MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
1
Aşağıdakilerden hangisi ağaç kusuru değildir?
A
5
A)
Don çatlağı
Çift öz
C ) Yarım öz
D ) Budak
E ) Tek öz
B)
Resmi verilen boy birleştirme çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
2
Kompresörlerde hava içerisindeki rutubet
makinenin arızalanmasına sebep olur. Kullanılan
havanın temiz ve kuru olması gerekir.
A)
B)
C)
Kompresör içinde meydana gelebilecek suyun
alınması aşağıdakilerden hangisi ile olur?
A)
B)
C)
D)
E)
D)
E)
Tahliye vanası
Yağlayıcı
Spiral hortum
Şartlandırıcı
Emniyet vanası
6
Otomatik sürücü makinenin hangi kısmına
bağlanmalıdır?
A)
B)
3
Aşağıdakilerden hangisi yatay delik makinesinin
özelliklerinden değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
4
Kavela delikleri delmeye yarayan bir makinedir
Yatay yönde çalışan bir makinedir.
Zıvana deliklerini delmeye yarayan bir makinedir
Dikey yönde çalışan bir delik makinesidir.
Derinlik ve yükseklik ayar düzeneği vardır.
Lambalı birleştirme
Yabancı zıvanalı birleştirme
Zıvanalı birleştirme
Lambalı pahlı birleştirme
Açılı birleştirme
C)
D)
E)
Mile
Tablaya
Bağımsız aparata
Gövdeye
Sipere
Dikey freze makinesinin miline ne takılmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Pim
Rulman
Bıçak
Kovan
Mandren
Sınav : MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
1
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
7
Bu birleştirmede tutkallama yüzeyi düz
birleştirmeden % 50 daha fazladır. Fakat bu
birleştirme yabancı çıtalı ve kendinden çıtalı
birleştirmeler kadar iyi olmadığı için daha çok
ahşap binalarda tavan ve taban çakılmasında
kullanılır.
A
10
A)
B)
C)
Yukarıda özellikleri verilen en birleştirme çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
8
Kendinden çıtalı birleştirme
Kavelalı birleştirme
Yabancı çıtalı birleştirme
Kinişli birleştirme
Lambalı birleştirme
D)
E)
11
B)
C)
D)
E)
25 - 30 derece
15 - 20 derece
5 - 10 derece
35 - 40 derece
45 - 50 derece
Yağ taşında yapılan bileme ne tür bilemedir?
Taşta bileme
İnce bileme
C ) Hafif bileme
D ) Kaba bileme
E ) Ağır bileme
B)
12
Kiniş açma işlemi hangi makinede yapılır?
A)
B)
C)
D)
9
Rulmanlı bıçaklar
Disk bıçaklar
Yıldız bıçaklar
Top bıçaklar
Yaprak bıçaklar
A)
Rende tığları hangi bileme açısıyla bilenir?
A)
Hangisi dikey freze makinesine takılan
bıçaklardandır?
E)
Açı kontrolü yapılan alet aşağıdakilerden
hangisidir?
Çoklu delik makinesinde
Planya makinesinde
Freze makinesinde
Yatay delik makinesinde
Şerit testere makinesinde
A)
Metre
Su terazisi
C ) Gönye
D ) Nişangeç
E ) Cetvel
B)
13
Yatay freze makinesinde lamba açarken bıçağın
konumu ne olmalıdır?
A)
Bıçak iş parçasının ortasında olmalıdır.
Bıçak iş parçasının altında olmalıdır.
C ) Bıçak iş parçasının üstünde olmalıdır.
D ) Bıçak iş parçasının başında olmalıdır.
E ) Bıçak iş parçasının sonunda olmalıdır.
B)
Sınav : MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
2
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
14
Erkek zıvana kapağını daire testere makinesinde
düşürürken testere laması ne kadar
yükseltilmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
15
B)
C)
D)
E)
16
B)
C)
D)
E)
Parça yüzeyine açılı durmalıdır.
Tezgâha dik konumda olmalıdır.
Yan durmalıdır.
Parça yüzeyine paralel olmalıdır.
Parça yüzeyine dik olmalıdır.
Kapakların açılıp kapanması değişik şekillerde
olur. Aşağıdakilerden hangisi bu
sınıflandırmada bulunmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
19
Aşağıdakilerden hangisi doğal kaplama üretim
yöntemlerinden biri değildir?
Dilme yöntemi
Soyma yöntemi
C ) Kazıma yöntemi
D ) Biçme yöntemi
E ) Kesme yöntemi
B)
20
Aşağıdakilerden hangisi teleskobik ve tekerlekli
çelik raylar için bırakılan çalışma boşluğu
ölçüsüdür?
