkında bilgi verilir, konuk konuşmacımızın katılacağı söyleşiler
yapılacaktır. En fazla 30 öğrenci alınacaktır.
Astronomy, different stars, planets in the universe will be introduced to the
students. Members will have chance to attend meetings with our guest on a
regular basis. Max. of 30 students will be accepted.
BASKETBOL KULÜBÜ – Basketball Club
Öğrenciler basketbol oyun kurallarını ,el göz koordinasyonunu,kas ve eklem
hareketliliğini, birlikte dostça oynama, kazanma ve kaybetmeyi öğrenir ve
geliştirirler.
Students improve eye-hand coordination, the movement of muscles, and they
learn sportsmanship.They learn basketball rules.
BRİÇ KULÜBÜ – Bridge Club
Briç oyununu ve kurallarını öğrenmek. Kulübe en fazla 20 öğrenci alınır.
Kulüp Salı öğle saatinde toplanacaktır.
To learn the rules of bridge and play bridge. Maximum of 20 students are
accepted. Club members will be meeting on Tuesdays at lunch time.
14
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
KULÜPLER -Clubs
ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ KULÜBÜ – Young
Reporters for the Environment (YRE) Club
YRE, Uluslarlarası Çevre Eğitim Vakfının, ortaöğretim okullarındaki
öğrenciler ve öğretmenler için tasarlanmış olduğu bir programıdır. Her okul
yaşadıkları şehirdeki bir çevre sorununu ele alır. Her projenin asıl amacı,
yerel halkı bilgilendirmektir. Uluslararası web sayfası, bu projelerle ilgili
bilginin tüm YRE kulüpleri arasında paylaşıldığı bir sayfadır. Ortak
sorunlarla ilgili çalışmalarıyla eşleşen okullar, sene sonunda ortak bir makale
yazarlar. Hem makaleler hem de çalışmalar esnasında çekilen fotoğraflar
arasında yarışmalar düzenlenir. Lise 4 haricindeki tüm öğrenciler katılabilir.
Young Reporters for the Environment (YRE) is a programme of the
Foundation for Environmental Education designed for secondary school
pupils and teachers. Each group must define its own investigation project
about a local environmental issue The goal of each project is always to
communicate relevant information to a local public. An international web
site is the tool of the members of the community to share news and
information (from the YRE web site). Except Lise 4s, all students can choose
this club.
DAĞCILIK KULÜBÜ – Hiking Club
Kulüp üyeleri spor yapmak amacıyla şehir ortamından uzaklaşıp, tarihi ve
doğal güzellikleri görerek, doğadaki temiz havada yürüyüş ve tırmanış
yaparlar. Kulüp toplantıları Perşembe öğle saatinde, geziler ise ayda bir
Cumartesileridir.
The members have a chance to run away from the city in order to appreciate
the beauties of nature and history as well as enjoying sports. The club
members meet on Thursday lunch times and there are monthly hikes on
Saturdays.
DESTINATION IMAGINATION KULÜBÜ – Destination
Imagination Club




Destination Imagination takım çalışması içinde yaratıcılığınızı,
analitik düşünme yeteneğinizi ve el becerilerinizi en üst seviyeye
taşıyacak bir eğlence kulübüdür.
Bilimsel, sosyal ve teknik alanlarda verilen problemleri, sınırlı
sayıda materyal ve belirlenen bir zamanda en etkili şekilde çözmeyi
amaçlar.
Hem ulusal hem de uluslararası alanda yarışmalara katılınılabilinir.
Kulübe katılmak isteyen öğrencilerin, İngilizce yazma ve konuşma
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
15
KULÜPLER -Clubs





becerilerinin en üst seviyede olması, ve problem çözmede yaratıcı
olmaları gerekmektedir.
Kulübümüze en fazla 12 öğrenci seçmelerden sonra alınacaktır.
Kulüp Çarşamba 10. ders saatinde toplanacaktır. Kulüp
toplantılarının yanısıra haftasonları ve hafta içi okul sonraları
çalışmalar olabilir.
In the DI Program throughout the year; scientific, social and
technical problem tasks will be given to students with pre- assigned
materials, and they will be asked to provide as much effective
solutions as they can in a limited time.
The aim of this club is to promote: Creativity, Team – Work and
Problem Solving while having fun.
DI provides an opportunity to join regional and international
tournaments. The students who want to join the club should be
proficient in written and spoken English and they should be creative
problem-solvers.
Maximum of 12 students will be chosen after auditions. Club
members will be meeting on Wednesday 10th period. Besides
the normal club hour meetings, there may be some weekend
and after school practices.
FELSEFE KULÜBÜ – Philosophy Club
Liseli gençler arasında felsefeye ilgi uyandırır. Derin bilinçli düşünce
yeteneğini ortaya çıkarır. Diğer okulların felsefe kulüplerinin çalışmalarına
katkıda bulunur. Ayrıca, felsefe olimpiyatlarına, Ege Felsefe Platformu
etkinliklerine, Ege Felsefe Günleri’ne ve Sosyal Bilimler Fuarı’na katılırlar.
Raises interest in philosophy among students and helps students think deeply
and consciously. Students attend Philosophy Olympics, the activities of the
Aegean Philosophy Platform, the Aegean Philosophy Days and the Social
Studies Fair.
FİLM ELEŞTİRİ KULÜBÜ – Film Criticism Club
Kulübümüzde, hazırlanan anketlerden üyelerimizin seçtiği filmler,
kategorilerini eleştirme amaciyla izlenecektir. Bu etkinliği üyeler gruplara
ayrılıp gerceklestireceklerdir. Bir film ya her iki haftada bir ya da her hafta
izlenecektir. (Uyelerin secimine gore belirlenir.) Eleştiriler kulüp saatinde
diğer üyelerle paylaşılır ve not alınır. İzlenecek filmler; yönetmenlik,
senaryo, oyunculuk, özel efektler ve müzik üzerine tartışılacaktır.
Kulübümüze Lise 1, Lise 2 ve Lise 3 seviyelerinden en fazla 25 öğrenci
katılabilir.
16
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
KULÜPLER -Clubs
In our club, the films selected by the members of the club according to the
surveys the creators have prepared will be criticized by their categories. This
process will be done after the members are put into groups. A movie will be
watched every once or twice a week. (This will be decided by the members
of the club.) The criticisms will be shared during the club time with the other
members and notes will be taken. The criticism categories for the movies
are: Directing, screenplay, acting, special effects, and soundtrack. Maximum
of 25 students from Lise 1, Lise 2 and Lise 3 levels can attend.
FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ – Photography Club
Öğrenciler bu kulüpte temel kompozisyon kurallarıyla çekim yapmayı
öğrenirler. Her öğrenci kendi fotoğraf makinasını ve flash belleğini
getirecektir. Kulübümüz Çarşamba günleri 10. Ders saatinde yapılacaktır.
Kulübümüze en fazla 10 öğrenci katılabilir.
In this club we will learn how to shoot with basic composition technics. Each
student has to bring their own cameras and USBs. The club meets once a
week on Wednesdays at 10th period. Maximum of 10 students can join to our
club.
FRANSIZCA MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KULÜBÜ
– French MUN Club
Geçtiğimiz yıl Fransızca Mun Kulübü’nün öğrencileri özverili çalışmalarının
sonucunda önce Üsküdar Amerikan Lisesi’nde bir workshopa, ardından
İstanbul Saint-Joseph Lisesinde düzenlenen MFINUE Konferansı’na ve
sonrasında da İsviçre’deki Uluslararası Konferansa katıldılar. Bu yılki
çalışmalar daha da hız kazanacak ve öğrencilerimiz İstanbul Saint-Joseph
Lisesinde düzenlenen MFINUE konferansına yine katılacaklardır. Bu
konferansta okulumuzu temsil etmek üzere yoğun bir hazırlık sürecine
başlayacaklardır.
Fransızca MUN Kulübü’ne katılmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen
kriterleri yerine getiriyor olmaları gerekir:
Fransızca dil seviyesinin ileri düzey (en az B1) olması
Siyaset ve dünya sorunlarına ilgili
Okumayı, araştırmayı ve öğrenmeyi seven
Üretken, girişimci, özgüvenli, sorumluluk sahibi
Tüm bu niteliklere sahip ve bu kulübü seçen öğrenciler yeni öğretim yılının
başında dünyadaki gelişmeler ve MUN resmi prosedürü hakkında bir küçük
eleme sınavına tabi tutulurlar. Sınavı başarıyla tamamlayan öğrencilerle
çalışmalarımız Perşembe günleri öğle saatindedir ancak çalışmalar sadece
kulüp saati ile sınırlı kalmayacaktır. Gerek görüldüğünde okul sonralarına
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
17
KULÜPLER -Clubs
çalışmalar konacaktır. Öğrenciler, uluslarası konferansa katılabilmek için
çok yönlü araştırmalar yapmak, çok sayıda yeni terminoloji üzerinde
yoğunlaşmak, ilgili konulara dair çözüm taslakları (resolution) yazmak ve
tüm bunlar için kendi özel zamanlarını kullanmak zorunda kalabilirler. Tüm
bu zorlu çalışmaların sonunda kulüp üyelerinden üstün başarı gösterenler
okulumuzu yurt dışındaki MUN Konferansı’nda temsil etme şansını elde
ederler.
Last year our French MUN Club’s the members represented our school
successfully in MFINUE Conference which was organized in Üsküdar
Amerikan Lisesi and in İstanbul Saint Joseph High School and in the
interantional conference in Switzerland. Also this year we are planning to
participate in these conferences. The members will be asked to show
accelerated work to get ready for these conferences Acceptance to these club
requires
- French language skills at a level of B1 and over.
- Interest in current world events.
- Interest in reading, making reseraches and loves learning more and more
- Productive, eager to learn, enthusiastic, self confident, responsible.
There will be a mini quiz amongst the students who has chosen about MUN
procudures and current events at the beginning of the year. The final list is
prepared accordingly. The members will be meeting on Thursdays lunch time
but they will be asked to stay after school hours if necessary. The members
have to do researches and learn how to write a resolution and use specific
terminology. This means, extra working hours besides to normal school work
therefore all members should be ready to give their hours for this club. The
members who will succeed to accomplish these expectations will have the
chance to represent our school in the international conference.
FRANSIZCA TİYATRO KULÜBÜ – French Drama Club
Öğrenciler yaratıcı yönlerini ortaya koyacak mizansenleri sahneleyeceklerdir.
Fransızca’ya ve tiyatroya ilgi duyan her öğrenci kulüpte yer alabilir.
Kulübümüz Çarşamba günleri 10. Ders saatinde yapılacaktır. Okul sonrası ve
haftasonları çalışmalar olabilir.
Students will prepare and perform a play in French demonstrating their
ability both in drama and French. There can be some after school and
weekend practices.
GENÇ BAŞARI KULÜBÜ – Junior Achievement
1919’da kurulmuş olan Genç Başarı dünyanın en eski, en büyük ve en hızlı
gelişen, kar amacı gütmeyen uygulamalı ekonomi eğitimi programıdır.
Uluslararası Genç Başarı (Junior Achievement International), Genç Başarı
18
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
KULÜPLER -Clubs
Programlarını geliştirmekte ve 108 ülkede hizmet vermektedir.
