3 Aylık Dönemsel Büyümenin Değişimi (GSYH Sabit Fiyatlar - %)
4,4
4,3
4,5
2,9
1,4
2,9
1,6
13 / I
11/I
12/I
-2,9
3,3
9,1
8,4
5,3
10/I
-7,8
-7
-14,7
-12
-18
12,1
9,2
10,2
5,9
09/I
2,6
-2,8
0,9
4,2
08/I
07/I
06/I
0
-6
7
3,8
3,2
5,7
8,1
5,9
7,6
6
6,3
7,7
12
9,7
9,8
12,2
18
8,5
Tarım, ormancılık ve balıkçılık
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı
Su temini, kanalizasyon atık yönetimi
İnşaat
Toptan ve perakende ticaret
Ulaştırma ve depolama
Konaklama ve yiyecek hizmetleri
Bilgi ve iletişim
Finans ve sigorta faaliyetleri
Gayrimenkul faaliyetleri
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
İdari ve destek hizmet faaliyetleri
Kamu yönetimi ve savunma, zorunlı sosyal güvenlik
Eğitim
Sağlık işleri ve sosyal hizmetler
Kültür , sanat, eğlence ve spor
Diğer hizmet faaliyetleri
Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri
Sektörler Toplamı
Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri
Vergi-Sübvansiyon
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)
III.Dönem
2012
2013
3,4
0,9
-5,1
-4,1
-0,2
4,9
-3,4
3,8
3,7
5,3
1,5
6,2
0,0
6,2
0,5
4,4
6,5
5,7
2,0
3,8
3,8
12,7
2,0
2,4
6,6
6,9
3,7
5,8
4,1
4,2
4,6
4,4
5,3
4,7
0,2
3,7
1,5
3,1
5,5
6,1
1,6
5,6
3,5
17,4
0,9
5,0
1,3
4,4
05/I
Dönem/İktisadi faaliyet kolları
Harcamalar Yönetimiyle GSYH Gelişme Hızı
(1998 Yılı Fiyatları ile)
HARCAMALAR
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
Yerleşik Hanehalklarının Tüketimi
Yerleşik ve Yerleşik Olmayan Hanehalklarının Yurtiçi Tüketimi
Yerleşik Olmayan Hanehalklarının Yurtiçi Tüketimi
Yerleşik Hanehalklarının Yurtdışı Tüketimi
Devletin Nihai Tüketim Harcamaları
Maaş, Ücret
Mal ve Hizmet Alımları
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu
Kamu Sektörü
Makine- Teçhizat
İnşaat
Özel Sektör
Makine- Teçhizat
İnşaat
Mal ve Hizmet İhracatı
Mal ve Hizmet İthalatı
2012-IV.dönem 2013-IV.dönem
1,3
4,4
-0,2
5,3
1,0
4,8
24,2
-1,6
5,8
12,4
8,5
6,8
4,2
4,0
11,1
8,3
-1,7
6,4
23,1
11,5
49,8
-12,7
9,0
29,2
-7,0
4,9
-10,0
8,6
-0,9
-2,0
16,1
-1,5
6,4
9,3
Download

GSYH-2013-Q4-ppt