A)
B)
C)
D)
E)
17
Dönerek açılan kapaklar
Katlanır kapaklar
Kalkmaz kapaklar
Sürme kapaklar
Akordion kapak
A)
Kökler
Yapraklar
Gövde
Dallar
Öz odun
El testeresi ile kesime başlarken diş uçları
parçayla hangi konumda olmalıdır?
A)
18
Zıvana kapak kalınlığı kadar
İş parçası kalınlığı kadar
Zıvana kalınlığı kadar
Zıvananın yarısı kadar
Zıvana boyu kadar
Aşağıdakilerden hangisi ağacın mobilyacılıkta en
çok kullanılan kısmıdır?
A)
A
25 mm
12 mm
20 mm
18 mm
27 mm
Aşağıdakilerden hangisi, rabıtanın yapılma
sebeplerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Estetik bir görünüm sağlar.
Darbelere karşı mukavemet sağlar.
Isı yalıtımı sağlar.
Ses yalıtımı sağlar.
Teknik yönden zemini iyileştirmek için.
Sınav : MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
3
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
21
Birbirine geçmeli tahtalardan yapılmış yer döşeme 24
tekniğine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
22
A
Zıvana
Lambiri
Rabıta
Döşeme
Balık sırtı
Yukarıda şekli verilen kapak çeşidi
aşağıdakilerden hangsidir?
A)
Aşağıdakilerden hangisi, rabıta döşeme tekniği
değildir?
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
E)
23
Zıvanalı birleştirme
Lambalı (binili) en birleştirme
Düz en birleştirme
Kendinden çıtalı kinişli en birleştirme
Yabancı çıtalı kinişli en birleştirme
Tavan ile alt konstrüksiyon arasında boşluk
bırakılarak yapılan tavan kaplamaları
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A)
Tavan kaplama
Kaplama tavan
C ) Asma tavan
D ) Bitişik tavan
E ) Bindirme tavan
B)
E)
25
Katlanır kapaklar
Dışarlak kapaklar
Sürme cam kapaklar
İçerlek kapaklar
Yüz ve yüz kapaklar
Kör döşeme üzerine ahşap parke yapılırken
dağınık olarak verilen işlem basamakları,
aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile
verilmiştir?
1- Süpürgelik monte etme
2- Cila yapma
3- Kör döşeme yapma
4- Parkeleri monte etme
5- Perdah yapma
A)
3-1-4-5-2
3-2-1-5-4
C) 3-4-1-5-2
D ) 3 -1 - 2 - 5 - 4
E) 3-4-5-1-2
B)
Sınav : MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
4
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
26
Kanallı yapılan arkalıklarda arkalık
birleştirilmelerinde iki parça arkalığın
birleştirilmesi neyle yapılır?
A)
B)
C)
D)
E)
A
29
U profili
Poliüretan tutkalı
Kare kesitli çıta
MDF profil
H profili
Yukarıda şekli verilen kalıp aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
27
Ahşaptan yapılan duvar kaplama parçalarının
çalışması ihtimaline karşı parçaların arka
yüzlerine yapılan işlemin adı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
28
Pah
Kordon
Zıvana
Kanal
Lamba
İş parçalarının maktalarını ve boylarını istenilen
açıda ve doğrusal olarak keserken
kullanacağımız makine aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
El breyizi
El zımpara makinesi
Baş kesme makinesi
El freze makinesi
El testeresi
C)
D)
E)
30
Kilit bağlama kalıbı
Menteşe bağlama kalıbı
Çekmece rayı bağlama kalıbı
Kulp bağlama kalıbı
Kapak bağlantı kalıbı
Kutu mobilyaların arkalığı çakılırken üstten
bindirme yöntemine göre takip edilmesi gereken
işlem sırası aşağıdakilerden hangisidir?
1- Ara boşlukların doldurulması
2- Kısa kenarın iki başından çakılması
3- Dolabın arkalığa göre gönyeye getirilmesi
4- Diğer iki kenarın çakılması
5- Uzun kenarın çakılması
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
5-3-2-4-1
3-4-2-5-1
1-2-3-4-5
5-4-3-2-1
2-3-1-4-5
5
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
31
İspanyolet kilit aşağıdaki mobilyalardan hangisine 34 Auto-cad programında move komutunun görevi
takılmaz?
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
32
A
A)
Kitaplık
Elbise dolabı
Evrak dolabı
Büro dolabı
Mutfak dolabı
Aşağıdakilerden hangisi, ahşap zemin perdahı
yapma kurallarından biri değildir?