Uluslararası Genç Başarı’nın misyonu iş dünyası ve eğitim arasında bir
ortaklık kurarak Genç Başarı programlarını uygulayan üye ülkelerde
gençlerin;
● Piyasa ekonomisinin önemi,
● Global ekonomi kavramı içinde iş dünyasının yeri
● İş idaresi içinde etik kurallar çerçevesinde hareket etme sorumluluğu
● İş dünyasının çevre ve sosyal sorunlar konusundaki sorumlulukları,
● Iş yeri ile eğitim arasındaki ilişki,
● Ekonomi anlayışının kendi gelecekleri üzerindeki etkileri,
konularında bilinçlenmelerini sağlamaktır.
Okulumuzda yıllardır öğrencilerin istekle katıldıkları bir kulüp halinde
çalışmalarına devam eden Genç Başarı Kulübünde teorik ekonomi dersi,
şirket kurma ve bilgisayarla sanal ticaret oyunları öğretilmektedir. Kulüp
Çarşamba günleri 10. derste iki ayrı grup olarak toplanacaktır Çeşitli fabrika
ve kurumlara yapılan ziyaretlerde de öğrenilen konular pekiştirilmektedir.
Başlangıç seviyesindeki grup daha önce okulumuzda Genç Başarı
Kulübü’ne hiç katılmamış ve ekonomi bilgisi olmayan Hazırlık ve Lise
1’den 50 öğrenciden oluşacaktır. İleri seviye grubu ise okulumuzda daha
önce Genç Başarı Kulübüne en az bir yıl katılmış ve devamsızlık problemi
yaşamamış Lise 1, Lise 2, Lise 3 ve Lise 4’den 50 öğrenciden oluşacaktır.
Founded in 1919, Junior Achievement is a non profit economics program.
JA is taught in 108 countries. Its mission is to teach:
● Importance of a market economy
● Global economy and business
●Responsibility of the business world for the social and environmental
problems
● Ethical rules in business
● Relationship between education and business
● Providing information to youngsters who are trying to learn economics.
In our club we have theoretical lessons and a company program, and we play
games on business on the computer. In our school it a very popular club
within the students. In the club the studentswill learn theorical economy
lessons, how to establish a new company and practicing imaginary
commerce on the internet. The club meets once a week on Wednesday 10th
period as two different groups: Beginners group will include 50 students
from Prep and Lise 1s who will be attending JA Club for the first time at
ACI and have no basic economy knowledge and advanced group will
include 50 students from Lise 1, Lise 2, Lise 3 and Lise 4 who have attended
JA Club at ACI and had no attendance problems in their previous years.
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
19
KULÜPLER -Clubs
GO KULÜBÜ – Go Club
Kulübümüzde öğrenciler “go” oynayacak ve oynamayı öğreneceklerdir.
Kulübe en fazla 12 öğrenci alınacaktır.
In this club the students will play and will learn how to play the game “go”.
Max. of 12 students can attend.
GLOBAL SORUNLARA ÇÖZÜM AĞI (GIN) KULÜBÜ
HAZIRLIK İLERİ GRUP-Lise 1-2-3–Global Issues
Network (GIN) Club Prep Advanced-Lise 1-2-3
Global Sorunlara Çözüm Ağı’nın misyonu öğrencileri yaşıtları ile birlikte
uluslararası ortamda çalışarak dünyada fark yaratabilecekleri konusunda
cesaretlendirmektir. Bu çalışma ağı, 6 avrupa ülkesinde bulunan öğretmenler
ve öğrenciler tarafından geliştirilmiştir. Program Dünya Bankası Avrupa
Başkan Yardımcısı Jean-François Rischard tarafından yazılan High Noon: 20
küresel konu 20 çözüm kitabında bulunan küresel konular üzerine
kurulmuştur. Rischard yakında gerçekleşmesinden korkulan küresel
problemlerin ancak küresel kooperasyon ile çözülebileceğine değinir. Bu
problemlerden bazıları su kıtlığı, küresel ısınma, çevresel bozulma,
yoksulluk, cehalet, balıkların yok olması, barışı koruma ve ekosistemlerin
kaybolmasıdır. Aktiviteler içinde öğrencilerin bu konularda projeler yaparak
uluslararası konferanslara katılması vardır. Bu konferanslarda çeşitli
konuşmacılar ile birlikte, öğrenci çalıştayları, global köy grupları ve daha bir
çok aktivite bulunmaktadır. Kulübe 30 öğrenci alınacaktır.
The Global Issues Network has as its mission: to help students realize they
can make a difference by empowering them to work internationally with their
peers to develop solutions for global issues. Begun by teachers and students
from six international schools in Europe, the program is based on the book
High Noon: Twenty Global Problems, Twenty Years to Solve Them by JeanFrançois Rischard, former World Bank Vice-President for Europe. Rischard
describes imminent issues that can only be solved through global
cooperation. Among these are water shortages, global warming,
environmental degradation, infectious diseases, poverty, depletion of
fisheries, peacekeeping, and the loss of ecosystems. Within the activities,
students will make projects on these issues and participate in international
conferences. In the international conferences apart from speakers there are
activities of Student Workshops, Global Village Groups and many other
activites. Number of Students: 30.
20
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
KULÜPLER -Clubs
HAZIRLIK OKUL ORKESTRASI KULÜBÜ – Hazırlık
School Band Club
Dünya çapındaki tüm müzik türlerindeki ünlü şarkılar çalışılır. Seçilen
şarkılarla öğrenciler Türkiye çapındaki müzik yarışmalarına hazırlanırlar.
Adaylar müzik öğretmenleri tarafından belirlenirler. İki ayrı grupta
çalışmalar yapılacaktır. Salı ve Çarşamba öğle saatinde toplanılacaklardır.
Her grupta en fazla 7 öğrenci olacaktır.
Students will be learning how to play different songs which are well known
all around the world and will prepared for national music contests. Students
are chosen by music teachers. The meetings will be on Tuesday and
Wednesday lunch time as two groups. Maximum of 7 students will be chosen
for each group.
ISTA KULÜBÜ –ISTA Club
Şimdi ISTA Kulübü’nü sadece festivallere katılmayı düşünmekten öteye
taşımalıyız Kulüp öğrencilerimiz rol yapmayı, farklı tarzları keşfetmeyi ve
performanslar hazırlamayı öğreneceklerdir. Bazı öğrencilerimiz ise
yurtdışında yapılacak festivallere gitme fırsatı yakalayabileceklerdir Tiyatro
çalışmaları ve daha fazlası yapılacaktır! Okul dışındaki sanat gösterilerine,
tiyatro, konser, bale, sergi gibi etkinliklere katılarak sanat eğitimlerini
pekiştirir. Üyeler seçmelerden sonra alınırlar.Kulüp 2 ayrı gruptan
oluşacaktır. 1. Grup Çarşamba günleri 10. derste toplanır. 2. Grup ise
Pazartesi, Salı ve Perşembe günlerinden birine öğretmeni tarafından
yönlendirilecektir.
It’s time to move ISTA Club beyond only interest in attending a festival.
Members will learn how to act, explore styles, and prepare performances.
Some will be eligible to go to festivals in foreign countries. It is theatre
ensemble exercises and more! The students will attend theaters, concerts,
exhibitions etc. to improve their appreciation of the arts. There will be
auditions. There will be two sections. 1st group will meet on
Wednesdays at 10th period. And the 2nd group students will be assigned
to meet on Mondays or Tuesdays or Thursdays by the sponsor teachers.
İNGİLİZCE GAZETECİLİK KULÜBÜ –English
Journalism Club
“Sevgili Öğrenciler: Hiç isminizi bir gazetede görmek istediniz mi? ACI
İngilizce Gazetesine katkılarınızı bekliyoruz! İngilizce Gazete Kulübüne
üye olarak, İngilizce pratik yapma olanağı bulacak ve İngilizce becerilerinizi,
muhtemelen de notlarınızı, yükselteceksiniz. İngilizce’ye ilaveten, öğrenciler
röportaj, çizim ve fotoğrafçılık becerilerini de geliştireceklerdir. Kulüp
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
21
KULÜPLER -Clubs
Çarşamba günleri 10. derste toplanır.
“Dear students: Have you ever wanted to see your name in print? Give your
contributions to the ACI English newspaper! By joining the English
newspaper club you will be able to practice english and improve your skills
(and possibly your grades) in English class. Students will also be able to
practice interview skills, drawing, and photography in addition to writing in
English. The club meets once a week on Wednesdays at 10th period.
İSPANYOLCA A1 KULÜBÜ –Spanish A1 Club
Bu kulüp, başlangıç seviyesinde basit, günlük diyaloglar üzerinden
İspanyolca eğitimi, İspanya ve Latin Amerika ülkelerinin tanıtımı ve
kültürlerinin katılımcılara
aktarılması
maksadıyla
kurulmaktadır.
Katılımcılara İspanyol ve Latin Amerika edebiyatı, yazım türleri ve
eserleriyle ilgili bilgi vermek, mutfakları hakkında örnekler vermek, tarih ve
kültürlerini aktarmak, sanat eserleri, müzik ve dans türleri hakkında tanıtım
yapmak bu kulübün hedeflerindendir.
Kulüp, kendisi için ayrılan saatlerde, kitapları tanıtarak katılımcılara
edebiyat örnekleri vermeyi, müzik dinletileri ve dans gösterim videolarıyla
örneklendirmeler yapmayı, ünlü ressamlar ve mimarların hayatları ve eserleri
hakkında bilgilendirme yapmayı, bahsi geçen ülkelerin en çok bilinen
yemeklerinin tariflerini vermeyi amaçlamaktadır. 30 öğrencinin katılımı
beklenmektedir. Perşembe günleri öğle saatinde toplanılacaktır.
In this club we will try to teach simple, everyday Spanish dialogue to
beginners. We will share Spanish and Latin America cultures, history,
literature, art, music and dance. 30 students are expected to attend . The club
meets on Thursdays lunch.
İZCİLİK KULÜBÜ –Scout Club
İZCİLİK, dünyada 40 MİLYON’dan fazla gencin içinde bulunduğu dünyanın EN
BÜYÜK GENÇLİK hareketidir. 1907 yılından beri gençler bu büyük uluslararası
harekette; ırk, dil, din, renk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın, gönüllü ve üniformalı
(ÖZEL KIYAFET) olarak bulunmakta faaliyetlerini ve hizmetlerini
gerçekleştirmekte, düzenli bir AŞAMA ve OBA SİSTEMİ içinde rütbeler alarak
yükselmektedir.
EĞLENCE, MACERA, EĞİTİM, EKİP ÇALIŞMASI...............İzcilikte bireysellik ,
BEN yoktur, BİZ vardır.
İzcilerin Yaptıkları Bazı Faaliyetler;
⦁Haftasonu, kulüp, mahalli, bölgesel, milli, uluslararası (jamboree) kamplar
⦁Her türlü gezi ve doğa yürüyüşleri
⦁Uluslararası düzeyde birçok aktivite ve çalışma
⦁Uzmanlık ve beceri arma çalışmaları ( yüzme, yelken, orienteering, resim, el
22
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
KULÜPLER -Clubs
sanatları, yazarlık, tırmanma, amatör telsizcilik, model uçak, mağaracılık,
ilkyardım..................gibi yüzlerce alan..)
