YENİ DÜNYALAR REKLAM POWERLED KULLANIM KILAVUZU
1- Kayan yazı tabelasının enerji kablosuna 220V enerji veriniz. Tabelada daha önce yazılmış bilgiler
varsa ekranda akmaya başlayacaklardır.
2- Kayan yazı programını (PowerLed) bilgisayarınıza kurunuz.
(Programı kurduktan sonra masaüstündeki kısa yoldan programı çalıştırabilirsiniz.)
3- Program açıldığında aşağıdaki pencere ekrana gelecektir.
4- Ekrana gelen
pencerede, ilk
önce programı
Türkçe hale
getirelim.
Bunun için
üstteki açılan
menülerden
Options –
Language –
Türk
seçeneklerini
tıklayınız.
(Programdaki menüler Türkçe hale gelecektir.)
KAYAN YAZI TABELAMIZIN ÖZELLİKLERİNİ PROGRAMA İŞLEME
1- Üst açılan menülerden Araçlar – Ayarlar
sekmesine tıklayınız.
2- Açılan pencerede şifre kısmına 168 giriniz
Panel ayarları penceresi açılır
Bu penceredeki bilgiler imalatçı tarafından verilecektir ve sadece bir kez, ilk kurulumda ayarlanacaktır.
Kontrol kısmına, kayan yazı işlemcinizin kodu girilir (imalatçı hangi işlemciyi kullanmışsa onun adı)
Renk tipi: kısmına kayan yazı tek renk ise R, iki renk ise RG, üç renk ise RGB seçilir.
Genişlik kısmına kayan yazının ışıklı kısmının soldan sağa olan mesafesi,
Yükseklik kısmına da ışıklı alanın aşağıdan yukarıya olan mesafesi girilir.
Data ve OE kısımları genelde bu şekilde kullanılır, bazı panellerde, yazının olduğu yerlerde ışık
yanmıyor, diğer yerlerdeki ledler yanıyorsa ya da panelde led ışıkları sönük yanıyorsa bu işaretler
değiştirilerek uygun seçenek bulunur.
Diğer seçenekler de bu şekilde bırakılır ve Kaydet seçeneğine tıklanır.
Komut başarılı bilgi penceresi ekrana geldiyse, işlem başarıyla tamamlanmış demektir.
KAYAN YAZI TABELASINA BİLGİ GÖNDERME
Ayarlarımızı da yaptıktan sonra, program yardımıyla tabelamızda hangi bilgiler geçsin istiyorsak onları
düzenlememiz gerekir.
Programda; Tabelaya yüklenecek bilgilerin listelendiği alan, bizim için önemlidir.
Bu alanda tabelada nelerin olacağını ( yazı, hareketli resim (gif), saat vb.) belirleriz.
TABELAYA YAZI (METİN - RAKAM) EKLEME:
Üstteki resimde de görüldüğü gibi, bilgilerin listelendiği alanda öncelikle program yazısının yazması,
altında da Metin yazması gereklidir. Program yazmıyorsa, yani bu alan boşsa, sadece panel yazıyorsa;
önce bu alanın üzerindeki Ara tuşunun hemen sağındaki Program tuşuna, sonrada onun yanındaki
Metin tuşuna tıklanır.
Ekranda üstteki reimde de görüldüğü gibi, bilgilerin girildiği alan görünecektir. Bu alana istenen metin
girilir. Üzerindeki düzenleme komutları yardımıyla (yazı boyutu, kalınlık ve inceliği, yazının fontu,
sayfaya ortalanması vb.) metin istediğiniz şekilde düzenlenebilir.
Bu alanın hemen sol tarafındaki Animasyon seçim alanından yazı ile ilgili animasyonlar seçilebilir ve
yine altındaki alandan animasyonun hızı ayarlanabilir.
Yazılan metin ve seçilen animasyon, yine bu alanların üst tarafındaki ön izleme penceresinden (PV)
tuşuna basılarak yükleme yapmadan önce görüntülenebilir. Ön izlemeden çıkmak için bu tuşa tekrar
(SP) basmak gerekir.
BİLGİLERİ TABELAYA YÜKLEME:
Ön izleme yapıldıktan sonra, yazdıklarımız istediğimiz
gibi ise, FlashDisk’ inizi bilgisayara takınız ve program
penceresinin sağ üst köşesindeki VER butonuna tıklayınız.
Yandaki pencere ekrana gelecektir, burada DIR: yazısının
altında FlashDisk inizin adı yazar. Alttaki Panel
parametreleri dahil ve Zamanlayıcı eşitler seçeneklerini
seçiniz. Şifre sorduğunda 168 giriniz ve Kaydet butonuna
tıklayınız.