B)
C)
D)
E)
35
A)
Auto cad programında "Union" komutunun
görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Perdaha önce ilk ıslatma yapılarak başlanmalıdır.
B ) Ahşap döşemenin tipine ve malzeme cinsine
uygun zımpara kullanılmalıdır.
A)
C)
D)
D)
E)
B)
C)
Ahşap döşeme yapılan alan en az 4 gün
dinlendirilip ortam nemine uyum sağlaması
beklenmelidir.
Rabıta veya parke döşeme alanlarında zımpara
işlemine başlamadan açıklık, çatlak vb. arızaları
gidermek için macunlama yapılmalıdır.
E)
36
Düzgün olan zeminlerde perdah yapmaya gerek
yoktur.
B)
C)
Altın oranı temsil eden sayı hangisidir?
D)
A)
1,618
16,18
C ) 161,8
D ) 6,181
E ) 1,21
Katıların kesitini alır.
Katıları birbirinden çıkarır.
Katıları birleştirir.
Katıya pah kırar.
Katıları parçalar.
Auto-cad programında komut satırındaki Select
objects iletisi kullanıcının ne yapmasını
istemektedir?
A)
33
Objeleri başka bir yere taşımak
Objeleri istenilen uzaklığa kopyalamak
Objeleri başka bir yere kopyalamak
Objeleri belirli bir düzende çoğaltmak
Objeleri istenilen oranda küçültmek
E)
Objeleri silmesini
Değişiklikleri kaydetmesini
Çizgileri birleştirmesini
Objeleri saymasını
Objeleri seçmesini
B)
37
Mekân tasarımında duvar yüksekliği ne
olmalıdır?
A)
30 0- 350 cm
260 - 290 cm
C ) 180 - 210 cm
D ) 160 - 180 cm
E ) 200 - 240 cm
B)
Sınav : MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
6
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
38
Auto cad programında "Revolve" komutunun
anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
41
Parçaya kalınlık verir.
Parçayı eksen etrafında döndürür.
Parçaya kavis verir.
Parçayı kopyalar.
Parçayı taşır.
Auto cad programında aşağıdakilerden hangisi
"HALKA" komutunun komut satırına yazılan
kısa yoludur?
A)
B)
C)
D)
E)
39
Mimari plan üzerinde aşağıdakilerden hangisi
bulunmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
42
Cephe görünüş çizgileri
1/1 Detay çizimi
Duvar
Ölçü çizgileri
Vaziyet planı
Auto cad programında aşağıdakilerden hangisi "
COPY" komutunun komut satırına yazılan kısa
yoludur?
A)
B)
C)
D)
E)
40
Auto-cad programında, bir dosyada yapılan
değişiklikleri kaydetmek için hangi komut
kullanılır?
43
DU
DA
DO
Dİ
DI
CO
COL
Y
PY
COP
Döşemecilikte aşağıdakilerden hangisi kolan
üzerine sert döşeme yapımında kullanılmaz?
A)
Line
Save as
C ) Save
D ) Close
E ) Copy
B)
A)
Kolan
Kıtık
C ) Elyaf
D ) Pamuk
E ) Fermuar
B)
Sınav : MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
7
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
44
Standart gönyeler yardımıyla kaç derecelik açı ve
katlarını kolayca çizebiliriz?
A)
B)
C)
D)
E)
45
B)
C)
D)
E)
46
47
B)
C)
D)
E)
48
B)
C)
D)
E)
49
Planya makinesi
Kumaş kesme makinesi
Dikiş makinesi
Kauçuk kesme makinesi
Kompresör
Mutfak dolaplarında tezgah ile üst dolap ara
mesafesi standart yüksekliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Amortisman
Nakliye
İşçilik
Fire
Muhasebe
Silindir üzerindeki bir noktanın, bir turda eksen
doğrultusunda aldığı yola verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi döşemede kullanılan
makinelerden biri değildir?
A)
50 ve katları
40 ve katları
70 ve katları
60 ve katları
80 ve katları
Makinelerin bakımı, onarımı ve kesicilerinin
bilenmesi için yapılan harcamalara ne
denir?
A)
A
40 cm
60 cm
35 cm
70 cm
80 cm
İzometrik perspektif çiziminde yatay çizgiler x
eksenine kaç derece açıyla çizilir?