⦁Uzmanlık ve rütbe kursları, seminerler
⦁Sempozyumlar, konferanslar
⦁Sosyal etkinlikler
⦁Topluma hizmet projeleri
⦁Kampanyalar
⦁Çeşitli konularda yarışmalar......................ve daha fazlası
İzcilik Başvurusu için;
⦁Hazırlık ve Lise-1 sınıflarındaki “GÖNÜLLÜ OLARAK BEN ADAYIM” diyen
öğrenciler başvurabilirler. Daha önceden izcilik yapmış olma şartı ile üst sınıf
öğrencileri de başvurabilir.
⦁İlk olarak ADAY İZCİ rütbesinde başlayacaksınız. Aday izciliğiniz boyunca siz
izciliği, biz de sizi izliyor olacağız. Gerekli şartları yerine getirdiğinizde ve tamam
ben artık İZCİ olmak istiyorum dediğinizde YEMİN TÖRENİNE katılmaya, özel izci
kıyafeti ile armaları, kulüp fularını takmaya hak kazanacaksınız. Sonra mı? Daha bir
sürü rütbe ve işaretler...
⦁6 kişilik obalar ile bir izci oymağında, İzci grubuna bağlı olarak izcilik yapacaksınız.
⦁İzci her konuda başarılıdır ve DAİMA HAZIRDIR. Her zaman her duruma ve
aktiviteye hazır olmalısınız. Haftalık toplantı günü, yeri ve saati katılımcılara göre
belirlenecektir.
⦁İzcilik federasyonuna ve “İZDOS – İzmir İzci ve Doğa Sporcuları Gençlik ve Spor
Kulübüne” lisanslı olacaksınız, bu sebeple lisans işlemleri için gerekenler sizlere
başvurunuzdan sonra duyurulacaktır.
⦁Kamp, gezi, kurs, doğa yürüyüşü,..vb etkinlikler, faaliyet öncesinden sizlere
duyurulacaktır.
SCOUTING is the world’s LARGEST YOUTH MOVEMENT, having more than 40
MILLION young people. Since 1907, the young have been a part and acts activities /
services in this large international movement as being volunteer and uniformed
(SPECIAL CLOTHING) without making race, language, religion, colour, gender
discrimination. They develop by earning ranks in a regular PROGRESSION AND
PATROL (TEAM) SYSTEM
FUN, ADVENTURE, EDUCATION, TEAMWORK,...In scouting, there is “WE”
instead of “I””individuality”
Some Activities:
⦁Weekend, clup, local, regional, national, international (jamboree) camps
⦁Every kind of trips and nature walks, trekking, hikes..
⦁A lot of activities and trainings in international
⦁Proficiency and skill/merit badge practises ( swimming, sailing, orienteering,
painting, crafts, author, climbing, amateur radio, modal plane, caving, first
aid....................etc hunderds area..)
⦁Profeciency and rank courses, seminars
⦁Symposiums, conferences
⦁Social activites
⦁Society service projects
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
23
KULÜPLER -Clubs
⦁Campaigns
⦁Contests in different areas......................and much more
⦁Students from Prep and Lise-1 Class, who says “I AM A CANDIDATE AS
VOLUNTEER” can apply. Upper classes also can apply if they were scouts before.
⦁First, you will start with the rank “SCOUT CANDIDATE”. During your candidate
scouting, you will be watching scouting, we will be watching you. When you fulfill
the necessary conditions and say “okay, I want to be a SCOUT”, you will earn right
of participating PROMISE CEREMONY, of wearing special scout clothings with
badges, club scarf. Later? More ranks, badges,...
⦁You will act scouting with 6 scout patrols in a scout troop in a scout group
⦁A scout is successful everywhere and ALWAYS PREPARED. You should be
prepared everytime for every kind of conditions and activities. Weekly meeting time,
place and date will be determined up to participants.
⦁You will be licensed to scouting federation and “İZDOS – İzmir Scouts and Nature
Sportsmen Youth and Sports Club”, because of that, required things for licence
process will be announced after your application.
⦁Camp, trip, course, nature walk...etc activities will be announced before the
activitiy.
KISA FİLM YAPIM KULÜBÜ – Short Fim Making Club
Kısa film nasıl yapılır? Ne demektir? Sinema sanatına ilgi duyan, kendini “
kısa cümlelerle” ifade etmek isteyen ilgili 10 öğrenciyi bekliyoruz.
In this club we will learn how to make short films. What does mean a short
film? If you are interested in the art of making films and if you want to
express yourselves in short terms we are expecting 10 students to our club.
KİMYA DENEY KULÜBÜ-HERKES BİLİME
DOKUNUYOR-ÜNLÜLERLE DENEYLER KULÜBÜ –
Chemical Brothers Club
Esas olarak Lise 2 öğrencileri için açılan bu kulübüüze her seviyeden
öğrencilerin de katkılarıyla topluma malolmuş, medyatik kişileri okulumaza
davet ederek laboratuarda kimya deneyleri yapmak, bununla gençliğe ve tüm
topluma bilimi sevdirerek kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmayı hedeflemek,
bilime çok da uzak olunmadığının mesajını vermeyi hedefliyoruz. Video
çekimleri –fragmanlar hazırlanacak, ayrıca davetli ünlüler sosyal medyada
ve hatta TV programlarında bunu paylaşarak topluma ve gençliğe
mesajlarını vermiş olacaklar.
Thiis club aims to work students who are in Lise 2. Also students from all
all levels can contribute to invite a public figure, media- to our laboratory to
do chemical experiments, Our am is to make our students and the entire
community to love science, land to prevent them to be away from bad habit.
Video footage will be prepared , and our celebrity guests will share this
24
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
KULÜPLER -Clubs
message across by the TV programs on social media.
KİTAPLAR ve FİLMLERİ KULÜBÜ– Books and Movies
Club
Kitap her zaman filmden daha iyidir . Ya da öyle midir? Harry Potter, Açlık
Oyunları , Ender'in Oyunu, ve Hobbit’in filmleri yapılmadan önce çok
meşhur kitaplardı . Kitap olarak mı daha iyiydi ya da filmleri mi? Bu kitap
kulübü popüler kitapları okumayı sevenler ve film seyretmeyi ve tartışmayı
seven kitap meraklıları içindir. Üyelerin okuyacağımız ve tartışacağımız
kitapları kütüphanemizde bulamazlarsa, kendi kitaplarını satın almaları
gerekebilir.
The book is always better than the movie. Or is it? Divergent, Harry Potter,
The Hunger Games, Ender's Game, and The Hobbit were all books before
they came to the big screen. Did the transformation from book to
blockbuster improve the story or not? This book club is for readers and
movie enthusiasts who enjoy reading, watching, and discussing popular
books and movies. Members may have to purchase books for their personal
use if there are not enough available copies on campus.
LEGO ROBOT KULÜBÜ – Lego Robotics Club
Öğrencilere bilim ve teknolojiyi sevdirmek, takım çalışmasını öğretmek ve
yaratıcılıklarını arttırmak amacıyla robot tasarımı yapma, programlama ve
uluslararası yarışmalara katılmayı amaçlayan bir kulüptür. Kulübe alınacak
öğrenci sayısı en fazla 8 kişidir ve kulübe 01.01.1999’den sonra doğmuş
öğrenciler alınacaktır.
The aim of this club is to prepare, design and program robots and to take part
in international project competitions. The students should be born after
01.01.1999 and the number of the members should be a maximum of 8.
LINGUISTIK OLİMPİYATLARI KULÜBÜ– Linguistic
Olympiads Club
Kulübümüzde dilbilim ile ilgili, şifre çözme ve analitik düşünmenin
amaçlandığı tercüme soruları çözülür. Bu diller sembolik dil, şifreli dil veya
şu an dünya üzerinde konuşulmayan diller olabilir. Olimpiyatlar her yıl
temmuz ayında farklı bir ülkede 4 kişiden oluşan takımların katılımı ile
gerçekleşir Sorularda seçilen diller katılımcı ülkelerin hiçbirinde
konuşulmayan dillerdir.Sorularda bu dile ait birkaç çeviri örneği verilerek,
bu örnekten yola çıkarak tümevarım mantığı ile katılımcının soruları
belirlenen sürede cevaplaması beklenir.Olimpiyatlar bireysel ve takım
halinde iki aşamada gerçekleşir. Kulübümüz Çarşamba 10. Derstedir.
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
25
KULÜPLER -Clubs
Kulübe 10 öğrenci seçmelerden sonra alınacaktır.Seçim tarihi
duyurulacaktır.
The aim of this club is to solve translation questions with codes and symbols.
Olympiads are organised in July, each year in a different country.In each
team there are 4 students. The languages in the questions are the languages
that are not spoken in the participant countries.In the questions, the students
are given some sample and key translations and the students are expected to
solve the translation questions with in a certain time. Olympiads are
organised in two categories as individual and team. Our club will meet on
Wednesday 10th period. 10 students will be chosen after the selections. The
selection time will be announced.
LİSE 1 OKUL ORKESTRASI KULÜBÜ – Lise 1 School
Band Club
Dünya çapındaki tüm müzik türlerindeki ünlü şarkılar çalışılır. Seçilen
şarkılarla öğrenciler Türkiye çapındaki müzik yarışmalarına hazırlanırlar.
Adaylar müzik öğretmenleri tarafından belirlenirler. İki ayrı grupta
çalışmalar yapılacaktır. Çarşamba 10 ve Perşembe öğle saatinde toplanılacak
tır. Her grup en fazla 7 öğrenci üye olabilir.
Students will be learning how to play different songs which are well known
all around the world and will prepared for national music contests. Students
are chosen by music teachers. The meetings will be on Wednesday 10th
period and Thursday lunch time as two groups. Maximum of 7 students will
be chosen for each group.
LİSE 3-4 KİMYA KULÜBÜ – Lise 3-4 Chemistry Club
Kimyaya ilgi duyuyorsanız ve araştırma yapmak istiyorsanız kulübe üye
olunuz. Üyeler her sene yapılan Mol gününü hazırlarlar. Lise 3-4
seviyesinden öğrencileri bekliyoruz. Kulüp toplantıları Perşembe öğle
saatinde olacaktır.
If you are interested in Chemistry and want to research, join the club.
Members from Lise 3-4 levels prepare the Mole Day which will takes place
every year. The meetings will be on Thursdays at lunch time.
MATEMATİK ve ZEKA OYUNLARI KULÜBÜ –Lise 1–
Lise 2- Mind Games Club
Kulübün Amaçları:
 Uluslararası Matematik Yarışmalarına hazırlanmak,
 Zeka Oyunları çözerek kulüp üyelerinin analitik zeka gelişimlerine
katkıda bulunmak,
26
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
KULÜPLER -Clubs
 Matematiğin sadece ders ile sınırlı olmadığını göstererek Matematik
ve Gerçek Yaşam arasındaki ilişkiyi göstermek,
 İnternette ve kütüphanede matematiksel araştırma yapmayı
öğretmek,
 Sunumlar aracılığı ile ulaştıkları bilgileri paylaşmak
amaçlarımızdır.
 Birlikte öğrenmek ve bir birimize öğreterek eğlenmek
Kulübün Hedefleri:
 Öğrencilerimizin matematiği günlük hayatlarının bir parçası olarak
görmelerini,
 Öğrencilerimizin kulüp çalışmalarında etkin olarak görev alarak
yaratıcı ve üretken çalışmalar ortaya koymalarını hedeflemekteyiz.