USB bellek algılandı yazan yerde proje kaydedildi
yazdığında FlashDisk i bilgisayardan çıkarabilirsiniz.
Yükleme yaptığınız FlashDisk i tabelada enerji varken tabeladaki yerine yerleştiriniz ve tabela
ekranında OK yazısı çıkana kadar bekleyip FlashDisk i tabeladan çıkarınız. Girdiğiniz bilgiler tabela
ekranından akmaya başlayacaktır.
Analog Saat Ekleme:
Kayan yazı tabelasına isterseniz analog saat
ekleyebilirsiniz. Bu saatin görünürlüğü tabela
büyüklüğünüzle doğru orantılıdır.
Program tuşuna ve sağ tarafındaki Saat tuşuna
tıklanır.
Çıkan çerçevenin çizgilerin üzerine fare
getirilir ve resimdeki gibi ok şekline
dönüştüğünde farenin sol tuşu basılı tutularak
bu çerçeve büyültülüp, küçültülebilir.
Saat doğru göstermiyorsa, Saat tuşunun
bulunduğu sırada sağ taraftaki Eşit tuşuna tıklamanız yeterlidir. Saatimiz, bilgisayarın saatine göre
ayarlanmıştır.
Yandaki resimde de göründüğü gibi, analog
saat için tabela ekranının tamamını
kullanmaya gerek yoktur. Bu gibi
durumlarda bir Program altına birden fazla
seçenek eklenebilir.
Burada dikkat edilmesi gereken, farklı
seçeneklerin biraz önce fare ile büyültüp
küçülttüğümüz çerçevelerin birbiri üzerine
gelmemesi gerektiğidir.
Sonraki sayfada bir program altına, analog
saat ve metin eklenmiş haldeki görüntüyü
görebilirsiniz. Her iki seçeneğin
çerçevelerinin birbirinin üzerine gelmemesi
önemlidir.
Tabelaya Dijital Saat Ekleme:
Yandaki resimde de göründüğü
gibi, Program1 in ekranı saat ve
metin çerçeveleri ile
doldurulmuş. Bu durumda ya
bu seçeneklerin çerçeveleri fare
ile küçültülmeli ve yeni
seçeneğe yer açılmalı ya da
yeni bir program açılmalı.
Önce Program tuşuna bastık ve yeni boş bir ekran açıp, sonra Zaman tuşuna bastık. Zaman tuşuna
bastıktan sonra, ön izleme ekranı altındaki alandan saat ve tarihin nasıl görüneceğini ayarlayabiliriz.
Tabelaya Hareketli Resim (Gif) Ekleme:
Önce program, sonra Resim
Tuşuna tıklayınız. Sağ alt köşedeki
gözat butonuna basıp, yüklemek
istediğiniz hareketli resmi seçiniz.
Aşağıdaki görüntüdeki gibi resim
ekrana yüklenecektir. Ön izleme
tuşuna (PV) basarak, hareketli
resmin tabelada nasıl
görüntüleneceğini önceden
görebiliriz. Çizgilerden oluşan
resimler daha net görünecektir.
Ön izleme çalışırken, seçeneklere
ait çerçeveler görüntülenmez,
görmek istersek ön izlemeyi
sonlandırmalıyız (SP).
Kayan Yazı Tabelasın Animasyon Ekleme:
Bu seçenek sayesinde yazılarınızın önüne bir kelebek veya pac-man ekleyebilir, metni döndürebilir ya
da dalga animasyonu yapabilirsiniz. Burada özellikle döndür ve dalga seçeneği, bu kayan yazı
tabelalarının, önceki kayan yazı tabelalarına göre ne kadar farklı olduklarının ve grafik tabanlı tabelalar
olduğunun göstergesidir.
Tabelaya Tablo Ekleme: Bu seçenek, metinlerimizi ya da rakamlarımızı tablolar halinde göstermemizi
sağlar. İstediğimiz hücreye tıklayıp, içindeki bilgileri değiştirebiliriz.
Tabelaya Sayıcı Ekleme: Tabelayı; şu anki zamandan daha ileri bir zamana ayarlayıp geri sayıcı olarak
kullanabiliriz. Ya da şu anki zamanı girip ileriye doğru sayıcı olarak da kullanabiliriz.
Yeni Dünyalar Reklam
Cevizli Mh. Bağdat Cd. Huzur İş Merkezi No:621-F Maltepe / İstanbul
Tel: +90 216 459 68 99
Faks: +90 216 459 69 03
[email protected]
www.yenidunyalar.com
Download

PowerLed Kullanım Kılavuzunu indirmek için linke