1
MİMARLIK E-KİTAPLARI
İstanbul, 13.11.2014
2
KONU BAŞLIKLARI
ARAŞTIRMA PROJELERİ
ÇELİK YAPILAR
DEPREMLER
EĞİTİM
EĞİTİM YAPILARI
ENDÜSTRİYEL TASARIM
GELENEKSEL AHŞAP YAPILAR
GENEL
GENEL (1928 ÖNCESİ ARAP HARFLİ TÜRKÇE KİTAPLAR)
HUKUK
KAYNAKÇALAR
KENTSEL DÖNÜŞÜM
KORUMA
KÜLTÜR MİRASI
MESLEKİ KURULUŞLAR
MİMARLAR
MİMARLIK TARİHİ
PEYZAJ MİMARLIĞI
RESTORASYON
ŞEHİR PLANLAMA
TEKNİK İŞLER
TEKNİK İŞLER - ALÇI VİTRAY RESTORASYONU
TEKNİK İŞLER - ÖLÇEKLİ KESİT-DETAY ÇİZİMLERİ
TEKNİK İŞLER - ÖLÇEKLİ KESİT-DETAY ÇİZİMLERİ"
TESİSAT
TİCARİ YAPILAR
TURİZM YAPILARI
YAPI TEKNOLOJİSİ
3
ARAŞTIRMA PROJELERİ
“Mimarlığın Araştırma Projelerine Etkisi” İngilizce (Ppt) Adrian Joyce, Avrupa Mimarlar Konseyi (Ace) Baş Danışmanı,
Brüksel (Sunuşlar)
ÇELİK YAPILAR
Çelik Konstrüksiyon Tasarım İmalat Ve Montajı
DEPREMLER
Afet Ve Dönüşüm Kıskacında İstanbul Ve Planlama
DEPREMLER
Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama Ve Yapılaşma: Teknik Elemanlar İçin İçin Eğitim Kitapçığı
DEPREMLER
Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama Ve Yapılaşma: Toplum Temsilcileri İçin Eğitim Kitapçığı
DEPREMLER
Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama Ve Yapılaşma: Yerel Yöneticiler İçin Eğitim Kitapçığı
EĞİTİM
Middle East University, Faculty of Architecture
EĞİTİM
İTÜ Mimarlık Fakültesi 2008-2009 Kılavuzu
EĞİTİM
İTÜ Mimarlık Fakültesi 2010 Lisansüstü Kılavuzu
EĞİTİM YAPILARI
Eğitim yapıları
ENDÜSTRİYEL TASARIM
Endüstriyel Tasarımla Kazanın!
ENDÜSTRİYEL TASARIM
Digital Products for Vestel - 2008
ENDÜSTRİYEL TASARIM
Glass Packaging with Double Life for Gürallar ArtCraft -2013
ENDÜSTRİYEL TASARIM
Graduation Projects Exhibition Catalog - 2009
ENDÜSTRİYEL TASARIM
Graduation Projects Exhibition Catalog - 2010
ENDÜSTRİYEL TASARIM
Graduation Projects Exhibition Catalog - 2011
ENDÜSTRİYEL TASARIM
Graduation Projects Exhibition Catalog - 2012
ENDÜSTRİYEL TASARIM
Graduation Projects Exhibition Catalog - 2013
ENDÜSTRİYEL TASARIM
METU ID - OMSIAD Office Reception/Waiting Room Seating Design Project Catalog - 2011