Kulüp Perşembe 6. derstedir. En fazla 15 öğrenci katılabilir.
Club Objectives :
 To be prepared for the international Mathematics contests,
 To make contributions to the analytic thinking level of the club members
with mind games such as Sudoku, Origami etc.
 To identify the connections between Mathematics and real life,
 To encourage them to do research in Mathematics from a variety of
resources in the school library.
 To share the new gained knowledge via presentations.
 To learn together and to have fun teaching each other
Club Aims:
 To make students understand that Mathematics is a part of their daily life.
 To be in charge of the club activities for being creative and productive
following years.
The club meetings will be on Thursday 6th period. Max. of 15 students will will be
accepted.
MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KULÜBÜ – Model
United Nations
Her okul yılı sonunda MUN Kulübü çeşitli atölye çalışmaları düzenleyerek,
kulüple ilgilenen öğrencileri bilgilendirir. MUN’e seçilmek ise birçok farklı
özelliğe sahip olma zorunluluğunu da beraberinde getirir. Öğrencilerin
İngilizce ve sosyal alan derslerinde aldıkları notlar, okul durum puanları,
disiplin kayıtları ve haklarındaki öğretmen yorumları tatmin edici düzeyde
olumlu olmalıdır. Tüm bu niteliklere sahip öğrenciler yeni öğretim yılının
başında dünyadaki gelişmeler ve MUN resmi prosedürü hakkında bir küçük
eleme sınavına tabi tutulurlar. Asil listeler adaylarla yapılan bire bir
mülakatlardan sonra açıklanır.
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
27
KULÜPLER -Clubs
Model Birleşmiş Milletler Kulübü her yıl 25-40 öğrenci alır ve ekim ayından
itibaren hızlı bir biçimde hazırlık çalışmalarına başlar. Kulüp haftada iki kez
Çarşamba kulüp saatinde ve Perşembe günleri okuldan sonra toplanır. Kulüp
saatlerinin hemen hemen tamamı Birleşmiş Milletlerin gündemindeki dünya
sorunlarına yönelik hazırlanmış olan çözüm taslaklarının (resolution)
tartışılmasıyla geçirilir.
Münazara MUN’in en önemli bölümlerinden biridir. Öğrenciler sorular
sorup, konuşmalar hazırlayarak, farklı konulardaki fikirlerini tartışırlar.
Tartışarak yapılan fikir alışverişleri MUN üyelerine birçok önemli, yapıcı
özellik kazandırır. Üye öğrenciler İngilizce konuşmada her geçen gün
kendilerini daha da geliştirirken, kendilerine daha fazla güven duymaya
başlarlar ve toplum önünde rahat bir biçimde konuşabilme yetisi kazanırlar.
Ayrıca öğrenciler resmi prosedür aşamalarını deneyimleyip gözlemleyerek
çok daha iyi bir biçimde öğrenirler. Öğrenciler kulüp zamanında tüm
bunların yanı sıra kulis yapabilmeyi, işbirliği içerisinde çalışıp beraberce bir
sonuca varabilmeyi, fikir paylaşımında bulunmayı, özveri ile çalışarak
benimserler.
Fakat MUN çalışmaları sadece kulüp saati ile sınırlı değildir. Bir konferansa
katılım çok fazla çalışmayı da beraberinde getirdiğinden bütün bu çalışma ve
araştırmalar için öğrenciler kendi özel zamanlarını kullanmak zorunda
kalabilirler. Öğrenciler temsil ettikleri ülke hakkında iyi bir araştırma
yapmalı ve ajandalarındaki konulara iyi hazırlanmalıdırlar. Yazdıkları çözüm
taslakları ile sadece İngilizcelerini değil analiz yapmadaki yeteneklerini de
geliştirirler. Tüm bu zorlu çalışmanın sonunda kulüp üyelerinden en üstün
başarı gösterenler her yıl Aralık ayında İstanbul’da Üsküdar Amerikan
Lisesi’nde ve Ocak ayında Hollanda’nın LaHey kentinde düzenlenen iki
MUN Konferansı’nda okulumuzu temsil etme şansını elde ederler.
At the end of each school year, the MUN directors hold workshops for
interested students to be selected for the upcoming year. In the selection
process, the students' GPA, English and Social Studies grades, civil points,
discipline records and teachers' evaluations are taken into consideration. The
ones who fulfil the requirements are invited to take a quiz on current world
events and parliamentary procedures. The final list is prepared following an
interview with each candidate.
Each year the club takes about 25-40 students and begins months of
preparation. The MUN club meets twice a week, on Wednesdays club hour
and Thursdays after school. During the club hours, they mostly debate on
resolutions on various topics in the agenda, either from the previous years or
from resolutions of our current members. Debating is one of the most
important parts of MUN. Students ask questions and make speeches in order
to support and express ideas on various topics. Debating strengthens many
traits of MUN delegates. The students develop their conversational English
28
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
KULÜPLER -Clubs
and public speaking skills and learn parliamentary procedures better by
experiencing them. The experienced members demonstrate many
parliamentary procedures that do not arise during the debates. In club
practices, the students learn lobbying, cooperation, reaching a consensus,
sharing ideas and finding solutions to the world’s problems. MUN work is
not limited to club time. Participation in a conference requires much more
intense research and analysis than can be done during club time.
Students are expected to research the country they are representing and the
topics on their agenda. After the research process, the members are required
to write resolutions on the topics on their agendas. By writing resolutions,
students not only strengthen their written English but also develop their
techniques for analysis.
At the end of all this hard work, the most successful students get the chance
to attend two MUN conferences – one in December at Üsküdar Amerikan
Lisesi and the other one in the Hague in January.
MODERN DANS ve HİP HOP DANS KULÜBÜ– Modern
Dance and Hip Hop Dance Club
Hip hop ve modern dans içerdiği zor hareketlerin yanı sıra temel adımlar ve
onların çeşitli varyasyonlarından oluşan bir bütündür. Bu yüzden her yaştan
insanın bu dansı ögrenip uygulaması mümkündür. Bu dansı yaparken
hayattaki birçok alandan, nesnelerden, doğadan esinlenip farklı figürleri
birbiriyle harmanlayıp dansın içinde kullanabiliriz. Sahip olduğumuz
yaratıcılık ve özgünlük sayesinde farklı stiller ortaya çıkarabiliriz. DANSIN
SINIRLARINI BELİRLEYEN BİR TEK LİMİT VARDIR O DA İNSANIN
KENDİSİDİR.
Kulübümüz Çarşamba 10. ders ve ayrıca Çarşamba okul sonrasıdır.
Kulübe seçmelerden sonra 20 öğrenci alınacaktır.
Students will learn to perform Hip-Hop and modern dance from our trainers.
Beside the difficult moves in the dance, the students will also learn the basic
steps. In this club, the students will learn to express themselves through their
dances. They may have the chance to perform at the end of the school year
and will have a chance to represent our scholl in a dance competition. The
club will meet on Wednesdays 10th and Wednesdays after school. Max. of
20 students will be accepted after auditions.
MODERN HALK DANSLARI KULÜBÜ – Modern
Folklore Club
Öğrenciler geleneksel folklörümüzün oyunlarını modern figürlerle öğrenirler.
Yıl sonunda yapılacak gösterilerde hazırlıklarını sergileyebilirler. Kulübümüz
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
29
KULÜPLER -Clubs
Perşembe okul sonrasıdır. Kulübe en fazla 14 öğrenci alınacaktır.
Students learn to perform the dances of different regions in Turkey as well as
our customs and traditions in modern figures. They may perform at the end
of year. The club will meet on Wednesdays after school. Max. of 14
students will be accepted.
MÜZİKAL VE ORKESTRA KULÜBÜ – Musical and Band
Club
Tanınmış müzikallerden (Grease, Mamma Mia, Fame gibi) ve tanınmış
dünyaca ünlü klasik bestecilerin eserlerinde, tanınmış operalardan ve
sanatçılardan seçme partiler, şarkılar öğrencilerle yıl içerisinde çalışılır ve yıl
sonu konserine hazırlanılır.
Students will learn to perform songs and parties from famous musicals and
famous classical music composers’ such as Grease, Mamma Mia, Fame, etc.
and an end of the school year performance may happen.
OLTA BALIKÇILIĞI KULÜBÜ – Fishing Club
Öğrenciler ilk önce okulda amatör balıkçılığın kuralları, olta yapımı,
malzeme bilgisi ve avlanma şekilleri gibi amatör balıkçılığın temel bilgileri
hakkında bilgi edineceklerdir. Cumartesi günleri belirlenen yerlerden balık
tutmaya çalışacaklardır. Kulübe 20 öğrenci alınacaktır.
The students will learn basic rules about fishing, making personal fishing
items and fish groups in the school. Then they will be fishing from different
places on Saturdays. Maximum of 20 members are accepted.
PERKÜSYON KULÜBÜ – Percussion Club
Ritm ve dans kulübünün amacı, çesitli etnik kültürlerin geleneksel
ezgilerinden esinlenerek ve zaman zaman harmanlanarak ortaya çıkan ve
çeşitli enstrümanlarla icra edilen yıl sonu gösterisi için bir ritm ve dans
grubu kurmaktır.
Enstrümanlar: Bendir, darbuka, erbane, davul, shaker, vücut perküsyonu
Danslar:Türk halk dansları (zeybek, horon, halay, teke, klasik) Balkan
dansları, Kafkas dansları, Modern dans...
The purpose of rhythm and dance club is to performe at the end of the year
with our members. And learn traditional melodies of various ethnic cultures
which can be performed by various instruments.
Instruments: Bender, tambourines, Erbane, drums, shakers, body percussion
Dance : Turkish folk dance ( zeybeks , Horon...) Balkan dances, Caucasian
dances, modern dance...
30
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
KULÜPLER -Clubs
ROBOT KULÜBÜ – Senior Robotics Club
Kulüpte öğrenciler bir olay (futbol oyunu, senkronize dans yada kurtarma
operasyonu) ile ilgili olarak bir robot dizayn edecekler ve değişen durumlara
göre düşünebilen bir yapay zeka oluşturacaklardır. Bu yapılan robot ile 1997
yılından beri yapılan birçok üniversite ve lisenin katıldığı Uluslararası bir
yarışma olan Jr. Robocup yarışmasına katılınacaktır. Robot kulübü 14-19 yaş
arasındaki öğrencilere açıktır. Öğrenciler seçmelerden sonra belirlenecektir.
Kulübe en fazla 10 öğrenci alınacaktır.
The aim of this club is to prepare, design and program robots and to take part
in international project competitions. The members will participate to an
international competition which is called Jr. Robocup which is held since
1997. Many universities and high schools attend to this competititon. This
club is for the students who are between 14-19. The students will be chosen
after the auditions. Max. of 10 students can attend.
RESİM YARIŞMALARI KULÜBÜ – Art Contest Club
Amacımız resim yarışmalarını takip edip öğrencilerin katılımını sağlamak ve
yapılan çalışmaların okulu temsil edebilecek düzey ve içerikte olmalarını
sağlamaktır. Kulübümüz Çarşamba 10. Saatte toplanacaktır. Kulübe en fazla
10 öğrenci alınacaktır. Resim, grafik, seramik, fotoğraf alanlarındaki tüm
yarışmalar takip edilecektir.
