Download

1. Basit faiz hesaplayan bir C programı yazınız. 2. Yarıçapı