ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
2014-2015 DERS YILI
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ (ATA-101)
GÜZ DÖNEM SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI
BÖLÜM
Bilgi ve Belge Yönet.
Fars Dili ve Edb.
Arap D. ve Edb.
Hungaraloji
Sümeroloji
Çağdaş Yun. Dili Edb.
Yunan Dili ve Edb.
Halkbilim
Antropoloji
DERSANE
SINAV GÜNÜ
SAATİ
ANA BİNA-146
7 Ocak 2015
09.00
ANA BİNA-347
7 Ocak 2015
09.00
ANA BİNA-105
7 Ocak 2015
09.00
ANA BİNA-305
7 Ocak 2015
09.00
ANA BİNA-146
7 Ocak 2015
09.40
ANA BİNA-347
7 Ocak 2015
09.40
7 Ocak 2015
09.40
Sinoloji
ANA BİNA-105
Hindoloji
Sanat Tarihi
Tiyatro (Tiy. Tarihi ve Teo, ANA BİNA-305
Dramatik Yaz, Y
Sosyoloji
Urdu D. ve Edb
İtalyan Dili ve Edb.
İspanyol Dili ve Edb.
Tarih
Latin D.ve Edb.
Dil Bilim
GÖZETMEN
ÖĞR. ÜYESİ
Yrd. Doç. Dr. Yusuf
KAYA
Dr. Hasan DİNÇER
Yrd. Doç. Dr. Necdet
AYSAL
7 Ocak 2015
09.40
ANA BİNA-146
7 Ocak 2015
10.20
ANA BİNA-347
7 Ocak 2015
10.20
Prof. Dr. Mesut ÇAPA
ANA BİNA-105
7 Ocak 2015
10.20
ANA BİNA-305
7 Ocak 2015
10.20
Fransız Dili ve Edb.
Alman Dili ve Edb.
ANA BİNA-146
7 Ocak 2015
11.00
Prof. Dr. Temuçin
ERTAN
Psikoloji
Amerikan Dili ve Edb.
ANA BİNA-105
7 Ocak 2015
11.00
Prof. Dr. Bige SÜKAN
İngiliz Dili ve Edebiyatı
ANA BİNA-305
7 Ocak 2015
11.00
Coğrafya
ANA BİNA-347
7 Ocak 2015
11.00
Felsefe
Kore Dili ve Edb.
Arkeoloji
Hititoloji
ANA BİNA-146
7 Ocak 2015
11.40
ANA BİNA-347
7 Ocak 2015
11.40
Çağdaş Türk Lehçeleri
Türk Dili ve Edebiyatı
ANA BİNA-105
ANA BİNA-305
7 Ocak 2015
7 Ocak 2015
11.40
11.40
ANA BİNA-146
7 Ocak 2015
12.20
ANA BİNA-105
7 Ocak 2015
12.20
Rus Dili ve Edebiyatı
Bulgar Dili ve Edb.
Japon Dili ve Edb.
Leh Dili ve Edb.
İLETİŞİM
TÜRK İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Dışkapı/Gümüşdere Kampüsü Fatih Cad. No: 33 KEÇİÖREN/ANKARA
TEL: 316 62 69 - 316 27 23
Doç. Dr. Hakan UZUN
Yrd. Doç. Dr. Sedef
BULUT
Prof. Dr. Oğuz
AYTEPE
Yrd. Doç. Dr. Ahmet E.
YAMAN
Download

ata-101 - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih