CZ
KATALOG PRODUKTŮ
cyklistické COMPUTERY / OSVĚTLOVACÍ SYSTÉMY / SPORTOVNÍ HODINKY
více informací
www.sigmasport.com
cyklistické COMPUTERY
TOPLINE
speed
BC 5.12
Art. 05120
–– Fulltextové zobrazení
–– Režim skenování zap / vyp
–– Celkové a denní kilometry*
–– Doba jízdy / Č as
speed
BC 8.12
Art. 08120
–– Aktuální, průměrná a maximální rychlost
–– Celkové a denní kilometry*
–– Celková a denní doba jízdy*
–– Čas
speed
BC 12.12
Art. 02120
–– Aktuální, průměrná a maximální rychlost
–– Úspora paliva za jízdu / úspora paliva celkem*
–– Počítadlo jednotlivých časových úseků
–– Aktuální teplota
Podrobný přehled funkcí všech zařízení viz strany 12-15
* Během jízdy se nezobrazuje
2
Podmět k technickým změnám
speed
c y kl i s t i c k é C O M P U T E R Y
drátovÝ
BC 14.12 Alti
altitude
Art. 04150
–– Aktuální, průměrná a maximální
a denní výška*
–– Aktuální, průměrná a maximální rychlost
–– Aktuální teplota
–– Podsvícení
speed
BC 16.12
cadence
Art. 06120
–– Aktuální, průměrná a maximální rychlost
–– Aktuální a průměrná frekvence šlapání
(volitelně)
–– Stopky / Časovač odpočítávání
–– Nastavitelné 2 rozměry kol
** volitelně
Podmět k technickým změnám
www.sigma-topline2012.com
3
BEZdrátovÉ
ANALOGICKY kódovaný
jednokanálový bezdrátový
přenos
Žádné dosažitelné
spojení = žádné
rušení
Dosah 70 cm
Data
Data
Data
Digitálně kódovaný tříkanálový
bezdrátový přenos
Rychlost
KÓDOVANÝ DATOVÝ PŘENOS
Frekvence šlapání
STOP
KÓDOVANÝ DATOVÝ PŘENOS
KÓDOVANÝ DATOVÝ PŘENOS
Srdeční frekvence
4
Podmět k technickým změnám
BC 8.12 ATS
speed
Art. 08130
–– Aktuální, průměrná a maximální rychlost
–– Celkové a denní kilometry*
–– Celková a denní doba jízdy*
–– Čas
Kompletní balíček obsahuje:
Vysílač rychlosti
BC 12.12 STS
speed
Art. 02130
c y kl i s t i c k é C O M P U T E R Y
–– Aktuální, průměrná a maximální rychlost
–– Úspora paliva za jízdu / úspora paliva
celkem*
–– Počítadlo jednotlivých časových úseků
–– Aktuální teplota
Kompletní balíček obsahuje:
Vysílač rychlosti
BC 16.12 STS / CAD
speed
Art. 06130 BC 16.12 STS
cadence
Art. 06131 BC 16.12 STS CAD
–– Aktuální, průměrná a maximální rychlost
–– Aktuální a průměrná frekvence šlapání
(volitelně)
–– Stopky / Časovač odpočítávání
–– Nastavitelné 2 rozměry kol
Podrobný přehled funkcí všech zařízení viz strany 12-15
Kompletní balíček obsahuje:
Vysílač rychlosti, Vysílač frekvence šlapání**
Podmět k technickým změnám
* Během jízdy se nezobrazuje
* *BC 16.12 STS CAD
www.sigma-topline2012.com
5
BEZdrátovÉ
BC 1909 hr
speed
cadence
HEART RATE
Art. 01990
–– Digitálně kodovaný bezdrátový přenos
–– Aktuální, průměrná a maximální rychlost
(umožňuje i drávový přenos)
–– Aktuální, průměrný a maximální puls
(EKG přesnost)
–– Aktuální a průměrná frekvence šlapání
05 / 2010
Kompletní balíček obsahuje:
Vysílač rychlosti, Vysílač frekvence šlapání, Hrudní pás
6
Podmět k technickým změnám
BC 2209 targa
HEART RATE
altitude
–– Digitálně kodovaný bezdrátový přenos
–– Aktuální, průměrná a maximální výška
–– Aktuální, průměrná a maximální rychlost
(umožňuje i drávový přenos)
–– Aktuální, průměrný a maximální puls
(EKG přesnost)
c y kl i s t i c k é C O M P U T E R Y
speed
Art. 02292
07 /2012
03 / 2012
Kompletní balíček obsahuje:
Vysílač rychlosti, Hrudní pás,
Turistický držák vč. pásku na zápěstí
10 / 2010
BC 2209 MHR
speed
cadence
HEART RATE
altitude
05 / 2010
06 / 2010
–– Digitálně kodovaný bezdrátový přenos
–– Aktuální, průměrná a maximální výška
–– Aktuální, průměrná a maximální rychlost
(umožňuje i drávový přenos)
–– Aktuální, průměrný a maximální puls
(EKG přesnost)
–– Aktuální a průměrná frekvence šlapání
08 / 2010
Podrobný přehled funkcí všech zařízení viz strany 12-15
Podmět k technickým změnám
Art. 02290
Kompletní balíček obsahuje:
Vysílač rychlosti, Vysílač frekvence šlapání,
Hrudní pás, Turistický držák vč. pásku na zápěstí
Podmět k technickým
www.sigma-topline2009.com
změnám
7
cyklistické COMPUTERY
ROX 8.1 Art. 08171
