MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜMÜDÜRLÜĞÜ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı
Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Anabilim Dalı
Kontenjan
Biyoloji
2
Kimya
5
Başvuru Şartları
Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Moleküler
Biyoloji ve Genetik, Biyokimya, Biyoteknoloji,
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Eğitim Fakültesi
Biyoloji Öğretmenliği lisans bölümlerinden birinden
mezun olmak
Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü,Eğitim
Fakültesi Kimya Öğretmenliği lisans bölümlerinden
birinden mezun olmak
BAŞVURU ŞARTLARI
Tezli Yüksek Lisans Programı
a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) sayısal puan türünde
en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir.
c)Bir aday birden fazla anabilim dalına başvuru yapamaz.
d) Başvurular sadece şahsen veya noter vekaleti ile kabul edilmektedir. Posta ve diğer yöntemlerle
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Not: Yüksek lisans programlarına başvuran adayların transkriptinde 4’lük sistemin 100’lük sistemdeki
karşılığı yazılı değilse Yükseköğretim Kurulu’nun “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki
Karşılıkları” tablosu kullanılır. Değerlendirmede üniversitelerin verdikleri not dönüşüm tabloları
dikkate alınmayacaktır.
DEĞERLENDİRME
Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Sınav Yönergesine göre:
1. Adayların değerlendirme sıralamasına alınabilmesi için giriş sınavından 100 üzerinden en az 50
almaları gerekir.
2. Değerlendirmede, adayın ALES puanının % 50’si, mezuniyet notunun % 25’i, sınav notunun % 20’si,
varsa yabancı dil notunun % 05’i toplanarak elde edilen puana göre adaylar arasında sıralama yapılır.
3. Sıralama sonucunda ilan edilen kontenjan kadar asıl ve varsa yedek aday belirlenir. Eşitlik halinde
lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.
BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
1)Başvuru formuenstitünün hazır formlar kısmından veya Enstitülerden alınabilir,
2) Lisans diplomasının fotokopisi,
3) Lisans transkriptininfotokopisi,
4) ALES sonuç belgesi (2013 bahar dönemi ales puanı ve sonrası kabul edilecektir)
5) Yabancı Dil Sınavı (CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik) eşdeğer olduğu KPDSÜDS-YDS Sonuç Belgesi
6) Nüfus cüzdanı fotokopisi
7) Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (kesin kayıtta istenecektir.)
8)1 adet fotoğraf (kesin kayıtta 2 adet istenecektir.)
9)Enstitüler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri
yapmaya yetkilidir.
BAŞVURULAR
Başvurular, ilgili belgelerle Muş Alparslan Üniversitesi
EnstitüSekreterliğineşahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır.
kampüsündeki
Fen
Bilimleri
SINAV TARİHİ
Giriş sınavı 03Şubat 2016Çarşamba günü yazılı sınav şeklinde yapılacaktır. Yazılı sınav saat 13.30’da
Enstitüler Binası dersliklerinde yapılacaktır.
Sınav sonuçları 5Şubat 2016 Cuma günü Üniversitemiz Web sitesinden ilan edilecektir.
BAŞVURU TARİHLERİ
18-29Ocak 2016
SINAV TARİHİ
03Şubat 2016Çarşambagünüsaat 13.30’da
ÜniversitemizKampüsündekiEnstitüler
Binasıdersliklerindeyapılacaktır.
BAŞVURU SONUÇLARIN İLANI
5Şubat 2016
KESİN KAYITTARİHLERİ
09-11 Şubat2016
YEDEK KAYIT TARİHİ
12Şubat 2016
DERS KAYIT TARİHLERİ
15-19 Şubat 2016
DERS BAŞLAMA TARİHİ
22Şubat 2016
AYRINTILI BİLGİ İÇİN;
Adres: Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Diyarbakır Yolu7. km 49250-MUŞ
Tel: (+90) 436 249 49 49
Fax: (+90) 436 213 00 28
Dahili Tel:3605-3606
e-posta: [email protected]
Download

Fen Bilimleri Enstitüsü - Muş Alparslan Üniversitesi