ENDÜSTRİYEL TASARIM
Open Plan En-Suite Bathroom for Kale Group 2011
ENDÜSTRİYEL TASARIM
Sustainable Design Solutions Integrating Bathroom Accessories with Bathroom Tiles for Kale Group - 2011
ENDÜSTRİYEL TASARIM
Home Heroes - Designing Tomorrow′s Home Appliances for Profilo - 2011
ENDÜSTRİYEL TASARIM
METU ID - OMSIAD Hot Desk Design - 2013
ENDÜSTRİYEL TASARIM
Endüstriyel Tasarım
ENDÜSTRİYEL TASARIM
Endüstriyel Tasarım Eğitimi: İTÜ Endüstriyel Tasarım Toplantıları 98 ve 99 Bildirileri
ENDÜSTRİYEL TASARIM
Endüstriyel Tasarımlar Kullanıcı Rehberi Ve Başvuru Kılavuzu
GELENEKSEL AHŞAP YAPILAR
Geleneksel Ahşap Yapı Uygulamaları
4
GENEL
Bina Ve Yapım Bilgisi
GENEL
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi / Mimarlıkta Kapsayıcılık:‘Herkes İçin Tasarım’ / Yrd. Doç. Dr. Aslı Sungur
Ergenoğlu
GENEL
Caumme 2012 “Global Impacts And Local Challenges”
GENEL
Mimarlık Belgeleri: Ab Belgeleri
GENEL
Mimarlık Belgeleri: Ace Belgeleri
GENEL
Mimarlık Belgeleri: Çeşitli Belgeler
GENEL
Mimarlık Belgeleri: Efap Belgeleri
GENEL
Mimarlık Belgeleri: Europa Nostra
GENEL
Mimarlık Belgeleri: Fabsr Belgeleri
GENEL
Mimarlık Belgeleri: Mimarlık Politikaları
GENEL
Mimarlık Belgeleri: Uıa Belgeleri
GENEL
Kadıköy Atölye: Beraber Çiziyoruz
GENEL
Modernite Ve Mimari
GENEL
Teori İle Pratik Arasında Mekan
GENEL (1928 ÖNCESİ ARAP HARFLİ
TÜRKÇE KİTAPLAR)
Mimari Tarihi. 1. Cilt Kurun-ı Kadime / Celal Esad [Arseven]. 1928
GENEL (1928 ÖNCESİ ARAP HARFLİ
TÜRKÇE KİTAPLAR)
Eşkâl-i Mimariye / Semih Rüstem Safai. 1338; 1922
GENEL (1928 ÖNCESİ ARAP HARFLİ
TÜRKÇE KİTAPLAR)
Fenn-i Mimarî / Le Clerc; Çeviren: Mehmed Rıfat. 1292; 1291; 1875
GENEL (1928 ÖNCESİ ARAP HARFLİ
TÜRKÇE KİTAPLAR)
Fenn-i Mimarî Şekilleri / Ali Talât - Ali Kemaleddin. 1926
GENEL (1928 ÖNCESİ ARAP HARFLİ
TÜRKÇE KİTAPLAR)
Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti (Nizamnâmesi). 1338; 1922
GENEL (1928 ÖNCESİ ARAP HARFLİ
TÜRKÇE KİTAPLAR)
Ressam ve Mimarlara Mahsûs Manazır. Hatti ve Basari / Çeviren: Esadpaşazâde Mehmed Celal [Celal Esad Arseven].
