PEDEGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI
DERS MUAFİYET TABLOSU
Adı Soyadı
:
Mezun Olduğu yada Devam ettiği üniversite :
Mezun Olduğu yada Devam ettiği alan
:
ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTEMİZDE EŞDEĞER SAYILAN
VE MUAF OLMASI UYGUN GÖRÜLEN
DERS/DERSLER
AKTS
Kredi Ders
si
Kodu
Ders
Kodu
Ders Adı
PFD101
Eğitim Bilimine Giriş
2
PFD 103
2
PFD 105
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı
PFD 109
Eğitim Psikolojisi
2
PFD 102
Özel Öğretim Yöntemleri
3
PFD 104
Sınıf Yönetimi
2
PFD 106
Öğretmenlik Uygulaması
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
5
PFD 108
ÖĞRENCİNİN ÖNCEKİ ÖĞRENİMİNDE ALMIŞ OLDUĞU
EŞDEĞERLİĞİ İSTENEN DERS/DERSLER
Ders Adı
3
2
PFS1 - -
2
PFS1 - -
2
PFS1 - -
2
PFS1 - -
2
PFS1 - -
2
PFS1 - -
2
PFS1 - -
2
*Tabloda boşluk olan yerlere aşağıdaki linkteki seçmeli derslerden hangisinden muaf
olunabilecekse onların eklenmesi gerekmektedir.
http://www.akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/webfolders/topics/Formasyon%20D
ersleri.pdf
* Öğrencinin transkriptinde bulunan Başarı Notu harf ise harf,
dörtlük ise dörtlük, yüzlük ise yüzlük olarak girilmesi gerekmektedir.
AKTS
Kredisi
Başarı
Notu
Download

FORMASYON DERS MUAFİYET TABLOSU