Pokrývač| Klempíř | Tesař - Současné postupy a prostředky a provázanost řemesel při
zhotovování prvků a při stavbě střech rodinných domů a obdobných staveb
Všechny kurzy jsou koncipovány dle stejného modelu – první část zahrnuje nezbytnou teorii,
nikoliv obecně oborovou, ale směřovanou ke konkrétní činnosti, jejíž obsah i objem vychází
ze vstupního dotazníku účastníků, to je odrazovým můstkem pro sestavení efektivních
pracovních týmů a zahájení druhé a třetí praktické části, jejichž těžiště spočívá v kontaktu
s reálným provozem a vlastní produktivní činnosti účastníků.
Teoretická a frontálně praktická část: 16 hodin/2 dny
- Nezbytná provázanost pokrývačských, klempířských a tesařských prací při stavbě a
rekonstrukci střech, aktivity Cechu KPT k podpoře kvalitního řemesla – „Devatero
řemesel“
- Aktuální změny v normách a pravidlech
- Poradenské a informační služby, střechy na klíč
- Nízkoenergetické stavby
- Specializace v oboru - pokrývač skládaných krytin a s tím spojené související
podstřeší; pokrývač skládaných krytin do malty a s tím spojené související podstřeší;
pokrývač vláknocementových krytin a přírodní břidlice a s tím související podstřeší;
pokrývač velkoformátových a maloformátových plechových krytin a s tím související
podstřeší
- Realizace tvarově náročných střech, vestaveb půdních prostor
Praktická část: 24 hodin skupinově/3 dny
- Specializace v oboru - pokrývač skládaných krytin a s tím spojené související podstřeší;
pokrývač skládaných krytin do malty a s tím spojené související podstřeší; pokrývač
vláknocementových krytin a přírodní břidlice a s tím související podstřeší; pokrývač
velkoformátových a maloformátových plechových krytin a s tím související podstřeší
(ukázky, cvičení)
- Nabídka a volba materiálů, klempířské prvky
- Výroba a chemická ochrana krovů
- Spojovací materiály, tesařské kování
- Související služby
- Praktická cvičení
- Dodržování hygieny práce, BOZP, PO a ochrany životního prostředí
Individuální cvičení, přímý výkon s výstupem: 24 hodin/3 dny
Každý účastník získává na úvodní hodině základ oborového portfolia v tištěné i elektronické
podobě (flashdisk), na němž dále v průběhu kurzu pracuje (obsah tvoří předtištěné
vzdělávací materiály, poznámky z průběhu kurzu, záznamové archy praktických cvičení,
doplňkové materiály z provozů, vlastní přípravy na vyučovací hodiny ad., účastník tím získá
kompletní materiál využitelný v dalším samostudiu a především v odborné pedagogické
praxi).
Download

Pokrývač| Klempíř | Tesař