KTO Girişimi – Olgu Örnekleri
Prof. Dr. Tevfik Gürmen
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
64 Yaşında, Erkek. Stabil AP
‐ Düz segment
- Güdük (+) - Yan dal hizası (‐)
- Kalsifikasyon (‐)
- Distal doluş iyi
- 6 ay (olası)
- 20mm - Bridging kollat.(+) Tek Telle Geçiş (Drilling tekniği)
6F JR4 / Stride mikrokateter / Miracle 3 g tel
Telin ucu mikrokateterden birkaç mm dışarıda
KTO Balonu (1.25x12 mm) Geçmedi
Ne Yapalım ?
1. Aktif kateter desteği (derin entübasyon)
2. 6F içinde 5F kat. (CiM)
3. İkinci tel (plak kırma)
4. “Anchor” (çapa) tel
5. Çapa balon
6. Tornus
7. Rotablatör / Lazer
RV Dalına 1.5x15 mm Çapa Balon 1.5 ve 2.0 Balonla Dilatasyon + NTG Sonrası
İlk geçiş ve predilatasyon sonrası nitro yapılmalı / distal lumenin genişlemesine zaman tanımalı
2.75x28 ve 2.75x23 İlaçlı Stent, 3.0 Balonla Postdilat.
65 Yaşında Erkek
RCA’da Olası 2 Yıllık KTO
7F JR4 Guiding /6F JL4 Diagn.
Bilateral injeksiyon
Stride Mikrokateter
Miracle 4.5 g Kılavuz Tel
Drilling tekniği / İlk tel (Miracle 4.5) subintimal
Paralel Tel İkinci tel de (Conquest Pro 9) subintimal
Diğer bir Conquest Pro 9 ile distal gerçek lümene geçiş (telin ucu yan dalda) Falcon CTO 1.0x14 ile ilk geçiş ve ilk dilatasyonlar
2.5x20 balonla tekrar dilatasyon
3 adet 3.0x28mm stent implantasyonu sonrası
71 yaşında, E. Stabil angina
7F JL4 kılavuz kat, 6F JR4 diagnostik kat. Bilateral enjeksiyon
Mikrokateter – Fielder XT
İyi destek vermediğinden kılavuz kateter 7F EBU4 ile değiştirildi
Fielder XT ile diagonale doğru geçildi
2.75x23mm İlaç Salınımlı Stent
42 yaşında, E
Sessiz iskemi
ETT (+)
LV=N
RCA subtotal?
Bridging Koll?
7F JR4 Kateter. Fielder XT. Mikrokateter (‐)
Mikrokateter desteği ile Fielder XT
Fielder XT lezyon distalinde subintimal
Paralel tel: ilk tel yerinde bırakılarak Nanto ile mikro çıkarıldı.
2. tel: Miracle 3g (Mikrokateter ile )
3.5x32 + 3.5x9 BMS ve postdilatasyon sonrası
Cx Ostiyal 3 Yıllık KTO
7F EBU 3.5 Kılavuz Kateter
Mikrokateter, floppy tel ile tıkalı segmente yönlendirildi.
Miracle 3g ve Conquest 9g ile tıkalı segmente girilemedi (yan dal !)
Conquest Pro 9 g ile penetrasyon Conquest pro 9 subintimal
Paralel Tel 2. tel: Conquest 9 g
2. tel de subintimal
Diğer bir Pro 9 ile distal lümene ulaşıldı
Falcon CTO 1.0x14 OTW balonla ilk dilatasyon
OTW içinden tel değişimi sonrası
Cx ostiumuna stentin konumlandırılması
• 49 yaşında, erkek
• 1 yıldır stabil angina
• Cx KTO’ya 6 ay önce başarısız girişim
8F EBU 3.5 Kılavuz Kateter
Stride mikrokateter, Fielder XT tel
Fielder XT subintimal
Conquest pro 9 il distal gerçek lümene ulaşıldı
Cx distaline 2.75x32 İSS, OM’ye doğru balon
Balonla minicrush
Cx proksimaliden OM’ye doğru 2.75x38 İSS
Kissing balon
Proksimale 2.75x32 İSS
3.0 NC balonla post‐dilatasyonlar sonrası
Retrograd Yaklaşım
•
•
•
•
64 yaşında erkek Eforla gögüs ağrısı
3 yıl önce inferior Mİ
MPS: İnferior Mİ+iskemi
Bilateral Anjiyografi
Stride Mikrokateter ‐ Fielder FC
Fielder FCMiracle 3g 6 g Subintimal
Retrograd geçiş için septaller değerlendirildi. JL Kateter 7F EBU 3.5 ile değiştirildi.
2. septalden Corsair ile selektif enjeksiyon
Fielder FC ile septalden geçildi
Corsair ilerletildi. FC tel çıkarılarak Corsairden enjeksiyon.
Antegrad kateter 7F AL1 ile değiştirildi.
Antegrad Fielder FC ile subintimal alana geçildi.
Subintimal alan 1.0x10mm ve 2.5x15 balon ile genişletildi Reverse CART Tekniği: Antegrad genişletilen subintimal alana retrograd olarak Fielder FC ile geçildi
Retrograd Fielder FC tel antegrad kateterin içine alındı
Antegrad kateter içine alınan Fielder FC antegrad balon ile hapsedildikten sonra Corsair kateteri antegrad kateterin içine alındı.
Tel, 300cm Fielder FC ile değiştirildi. 300 cm Fielder FC tel, karşı femoralden antegrad kateterden dışarı çıkarıldı: Eksternalizasyon. İşleme antegrad olarak devam edildi.
İŞLEM SONUNA KADAR CORSAİR SEPTALDE DURMALI !
3 x ilaçlı stent implantasyonu ve post dilatasyon sonrası
Download

KTO Girişimi – Olgu Örnekleri