speed
cadence
HEART RATE
altitude
power
Kompletní balíček obsahuje:
Vysílač rychlosti, Vysílač frekvence šlapání,
Hrudní pás
8
–– Rychlost
–– Frekvence šlapání
–– Srdeční frekvence
–– Nadmořská výška
–– Stoupání a rychlost vzestupu
–– Teplota
–– PC interface
–– Paměť pro 7 výletů
–– Výpočet výkonu ve wattech
–– Trasa na jedno otočení
Měření výkonu ve
wattech
Hodnoty trasy na
jedno otočení
Podmět k technickým změnám
ROX 9.1
Art. 09171
speed
HEART RATE
altitude
power
–– Rychlost
–– Frekvence šlapání
–– Srdeční frekvence
–– Nadmořská výška
–– Stoupání a rychlost vzestupu
–– Teplota
–– PC interface
–– Paměť pro 7 výletů
–– Výpočet výkonu ve wattech
–– Trasa na jedno otočení
–– GHOST RACE
–– Možnost 90 h záznamu
–– Nastavitelné body na trase
–– Nastavitelný interval uložení
c y kl i s t i c k é C O M P U T E R Y
cadence
Kompletní balíček obsahuje:
Vysílač rychlosti, Vysílač frekvence šlapání, Hrudní pás,
Dokovací stanice, Softwaru SIGMA DATA CENTER
GHOST RACE
Podmět k technickým změnám
LOG deník /
LOG záznamy
www.sigma-rox.com
9
SIGMA
Data Center
3.0
Pohodlné vyhodnocení dat a nastavení
aplikací na PC. Snadné a praktické.
Pouze ROX
modely
Rozdělení pulzových zón
Optimalizace náhledu rozdělení pulzových zón
u všech zařízení s LOG funkcí. Vyhodnocení
se vztahuje na dříve vybrané oblasti, takže je
možná podrobnější analýza tepové frekvence
v jednotlivých oblastech tréninku.
Pouze ROX
modely
Výchozí výška
V softwaru DATA CENTER je možné po tréninku
změnit výchozí výšku v následném vyhodnocení.
Pokud nebyla kalibrace výšky provedena při
startu trasy, může být dodatečně změněna
a opravena.
Pouze ROX
modely
Odstranění LOG úseků
Oprava LOG záznamu na začátku a na konci.
Tímto způsobem je popřípadě možné zkrátit
podle vlastního tréninku záznam, který byl
příliš brzo spuštěn nebo příliš pozdě zastaven.
Všechna příslušná data se po odstranění
nepotřebných záznamů vypočítají znovu.
10
Podmět k technickým změnám
Ke každému prodanému cyklistické mu
computeru z řady TOPLINE 2012 je
přiložen poukaz na stažení nejaktuálnější
verze softwaru SIGMA DATA CENTER.
Pro modely TOPLINE 2012
Testovací verze a odkaz ke stažení pro
stávající zákazníky na adrese:
www.sigma-data-center.com
Ovládací panel
c y kl i s t i c k é C O M P U T E R Y
Nový ovládací panel s přehledem o připojeném
zařízení, posledních trénincích a úseku ze
statistiky. Díky tomu máte vždy informace o
svém aktuálním stavu tréninku a stavu zařízení,
můžete importovat chybějící tréninky
a přistupovat přímo k posledním réninkům. Celkové hodnoty zařízení
Celkové hodnoty zařízení v tomto náhledu je
nyní možné nahrávat, upravovat, zcela vynulovat
a přenášet do zařízení. Toto usnadňuje zacházení
s celkovými hodnotami, protože není třeba
přecházet do nastavení zařízení.
Statistika Statistika přesahující zařízení, pomocí které
získáte celkový přehled o všech tréninkových
jednotkách. Různé možnosti zobrazení a filtry,
které je možné vybrat stisknutím tlačítka,
a podrobné zobrazení každého druhu tréninku.
Je možné přejít přímo ze statistiky k
podrobnému náhledu jednotlivých tréninků.
Možnosti tisku
Nové vlastní menu pro možnosti tisku. V tomto
menu se stanovuje, které stránky, resp. hodnoty
se sestaví a vytisknou.
Podmět k technickým změnám
www.sigma-data-center.com
11
BC 5.12
BC 8.12
BC 12.12
BC 14.12 Alti
BC 16.12
BC 8.12 ATS
BC 12.12 sts
BC 16.12 sts
BC 16.12 sts cad
BC 1909 HR
BC 2209 targa
BC 2209 MHR
Rox 8.1
Rox 9.1
Funkce jízdního kola
–– Aktuální rychlost
–– Průměrná rychlost
–– Maximální rychlost
–– Porovnání aktuální rychlosti a průměrné rychlosti
–– Denní kilometry
–– Doba jízdy
–– GHOST RACE
–– Počítadlo jednotlivých jízd a časových úseků s manuálním
zastavením/spuštěním
–– Progr. počítadlo kilometrů
úseků trasy vpřed/vzad
Funkce frekvence šlapání
–– Aktuální frekvence šlapání
–– Průměrná frekvence šlapání
–– Maximální frekvence šlapání
opt.
opt.
opt.
opt.
opt.
opt.