Our goal is to follow up the art competitions and ensure the participation of
our students to present their art works. Our aim is to ensure that they meet
the level and content that is required. Our club will meet on Wednesday 10th
period. Maximum of 10 students will be accepted. Pictures, graphics,
ceramics, photographs will be followed in all competitions.
ROCK MÜZİK KULÜBÜ – Rock Music Club
Rock müziğinin tarihçesi, felsefesi, en popüler rock gruplarının şarkı sözleri
ve müzik yapıtları, rock müziğinin geniş kitlelere olan etkisi ve bu müzik
türünün Türkiye’deki temsilcileri incelenecektir. Ayrıca seçilen öğrenciler
kendi sözleri ve besteleri ile performanslarını sergileyebileceklerdir. Kulübe
katılacak öğrencilerin Rock Müzikle ilgili çalışmalarının ve müzik
bilgilerinin olması gerekmektedir. Konuyla ilgili bir assembly programı
hazırlanacaktır. Öğrenciler Pazartesi öğle saatinde toplanacaklardır. Kulübe
şarkı söylemek ve orkestrada yer almak isteyen en fazla 15 öğrenci
alınacaktır.
Rock music’s history, philosophy, their effects on wide groups of society,
most popular rock groups’ lyrics and their music structure and the Turkish
rock groups will be the main subjects of this club. Students who are selected
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
31
KULÜPLER -Clubs
will be able perform their songs and lyrics. The members should have a rock
music background and knowledge.There will be an assembly about the club
activities. The meetings will be on Monday lunch time. Maximum of 15
members are accepted who are willling to sing and the take a part in the
band.
RUBİK KÜP KULÜBÜ – Rubic’s Cube Club
Kulübümüzde öğrenciler zeka küpünü en kısa sürede sıraya sokmanın
yollarını öğrenebileceklerdir. Kulübe en fazla 12 öğrenci alınacaktır.
In this club the students will be able to play and will learn the tricks and
ways to put the rubics cube in a row in the shortest time. Max. of 12 students
can attend.
SAĞLIK ve İYİ YAŞAM KULÜBÜ – Health and Wellness
Club
Mutlu ve sağlıklı bir üniversite hayatı yaşamaya hazırlık olarak kulübümüzde
beslenme, yemek yapımı, fitness ( yoga, aerobik, ağırlık kaldırma, vb.) gibi
konulara ağırlık vereceğiz. Ayrıca liseden sonraki üniversite hayatınızda
işinize yaracak para idaresi gibi bazı temel hayat bilgileri öğretilecektir.
Kulübümüz Çarşamba 10. derste toplanacaklardır. Kulübe en fazla 20
öğrenci alınacaktır.
Start living a healthy and happy life now and prepare for University Life.
This club will focus on topics such as nutrition, cooking, fitness (yoga,
aerobics, weightlifting, etc.). We will also learn basic life skills such as
personal finance for life after high school and many other skills you will be
able to use now, and after you leave home. Come enjoy personal growth and
fun!! The meetings will be on Wednesdays at 10th period. Maximum of 20
members are accepted who are willling to attend.
SANAT ve KÜLTÜR KULÜBÜ – Art and Culture Club
Sanat ve Kültür Kulübü öğrencileri sanat sergileri ziyaret etmenin yanı sıra
yeni sanat tekniklerini öğrenmek için fırsat elde edeceklerdir. IB görsel
sanatlar puanlarını arttırmak isteyen IB ve IB seçmeyi düşünen öğrenciler
üye olabilir. Aynı zamanda yerel sergileri ve olabilirse İstanbul Modern'i
ziyaret etmek için özel bir Cumartesi gezisi planlanacaktır.
Arts and Culture Club where students would have the opportunity to learn
new art techniques in addition to visiting art exhibits. Anyone could join,
though IB and pre-IB visual arts students need a broader exposure to the Arts
if we are to improve their IB VA. There are local exhibitions we can visit,
though we will schedule a special Saturday trip to visit Istanbul Modern.
32
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
KULÜPLER -Clubs
SATRANÇ KULÜBÜ – Chess Club
Satranç oynamayı ve satranç oyununu geliştirmeyi hedefler. Kulüp üyeleri
değişik turnuvalara katılabilirler. Kulübe en fazla 14 öğrenci alınacaktır.
Öğrenciler Pazartesi öğle saatinde toplanacaklardır.
The aim is to learn how to play chess and improve chess knowledge. The
members will attend tournaments. Max. of 14 students will be in this club.
The meetings will be on Mondays during lunch time.
SERAMİK KULUBÜ – Ceramics Club
Seramik sanatını tanıtmak ve sevdirmek seramik yapan öğrenciler seramik
sanatını ve objeler yapmayı öğrenirler. En fazla 16 öğrenci alınacaktır.
While improving abilities and the perception of art with the coordination of
the eyes, brain and hands, the students will learn how to make ceramics.
Maximum of 16 members are accepted.
SOSYAL GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ - Social
Entrepreneurship Club
Sosyal Girişimcilik Kulübünün amacı, en basit tanımıyla yaşadığımız
toplumdaki sosyal sorunları belirlemek ve bu sorunlara girişimcilik
prensiplerini kullanarak kalıcı çözümler üretmektir. Sene içinde
kulübümüzde bir yandan girişimcilikle ilgili eğitim alırken bir yandan da
sene başında belirlediğimiz “büyük hedefimize” hizmet edecek küçük çaplı
projeler yapacağız. Peki bu kulübe üye olmak isteyen öğrenciler ne gibi
özelliklere sahip olmalıdır? Kulübe üye olacak öğrencilerin:
1- Yaşadıkları toplumla ve güncel olaylarla ilgili
2- Yaratıcı
3- Yeni fikirlere açık
4- Takım halinde çalışabilen
5- İleri görüşlü
6- Disiplinli olmalari bekleniyor.
Kulübümüz Persembe günleri öğle saatinde toplanacaktır. Kulüp saatinin
yanısıra haftaiçi okul sonraları veya haftasonları çalışmalar olabilir.
Kulübümüze en fazla 12 öğrenci alınacaktır.
The main purpose of the Social Entrepreneurship Club in simplest terms is to
diagnose social problems in the society we live in and to propose permanent
solutions to those problems by using principles of entrepreneurship. During
the year, as the members of this organization, we aim to get educated about
entrepreneurship while organizing small-scale projects that can help us to
grow and reach our main purpose as we stated in the beginning of the year.
So what are some of the characteristics that we seek in our potential
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
33
KULÜPLER -Clubs
members?
Our potential teammates should be:
1-
Genuinely interested in the society we live in as well as in the current
events that take place every day
2- Creative
3- Open-minded
4- Team player
5- Visionary
6- Disciplined
Our club will meet every Thursdy during lunch. In addition, there might be
announced meetings afterschool during weekdays or on some weekends. For
the purposes of the club functioning smoothly, we decided to accept a total
maximum number of 12 students.
SÖZLÜ TARİH KULÜBÜ – Oral History Club
Bugüne kadar hep birilerinin yazdığı kitapları okudunuz. Şimdi kendiniz
tarih yazmak ister misiniz? Sözlü tarih yönetimini kullanarak kendiniz tarih
yazabilirsiniz. En önemi kaynağınız tarihin canlı tarihi tanıkları olacak.
Eğer sözlü tarih kulübüne gelirseniz;
Sözlü tarih çalışmaları yapacaksınız,
Fotoğraflar çekip, röportajlar yaparak kısa filmler hazırlayacaksınız,
Huzur evi ziyaretlerinde bizde bulunacağız. Yani çalışmalarımızın bir
çoğunu okul dışı etkinliklerle tamamlayacağız. Kulüp çalışmalarımızı Salı
günleri öğle saatinde 20 öğrenci ile sürdüreceğiz.
Till now, you have read books which others have written. Would you like
to write the history yourself now? By using oral history management, you
can write history yourself. Your most important resource will be alive
witnesses of the history.
If you attend Oral History Club;
You will be making oral history studies,
Take photographs, make interviews and short films,
Visit old folks homes. In other words, most of our studies will be out of
school activities.Club meets each Tuesday during lunch time. Maximum of
20 members are accepted.
ŞİİRDEN ŞARKIYA ROMANDAN SİNEMAYA KULÜBÜ –
From Poetry to Song, From Novel to Cinema Club

34
Burada Türk yazınının farklı alanlarda (şiir, roman, öykü) verilmiş
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
KULÜPLER -Clubs
ürünleri taranacaktır.
Bu yazınsal ürünlerin başka sanat dallarına aktarılmış biçimleri
belirlenecektir.
 Bir şiirin şarkıya çevrilmesi, bir öykü ya da romanın sinema
yapıtına uyarlanması gibi güzel sanatlar arasında yapılan “ürün
aktarımları”,“sanatçı-tür-yapıt” ölçütleri göz önünde bulundurularak
sınıflama çalışması yapılacaktır.
 Bu sınıflama çalışmasının zaman içinde olgunlaştırılarak bölüm
arşivi oluşturulması, bu arşivin “Özel İzmir Amerikan Koleji Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü”nün her zaman kullanımında bulunması
amaçlanmaktadır.
 Bugüne kadar böyle bir çalışmanın yapılmadığını sanıyorum,
yapılmışsa da benim bilgim yok; bu nedenle bu çalışmanın bir öncü
çalışma olacağını düşünüyorum ve zamanla bu birikimin
zenginleşmesini,
çeşitlenmesini
ve
farklı
etkinliklerde
kullanılmasını umuyorum.
 Bu kulüpte çalışmak isteyen öğrencilerin bir yandan “yazınsever”;
yani şiir okumayı, öykü okumayı, roman okumayı sevmeleri
gerekmektedir bir yandan da şarkı dinlemeyi, film izlemeyi
sevmeleri gerekmektedir.
 Bu kulüp öğrencilerinin, yukarıdaki niteliklerin dışında bir
araştırmacı merakı taşımaları ve araştırmacı titizliğiyle çalışma
istekleri mutlaka bulunmalıdır.
 Kısacası, sanattan keyif alan ve bu keyfi, bilimsel çalışmayla
belgeye dökme çalışması yapacağımız zevkli bir kulüp çalışması
oluşturmayı umuyoruz.
Kulüp çalışmalarımızı Çarşamba günleri öğle saatinde 10 öğrenci ile
sürdüreceğiz.
First of all in this club, we will browse through many pieces from Turkish
literature. We will group the pieces accordingly depending on whether they
had been translated to different languages, or been made into a song or a
movie. These pieces that we have grouped will be filed in the “İzmir
American College Language and Literature Department” and will be ready to
use at any time. For this club, our students must be interested in literature;
they should enjoy reading poems and novels. They should also enjoy
listening to different types of music and watching movies. Also our students
should be interested in research and be organized. Club will meet each
Wednesday during lunch time. Maximum of 10 members are accepted.

TAVLA KULÜBÜ – Backgammon Club
Öğrenciler tavlayı kurallarına göre oynayaraktavla bilgilerini geliştirirler.
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
35
KULÜPLER -Clubs
Kulübümüz Perşembe günü öğle saatinde toplanacaktır. Kulübe en fazla 20
öğrenci alınacaktır.
Students play backgammon and improve their knowledge of playing
backgammon. The club will meet on Thursdays at lunch time. Max. of 20
students can attend.