1316; 1898
GENEL (1928 ÖNCESİ ARAP HARFLİ
TÜRKÇE KİTAPLAR)
Sanayi-i İnşaiye ve Mimariyeden Doğramacılık, Marangoz ve Silicilik İmalâtına Aid Mebâhis / Ali Talât. SÖ 1927
GENEL (1928 ÖNCESİ ARAP HARFLİ
TÜRKÇE KİTAPLAR)
Şehir Mimarisi. Şehirleri İnşâ Etmek Sanatı / Câmîllo Sitte; Çeviren: Celal Esad [Arseven]. 1926
GENEL (1928 ÖNCESİ ARAP HARFLİ
TÜRKÇE KİTAPLAR)
Türk mimarları / Ahmed Refik [Altınay]. 1936
GENEL (1928 ÖNCESİ ARAP HARFLİ
TÜRKÇE KİTAPLAR)
Fenn-i İnşaat ve Mimarî / Le Clerc; Çeviren: Ahmed Şükrü
GENEL (1928 ÖNCESİ ARAP HARFLİ
TÜRKÇE KİTAPLAR)
Fenn-i Mimarî / Le Clerc; Çeviren: Mehmed Rıfat. 1292; 1291; 1875
GENEL (1928 ÖNCESİ ARAP HARFLİ
TÜRKÇE KİTAPLAR)
Fenn-i Mimarî / Ali Talât - Ali Kemaleddin. 1926
GENEL (1928 ÖNCESİ ARAP HARFLİ
TÜRKÇE KİTAPLAR)
Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti 1336 Senesi Nısf-ı Âhiri Zamanına Aid Heyet-i İdare Raporu ve Hûlâsa-i Hesabiye
Cetvelleri ve Raporu ve Cemiyete Dahil Olan Mütebaki Aza-yı Asliye ve Müntesibesi Esâmisi. 1337; 1921
5
GENEL (1928 ÖNCESİ ARAP HARFLİ
TÜRKÇE KİTAPLAR)
Piyade ve Süvari Sınıflarına Mahsûs ve Programına Muvafık Fenn-i Mimarî / Ahmed Şükrü. 1301; 1883
GENEL (1928 ÖNCESİ ARAP HARFLİ
TÜRKÇE KİTAPLAR)
Türklerde mimari / Celal Esad Arseven, Celal Esad
GENEL (1928 ÖNCESİ ARAP HARFLİ
TÜRKÇE KİTAPLAR)
Anadolu Selçukları devrinde mimari ve teyzini san’atlar / Halil Etem. [y.t.y.]
GENEL (1928 ÖNCESİ ARAP HARFLİ
TÜRKÇE KİTAPLAR)
İstanbul mimarisinde kuş evleri / Malik Aksel. 1959
GENEL (1928 ÖNCESİ ARAP HARFLİ
TÜRKÇE KİTAPLAR)
Mimar Koca Sinan / İbrahim Hakkı Konyalı. 1948
GENEL (1928 ÖNCESİ ARAP HARFLİ
TÜRKÇE KİTAPLAR)
Mimar sinan’ın eserlerinden Muradiye / Kamil Su. 1940
GENEL (1928 ÖNCESİ ARAP HARFLİ
TÜRKÇE KİTAPLAR)
Fenn-i mimari / Ali Talat, Ali Kemaleddin. 1327
HUKUK
Türk Fikir Ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Mimari Eserler Ve İlgili Yargı Kararları / Prof. Dr. Gürsel Öngören – Av. Filiz
Ceritlioğlu / Öngören Hukuk Yayınları, İstanbul, 2007
KAYNAKÇALAR
Türkiye Mimarlık Kaynakçalarının Kaynakçası
KAYNAKÇALAR
Yapı Dergisi Dizini 1996-2009
KAYNAKÇALAR
Yapı Dizin Sayı: 170-193 1996/1997
KAYNAKÇALAR
Yapı Dizin Sayı: 218/241 2000/2001
KAYNAKÇALAR
Yapı Dizin Sayı: 242 / 265 2002/2003
KAYNAKÇALAR
Yapı Dizin Sayı: 266 / 289 2004/2005
KAYNAKÇALAR
Yapı Dizin Sayı: 290 / 309 2006/2007
KAYNAKÇALAR
Yapı Dizin Sayı: 314 / 337 2008/2009
KAYNAKÇALAR
Yapı Dizin Sayı; 194/217 1998/1999
KENTSEL DÖNÜŞÜM
Afet Ve Dönüşüm Kıskacında İstanbul Ve Planlama
KENTSEL DÖNÜŞÜM
Kentsel Dönüşüm, Konut ve Arsa Politikaları Komisyon Kitabı
KORUMA
Kagir Yapılarda Koruma Ve Onarım Semineri Kitabı I
KORUMA
Kagir Yapılarda Koruma Ve Onarım Semineri Kitabi Iı
KORUMA