Funkce výkon
–– Aktuální výkon
–– Průměrná výkon
–– Maximální výkon
Funkce trasa na jedno otočení
–– Aktuální trasa na jednu otáčku
–– Průměrná trasa na jednu otáčku
–– Průměrná otočení do kopce
Funkce Oblíbené
––
––
Oblíbené A
(vždy 10 volitelných funkcí)
Oblíbené B
(vždy 10 volitelných funkcí)
Funkce srdeční frekvence (Přesné EKG)
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
12
Aktuální srdeční frekvence
Průměrná srdeční frekvence
Maximální srdeční frekvence
Zóny srdeční frekvence (počet)
Akustický alarm zón
Optický alarm zón
Frek. v % vůči max. tepové frekvenci
Grafické zobrazení zón tepové frek.
Spotřeba kalorií
Čas v zónách
1
Podmět k technickým změnám
3
3
BC 5.12
BC 8.12
BC 12.12
BC 14.12 Alti
BC 16.12
BC 8.12 ATS
BC 12.12 sts
BC 16.12 sts
BC 16.12 sts cad
BC 1909 HR
BC 2209 targa
BC 2209 MHR
Rox 8.1
Rox 9.1
Funkce času
––
––
––
––
––
––
Čas (12 / 24 h)
Datum
Stopky
Časovač odpočítávání
Počítadlo jednotlivých časových úseků s manuálním zastavením/spuštěním
Alarm
Funkce spotřeby paliva
–– Úspora paliva za jízdu v litrech
–– Úspora paliva celkem v litrech
Aktuální výška
Denní výškové metry nahoru
Maximální denní výška
Kalibrace prostřednictvím akt. výšky
Kali. prostřednictvím počáteční výšky
Kalibrace pomocí tlaku vzduchu
prepočtená na hladinu moře
Denní stoupání/klesání
Progr. výchozí nadmořská výška
Denní kilometry nahoru/dolů
Doba jízdy nahoru/dolů
Průměrná rychlost nahoru/dolů
Stupeň stoupání (m/min) nahoru/dolů
–– Maximální stupeň stoupání nahoru/dolů
–– Průměrný sklon nahoru/dolů
–– Max. sklon stoupání nahoru/dolů
Celkové hodnoty
–– Celkové kilometry
–– Celkové kilometry kolo 1/2/1+2
–– Celková doba jízdy
–– Celková doba jízdy kolo 1/2/1+2
–– Celková nastoupaná výška kolo 1/2/1+2
–– Max. nastoupaná výška kolo 1/2
–– Celková vzdálenost ve stoupání
kolo 1/2/1+2
–– Celkový čas jízdy ve stoupání
kolo 1/2/1+2
Podmět k technickým změnám
Přehled funkcí
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
c y kl i s t i c k é C O M P U T E R Y
Funkce srdeční frekvence
www.sigmasport.com
13
BC 5.12
BC 8.12
BC 12.12
BC 14.12 Alti
BC 16.12
BC 8.12 ATS
BC 12.12 sts
BC 16.12 sts
BC 16.12 sts cad
BC 1909 HR
BC 2209 targa
BC 2209 MHR
Rox 8.1
Rox 9.1
––
––
––
––
––
Celkový rozdíl nadmořské výšky
ve stoupání
Celkový rozdíl nadmořské výšky
v klesání kolo 1/2/1+2
Celková vzdálenost v klesání
kolo 1/2/1+2
Celkový čas jízdy v klesání
kolo 1/2/1+2
Celkove kalorie kolo 1/2 /1+2
Teplotní funkce
–– Aktuální teplota
–– Minimální teplota
–– Maximální teplota
Počítačové rozhraní/paměti
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
PC rozhraní
Dokovací stanice
Přenos pomocí USB
Přenos a nastavení cyklo computerů
Paměť pro 7 vyjížděk
Samostatný log book
Kapacita paměti
(v hodinách)
Nastavitelný interval ukládání
(5 s., 10 s., 20 s., 30 s.)
Zbývající čas pro
zvolené intervaly
Cílové body
opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt.
opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt.
opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt.
opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt.
90
Všeobecné funkce
–– Servisní interval
–– Nastavitelné jazyky (počet)
–– Nastavitelné 2 rozměry kol
–– Auto. identifikace druhého kola –– Automatické spuštění/zastavení
–– Podsvícení
–– Zobrazení stavu baterie
(přijímač)
–– Zobrazení stavu baterie
(vysílač)
–– Zvuk alarmu je možné zapnout/vypnout
–– Nastavitelná hlasitost
–– Nastavitelný kontrast
–– Přepínání mezi režimy km/h / míle/h
14
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
5
Podmět k technickým změnám
BC 5.12
BC 8.12
BC 12.12
BC 14.12 Alti
BC 16.12
BC 8.12 ATS
BC 12.12 sts
BC 16.12 sts
BC 16.12 sts cad
BC 1909 HR
BC 2209 targa
BC 2209 MHR
Rox 8.1
Rox 9.1
–– Režim skenování je možné
zapnout/vypnout
–– UFSB kompatibilní
Různé funkce
3
3 1,5 1,5 1,5 2
1
1
1
1
1
1
1
1
opt. opt. opt.
Software SIGMA DATA CENTER 3.0
–– Samostatná paměť
–– Srovnání 2 pamětí
–– Shrnutí všech hodnot
opt.
–– Zobrazení stavu baterie
–– Manager synchronizace
opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt.