TÜBİTAK KULÜBÜ – TÜBİTAK Club
TÜBİTAK Kulübünün amacı araştırmaya ve bilimsel projelere ilgi duyan
öğrencileri kulüp bünyesinde toplayıp bilimsel ve teknik konularda projeler
hazırlayarak hem öğrencilerimizin araştırmacı kişilik kazanmalarına yardımcı
olmak hem de ülkemize ileride araştırma ve geliştirme konularında çalışacak
genç beyinler kazandırmaktır.
The aim of this club is to prepare scientific and technological projects for
either national or international project competitions. This club also aims to
educate young minds in technology for the sake of our country’s future by
researching, analyzing and creating scientific projects.
TÜBİTAK MATEMATİK KULÜBÜ – (HAZIRLIK – LİSE 1LİSE 2) (YENİ BAŞLAYANLAR- BEGINNERS) TÜBİTAK
Math Club
Bu kulüpte öğrencilerimize TÜBİTAK matematik sınavları, düzenlenen diğer
matematik olimpiyatlarına hazırlık amacıyla (burada öğrenilen bilgilerin
çoğu lise öğrenim hayatında da kullanılabilir) matematik ve geometri
çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin ileriki öğrenim yaşantılarında bu
tür yarışmalarda alınan başarılar gerek yurtdışı üniversitelerine girişte
gerekse ülkemizdeki üniversite sınavına ek puan getirmede çok önemli bir
yer teşkil edecektir. Özel bir çalışma gerektiren bu kulüp için Salı günleri
öğle arasında toplanılacaktır. Ayrıca bu kulüpte yer alacak öğrencilerle
önümüzdeki yıllarda da çalışılmaya devam edilecektir. En fazla 10 öğrenci
katılabilir.
In this club, for preparing them to the TÜBİTAK math contests and Math
olympiads ( all the info will be useful for each student through their high
school lives) math and geometry will be taught. Successful results in ranking
in these kind of contests and olympiads are also additional points to turkish
universities which will effect your university entrance exam results or for
application to abroad universities. Our club will be meeting on Tuesday lunch
times. The members will continue to be the members of this club in the
following years. Max. of 10 students will be accepted.
36
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
KULÜPLER -Clubs
TÜBİTAK MATEMATİK KULÜBÜ –Lise 1–Lise 2-Lise 3
(İLERİ DÜZEY- ADVANCED) TÜBİTAK Math Club
Bu kulüpte öğrencilerimize TÜBİTAK matematik sınavları, düzenlenen diğer
matematik olimpiyatlarına hazırlık amacıyla (burada öğrenilen bilgilerin
çoğu lise öğrenim hayatında da kullanılabilir) matematik ve geometri
çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin ileriki öğrenim yaşantılarında bu
tür yarışmalarda alınan başarılar gerek yurtdışı üniversitelerine girişte
gerekse ülkemizdeki üniversite sınavına ek puan getirmede çok önemli bir
yer teşkil edecektir. Özel bir çalışma gerektiren bu kulüp için Salı günleri
okuldan sonra 16.15-18.00 arasında toplanılacaktır. Ayrıca bu kulüpte yer
alacak öğrencilerle önümüzdeki yıllarda da çalışılmaya devam edilecektir. En
fazla 10 öğrenci katılabilir.
In this club, for preparing them to the TÜBİTAK math contests and Math
olympiads ( all the info will be useful for each student through their high
school lives) math and geometry will be taught. Successful results in ranking
in these kind of contests and olympiads are also additional points to turkish
universities which will effect your university entrance exam results or for
application to abroad universities. Our club will be meeting on Tuesdays after
16.15. The members will continue to be the members of this club in the
following years. Max. of 10 students will be accepted.
TÜRK SANAT MÜZİĞİ KULÜBÜ - Turkish Classical
Music Club
Kulüpteki en önemli amaç Türk Müziği'nin zengin melodileriyle
öğrencilerimizi tanıştırmak, sevdirmek, yaşadıkları toplumun ürettiği değerler
hakkında bilgilendirmektir. Kulüp çalışmalarında sözlü eserlerin yanısıra saz
eserleri de olacaktır. Haftada 1 gün yapacağımız çalışmalarda yıl sonunda bir
gecede vereceğimiz konser için hazırlanacak repertuardaki eserler öğretilecek
ve ud eşliğinde çalışmalar yapılacaktır. Kulübe 20 kız- 20 erkek öğrenci
alınacaktır.
The aim of the club is to teach our own culture and to make our students
learn more about our melodies. And to make them love and understand our
own products of Turkish Music. The students will have the chance to be
trained by lute and will learn Turkish Classical Music. At the end of the year
the members will perform at a night performance. 20 girls and 20 boys will
will be in the club.
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
37
KULÜPLER -Clubs
TÜRKÇE DENEYSEL EDEBİYAT ve ELEŞTİRİ KULÜBÜ
– Creative Writing and Critisicm Club
Edebiyat sanatını seven, gerek yazılı gerekse sözlü dil becerileri gelişmiş
öğrencilerimiz bu kulüp aracılığıyla edebi türler üzerinde denemeler
yapacaklar ve eleştirel tartışmalara yönlendirileceklerdir. Kulübümüz
Perşembe günü öğle saatinde toplanacaktır.
This club aims to gather students who are interested in literature, creative
writing. The students will be able to improve their individiual creativeness by
writing and will be able to find a platform to discuss and criticise litareature.
The club will meet on Thursdays during lunch.
TÜRKÇE GAZETECİLİK KULÜBÜ – Turkish Journalism
Club
Öğrenciler ayda bir kere “Postacı” adıyla bir okul gazetesi çıkarırlar. Ekip
çalışması içinde gelişirler, birlikte üretmenin sorumluluğunu kavrarlar.
Okuldaki öğrencileri ilgilendirecek haberler yaparak, kampüs yaşamıyla ilgili
bilgileri derleyerek, güncel olaylarla ilgili köşeyazıları yazarak ve sayfa
tasarımı yaparak bir gazetenin çıkarılmasındaki tüm aşamaları
deneyimleyerek öğrenirler. Kulübümüz Perşembe günü öğle saatinde
toplanacaktır.
Students publish a monthly “Postacı” newspaper and they learn how to work
in a group, how to be creative and how to publish a newspaper. They write
daily news and columns about campus life which will be of the students
interests. The club will meet on Thursdays during lunch.
TÜRKÇE MÜNAZARA KULÜBÜ – Turkish Debate Club
Kulüp, “konuşma alıştırmaları, bir tezi kanıtlar sunarak savunma
alıştırmaları, mantık silsilesi oluşturma – örnekleme - kanıtlama yolları, en
sağlam tezleri çürütme yolları, soru sorabilme, hükümet - muhalefet lideri
konuşması, çözümleme gibi noktalarda iyi bir konuşmacı niteliklerine sahip
olma” başlıklarında öğrencileri geliştirmek, aynı zamanda ulusal ve
uluslararası etkinliklerde de okulu en iyi şekilde temsil edebilecek
öğrencilere sahip olmak ve edebiyat derslerinin niteliğini artırmak amacıyla
oluşturulmuştur. Güncel konulara, araştırmaya, okumaya meraklı, düşünsel
tartışmalarla ilgili öğrencileri kulübümüze bekliyoruz. Kulübe en fazla 15
öğrenci alınacaktır. Özel bir çalışma gerektiren bu kulüp için Pazartesi
günleri okuldan sonra 16.15-18.00 arasında toplanılacaktır.
This club is aiming to improve the students’ ability to think rationally and
speak in public, ask questions. Create a thesis and anti-thesis, develop ideas
to support them. The students will have a chance to represent our school in
38
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
KULÜPLER -Clubs
various debate contests in National Turkish Debate League. Max. of 15
students can attend. Our club will be meeting on Mondays after 16.15.
TÜRKÇE TİYATRO KULÜBÜ – Turkish Drama Club
Öğrenciler yaratıcı yönlerini ortaya koyacak mizansenleri sahneleyeceklerdir.
Kulübümüz Çarşamba günü 10. Derste toplanacaktır. Haftasonları ve hafta
içi okul sonraları çalışmalar olabilir. Kulübe 20 öğrenci seçmelerden sonra
alınacaktır.
Students will prepare and perform a play in demonstrating their ability in
drama. The club will meet on Wednesdays at 10th period. There may be
some weekend and after school practices. 20 students will be chosen after
auditions.
YAZILIM GELİŞTİRME KULÜBÜ – Software Developing
Club
Software Developing Kulübünün amacı günlük hayatımızın vazgeçilmezi
haline gelen iPad, iPod ve iPhone cihazları için uygulama programlamayı
öğretmektir. Okulumuz birçok etkinliğini internet üstünden yapıyor. Örnek
vermek istersek MyACI, Acitimes, Mail…vb. Software Developing Kulübü
olarak okulumuz öğrencileri için kolaylık sağlayabilecek bir uygulama
geliştirmeye çalışacağız. Kulübümüzde kulüp içi etkinlikler yapmayı ve
eğitici konferanslara katılmayı planlıyoruz. Kulübümüz Çarşamba günü öğle
saatinde toplanacaktır. Kulübe en fazla 10 öğrenci alınacaktır.
The aim of the software developing club is to help us better understand the
technology that has become a part of our lives like the Ipad, Iphone etc. Our
school has many activities that are done online. For example MyACI,
Acitimes, Mail etc. As the software developing club, we will try to come up
with a program that will help our students in their school life. As a club, we
plan on doing many activities and also we plan to attend conferences that
would be helpful to this club. Our club will meet Wednesday lunch times.
Maximum 10 students will be taken into the club.
YAP-BOZ KULÜBÜ – Puzzle Club
Amaç: Öğrencilerin dikkat ve gözlem yeteneklerini geliştirmek, ekip
çalışmasını öğretmek.
Çalışmalar: Çok parçalı yapbozları tamamlarlar ve yıl sonunda yaptıklarını
çerçeveletip okulun değişik yerlerinde sergilerler. Kulübe en fazla 6 öğrenci
alınacaktır.
Aim: To teach students how to work carefully and to improve their
observation talents. To teach them how to work in a team. Activities:
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
39
KULÜPLER -Clubs
Students learn to put puzzles together and display them at the end of the year.
Maximum 6 students will be taken into the club.
40
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities
SOSYAL SERVİSLER :Social S
S
S
OSYAL
ERVİSLER
OCIAL
ERVICES
EGE ARTI REHABİLİTASYON KULÜBÜ – Ege Artı
Rehabilitation Club
Kulübümüzde Ege Artı Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret edeceğiz Burada
çeşitli zihinsel ve fiziksel engelli dostlarımızla oyun oynacak ve beraber vakit
geçireceğiz. Okuldaki pazartesi günü öğlen yapılacak toplantılarımızda,
ziyaretlerimiz sırasında yapılacak olan etkinlikler planlanacaktır. Gezilerimiz
iki haftada bir Çarşamba günleri 15.35-17.30 arasında olacaktır. En fazla 15
öğrenci alınacaktır.
In this club, we will be visiting Ege Artı Rehabilitaton Center and we will be
working, playing and sharing time with our friends who have various mental
and physical disabilities. We will meet on Mondays during lunch to discuss
ways to help and interact with disabilities and we will assign activities and
roles for members. The trips will be every other week on Wednesdays
between 15.35-17.30. Max. of 15 students accepted.