Kagir Yapılarda Koruma Ve Onarım Semineri Kitabi Iıı
KORUMA
Kudeb Yönetmeliği Ve Evrensel Koruma İlkeleri Çerçevesinde Bakım -Onarım İzinleri
KÜLTÜR MİRASI
Kültür Mirası Ve Müzeler Öğrenci Konferansı
KÜLTÜR MİRASI
İstanbul Çatalca İlçesi Kültür Ve Tabiat Varlıkları Envanteri
MESLEKİ KURULUŞLAR
İstanbul Serbest Mimarlar Derneği 10 Yıl Kitabı
MESLEKİ KURULUŞLAR
TMMOB Mimarlar Odası 41. Dönem Çalışma Raporu
6
MİMARLAR
Türk - İsviçre Hukukunda Mimarlık Sözleşmesi Ve Mimarın Sorumluluğu; Kaplan, İbrahim
MİMARLAR
Mimarlık Meslek Pratiği El Kitabı
MİMARLAR
Kapitalizm İnsanlık Ve Mühendislik Türkiye'de Mühendisler Ve Mimarlar - Yazar Adı : Ahmet Haşim Köse, Ahmet Öncü Ankara 2000
MİMARLAR
Mühendislik Mimarlık Öyküleri - 6 -
MİMARLAR
Mühendislik Mimarlık Öyküleri Iv - Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği (Orman Mühendisi Sümmani Can'ın Anısına)
MİMARLAR
Mühendislik Ve Mimarlık Öyküleri – 1 - Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği - Ankara 2004 - 236 Sayfa
MİMARLAR
Mühendislik Ve Mimarlık Öyküleri – 2 - Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği - Ankara 2006 - 296 Sayfa
MİMARLAR
Mühendislik Ve Mimarlık Öyküleri – 3 - Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği - Ankara 2008- 207 Sayfa
MİMARLAR
Mühendislik Ve Mimarlık Öyküleri – 5 – TMMOB2012
MİMARLAR
TMMOB 2. Ücretli Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancıları Kurultayı
MİMARLAR
Ücretli Mühendis – Mimar Şehir Plancıları Ve Çalışma Yaşamı – TMMOB – Ankara - 24 Sayfa
MİMARLAR
TMMOB Engelli Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancıları Çalıştayı
MİMARLAR
Türkiye'de Mühendis Mimar Şehir Plancısı Profil Araştırması – TMMOB - Ankara 2009 - 360 Sayfa
MİMARLAR
Iı. Mühen. Mim. Kurultayı Yer. Kurultaylarda Kab. Edi. Kar. Tas. Ve Yer. Kurultay. Sun. Ön Tar. Met. - 2003
MİMARLAR
TMMOB Mühendislik Mimarlık Kurultayı Mühendislik Ve Mimarlık Mesleki Davranış (Etik) Kuralları - Türk Mühendis Ve
Mimar Odaları Birliği - 1999
MİMARLIK TARİHİ
Mimarlık Tarihi
MİMARLIK TARİHİ
Hekatomnidler Öncesinde Karia Mimarisi; Abdulkadir Baran
PEYZAJ MİMARLIĞI
Landscape Structure Indices
PEYZAJ MİMARLIĞI
Strüktür İndeksleri
PEYZAJ MİMARLIĞI
Panel: Peyzaj Yönetimi / Gediz Deltası - TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Yönetimi - TMMOB Peyzaj Mimarları
Odası - E-Kitap - 2013 / 1 80 Sayfa
PEYZAJ MİMARLIĞI
Sürdürülebilir Kentleşme Ve Peyzaj Mimarlığı; Kentleşme Şurası 2009`Un Ardından - TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
Adana Şube Yönetimi - TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Adana Şube - E-Kitap - 2013 / 2 - 75 Sayfa
PEYZAJ MİMARLIĞI