–– Nastavení pomocí počítače
–– Statistické vyhodnocení
–– Grafický rozbor denní jízdy (LOG)
–– Grafické zobrazení rychlosti
–– Grafické zobrazení nadmořské výšky
–– Grafické zobrazení frekvence šlapání
–– Grafické zobrazení výkonu
–– Grafické zobrazení srdeční frekvence
–– Grafické zobrazení sklonu
–– Grafické zobrazení hodnoty stoupání
–– Porovnání
–– Analýza rozložení zóny srdeční frekvence a intenzity
–– Možnost opravy výchozí
nadmořské výšky
–– Rozbor podzón (LOG)
–– Zobrazení stavu paměti
–– Tisk všech vyhodnoceních
–– Funkce poznámky
c y kl i s t i c k é C O M P U T E R Y
Přijímač CR 2032 na baterie
Přijímač CR 2450 na baterie
Vysílač CR 2032 na baterie
Životnost baterie* (roků)
Nastavitelná hlasitost
Držák pro řídítka a nástavbu
Pásek na ruku pro turistiku
Možnost drátového snímání rychlosti
–– Záložní napájení paměti při výměně baterie
Přehled funkcí
––
––
––
––
––
––
––
––
* S vysoce kvalitní baterií a použitím hodinu denně nebo 7300 km za rok při průměru 20 km/h
(K dostání baterie od SIGMA SPORT®)
Podmět k technickým změnám
www.sigmasport.com
15
OSVĚTLOVACÍ
SYSTÉMY
LUMEN / Optika / LUX
LED
OPTIKA
LUMEN
= Světelný výkon,
který může produkovat
osvětlovací prostředek (LED),
tedy světelná výkonnost LED
PLOCHA
LUX
Sbírá světlo LED
prostřednictvím odrazu
a lomu téměř beze ztrát
= Intenzita osvětlení,
udává, kolik světla
dopadá do určitého
bodu na osvětlené
ploše
SIGMA osvětlovací technika
Bezpečnostní odlesky – světelný vzor
Zóna anti-oslnění
16
–– LIGHTSTER, ROADSTER a SPEEDSTER splňují stejné
požadavky jako ty, jež jsou uvaleny na automobilový
světlomet
–– M ají zajistit maximální bezpečnost silničního provozu, aniž
by došlo k oslnění ostatních účastníků silničního provozu
–– Nabízejí vynikající viditelnost na dlouhou vzdálenost
–– D alší bezpečnostní plus:
LIGHTSTER, ROADSTER a SPEEDSTER dobrý dojem vzhledem
k jejich velmi dobrému rozložení světla díky vysoce výkonné
optice
Podmět k technickým změnám
Důležité body
technika
O S V Ě TL O V A C Í SYS T É M Y
SIGMA světelný model 4 zón
IStředová zóna
Optimální dosvit pro bezpečnou jízdu
II Boční zóna
Větší bezpečnost, obzvláště při
serpentinovitých jízdách a vyšším
tempu
III
II
I
IV
II
IIIDálková zóna
Nezbytná bezpečnost při rychlé jízdě
s dalekým výhledem, obzvláště v hornaté
krajině
IV Blízká zóna
Bezpečnost při pomalé, technicky
náročné jízdě s mnoha zatáčkami
Cesty/silniceStřed Boky
Silnice v obci
Silnice mimo obec – rovinaté
Polní a luční cesty
Silnice mimo obec – hornaté
Lesní cesty
Dálka
Blízko
ZónyStřed Boky
SPEEDSTER
LIGHTSTER
ROADSTER
Dálka
Blízko
Podmět k technickým změnám
www.sigmasport.com
17
Přední
světla
1
zone
Roadster
Art. 18501
–– Přední LED svítilna na baterie – 16 LUX
–– Doba svícení cca 20 hod. + indikátor baterie
–– 2 x AA baterie nebo dobíjecí baterie (včetně)
–– Montáž upnutím bez nářadí, 22 do 32 mm
–– Přepínací tlačítko se zpětným hlášením
ZAP/VYP
2
zones
Lightster
Art. 18402
–– Vysoce výkoná přední LED – 20 LUX
–– Doba svícení až 20 h + indikátor stavu baterie
–– 4 x AA baterie nebo dobíjecí baterie +
integrovaná nabíjecí zásuvka
–– Vyměnitelný bez nářadí rychlá – montáž
22 do 32 mm
Top-Produkt
11|12/2011
Novinka!
4
SPEEDster
Art. 18540
zones
–– LED lithium-iontové přední světlo – 230 lumenů, 35 luxů
–– Doba svícení: 2,5 h (intenzivní režim),
4,5 h (normální režim), 9,5 h (úsporný režim)
–– Integrovaná možnost USB dobíjení,
včetně USB nabíječky
–– Vyměnitelný bez nářadí rychlá – montáž
22 do 32 mm
** Viz obrázek strana 17
18
Podmět k technickým změnám
Koncová
tailblazer
O S V Ě TL O V A C Í SYS T É M Y
světla
Art. 11813
–– Zadní světlo s 0,5W výkonnou LED +
2 super jasné červené LED
–– 2 x AAA baterie (včetně)
–– Nastavitelný držák
–– Včetně klipu na opasek
Cuberider ii
Art. 18105
Art. 18115 int. Version
–– Zadní světlo s 5 super LED a 220°
viditelný úhel
–– Doba svícení až 60 h + indikátor stavu baterie
–– 2 x AAA baterie (včetně)
–– Montáž bez nářadí
HIRO
Art. 19100
Art. 19110 int. Version
–– Vysoce výkoné zadní LED světlo se
speciální optikou a 220° viditelný úhel
–– Doba svícení až 60 h + indikátor stavu baterie
–– 2 x SIZE N baterie (včetně)
–– Montáž bez nářadí
STEREO
Art. 19400
220°
Novinka!
