ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
2014-2015 DERS YILI
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ (ATA-102)
BAHAR DÖNEMİ ARA (VİZE) SINAV PROGRAMI
BÖLÜM
Bilgi ve Belge Yönet.
Fars Dili ve Edb.
Arap D. ve Edb.
Hungaraloji
Sümeroloji
Çağdaş Yun. Dili Edb.
Yunan Dili ve Edb.
Halkbilim
Antropoloji
DERSANE
SINAV GÜNÜ
SAATİ
GÖZETMEN
ANA BİNA-146
17 Nisan 2015
09.00
Arş. Gör. Dr. Çağla
Tağmat
Arş. Gör. Çiğdem Kılıç
Arş. Gör. Hakan Yaşar
Arş. Gör. Dr. Demo
Ahmet Aslan
ANA BİNA-347
17 Nisan 2015
09.00
ANA BİNA-105
17 Nisan 2015
09.00
ANA BİNA-305
17 Nisan 2015
09.00
17 Nisan 2015
09.40
Sinoloji
ANA BİNA-146
Hindoloji
Sanat Tarihi
Tiyatro (Tiy. Tarihi ve Teo, ANA BİNA-347
Dramatik Yaz, Y
Arş. Gör. Bahar İzmir
Arş. Gör. Abdülazim
Şimşek
Yrd. Doç. Dr. Necdet
Aysal
Dr. Hasan Dinçer
Arş. Gör. Dr. Çağla
Tağmat
Arş. Gör. Çiğdem Kılıç
17 Nisan 2015
09.40
Arş. Gör. Hakan Yaşar
Arş. Gör. Dr. Demo
Ahmet Aslan
Arş. Gör. Bahar İzmir
Arş. Gör. Abdülazim
Şimşek
Felsefe
Kore Dili ve Edb.
Arkeoloji
Hititoloji
ANA BİNA-105
17 Nisan 2015
09.40
ANA BİNA-305
17 Nisan 2015
09.40
Sosyoloji
Urdu D. ve Edb
İtalyan Dili ve Edb.
İspanyol Dili ve Edb.
Tarih
ANA BİNA-146
17 Nisan 2015
10.20
ANA BİNA-347
17 Nisan 2015
10.20
ANA BİNA-105
17 Nisan 2015
10.20
Latin D.ve Edb.
Dil Bilim
ANA BİNA-305
17 Nisan 2015
10.20
Fransız Dili ve Edb.
Alman Dili ve Edb.
ANA BİNA-146
17 Nisan 2015
ANA BİNA-347
ÖĞR. ÜYESİ
Yrd. Doç. Dr. Yusuf
KAYA
Dr. Hasan DİNÇER
Yrd. Doç. Dr. Necdet
AYSAL
Yrd. Doç. Dr. Sedef
BULUT
Dr. Hasan Dinçer-Necdet
Arş. Gör. Dr. Çağla
Tağmat
Arş. Gör. Çiğdem Kılıç
Arş. Gör. Hakan Yaşar
Arş. Gör. Dr. Demo
Ahmet Aslan
Arş. Gör. Bahar İzmir
Arş. Gör. Abdülazim
Şimşek
Yrd. Doç. Dr. Necdet
Aysal
Dr. Hasan Dinçer
Prof. Dr. Mesut ÇAPA
11.00
Arş. Gör. Dr. Çağla
Tağmat
Arş. Gör. Çiğdem Kılıç
Prof. Dr. Temuçin
ERTAN
17 Nisan 2015
11.00
Arş. Gör. Hakan Yaşar
Arş. Gör. Dr. Demo
Ahmet Aslan
Yrd. Doç. Dr. Ahmet
YAMAN
ANA BİNA-305
17 Nisan 2015
11.00
Dr. Hasan Dinçer-Yrd.
Doç. Dr. Necdet Aysal
Coğrafya
ANA BİNA-105
17 Nisan 2015
11.00
Arş. Gör. Bahar İzmir
Arş. Gör. Abdülazim
Şimşek
Çağdaş Türk Lehçeleri
ANA BİNA-105
17 Nisan 2015
11.40
Arş. Gör. Bahar İzmir
Arş. Gör. Abdülazim
Şimşek
Türk Dili ve Edebiyatı
ANA BİNA-305
17 Nisan 2015
11.40
Necdet-Hasan
İngiliz Dili ve Edebiyatı
ANA BİNA-146
17 Nisan 2015
11.40
Psikoloji
Amerikan Dili ve Edb.
ANA BİNA-347
17 Nisan 2015
11.40
Rus Dili ve Edebiyatı
Bulgar Dili ve Edb.
Japon Dili ve Edb.
Leh Dili ve Edb. (Polonya
Dili ve Kültürü)
Arş. Gör. Dr. Çağla
Tağmat
Arş. Gör. Çiğdem Kılıç
Arş. Gör. Hakan Yaşar
Arş. Gör. Dr. Demo
Ahmet Aslan
İLETİŞİM TÜRK İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ KEÇİÖREN/ANKARA
Doç. Dr. Hakan UZUN
Prof. Dr. Oğuz
AYTEPE
Prof. Dr. Bige SÜKAN
Download

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ (ATA-102)