Adı Soyadı:…………………..
539194
FEDA=4672
8.
1.Yukarıdaki kutuda her bir harf karşıdaki
rakama denk geliyorsa ‘’DAFFE’’
kelimesiyle hangi sayı oluşur?
Yukarıdaki sayının on binler basamağında
rakamın basamak ve sayı değerleri farkı kaçtır
?
A. 72446
A.30003
B.64227
C.62447 D.27446
Yukarıdaki sayımız tek sayı ise noktalı
yere yazılacak sayıların toplamı kaçtır?
A.31
B.16
2
5
C. 14
11
B.34
23
5,
C.50
9.Yukarıdaki rakamlarla aşağıdaki istenilen
sayıları oluşturunuz.
En Büyük Çift sayı
D.28
…
3.Noktalı yere gelecek sayı kaçtır?
A.46
D.47
9865
5689
B
9856
5698
C
9856
5689
D 5689
9865
7, 6, 9
10.Rakamları farklı dört basamaklı
en büyük çift sayı kaçtır?
.
A.4077
A.9998
B.4086
C.3996 D.2967
5 on binlik, 6 binlik, 3 yüz binlik, 4 onluk
Yukarıdaki sayı kaçtır?
A.5634
6.
+
B.650340 C.65340 D.356040
4 6
28
74 5
A.15
B.14
Yandaki toplama
işlemine göre yıldız ile
kutunun toplamı
kaçtır?
C.18
B.9878
C.9996
D.9876
5647, 10235, 456965, 3456
Yukarıdaki sayıları büyükten küçüğe
sembollerle sıralayınız.
A.
B.
C.
D.
456965 < 10235 < 5647 < 3456
456965 > 10235 >5647 < 3456
456965 >10235 >5647 >3456
3456 < 5647< 10235 < 456965
F
B
D.16
D
7.Yukarıdaki sayının onlar ve binler
basamağı yer değiştirirse sayımız ne kadar
büyür?
B.7200
11.
A
750865
A.5950
En Küçük Tek Sayı
A
4.Yukarıdaki rakamlardan oluşturulacak en
büyük çift sayı ile en küçük tek sayının
farkı kaçtır?
5.
C.599995 D.8991
6, 5, 8 , 9
675.. >6755
2.
B.29997
C.5900 D.5940
C
12.Yukarıdaki geometrik şekilde ABCD
dikdörtgendir.ADF açısı 28 derecedir.Buna
göre BFD açısı kaç derecedir?
A.52
B.62
C.108
D.118
18.Yukarıdaki noktalı yerlere yazılacak
sayıların toplamı kaçtır?
A.107
…856 < 7856
13.
B.108
C.98
D. 105
19.
Yukarıda sayı dört basamaklı ise noktalı
yere yazılacak rakamların toplamı kaçtır?
A.30
B. 15
C.29
4-7-0-2-6 rakamlarının tümü kullanılarak
yazılabilen beş basamaklı en büyük tek sayı ile en
küçük çift sayının farkı kaçtır?
A)34.788
B)43.731
C43.730
C)34.787
D. 21
8cm
20.
137 > A+39
A yerine yazılacak en büyük sayı kaçtır?
A.87
14.Resimdeki arı bal yapmak için güle
konacaktır.Buna göre kaç cm yol gider?
B.97
C.98
5, 0,
D.88
4 ,6
21.
A.134 cm
B.17 cm
C.136cm D.128
Yukarıdaki rakamlardan yazılacak
5 binden küçük en büyük sayı ile 4 binden
büyük en küçük sayının toplamı kaçtır?
G
H
A.8706
L
15.Yukarıdaki şekilde açı hangi şekilde
isimlendirilmez?
A. H
B.GHL
B.8999
C.9011
D.9000
A.9009
B. 405628 C.406528 D.465028
83
76
70
63
…
D.6782
B.16802 C.160802 D.602160
389561
Yukarıdaki sayıda , sayısal değeri en büyük
olan basamağın basamak ve sayı değeri
farkı kaçtır?
17.Yukarıdaki çözümlenmiş sayı kaçtır?
89
A.80216
23.
5x1000+ 2x10+ 4x100000+ 8x1+6x100
A.52486
C.8715
22.Birler bölüğü :802 , binler bölüğü :16
olan sayı kaç.tır?
C. GLH D < H
16.Dört basamaklı en büyük çift sayı ile üç
basamaklı rakamları farklı en büyük tek
sayının farkı kaçtır?
A.9001
B.9696
…
B.79992
C.8991
D.495
Download

doğal sayılar testi - izzethekin.fevziozbey.k12.tr