Peyzaj Onarımı - TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Yönetimi - TMMOB Peyzaj Mimarları Odası - Antalya Şube
- E-Kitap - 2013 / 4 - 32 Sayfa
PEYZAJ MİMARLIĞI
Tasarımda Açılımlar-Kent Kültürü Ve Kimliği Tartışmaları - TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Yönetimi TMMOB Peyzaj Mimarları Odası - İstanbul Şube - E-Kitap - 2013 / 3 - 90 Sayfa
PEYZAJ MİMARLIĞI
Suya `Doğru` Bakmak - TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bartın İl Temsilciği -E-Kitap - 2013 / 5 - 75 Sayfa
PEYZAJ MİMARLIĞI
Iı. Ulusal Öğrenci Sempozyumu - TMMOB Peyzaj Mimarları Odası - 201 Sayfa - TMMOB Peyzaj Mimarları Odası - Iı. Ulusal
Öğrenci Sempozyumu 27 - 28 Nisan 2012 İTÜ-Taşkışla - E-Kitap
PEYZAJ MİMARLIĞI
Yaz Okulları 2007-2013 - E-Kitap - 192
RESTORASYON
İnşaat teknolojisi: Alçı Vitray Restorasyonu (Web Linkini Tıkladıktan Sonra Ekrana Gelen Tabloda Modül İle Arama Kısmına
Bu Adı Lütfen Yazınız)
7
RESTORASYON
Restorasyon Ve Koruma İlkeleri
RESTORASYON
I. Ulusal Taşınabilir Kültür Varlıkları Konservasyonu Ve Restorasyonu Kolokyumu
RESTORASYON
Eski Eser Binaların Yapımında Yaşanan Bürokratik Zorluklar [(2007 : İstanbul)]* (İstanbul Ticaret Odası Yayını)
RESTORASYON
Eski Eserlerin Onarımında Karşılaşılan Zorluklar, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri* (İstanbul Ticaret Odası Yayını)
RESTORASYON
Ahşap Eğitim Atölyesi 2009 Etkinlikler Kitabı
RESTORASYON
Restorasyon Ve Konservasyon Laboratuvarları
RESTORASYON
İstanbul Süleymaniye'de Ahşap Konut (İTÜ Restorasyon)
RESTORASYON
Mardin Eski Jandarma Komutanlığı Binası (İTÜ Restorasyon)
RESTORASYON
Niğde Merkez Ermeni Kilisesi (İTÜ Restorasyon)
RESTORASYON
Siyavuşpaşa Medresesi, Süleymaniye (İTÜ Restorasyon)
RESTORASYON
Restorasyon Yıllığı E-Derginin 1. Sayısına Ulaşmak İçin Tıklayınız
RESTORASYON
Restorasyon Yıllığı E-Derginin 2. Sayısına Ulaşmak İçin Tıklayınız
RESTORASYON
Restorasyon Yıllığı E-Derginin 3. Sayısına Ulaşmak İçin Tıklayınız
RESTORASYON
Restorasyon Yıllığı E-Derginin 4. Sayısına Ulaşmak İçin Tıklayınız
RESTORASYON
TOKİ Restorasyon Uygulamaları
RESTORASYON
Geleneksel Ahşap Yapı Uygulamaları
ŞEHİR PLANLAMA
Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama Ve Yapılaşma: Teknik Elemanlar İçin İçin Eğitim Kitapçığı
ŞEHİR PLANLAMA
Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama Ve Yapılaşma: Toplum Temsilcileri İçin Eğitim Kitapçığı
ŞEHİR PLANLAMA
Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama Ve Yapılaşma: Yerel Yöneticiler İçin Eğitim Kitapçığı
ŞEHİR PLANLAMA
Sempozyum: Şehirlerimizin Geleceği: Tehditler Ve Fırsatlar
ŞEHİR PLANLAMA
Kentleşme Şurası 2009
ŞEHİR PLANLAMA
Mekansal Planlama Sistemi ve Kurumsal Yapılanma Komisyon Kitabı
ŞEHİR PLANLAMA
Kentsel Teknik Altyapı ve Ulaşım Komisyon Kitabı
