1
MAKALELER
İçindekiler
İNŞAAT ................................................................................................................................................ 1
MİMARLIK .......................................................................................................................................... 2
AKADEMİK DERGİLERDEKİ MAKALELER İÇİN .............................................................. 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------İNŞAAT
Makaleler. http://gayrimenkulveinsaat.com/makaleler-2
Makaleler. http://www.sanalsantiye.com/category/makaleler/
Dergi Makaleleri. Türkiye Prefabrik Birliği’nin 1984 yılından itibaren düzenli olarak 3 ayda bir
yayımladığı Beton Prefabrikasyon Dergisinde yer alan makaleleri aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.prefab.org.tr/tr/makaleler/sayfa/116.aspx
Teknik Dergi. http://www.imo.org.tr/yayinlar/dergi_listele.php?dergi=11#.U4L4Evl_uls
Makaleler. http://www.turkinsa.org.tr/category/makaleler
Makaleler. http://www.tucsa.org/tr/yayinlar.aspx?yayin=3
Makaleler. http://www.tukder.org/pdfler.asp?tip=7
Makaleler. http://www.serki.com/index.php?bolumsec=makale (337 makale)
İnşaat ve Yapı Sektörü İle İlgili Makaleler http://www.makalemarketi.com/is-dunyasi/yapisektoru.html
Necati Şahin makaleleri. http://www.imobursa.org/makale-ve-roportajlar/
Makaleler. http://www.oska.com.tr/makale
Makaleler. http://www.boyaturk.com/Kategori/Makale.html
Makaleler. http://www.4-construction.com/tr/oneri-ipucu/kitaplar-egitim-makaleler/
Makaleler. http://me.mam.tubitak.gov.tr/tr/makaleler
Bildiriler. http://me.mam.tubitak.gov.tr/tr/bildiriler
2
MİMARLIK
Arkitekt dergisi. http://dergi.mo.org.tr/detail.php?id=2
Makaleler. http://www.yapidergisi.com/makaleListe.aspx
Makaleler. http://www.mimar.cc/makale/makale.php
Mimarlık İle İlgili Makaleler. http://www.makalemarketi.com/kultur-ve-sanat/mimarlik.html
Mimarlık Alanı Doktora Tezlerinden Üretilen Makaleler.
http://www.ytusigmadergisi.com/dergi/ozelsayilar/17/
Mimarlık Üzerine Makaleler.
http://www.sehirplanlama.org/index.php?option=com_kunena&func=showcat&catid=233&Itemid=3
6
Makaleler & Yazılar. http://www.ekolojikmim.com/makaleler.asp
Makaleler. http://www.sehirdusunce.com/makalelist.aspx
Makaleler. http://www.yenimimar.com/index.php?action=listAuthors
Makaleler. http://www.taskisla.net/tca_g_00.html
Makaleler. http://www.sinangenim.com/tr/articles.asp?ID=7&Y=9999
AKADEMİK DERGİLERDEKİ MAKALELER İÇİN
İnşaat.
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?keyword=in%FEaat&s_f=8&command=TARA&the_page=&t
he_ts=&vtadi=TPRJ%2CTTAR%2CTTIP%2CTMUH%2CTSOS%2CTHUK&cwid=3#alt (1746 makale)
Mimarlık.
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?keyword=mimarl%FDk&s_f=8&command=TARA&the_page
=1&the_ts=1401093534&vtadi=TPRJ%2CTTAR%2CTTIP%2CTMUH%2CTSOS%2CTHUK&cwid=3#alt
(670 makale)
İnşaat. http://asosindex.com/articlesearch?command=search&author=&tite=in%C5%9Faat&keyword=&abstract=&submit=Bul (38
makale)
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. http://fenbildergi.aku.edu.tr/ (açık
e-dergi)
3
Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi
http://muh.bartin.edu.tr/workpage.aspx?department=13&navurl=B36512300
Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Journal Of Scıence
And Engıneerıng http://www.beykent.edu.tr/WebProjects/Web/fbe.php?CategoryId=1100 (açık edergi)
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. http://edergi.bilecik.edu.tr/index.php/fbd
Çankaya University Journal of Science and Engineering. http://cujse.cankaya.edu.tr/ (açık e-dergi)
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi.
http://mmf.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1470 (açık e-dergi)
DEÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi http://web.deu.edu.tr/fmd/ (açık e-dergi)
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi.
http://www.dicle.edu.tr/muhendislikdergisi/ (açık e-dergi)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Journal Of Engıneerıng
Archıtecture Faculty. http://mmfdergi.ogu.edu.tr/index_dosyalar/Page1059.htm (açık e-dergi)
Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. http://web.firat.edu.tr/ffmu/ (açık e-dergi)
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
http://www.mmfdergi.gazi.edu.tr/index.php/MMF (açık e-dergi)
İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi: Mühendislik. http://www.itudergisi.itu.edu.tr/ (açık e-dergi)
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
http://www.journals.istanbul.edu.tr/iumbd (açık e-dergi)
İTÜDERGİSİ/a. mimarlık, planlama, tasarım. http://www.itudergisi.itu.edu.tr/
http://itudergi.itu.edu.tr/index.php/itudergisi_a/issue/archive (açık e-dergi)
Kafkas Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
http://www2.kafkas.edu.tr/fbe/arsiv/sayi_1.pdf
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi. http://fmd.ksu.edu.tr/
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bülteni.
http://mmf.ksu.edu.tr/icerik_detay.aspx?id=7 http://mmf.ksu.edu.tr/ (açık e-dergi)
MEGARON / Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi E-Dergisi
http://www.megaronjournal.com/tr/jvi.aspx (açık e-dergi)
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bülteni.
http://mmf.mehmetakif.edu.tr/index.php?page=bulten (açık e-dergi)
Nevşehır Bılım Ve Teknolojı Dergısı http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nevbiltek/index (açık e-dergi)
4
Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi.
http://dergi.nigde.edu.tr/index.php/muhendislikdergisi (açık e-dergi)
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi. http://jfa.arch.metu.edu.tr/content/blogsection/5/37/ (açık edergi)
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. http://pajes.pau.edu.tr/jvi.asp (açık e-dergi)
SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/mbtd (açık e-dergi)
Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi.
http://www.mmf.selcuk.edu.tr/mmfdergi/ (açık e-dergi)
Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. http://www.ytusigmadergisi.com/ (açık e-dergi)
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi (Uludağ University Journal of The Faculty
of Engineering and Architecture). http://mmfdergi.uludag.edu.tr/tr/
http://kutuphane.uludag.edu.tr/Icerik/index/konu/828 (açık e-dergi)
-----------------Mühendislik akademik dergi listeleri için bazı kaynaklar:
http://www.kutuphane.sakarya.edu.tr/index.php?pid=sanal&url=87
http://e-dergi.atauni.edu.tr/index/search/category/5000000115
Download

MAKALELER