Sayokan Dünya Federasyonu
ÜYELİK MÜRACAAT FORMU
Sayokan Dünya Federasyonunun tüzüğünü okuyarak, federasyona katılma koşullarına
sahip ………………………………………………….............................., federasyona katılma kararı
almış olup, aşağıdaki bilgilerle beraber Ek’teki evraklar tevdi edilmiştir. Federasyona üye olmak
istediğimizi, gereğini bilgilerinize arz ve rica ederim.
…………………..(kuruluşun adı)
YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN
Adı ve Soyadı – İmza - Mühür
……………………………….
ÜYENİN TAM ADI
:………………………………………………………………………..........
ÜYENİN KOD NUMARASI
:........................................................................................................
BULUNDUĞU BÖLGE
:……………………………………………………………………………..
MÜRACAAT SIRA NO
:…………………………………..(SDF tarafından doldurulacak)
BULUNDUĞU İL / İLÇE
:……………………………………………………………………………..
ADRES
:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
TELEFON – EMAIL
: (………)…………………………………………………………………
[email protected]…………………
SAYIN ÜYE ;
Sayokan Dünya Federasyonuna yapmış olduğunuz yazılı üyelik müracaatı üzerine 5253
sayılı yasadaki hükümlere göre durumunuz incelenmiş ve bir sakınca görülmediğinden
Federasyon üyeliğine kabul edilmiş bulunmaktasınız..
……./……./ 20..…
YÖNETİM KURULU ADINA
BAŞKAN
…………………………………
NOT : Lütfen yazılarınızın temiz ve okunaklı olmasına dikkat ediniz.Tüzüğümüze göre Federasyon Yönetim
kurulu,
üyelik için yapılan yazılı müracaatları en geç 30 gün içinde karara bağlar.
Download

buradan - sayokan