ŞEHİR PLANLAMA
Kentsel Miras, Mekan Kalitesi ve kentsel Tasarım Komisyon Kitabı
ŞEHİR PLANLAMA
İklim Değişikliği, Ekolojik Denge, Enerji verimliliği ve Kentleşme Komisyon Kitabı
ŞEHİR PLANLAMA
Kentsel Yoksulluk, Göç ve Sosyal Politikalar Komisyon Kitabı
ŞEHİR PLANLAMA
Bölgesel Eşitsizlik, Yerel kalkınma ve Rekabet Edebilir Kentler Komisyon Kitabı
8
ŞEHİR PLANLAMA
Kentlilik Bilinci, Meslek Etiği, Kültür ve Eğitim Komisyon Kitabı
ŞEHİR PLANLAMA
Yerel Yönetimler, Katılımcılık ve Kentsel Yönetim Komisyon Kitabı
ŞEHİR PLANLAMA
Faculty of ArchitectureUrban and Regional Planning Department 2012
ŞEHİR PLANLAMA
Göç, Kentleşme Ve Aidiyet Ekseninde Esenler’i Anlamak
ŞEHİR PLANLAMA
İstanbul Kent Almanağı 2012
ŞEHİR PLANLAMA
Belirsizlik Ortamında İstanbul'un Planlama Gündemi
ŞEHİR PLANLAMA
Çalıştay: İdari Sınırların Planlama Politikalarına Etkileri Ve İstanbul Metropoliten Alanı'nda değişen İlçe Sınırları
ŞEHİR PLANLAMA
Galataport
ŞEHİR PLANLAMA
İstanbul'da Büyük Projeler
ŞEHİR PLANLAMA
Kriz Ve İstanbul
ŞEHİR PLANLAMA
Bodrum Yarımadası'nın Çevresel Ve Yapısal Geleceği Sempozyumu - TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu - Bodrum
2008 - 563 Sayfa
ŞEHİR PLANLAMA
Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu - TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu - Bursa 2009-414 Sayfa
ŞEHİR PLANLAMA
Diyarbakır Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı - TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu -Diyarbakır 2009 - 264 Sayfa
ŞEHİR PLANLAMA
İZMİR 2. KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI 2013
ŞEHİR PLANLAMA
İzmir Kent Sempozyumu - TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu - İzmir 2009
ŞEHİR PLANLAMA
Nasıl Bir Kent? Nasıl Bir Yerel Yönetim? - Ankara 2009 - 28 Sayfa
ŞEHİR PLANLAMA
TMMOB Adana Kent Sorunları Raporu - TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu - Adana 2009 - 40 Sayfa
ŞEHİR PLANLAMA
TMMOB Adana Kent Sorunları Sempozyumu - TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu - Adana 2008 - 432 Sayfa
ŞEHİR PLANLAMA
TMMOB Ankara Kent Sorunları Sempozyumu - Ankara 2008
ŞEHİR PLANLAMA
TMMOB Aydın Kent Sempozyumu 2009 - TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu - Aydın 2009 277 Sayfa
ŞEHİR PLANLAMA
TMMOB Bodrum Yarımadası'nın Çevresel Ve Yapısal Geleceği Sempozyumu Sonuç Bildirgeleri -TMMOB Bodrum İlçe
Koordinasyon Kurulu - Bodrum 2008 - 64 Sayfa
ŞEHİR PLANLAMA
TMMOB Bursa Kentine Çözümler Sempozyum Bildiriler Kitabı - TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu - Bursa 2007 - 356
Sayfa
ŞEHİR PLANLAMA
TMMOB Çanakkale Kent Sempozyumu
ŞEHİR PLANLAMA
TMMOB Eskişehir Kent Sorunları Sempozyumu - Eskişehir 2008 - 280 Sayfa