HAYVAN BARINAĞI KULÜBÜ – Animal Shelter Club
Hayvan barınakları ile çalışılacaktır. Bu hayvanlar için okulumuzdaki artık
yemekler, yemekhanede toplanacak ve dondurucularda depolanacaktır.
Haftada bir bu yiyecek artıkları bakımevine ulaştırılacaktır. Bakımevinin
ihtiyacı olan ilaçlar, un, makarna, her boyda çöp poşeti, kuru mama-konserve
mama-bebek maması, kulübe, gazete, kağıt havlu ve el sabunu vb. sağlanmaya
çalışılacaktır. Kulüp toplantıları Pazartesi öğle saatinde, geziler ise belirlenen
Cumartesi sabahları yapılacaktır. En fazla 40 öğrenci alınır
We will be working with an animal shelter. For these dogs we are going to
syore the leftovers from the cafeteria and will take them to the shelter. Also we
will try to raise money to be able to supply their other needs such as medical
needs, flour, newspaper, plastic bags etc.... The meetings will be on Mondays
at lunch times and the trips will be on Saturday mornings on set dates. Max. of
40 students will be accepted.
HUZUREVİ KULÜBÜ – Old Folks Club
Huzurevine ziyaretler yapılır. Amacı yaşlılarımızın sorunlarını ziyaretlerimiz
sırasında geçici de olsa unutmalarını sağlamaktır. Özel günlerde kutlamalar yapılır
ve yılsonunda da okulumuza pikniğe davet edilirler. Kulüp toplantıları Pazartesi
öğle saatindedir. İki haftada bir, Çarşamba günleri 15.35-17.00 arasında Özel Dr.
Kemal Tarım Huzurevi’ne gezi yapılacaktır. En fazla 25 öğrenci alınır.
Old Folks Club members visit Old Folks Home every other Wednesday after
school. The aim of the club is to make them forget their problems and spend
pleasant time while enjoying their company during the visits. On special days, the
members organize parties for the elderly members. The elderly people are invited
to school at the end of the year and have a nice picnic with the members of the
club. The meetings will be on Mondays at lunch hour. And the trips to Özel Dr.
Kemal Tarım Old Folks Home will be very other week on Wednesdays between
15.35-17.00. Max. of 25 students will be accepted
KARDEŞ OKUL KULÜBÜ – Sister School Club
Yakın çevremizdeki bir İlköğretim okulundaki 1. ve 2. sınıf öğrencilerine
İngilizceyi şarkılar ve ders kitapları ile öğretirler. Yıl içinde kardeş okul
öğrencileri bir çok kez okulumuza davet edilir. Kulüp toplantıları Pazartesi öğle
saatindedir. İki haftada bir, Çarşamba günleri 15.35-17.00 arasında Adil İçel
İlköğretim Okulu’na gezi yapılacaktır. En fazla 25 öğrenci alınır.
The aim is to teach English to the primary school students of a nearby school who
are in 1st and 2nd grade. English is taught by songs and text books. Through out
the year, the students of the sister school will be invited to ACI. The meetings will
be on Mondays at lunch hour. And the trips to our sister school will be very other
week on Wednesdays between 15.35-17.00. Max. of 25 students will be accepted
LÖSEV KULÜBÜ – LÖSEV Club
Kulübümüzde çeşitli faaliyetlerle lösemili çocuklara ulaşmak ve yardım etmek
amaçlanmaktadır. Kampanyalar düzenlenerek destek sağlamak için çalışmalar
yapılacaktır. Kulüp toplantıları Çarşamba öğle saatindedir. Lösemili çocuklarla
birlikte belirli Cumartesi günlerinde ortak etkinlikler düzenlenecektir. En fazla 40
öğrenci alınır.
This club’s main aim is to help and to reach the children who are affected by this
disease. Students will organize different activities to these kids. The meetings will
be on Wednesday lunch time. And there will be common activities on Saturday
mornings. Max. of 40 students will be accepted.
MİKROKREDİ KULÜBÜ – Microcredit Club
• Mikrokredi küçük kredilerin uzantısıdır.
• Bu kredilerde amaç hem kadınalrı güçlendirmek ve onları toplumda yüceltmek
için herhangi bir küçük işleri desteklemektir
• Kulüpte hepimizin ortak hedefe sahip olduğunu ve işbirliği içinde olacağız.
Bu kulüpte iki grup olacaktır.
1 ) Yönetim / sayman evrak , bütçe ve finansman ile ilgili olacaktır.
2 ) Halkla ilişkiler / bildirimler -Bilinçlendirme ve bazı posterler veya el ilanları
oluşturulurken yardımcı olacaklardır.
Mikrokredi sayesinde bir çok kere farklı kişiye yardım edilebilecektir.
• Microcredits are the extensions of small loans, microloans, that are
provided to impoverished ‘’borrowers’’.
• These loans are usually to support any small jobs and also to deplete
poverty but in our case, we will be providing microcredits to women,
both to empower and uplift their whole community.
•
To initiate something like this, we have to make sure that we all have a
common goal and that we will be collaborating.
• This club will have two main bodies.
1) Administration/treasury will be dealing with the paperwork, budget and
financing,
2) Public relations/notifications will help us raise awareness and possibly help
us create some posters or flyers.
A benefit of initiating a microcredit organization is that with such a small amount
of money, we can actually have a big impact on people’s lives.
Another thing is that since microloans can be repaid, it can be lent to other
recipients over and over again!
SADECE YEŞİL KULÜBÜ – Simply Green Club
Sadece Yeşil Kulübünün amacı daha iyi bir yaşam için, daha güzel bir dünya
için okulda farkındalık yaratmak, kağıt ve giysi geridönüşümü yapabilmektir.
Atıkları sanata çevirirken, organik tarımla ilgili olarak çiftlikler gibi daha
kaliteli bir yaşam vaad eden yerlere ziyaretler yapıp, güzel kampüsümüzün
farkına varılması sağlanacaktır. Kurban Bayramı’ndan önce ikinci el giysi
marketi oluşturup, Kış Kermesinde Ege Orman Vakfı ile birlikte bir orman
oluşturmaya, Dünya Çevre Günü’nü kutlayıp atıklardan sanat yapmaya
çalışacağız. En fazla 15 öğrenci alınır. Kulübümüz Çarşamba günü 6. Derste
toplanacaktır.
Simply Green Club (Sadece Yeşil) aims at having a better life, a more
beautiful world through raising consciousness of our school citizens,
recycling paper and clothes, changing junk into art , planning trips to related
places such as organic farms, plant nurseries and enjoying and appreciating
the campus we live on through knowledge of horticulture on the campus. We
will have a second hand clothes market before Kurban Holiday, make forests
with Ege Forest Foundation at Winter Bazaar, celebrate the Earth Day and
create art from junk. Max. of 15 students will be accepted. The club will meet
on Wednesdays at 6th period.
YERDEKİ YILDIZLAR KULÜBÜ – Like Stars on Earth
Club
Kulüp Tanımı: Gelişimleri farklı olan bireylerle ilgili farkındalığımızı arttırmak,
onların dünyasını keşfetmek.
Planladığımız aktiviteler: Öğrencilere öncelikli olarak “farklı gelişen bireyler
kimdir” sorusunu cevaplatmak istiyoruz. Bunun için her ay bir sendromu
inceleyip sunum yapmalarını isteyeceğiz. Bunların arasında Down Sendromu;
Yaygın gelişimsel bozukluk başlığı altında toplanan Otizm, Atipik Otizm,
Asperger; Bedensel engelli; Zihinsel Engelli bireyler var.
Film Eleştiri kulübü ile işbirliği yapıp farklı gelişim gösteren bireylerin anlatıldığı
film geceleri yapmayı planlıyoruz.
Bu yıl 21 Mart Cumartesi gününe geliyor. Bu sebeple çoraplarımızı 20 Mart’ta
giymeyi planladık. Bu aktivite için kendi çoraplarımızı yaptırıp okulda satmayı
düşünüyoruz.
Öğrencilerimizin tasarladığı bir tshirt yaptırmak; tshirtten ve çoraplardan elde
ettiğimiz geliri çeşitli vakıflarla paylaşmayı düşünüyoruz.
Müjde hanımın önderliğinde belirlenecek bir özel eğitim merkezine, gideceğimiz
yerin şartlarına da bağlı olarak ayda bir Cumartesi günü gezi yapmayı
planlıyoruz.
We want to raise our awareness about individuals who have different ways of
personal mental and physical development (growth).
Activities planned: We would like to have our students answeering the question
“who are the individuals that have a different ways of personal mental and
physcal development”. We will ask our students to prepare a presentation about a
different syndrome each month. These syndromes include autism, atypical autism,
asperger, physically and mentally disabled individiuals.
We are going to work together with the Film Criticism Club and we will prepare
Movie Nights in which we will show movies about these individuals.
This year 21st of March is on Saturday so we will wear our”downsyndrome
awareness socks” on 20th of March. We plan to sell socks and tshirts to donate
the foundations.
We are planning to visit some special education centers monthly on Saturday
mornings depending on their conditions.
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
2014-2015
MONDAY-P.TESİ- 6th period
ACTIVITY
ÇALIŞMANIN ADI
Lise 3 Academic Comm.-Lise 3
Akademik Komite
Lise 4 Academic Comm.-Lise 4
Akademik Komite
Go Club-Go Kulübü
Rubic’s Cube Club-Zeka Küpü
Kulübü
Chess Club-Satranç Kulübü
Rock Music Club-Rock Müzik
Kulübü
Old Folks Club -Huzurevi Kulübü
Sister School Club-Kardeş Okul
Kulübü
Microcredit Club -Mikrokredi
Kulübü
Ege Artı Rehabilitation Club- Ege
Artı Rehabilitasyon Kulübü
Animal Shelter Club -Hayvan
Barınağı Kulübü
TEACHER
ÖĞRETMEN
Nuray Asan
ROOM
ODA
B9
Nuray Asan
B9
Muammer Ergun
Muammer Ergun
B12
B12
Emel Aksu-Emel
Dokumacı
İbrahim Arslan-Peter
Baxter
Bilge Mercan-Burçin
Özseven
Patrice Hill
B7
Sema Gür
B10
Mark Benedict
T8
Kayhan Karabey-Fatma
Bildacı
Auditorium
B11 / Music
Room
B5
B4
MONDAY-PAZARTESİ- 11th period
ACTIVITY
ÇALIŞMANIN ADI
Senior Robot Club-Senior Robot
Kulübü
Almanca MUN Club-Almanca
MUN Kulübü
Turkish Debate Club-Türkçe
Münazara Kulübü
ISTA Club – ISTA Kulübü
TEACHER
ÖĞRETMEN
Kaya Duman
Elif Yurtseven
Çobanoğlu
Yade ToramanMüyesser SesigüzelDilek Çörek
Justin Lenderking –
Işın Davis
ROOM
ODA
Hill Robotics
Room
P6
B10
AuditoriumMPR
TUESDAY-SALI- 6th period
ACTIVITY
ÇALIŞMANIN ADI
Student Council-Öğrenci Birliği
Honor Court Comm.-Onur Kurulu
Class Monitors Comm. L2-3-4- Sınıf Bşk.
