Marmara Nöroşirürji Günü
“Nerede Durmalı”
Prof. Dr. Tunçalp Özgen Onuruna
Misafir Konuşmacı: Dr. Madjid Samii
23 Kasım 2014
Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü
Organizasyon Sekreteryası
www.coremice.com
Enes Yılık
Tel : 0 216 510 51 51
[email protected]
[email protected]
Marmara Nöroşirürji Günü
Değerli Meslektaşlarım,
Marmara Nöroşirürji 2014 Günü, Türk Nöroşirürji Derneği Kurucusu ve Önceki
Başkanı, Önceki Dönemler Hacettepe Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Anabilim Dalı Başkanı, İki Dönem Hacettepe Tıp Fakültesi Rektörü, Sayın ve Sevgili
Hocamız Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN onuruna ayrılmıştır. Bu anlamlı günde tüm
Hocalarımızı ve Meslektaşlarımızı bizlerle birlikte olmaya davet eder, katkı ve
desteğini esirgemeyen tüm Nöroşirürji Camiası Üyeleri’ne teşekkür eder,
saygılarımı sunarım.
Prof. Dr. M. İbrahim ZİYAL
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı,
Nörolojik Bilimler Enstitüsü Müdürü
Marmara Nöroşirürji Günü
“NEREDE DURMALI”
09.00 - 09.10
Açılış
Nörolojik Bilimler Enstitüsü Müdürü
Marmara Üniversitesi Rektörü
Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı
09.10 - 09.20
Dr. Tunçalp ÖZGEN’in Takdimi
Dr. İbrahim ZİYAL
09.20 - 09.30
Dr. Tunçalp ÖZGEN’in Konuşması
09.30 - 10.30
Oturum I
Moderatörler: Dr. Yamaç TAŞKIN, Dr. Zeki ŞEKERCİ
09.30 - 09.50 Beyin Cerrahı Olmak
Dr. Cengiz KUDAY
09.50 - 10.10 Multipl İntrakranyal Anevrizmalar
Dr. Ender KORFALI
10.10 - 10.30 İntrakranyal Arteriovenöz Malformasyonlar
Dr. Metin GÜNER
10.30 - 11.00
KAHVE ARASI
11.00 - 11.30
Oturum II
Moderatörler: Dr. Hamit Ziya GÖKALP, Dr. Nurperi GAZİOĞLU
Borders in Cranial Base Surgery
Dr. Madjid SAMİİ
11.30 – 12.40 Oturum III
Moderatörler: Dr. Kemali BAYKANER, Dr. Emin ÖZYURT
11.30 - 11.50 Düşük Dereceli Glial Tümörler
Dr. Necmettin PAMİR
11.50 - 12.10 Kraniofarengiomlar
Dr. Nejat AKALAN
12.10 - 12.30 İntrakranyal Menengiomlar
Dr. Nur ALTINÖRS
12.30 -12.40 ÖĞLEDEN ÖNCE TARTIŞMA
Marmara Nöroşirürji Günü
12.40 -14.00
ÖĞLE YEMEĞİ
14.00 -15.20
Oturum IV
Moderatörler: Dr. Kaya AKSOY, Dr. Nezih OKTAR
14.00 - 14.20 Foramen Magnum Menengiomları
Dr. Talat KIRIŞ
14.20-14.40 III. Ventrikül Tümörleri
Dr. Erdener TİMURKAYNAK
14.40 – 15.00 Beyin Sapı Cerrahisi
Dr. Uğur TÜRE
15.00 – 15.20 İnvaziv Hipofiz Adenomları
Dr. Savaş CEYLAN
15.20 - 15.50
KAHVE ARASI
15.50 - 17.00
Oturum V
Moderatörler: Dr. Nuri ARDA, Dr. Zafer BERKMAN
15.50 - 16.10 Kompleks Dejeneratif Spinal Patolojiler
Dr. Yunus AYDIN
16.10 - 16.30 Spinal Tümörler
Dr. Selçuk PALAOĞLU
16.30-16.50 Spinal Arteriovenöz Malformasyonlar
Dr. Şükrü ÇAĞLAR
16.50-17.00 ÖĞLEDEN SONRA TARTIŞMA
17.00 - 17.30
Oturum VI
Moderatörler: Dr. Osman Ekin ÖZCAN, Dr. İbrahim ZİYAL
Nöroşirürji ve ‘Nerede Durmalı’
Dr. Tunçalp ÖZGEN
17.30 - 17.40
KAPANIŞ
Download

Program PDF