ŞEHİR PLANLAMA
TMMOB Hatay Kent Sempozyumu
ŞEHİR PLANLAMA
Hatay Kent Sempozyumu
ŞEHİR PLANLAMA
TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu Bildiriler - TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu - İstanbul 2007 - 600 Sayfa
9
ŞEHİR PLANLAMA
TMMOB Karasu Kıyı Alanı Kıyı Daralması Raporu
ŞEHİR PLANLAMA
TMMOB Mersin Kent Sempozyumu -TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu - Mersin 2008 - 274 Sayfa
ŞEHİR PLANLAMA
TMMOB Samsun Kent Sempozyumu
ŞEHİR PLANLAMA
Van Kent Sempozyumu - TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu - Van 2009
ŞEHİR PLANLAMA
TMMOB Bursa 4. Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı
ŞEHİR PLANLAMA
TMMOB İzmir Kent Sempozyumu Fotoğraflarda İzmir Fotoğraf Yarışması - TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu - İzmir
2009 - 28 Sayfa
ŞEHİR PLANLAMA
Yerel Yönetimlere Dönüşüm Sempozyumu 2007 - Ankara 2007
TEKNİK İŞLER
Sanat Ve Tasarım: Ölçekli Kesit-Detay Çizimleri
TEKNİK İŞLER
Sanat Ve Tasarım: Ölçekli Kesit-Detay Çizimleri
TEKNİK İŞLER - ALÇI VİTRAY
RESTORASYONU
İnşaat teknolojisi: Alçı Vitray Restorasyonu (Web Linkini Tıkladıktan Sonra Ekrana Gelen Tabloda Modül İle Arama Kısmına
Bu Adı Lütfen Yazınız)
TEKNİK İŞLER - ÖLÇEKLİ KESİT-DETAY
ÇİZİMLERİ
Sanat Ve Tasarım: Ölçekli Kesit-Detay Çizimleri
TEKNİK İŞLER - ÖLÇEKLİ KESİT-DETAY
ÇİZİMLERİ"
Sanat Ve Tasarım: Ölçekli Kesit-Detay Çizimleri
TESİSAT
Mimarın Tesisat El Kitabı
TİCARİ YAPILAR
Ticari Yapılar
TURİZM YAPILARI
Turizm ve rekreasyon yapıları
YAPI TEKNOLOJİSİ
“Platform İçin Yol Haritası”, Tuğçe Selin Tağmat, Türkçe (Ppt), Tytp Koordinatörü, TMMOB Mimarlar Odası (Sunuşlar)
YAPI TEKNOLOJİSİ
“Platform Ve Araştırma”, Arzu Gönenç Sorguç, Türkçe (Ppt), Yrd. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık
Bölümü (Sunuşlar)
YAPI TEKNOLOJİSİ
“Platform Ve Yapı Araştırma Derneği”, Bülent Yalazı, Türkçe (Ppt), Şube Müdürü, TC Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı Yapı
İşleri Genel Müdürlüğü (Sunuşlar)
YAPI TEKNOLOJİSİ
Avrupa Yapı Teknoloji Platformu (Ectp) Yıllık Konferansı 19-20 Kasım 2007, Amsterdam-Hollanda , Mimarlar Odası Raporu
Türkçe (Pdf) (Toplantı Raporları)
YAPI TEKNOLOJİSİ
Avrupa Yapı Teknoloji Platformu (Ectp) Yıllık Konferansı 21-22 Kasım 2006, Versay-Fransa Mimarlar Odası Raporu Türkçe
(Pdf) (Toplantı Raporları)
YAPI TEKNOLOJİSİ
Avrupa Yapı Teknolojisi Platformu (The European Construction Technology Platform), Adrian M Joyce, Ace Baş
Danışmanı, Brüksel, İngilizce (Ppt) (Sunuşlar)
YAPI TEKNOLOJİSİ
Enable Projesi , Yapı Teknolojisi Platformu Atölye Sunuşları 13 Ekim 2006, Mimarlar Odası Genel Merkezi, Ankara
(Sunuşlar)
Download

E-Kitaplar Mimarlık