A)
A)
Hamle
Adım
C ) Çevre
D ) Yükseklik
E ) Mesafe
B)
40 derece
30 derece
C ) 60 derece
D ) 45 derece
E ) 90 derece
B)
Sınav : MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
8
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
50
Bir iş üzerindeki kesimi yapılacak bütün
parçaların ölçü ve hesaplamalarının yapıldığı
listeye ne denir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
53
A)
Döşemenin güzel görünmesini sağlamak
C ) Son yüzey kaplamasını yapmak
D ) Döşemenin esnekliğini azaltmak
E ) Döşemenin estetik değerini azaltmak
Aşağıdakilerden hangisi pano üzerine kapitone
döşeme yapımında kullanılır?
Döşemecilikte aşağıdakilerden hangisi kolan
çeşitidir?
A)
A)
B)
B)
C)
Pamuk
Kolan
C ) Şerit
D ) Yay
E ) Zikzak yay
D)
E)
55
52
Bir resim kâğıdında, çizilmiş olan şeklin, bütün
bilgilerinin yazıldığı yer aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Resim alanı
Kenar bilgileri
Yazı alanı
Plan alanı
Çizim alanı
C)
D)
E)
56
Alaşımlı kolan
Lastik kolan
Oksitli kolan
Silikonlu kolan
Polyesterli kolan
Kapitone makinesi hangi tip işletmelerde
kullanılır?
B)
A)
Yüz gereci ile alta konan dolgu gerecinin
sürtünmesini engellemek
B)
Gereç listesi
Süreç listesi
Kesim Listesi
Maliyet listesi
Hesap listesi
54
51
Döşemecilikte plaka elyaflar ne amaçla kullanılır?
Hiç birinde kullanılmaz
Seri üretim yapan büyük işletmelerde
Orta boy atölyelerde
Küçük atölyelerde
Küçük işletmelerde
Kauçuk esaslı yapıştırıcılar en çok hangi tip
yapıştırma işlerinde kullanılır?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
Yüzeye kaplama yapıştırmada
Tabla kenarlarına masif yapıştırmada
Masif köşe birleştirmelerde
Masif düz birleştirmelerde
Eğmeçli kenarlara kaplama yapıştırmada
9
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
57
Sentetik dolgu verniği uygulamasında dokunma
kuruması kaç dakikadır?
A)
B)
C)
D)
E)
58
A
61
A)
30 dakika
10 dakika
5 dakika
20 dakika
40 dakika
Yüzeyleri temizlemeye, perdah yapmaya yarayan
ve 1 - 1.5 mm kalınlığında 6 x 12 veya
8 x 15 cm boyutlarında çelik levha nedir?
Aşağıdakilerden hangisi boya atölyesi
kısımlarından biri değildir?
B)
C)
D)
E)
62
Selülozik dolgu verniği uygulamasında katlar
arasında ne kadar beklenmelidir?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
Şerit testere
Ispatula
Zımpara
Sistire
Rende tığı
B)
C)
D)
E)
63
59
Aşağıdakilerden hangisi ara renkdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Mavi
Beyaz
Sarı
Kırmızı
Turuncu
Reçineli yüzeylerin temizlenmesinde aşağıdaki
metotlardan hangisi uygulanmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Reçine kesesi yamanır.
Fizik veya kimyasal etkili sıvılar kullanılır.
Pürmüz lambası ile yakılır.
Reçine kesesinin üzerine tutkal sürülür.
Reçine kesesi budak matkabı ile düşürülür, yerine
masif alıştırılır.
12 saat
1 saat
5 - 10 dakika
1 - 2 dakika
24 saat
Deri, kan ve kemikten üretilen bu tutkal
günümüzde bazı özellikli işlerde ve küçük
atölyelerde kullanılmaktadır. Organik esaslı,
fiziksel kurumalı bir tutkal olduğu için
dönüşümlülük özelliği gösterir. Isı ve nem etkisi ile
yumuşar, alkali ve asitlerle parçalanarak yapıları
bozulur.
Yukarıda tanımı verilen tutkal aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
60
Tozlama odası
Kurutma odası
Enerji odası
Püskürtme odası
Vernik ve boya zımparalama odası
B)
C)
D)
E)
Sınav : MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
Polivinil asetat (PVA) tutkalı
Yapay reçine tutkalı (kaurit)
Polimarin
Kauçuk esaslı yapıştırıcılar
Boncuk tutkalı (glüten)
10
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
64
Aşağıdaki malzemelerden hangisi kakma
işleminde kullanılmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
65
Düz kalem
Eğe
Zımpara
Bez parçası
Mengene
Aşağıdakilerden hangisi renk seçimini belirleyen
faktörlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bitişik odalar ve mobilyalar
Odanın yönü
Bireysel tercihler
Seçilecek rengin kolay elde edilmesi
Dekorasyon teması ve odanın karakteri
TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
Sınav : MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
11
Download

A A