ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
DERGİSİ
Çukurova University, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture
Sahibi
Mesut BAŞIBÜYÜK
Çukurova Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı
Editör
Özen KILIÇ
YAYIN KURULU
Özen KILIÇ
Hasan ÇETİN
Pınar DURU BAYKAL
Mutlu AVCI
Nil YAPICI
YAZI İNCELEME KURULU (Editorial Board)
(SÜREKLİ)
Ulvi Can ÜNLÜGENÇ (ÇÜ)
Fuat BUDAK (ÇÜ)
Pınar DURU BAYKAL (ÇÜ)
Mustafa YEĞİN (ÇÜ)
Mesut ANIL (ÇÜ)
Beytullah TEMEL (ÇÜ)
Naki TÜTÜNCÜ (ÇÜ)
Sami ARICA (ÇÜ)
Alper YILMAZ (ÇÜ)
Melik KOYUNCU (ÇÜ)
Mustafa GÜVEN (ÇÜ)
Mehmet Fatih AKAY (ÇÜ)
Orhan TATAR (CÜ)
Burhan ARIKAN (ÇÜ)
Emel YILDIZ (ÇÜ)
Fikret EVCİ (YYÜ)
Alaettin KILIÇ (İÜ)
Faruk Fırat ÇALIM (MKÜ)
Mehmet BİLGİLİ (CMF)
Lütfü SARIBÜLÜT (BTÜ)
Selahattin SERİN (ÇÜ)
Esra KOYUNCU (ABTÜ)
(Bu Sayıda Görüşlerinden Yararlanılan Diğer Hakemler)
Çağatayhan B. ERSÜ (ÇÜ)
Abdülazim YILDIZ (ÇÜ)
Hasan SERİN (ÇÜ)
M.Emin ÖCAL (ÇÜ)
Ahmet M. KILIÇ (ÇÜ)
M. Sami AKÖZ (ÇÜ)
Kemal GÜRBÜZ (ÇÜ)
Belkıs ZERVENT ÜNAL (ÇÜ)
Emel Ceyhun SABIR (ÇÜ)
Mustafa AKYILDIZ (ÇÜ)
Zeki YETGİN (MÜ)
M. Gürhan YALÇIN (AÜ)
Mustafa DOLAZ (KSÜ)
Ali KESKİN (MÜ)
Savaş BAYRAM (EÜ)
Ergül YAŞAR (MKÜ)
A. Alper ÖNER (EÜ)
Hayati KOÇ (MÜ)
Ebru ÇORUH (GÜ)
Pınar DURU BAYKAL (ÇÜ)
Mutlu AVCI (ÇÜ)
Nazan AVCIOĞLU KALEBEK (GÜ)
KILLI (Ç.Ü Ü.)
YAZIŞMA ADRESİ
Ç.Ü., Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Dergi ve Yayın Kurulu Başkanlığı
01330 Balcalı / ADANA
Tel : (322) 338 63 57 Fax : (322) 338 61 26
E-posta: [email protected]
[email protected]
Hakemli Bir Dergidir. Yılda İki Sayı Basılır. / Refereed Journal. Published Semi-annually.
(Bu sayı Çukurova Mühendisler - Mimarlar Güçlendirme Derneği tarafından bastırılmıştır)
Download

Yayın Kurulu - Mühendislik Mimarlık Fakültesi