LED
Art. 19410 int. Version
–– LED bateriové zadní světlo s integrovanou
funkcí dobíjení
–– Dvě vysoce výkonné LED 0,5 wattů
–– Vynikající viditelnost díky novému systému
SIGMA LOOP LIGHT
–– Doba trvalého svícení: přibližně 20 h,
blikání: přibližně 40 h
Podmět k technickým změnám
www.sigmasport.com
19
ROADSTER
roadster / cuberider
Kompletní set
Art. 18511 int. Version
ROADSTER +
CUBERIDER BLACK +
2 x AA baterie +
2 x SIZE N baterie
Lightster
Lightster
Přední světelný set
Art. 18410
LIGHTSTER +
4 RTU NiMH baterie
1500 mAh +
Nabíječka
lightster / CUBERIDER II
Světelný set
Art. 18420
Art. 18430 int. Version
LIGHTSTER +
CUBERIDER II +
2 x AAA baterie
lightster / CUBERIDER II
Kompletní set
Art. 18440
Art. 18441 int. Version
LIGHTSTER +
CUBERIDER II +
4 RTU NiMH baterie
1500 mAh +
Nabíječka +
2 x AAA baterie
20
Podmět k technickým změnám
Speedster
Novinka!
speedster / HIRO
Kompletní set
Art. 18554
Art. 18555 int. Version
O S V Ě TL O V A C Í SYS T É M Y
SPEEDSTER +
HIRO +
USB-Nabíječka +
Mikro USB KABEL +
2 x SIZE N baterie
SADY
OSVĚTLENÍ
Podmět k technickým změnám
www.sigmasport.com
21
Nejvýkonější světla
KARMA EVO
Art. 16921
–– Nejmodernější, jeden čip LED-technologie –
320 lumenů
–– Doba svícení ve 3 režimech 4 h / 6 h /12 h +
režimu blikání
–– Vč. dobíjecí IION (IION XL kompatibilní) +
baterie indikátor
–– Montáž bez nářadí 22-32 mm + možností
uchycením na přilbu
POWERLED EVO
04 /20 11
Art. 16910
–– Multi-Chip LED-technologie – 900 lumenů
–– Doba svícení ve 3 režimech 3 h / 5 h / 11 h +
režimu blikání
–– Vč. dobíjecí IION (IION XL kompatibilní) +
baterie indikátor
–– Montáž bez nářadí 22-32 mm + možností
uchycením na přilbu
04 /20 11
02 / 2011
11 / 2011
IION / IION XL ACCU
Art. 17180 IION
Art. 17182
IION XL
Novinka!
–– Li-ion dobíjecí baterie je velmi lehká
140 g / IION a 210 g / IION XL
–– Inteligentní nabíjení + rychlé nabíjení baterie
(2,5 h / IION a 5 h / IION XL doba nabíjení)
–– Kompatibilní s POWERLED EVO, KARMA EVO, POWERLED BLACK, KARMA
–– Použití se suchým zipem nebo s unifit
popruhem
IICON
Art. 17190
–– Pro nabíjení všech nabíjecích USB zařízení
(5V/500mA)
–– Červená LED kontrolka udává, že je zařízení
připravené k použití
–– Jednoduchá instalace bez nářadí připojením
IICON k IION/IION XL kabelu
–– Vodotěsnost
22
www.sigma-evo-lights.com
Subject to technical changes
Podmět k technickým změnám
illux
Art. 13300
–– Bezpečnostní světlo se 3 super LED diody (bilé)
–– 3 x AAA baterie – doba nepřetržitého
svícení až 40 h
–– 2 režimy: stálé svícení a blikání
–– Montáž bez nářadí 22-32 mm
Bílá
eloy
Art. 13007 (Černá)
Art. 13011 (Bílá)
–– Bezpečnostní světlo se 4 super LED diody (bilé)
–– 3 x AA baterie – doba nepřetržitého
svícení až 100 h
–– 2 režimy: stálé svícení a blikání
–– Montáž bez nářadí 22-32 mm – CLICK&GO
–– ELOY Černá Combo Art. 13008 /
ELOY Bílá Combo Art. 13012
Quadro
Art. 13100
–– Bezpečnostní světlo se 4 super LED diody (bilé)
–– 3 x AAA baterie (včetně) – doba nepřetržitého
svícení až 40 h
–– 3 režimy: stálé svícení, blikání a rotující
–– Montáž bez nářadí 22-32 mm
Quadro x
Art. 13010
–– Bezpečnostní světlo s extrémně jasnou
0,5 W LED
–– 3 x AAA baterie (včetně) – doba
nepřetržitého svícení až 40 h
–– 3 režimy: standartní a výkoné svícení +
blikání
–– Montáž bez nářadí 22-32 mm + držák na
přilbu
Bezpečnostní
světla
Podmět k technickým změnám
www.sigmasport.com
23
O S V Ě TL O V A C Í SYS T É M Y
Černá
Bezpečnostní
světla
Art. 17231
červená/LED červená
Art. 17231
micro
bílá/LED bílá
SET
Micro Combo
–– Univerzální LED svítilna pro bezpečnost
při sportu – červená, popř. bílá
–– Extra dlouhá doba svícení až 50 hodin
–– 2 provozní režimy: stálé svícení + blikání
–– 2 flexibilní pásky v různých délkách +
uni-fit popruh pro variabilní montáž
–– Výměna baterií bez nářadí (2 x CR 2032 vč.)
Příklady použití
Art. 17243
Červená/LED červená +
Bílá/LED bílá
Paže
Batoh
Školní aktovka
Obojek
Vozík
Kočárek
STŘÍBRNÁ
STŘÍBRNÁ/LED červená Art. 17234
STŘÍBRNÁ/LED bílá Art. 17240
ČERNÁ
ČERNÁ/LED červená Art. 17235
ČERNÁ/LED bílá Art. 17241
MODRÁ
MODRÁ/LED červená Art. 17232
MODRÁ/LED bílá Art. 17238
ZELENÁ
ZELENÁ/LED červená Art. 17233
ZELENÁ/LED bílá Art. 17239
24
Flexibilní pásky na suchý
zip a univerzální pásky
Pro univerzální použití
a variabilní připevnění.
Podmět k technickým změnám
headled
Art. 17050
Robustní pouzdro
S neklouzavým,
pogumovaným
povrchem
Přestavitelný
úhel svícení
Flexibilní pro
veškeré sportovní
použití a optimální
dosvit
Elastický pásek na
hlavu
Jednoduché
vyjmutí z pouzdra,
možnost ručního
praní
Přepínací tlačítko
Snadné zapnutí
a vypnutí i v rukavicích
BEZPEČNOSTNí
Podmět k technickým změnám
SVĚTLA
www.sigmasport.com
25
O S V Ě TL O V A C Í SYS T É M Y
–– Přední čelové světlo s 5 super LED
–– 3 x AAA baterie - doba nepřetržitého
svícení až 60 h
–– 3 režimy: standardní a výkoné svícení +
blikání
–– Omyvatelná čelenka, která je velmi
pohodlná na nošení
lightster
karma evo
powerled
evo
1 vysoce výkonná LED 1 vysoce výkonná LED 1 vysoce výkonná LED
Single Chip LED
Multi Chip LED
až 24 h
až 11 h
230 lumen
320 LUMEN
900 LUMEN
Integrovaná lithiumiontová dobíjecí
baterie
IION / IION XL
IION / IION XL
externí
externí
roadster
Osvětlovací prostředky
speedster
Doba svícení*
až 20 h
až 20 h
až 9,5 h
Účinnost [LUX]
16 LUX
20 LUX
35 LUX
Svítivost [LUMEN]
Typ baterií
Ochrana proti stříkající vodě
4 x AA
Vč. 2 x AA
Vodotěsnost
Výměna baterií bez nářadí
Montáž bez nářadí
Nastavitelný držák
Univerzální pro 22-32 mm
Integrovaná funkce nabíjení
tail blazer cuberider II cuberider
Osvětlovací prostředky
Doba svícení*
Účinnost [LUX]
Svítivost [LUMEN]
Typ baterií
Ochrana proti stříkající vodě
hiro
stereo
0,5 W Power LED
+ 2 LEDs
5 LEDs
4 LEDs
0.5 W Power LED
2 x 0,5 W
vysoce výkonná LED
až 100 h
až 60 h
až 40 h
až 60 h
až 20 h
Vč. 2 x AAA
Vč. 2 x AAA
2 x SIZE N
Vč. 2 x SIZE N
Vč. 2 x AAA
RTU akumulátory
Vodotěsnost
Výměna baterií bez nářadí
Montáž bez nářadí
Nastavitelný držák
Univerzální pro 22-32 mm
Integrovaná funkce nabíjení
26
* Závislé naSubject
bateriích
to technical changes
Podmět
* Depending
k technickým
on the batteries
změnám
illux
eloy
quadro
quadro x
micro
headled
3 LEDs
4 LEDs
4 LEDs
0,5 W Power LED
1 LED
5 LEDs
až 40 h
až 100 h
až 40 h
až 40 h
Upažto5050h h
až 60 h
3 LUX
Vč. 3 x AAA
Vč. 3 x AAA
Vč. 3 x AAA
Vč. 22xxCR
Incl.