Komitesi L2-3-4
Class Monitors Prep, L1-Prep, L1 Sınıf
Bşk. Komitesi
Lise 2 Academic Comm.-Lise 2
Akademik Komite
Sports Comm. - Spor Komitesi
Points Comm -Prep.-Lise 1- Lise 2. Puan
Komitesi
Points Comm. Lise 3- 4- Puan Komitesi
Class Guidance Comm. L4 Sınıf
Rehberlik Komitesi
Class Guidance Comm. L3 Sınıf
Rehberlik Komitesi
Class Guidance Comm. L2 – Sınıf
Rehberlik Komitesi
Class Guidance Comm. L1 – Sınıf
Rehberlik Komitesi
Class Guidance Prep Comm. – Sınıf
Rehberlik
Civil Defence Comm. –Sivil Savunma
Komitesi
Yearbook Committee –Yıllık Komitesi
Cooperative Comm.-Kooperatifçilik
Komitesi
Lise 2-3-4 Technology Commiteee-Lise 23-4 Teknoloji Komitesi
Astronomy Club – Astronomi Kulübü
Prep 1 Band Club –Hazırlık 1 Orkestra
Kulübü
Bridge Club-Briç Kulübü
TÜBİTAK Math Club Prep-Lise 1-Lise 2
(New Members)- Tübitak Matematik
Kulübü Hazırlık-Lise 1-- 2 (Yeni Üyeler)
Oral History Club-Sözlü Tarih Kulübü
TEACHER
ÖĞRETMEN
Didem Erpulat-Seçil
Yöndem
Fatma Bildacı
Gülşah Boydak
ROOM
ODA
B5
Vala Çetin
T2
Nuray Asan
B9
Figen Mındız - Erhan
Keçecioğlu- Reha YüksekMerve Karanlık
Banu Sakıpağa –Meri Roditi
P.E. Office
Başak Çaylan-Nihan TokluMualla Yüksel
Esin İnce
B4
Melis Yavuz Okkaoğlu
Selcan Yavuz
Müjde Kartov
Sefa Akseki
Pınar Ünver
Zeynep Reis-Özlem Ercan
Mine Erim
Muammer Ergun
Eren Evren - Oktay Ünal
Alkan Günlü
B3
B2
T10
Guidance
Office
Guidance
Office
Guidance
Office
Guidance
Office
Guidance
Office
B13
B6
Taner
Building
T11
Emel Aksu-Emel Dokumacı
Şebnem Çelik
B4
Music
Room
P10
B13
Esra Uluz
B7
TUESDAY-SALI- 11th period
ACTIVITY
ÇALIŞMANIN ADI
ISTA Club – ISTA Kulübü
TÜBİTAK Math Club- Lise 1- 2-3 (Old
Members) TÜBİTAK (Lise 1- 2-3) (Eski
Üyeler) Matematik Kulübü
TEACHER
ÖĞRETMEN
Justin Lenderking – Işın
Davis
Şebnem Çelik
ROOM
ODA
AuditoriumMPR
B13
WEDNESDAY-ÇARŞAMBA - 6th period
ACTIVITY
ÇALIŞMANIN ADI
Honor Court Comm.-Onur Kurulu
Lise 1 Academic Comm.-Lise 2
Akademik Komite
Library Committee-Kütüphanecilik
Komitesi
Tübitak Club-Tübitak Kulübü
Young Reporters for the
Environment Club-Çevrenin Genç
Sözcüleri Kulübü
Art Competitions Club-Resim
Yarışmaları Kulübü
Software Developing Club-Yazılım
Geliştirme Kulübü
ACI Live TV Club-ACI Canlı Yayın
Kulübü
Musical and Band Club- Müzikal ve
Orkestra Kulübü
Prep 2 Band Club –Hazırlık 2
Orkestra Kulübü
From Poetry to Song, From Novel to
Cinema Club-Şiirden Şarkıya
Romandan Sinemaya Kulübü
Puzzle Club- Puzzle Kulübü
Anime and Manga Club-Anime ve
Manga Kulübü
Like Stars on Earth Club-Yerdeki
Yıldızlar Kulübü
Simply Green Club – Sadece Yeşil
Kulübü
LÖSEV Club – LÖSEV Kulübü
TEACHER
ÖĞRETMEN
Esra Uluz
Nuray Asan
ROOM
ODA
B3
T10
Fahriye Kılınç
Library
Oktay Ünal
Zeynep Reis-Özlem Ercan
C1
H4
Lauren Papot-Didem
Tanyeli-Filiz Karagözoğlu
Gökmen Eren
Bristol
Muammer Ergun
Çağrı Düzalan
Computer
Department
Music Room
Alkan Günlü
Music Room
Tuncay Sıvaran
B8
Soner Erduran-Füsun
Özyaman
Melis Yavuz Okkaoğlu
Library
Fatma Bildacı-Başak
Çaylan-Müjde Kartov
Gözde Kızılışık-Patrice
Hill
Kıvanç Gürkan- Aydan
Yakın- Erhan Keçecioğlu
B6
C2
B4
T15
Library
WEDNESDAY-ÇARŞAMBA- 10th period
ACTIVITY
ÇALIŞMANIN ADI
Model United Nations Club – Model Birleşmiş
Milletler Kulübü
Junior Achievement Club (Lise 1-2-3-4)
(Advanced)–Genç Başarı Kulübü
Junior Achievement Club (Prep-Lise 1)
( Beginners)–Genç Başarı Kulübü
ISTA Club – ISTA Kulübü
TEACHER
ÖĞRETMEN
Didem Erpulat
ROOM
ODA
B4
Gül Yılmazkoç-Irmak Türkan
H3
Berna Hepağır
V1
Justin Lenderking – Işın Davis
Destination Imagination Club -Destination
Imagination Kulübü
Turkish Drama Club-Türkçe Tiyatro Kulübü
Gülşen Sokullu Köseler
Auditorium
MPR
Library
English Journalism Club-İngilizce Gazetecilik
Kulübü
French Drama Club - Fransızca Tiyatro
Kulübü
Health and Wellness Club-Sağlık ve İyi Yaşam
Kulübü
Photography Club-Fotoğrafçılık Kulübü
Ceramics Club-Seramik Kulübü
Art and Culture Club-Sanat ve Kültür Kulübü
Short Film Making Club-Kısa Film Yapım
Kulübü
Books and Movies Club-Kitaplar ve Filmleri
Kulübü
Linguistic Olympiads Club-Linguistik
Olimpiyatları Kulübü
Percussion Club-Perküsyon Kulübü
Chemical Brothers Club- Kimya DeneyleriÜnlüler ile Deneyler Kulübü
Tübitak Club-Tübitak Kulübü
Philosophy Club-Felsefe Kulübü
Basketball Club-Basketbol Kulübü
Mark Benedict-Kaitlyn Leach
Auditorium
MPR
C1
Banu Güran
P8
Rae Hoff
B2
Didem Tanyeli
Filiz Karagözoğlu
Lauren Papot
Kıvanç Gürkan
Bristol
Art Room
Art Room
B1
Nora Olson
B5
Şule Soydemir
H2
Elif Yurtseven-Özlem Ercan
Öznur Aydın
P7
H1
Oktay Ünal
Yılmaz Bilican
Michael Barnable- Graham
Ortiz
Figen Mındız
C2
B7
Lise Court
Kaya Duman –Kayhan
Karabey
Murat Adıtatar-Ebru Kıldiş
Robotics Room
Alkan Günlü
Fahriye Kılınç
Oktay Ünal
Bilge Mercan-Burçin Özseven
Patrice Hill
Mark Benedict
Music Room
Library
C1
Modern and Hip-Hop Dance ClubModern ve Hip-Hop Dans Kulübü
Lego Robotics Club-Lego Robot Kulübü
Turkish Classical Music Club – Türk Sanat
Müziği Kulübü
Lise 1 Band Club 2-Lise 1 Orkestra Kulübü 2
Scout Club-İzcilik Kulübü
TÜBİTAK Club-TÜBİTAK Kulübü
Old Folks Club Trip-Huzurevi Kulübü Gezisi
Sister School Club Trip –Kardeş Okul
Ege Artı Rehabilitation Club Trip- Ege Artı
Rehabilitasyon Kulübü Gezisi -
Evrim Yakın
Shepard Hall
B12
WEDNESDAY-ÇARŞAMBA - 11th period
ACTIVITY
ÇALIŞMANIN ADI
Model United Nations Club – Model Birleşmiş
Milletler Kulübü
Modern and Hip-Hop Dance ClubModern ve Hip-Hop Dans Kulübü
TÜBİTAK Club-TÜBİTAK Kulübü
Scout Club-İzcilik Kulübü
TEACHER
ÖĞRETMEN
Didem Erpulat
ROOM
ODA
B4
Figen Mındız
Shepard Hall
Oktay Ünal
Fahriye Kılınç
C1
Library
THURSDAY-PERŞEMBE - 6th period
ACTIVITY
ÇALIŞMANIN ADI
Prep-Lise 1 Technology Commiteee-HazırlıkLise 1 Teknoloji Komitesi
Prep Academic Comm.-Hazırlık Akademik
Komite
Journalism Club-Gazetecilik Kulübü
Backgammon Club-Tavla Kulübü
Fishing Club-Olta Balıkçılığı Kulübü
Turkish Creative Writing and Criticism Club
–Türkçe Deneysel Edebiyat ve Eleştiri Kulübü
Hiking Club-Dağcılık Kulübü
Yachting and Sailing Club-Amatör Denizcilik
ve Yelken Kulübü
Film Criticism Club-Film Eleştiri Kulübü
Social Entrepreneurship Club-Sosyal
Girişimcilik Kulübü
French MUN Club-Fransızca MUN Kulübü
GIN Club ( Prep Advanced-Lise 1-Lise 2-Lise
3)-GIN Kulübü
Prep-Lise 1 Mind Games Club-Hazırlık-Lise 1
Matematik Zeka Oyunları Kulübü
İspanyolca A1 Club-İspanyolca A1 Kulübü
Lise 3-4 Chemistry Club-Kimya Kulübü
Lise 1 Band Club 1 - Lise 1 Orkestra
Kulübü 1
ACI Radio Club-ACI Radyo Kulübü
TEACHER
ÖĞRETMEN
Muammer Ergun
ROOM
ODA
T11
Nuray Asan
T10
Aslı Başaran-Gülgün Sayındaş
Caner Şengül-Fatoş Durak
Reha Yüksek-Erhan Keçecioğlu
Engin Taş
B9
H3
P.E. Office
B8
Fahriye Kılınç –Dianne Saint
Clair-Işın Davis-Kurt
Dombkowski-Sarah McNew
Kıvanç Gürkaan
Library
Nedi Abuaf
Merve Bensağlam
B4
B7
Elisabeth Sayın
Kaya Duman – Özlem Şanlı
Oyman
Merve Bensağlam-Sam
Simolnisky-Ceren Önder
Kadir Abak-Janine Çikurel
Onur Turunç
Alkan Günlü
P5
H5
Kerry Hampsey-Garrett Drake
Activities Office
B5
B13
P10
H3
Music Room
THURSDAY-PERŞEMBE - 11th period
ACTIVITY
ÇALIŞMANIN ADI
Model United Nations Club – Model Birleşmiş
Milletler Kulübü
Modern Folk Dances Club-Modern Halk
Dansları Kulübü
TEACHER
ÖĞRETMEN
Didem Erpulat
ROOM
ODA
B4
Figen Mındız-Eren Evren
Shepard Hall
Download

tıklayınız. - Özel İzmir Amerikan Koleji