CR2032
2032
* Závislé na bateriích
Podmět k technickým změnám
www.sigmasport.com
27
O S V Ě TL O V A C Í SYS T É M Y
3 x AA
Přehled funkcí
3 x AAA
Stopky
SC 6.12
08/2012
www.soq.de
28
Art. 26120
–– Stopky
–– Zobrazení nejbližší setiny sekundy
–– Místo v paměti pro 7 tréninkovou jednotku
–– Počitadlo okruhů (99 okruhů)
–– Indikátor nejlepšího okruhu
–– Náhled okruhů
–– Podsvícení
–– Velký, snadno čitelný displej
–– Funkce alarmu
–– Vodotěsnost
Podmět k technickým změnám
PULSMETRY
s por t ovní h od i n k y
ANALOGOVÝ
PC 3.11
Art. 23110
Černá
–– P řesné EKG
–– O vládací tlačítko
–– J asný displej
–– S topky s časem s přesností na
nejbližší desetinu sekundy
–– Čas
–– F unkce stopek bez nošení hrudního
pásu
–– Vodotěsnost
Art. 23112
Zelená
Art. 23114
Modrá
Art. 23113
Oranžová
Art. 23111
Růžová
Podmět k technickým změnám
www.sigmasport.com
29
PULSMETRY
ANALOGOVÝ
PC 10.11
Art. 21010
Šedý
–– P řesné EKG
–– Správa tréninků k vyhodnocování
a sledování cvičení
–– Průměrná tepová frekvence
–– Ukazatel kalorií
–– Tréninkový čas v tréninkové zóně
–– Trénink s 1 nastavitelnou zónou
–– Indikátor zón / Alarm zón
–– Vodotěsnost
Art. 21011
Fialová
Art. 21012
Modrá
30
Podmět k technickým změnám
s por t ovní h od i n k y
PC 15.11
Art. 21510
Šedý
–– P řesné EKG
–– Aktuální, průměrná a maximální tepová
frekvence
–– Počitadlo okruhů
–– Náhled okruhů
–– Funkce automatické tréninkové zóny pro
výpočet individuálních tréninkových zón
–– Ukazatel kalorií
–– Tréninkový čas v tréninkové zóně
–– Trénink s 1 nastavitelnou zónou
–– Indikátor zón /Alarm zón
–– Podsvícení
–– Vodotěsnost
Art. 21511
Žlutý
Art. 21512
Zelená
Art. 21513
Modrá
Podmět k technickým změnám
www.sigmasport.com
31
PULSMETRY
Digitální
kódování
PC 22.13
MAN
PC 22.13
WOMAN
Art. 22132
Šedý
Art. 22133
Zelená
PC 22.13 MAN / WOMAN
Art. 22130
Šedý
Art. 22131
Fialová
32
–– Digitálně kódovaný rádiový přenos
–– EKG přesnost
–– Dobře čitelný displej s velkými číslicemi
a piktogramy
–– Automatika k výpočtu cílové zóny
–– 1 nastavitelná cílová zóna
–– Počitadlo kalorií
–– Podsvícení displeje
–– Blokování tlačítek
–– Vodotěsnost
Podmět k technickým změnám
s por t ovní h od i n k y
PC 25.10
GUT (2,1)
–– 4 funkce pulsu (EKG přesnost)
–– Digitální a kódovaný rádiový přenos
–– 6 funkcí času vč. odpočítávání a budíku
–– Trénink s 1 nastavitelnou zónou TF
–– Ukazatel kalorií
–– Celkové hodnoty za týden, měsíc, od resetu
–– Místo v paměti pro 1 tréninkovou jednotku
–– Přihrádka pro baterie ON/OFF
–– Uložení nastavení při výměně baterie
–– Podsvícení
–– Personalizace prostřednictvím „Moje jméno“
–– Stopky
–– Vodotěsnost
Art. 28301
Šedý
100 %
Art. 28302
Žlutý
Tréninková zóna
Podmět k technickým změnám
Trénink s 1 nastavitelnou
zónou TF
Kryt přihrádky pro baterie ON/OFF
K aktivaci přístroje PC 25.10 musí být kryt otočen
na ON. 100% plná kapacita baterie při zakoupení
www.sigmasport.com
33
Běžecké computery
RC 1209
Art. 25102
Černá
Art. 25101
Červený
soq.de 11 /2010
–– EKG přesnost
–– Digitálně kódovaný přenos
–– Aktuální, průměrná a maximální tepová
frekvence
–– Aktuální, průměrná a maximální rychlost
–– Měření rychlosti možné v min/km (min/mile),
nebo km/h (mph)
–– Ujetá vzdálenost v km
–– Možnost odstavení baterie
–– Tréninkový mód s 1 nastavitelnou HR zónou
a mnoho jiného
01/2011
DISTANCE
Speed
Více informací můžete sledovat na videu
nebo návštivte naše stránky:
www.sigma-run.com
34
R3 vysílač – vše v jednom
Jeden vysílač pro měření vzdálenosti, rychlosti
a tepové frekvence. Vybaven 3-osy, snímač
zrychlení s maximální přesností.
Stačí připnout na hrudní pás. Připraveno.
Podmět k technickým změnám
s por t ovní h od i n k y
RC 14.11
Art. 21410
Šedý
Art. 21411
Žlutý
04/2012
Zobrazení
rychlosti
Kapacita
90 h.
záznamů
Podmět k technickým změnám
04/2012
–– EKG přesnost
–– Digitálně kódovaný přenos
–– Aktuální, průměrná a maximální tepová
frekvence
–– Aktuální, průměrná a maximální rychlost
–– Trasa v km
–– Porovnání aktuální a průměrné rychlosti
–– Počitadlo okruhů (99 okruhů)
–– Tréninkové zóny – automatický výpočet
individuálních tréninkových zón
–– Tréninkový mód s 1 nastavitelnou HR zónou
–– Ukazatel kalorií
–– Indikátor zón /Alarm zón
–– Včetně Dokovací Stanice a softwaru
SIGMA DATA CENTER a mnoho jiného
soq.de 03/2012
Funkce
jednoduchého
přístupu
k hodnotám
měřených
okruhů
Dokovací Stanice – pulsmetry
Dokovací Stanice vyvinutá speciálně pro sportovní
hodinky SIGMA zajišťuje rychlou a nerušenou
výměnu dat prostřednictvím USB
www.sigma-run.com
35
Hrudní pás
s i gma
blue
S textilním hrudním pásem k měření
tepové frekvence s EKG přesností
pro sportovní aplikace
36
Podmět k technickým změnám
s por t ovní h od i n k y
R1 BLUE
COMFORTEX+
Art. 20328
–– Kompatibilita: iPhone (4S a 5),
iPod touch (5. generace),
iPad (3. a 4. generace),
iPad mini a iPod Nano (7. generace),
stav leden 2013
–– Vysílá následující aktuální hodnoty do zařízení
s technologií Bluetooth® SMART READY*:
– Tepová frekvence s EKG přesností
– Intervaly RR v milisekundách k určení
variability tepové frekvence
– Stav baterie
–– Životnost baterie více než 1,3 roky**
–– Přihrádka pro baterie
–– Vodotěsnost do 3 ATM
–– Velmi lehký, komfortní a přiléhavý textilní
hrudní pás
–– Laminované elektrody pro lepší kontakt s kůží
–– Textilní hrudní pás lze ručně prát v sáčku na
prádlo do 30 °C
* Předpokladem pro komunikaci se zařízeními Bluetooth ® SMART je logo „Bluetooth ® SMART READY“ a/nebo odkaz na Bluetooth ® 4.0
modul. Kromě toho musí operační systém podporovat technologii Bluetooth ® SMART READY. Aktuální Apple iOS, Mac OS a Windows 8
podporují technologii Bluetooth ® 4.0. Aktuální verze Androidu a Windows Phone 8 ji nepodporují. Vzhledem k neustálému vývoji operačních
systémů jsou technické změny vyhrazeny.
**Při 1s přenosovém intervalu (standardní nastavení) a 1h používání za den.
Podmět k technickým změnám
www.sigmasport.com
37
SC 6.12
PC 3.11
PC 10.11
PC 15.11
PC 22.13
PC 25.10
RC 1209
RC 14.11
Digitálně kódovaný rádiový přenos
(tepová frekvence)
Digitálně kódovaný rádiový přenos STS RUN
(tepová frekvence, rychlost, vzdálenost)
Základní funkce
–– EKG přesnost
–– Čas
–– Datum
–– Budík
–– Odpočítávání
–– Zvuk tlačítek zap/vyp
–– 5 jazyků (DE, GB, FR, IT, ES)
–– Podsvícení
Zobrazení tréninků
–– Srdeční frekvence
–– Průměrná tepová frekvence
–– Maximální tepová frekvence
–– % max. TF s ukazatelem zón
–– Tréninkový čas v tréninkové zóně
–– Ukazatel kalorií
–– Stopky
–– Čas
1
–– Indikátor zón
–– Počitadlo okruhů
99
50
–– Čas okruhu
–– Trasa okruhu
–– Aktuální rychlost
–– Průměrná rychlost
–– Porovnání aktuální a průměrné rychlosti
–– Maximální rychlost
1
²
³
38
při využívání měření tepové frekvence se nezobrazuje
nezobrazuje se při běžících stopkách
přihrádka pro baterie s funkcí ON/OFF
Podmět k technickým změnám
99
s por t ovní h od i n k y
SC 6.12
PC 3.11
PC 10.11
PC 15.11
PC 22.13
PC 25.10
RC 1209
RC 14.11
–– Uběhnutá trasa
–– Celková doba tréninku 2
–– Celkové kalorie 2
–– Celková trasa 2
–– Zbývající záznamová doba
Tréninkové funkce
–– Výpočet maximální tepové frekvence
–– Automatické tréninkové zóny (Fit nebo Fat)
–– Manuálně nastavitelné zóny
–– Akustický alarm zón
–– Možná změna tréninkové zóny během tréninku
Náhled okruhů / paměť okruhů
–– Čas na okruh
–– Průměrná tepová frekvence na okruh
–– Maximální tepová frekvence na okruh
–– Tréninkový čas v tréninkové zóně na okruh
–– Kalorie na okruh
–– Trasa na okruh
–– Průměrná rychlost na okruh
–– Maximální rychlost na okruh
–– Trasa od startu
Ostatní funkce
–– Včetně textilního hrudního pásu R3 COMFORTEX+
–– Včetně Dokovací Stanice a softwaru DATA CENTER
–– Přihrádka pro baterie
3
3
1
1
3
–– Uložení předem nastavených hodnot při výměně baterie
–– Zobrazení stavu baterie (hodinky)
–– Zobrazení stavu baterie (vysílač)
–– Vodotěsnost
–– Počet vyvolatelných tréninkových jednotek
7
–– Max. počet uložených okruhů na jednotku
99
–– Kapacita paměti (v hodinách)
Podmět k technickým změnám
1
1
1
50
1
1
99
90
Přehled funkcí
–– Čas od startu
www.sigmasport.com
39
Webová stránka
www.sigmasport.com
www.sigma-topline2012.com
Obchod Data Center
www.sigma-data-center.com
www.sigma-rox.com
www.sigma-evo-lights.com
www.sigma-run.com
Váš značkový obchodník
SIGMA SPORT ®
Dr. - Julius - Leber - Straße 15
D -67433 Neustadt /Weinstraße
Tel. + 49 (0) 63 21- 9120 - 0
Fax + 49 (0) 63 21- 9120 - 34
901272/1
SIGMA-Elektro GmbH
Download

Katalog Sigma 2013