GSYİH'NIN SEKTÖREL DAĞILIMI VE GSMH
(TL)
2008
Cari
Sabit
2009
Sabit
Cari
Sektörler
1. Tarım
1.1. Bitkisel
1.2. Hayvancılık
1.3. Ormancılık
1.4. Balıkcılık
2. Sanayi
2.1. Taşocakçılığı
2.2. İmalat Sanayii
2.3. Elektrik-Su
3. İnşaat
4. Ticaret-Turizm
4.1. Toptan ve Perakende Ticaret
4.2. Otelcilik ve Lokantacılık
5. Ulaştırma-Haberleşme
5.1. Ulaştırma
5.2. Haberleşme
6. Mali Müesseseler
7. Konut Sahipliği
8. Serbest Meslek ve Hizmetler
8.1. Serbest Meslekler
8.2. Üniversiteler
9. Kamu Hizmetleri
10. İthalat Vergileri
11. GSYİH(p.f.)
12. Net Dış Alem Faktör Gelirleri
GSMH(p.f.)
259,154,100.9
137,725,583.2
105,088,421.9
890,117.9
15,449,977.9
542,766,477.2
42,297,366.5
202,736,045.2
297,733,065.5
362,216,034.6
721,709,047.4
491,869,791.6
229,839,255.8
614,527,377.1
358,216,974.6
256,310,402.5
357,835,272.5
175,938,464.6
525,208,660.7
303,951,376.5
221,257,284.2
1,103,967,143.1
416,585,101.4
5,079,907,679.4
48,426,455.0
5,128,334,134.4
938.1
423.8
434.0
19.5
60.8
1,457.6
58.8
1,104.3
294.5
2,049.0
2,524.8
2,123.7
401.1
1,456.2
1,250.9
205.3
548.7
678.3
1,600.9
612.8
988.1
1,906.1
1,497.8
14,657.4
139.7
14,797.2
2008
Nüfus
Ort. Dolar Kuru
GSMH (milyon $)
Kişi Başına GSMH ($)
Kaynak: Devlet Planlama Örgütü
/FG-MK
247,283.0
1.2835
3,995.6
16,158.0
300,616,430.7
154,210,929.2
127,678,531.2
724,255.4
18,002,714.9
516,727,436.0
35,529,787.9
171,815,806.2
309,381,841.9
346,383,111.8
766,293,097.7
484,110,428.6
282,182,669.0
597,262,858.8
369,283,111.7
227,979,747.0
388,421,732.4
202,491,463.9
609,293,196.4
317,525,013.8
291,768,182.6
1,201,228,086.4
447,601,464.0
5,376,318,878.0
38,961,820.8
5,415,280,698.8
1,014.8
476.1
461.1
15.0
62.6
1,324.5
49.7
986.1
288.7
1,670.8
2,304.6
1,881.8
422.7
1,415.3
1,202.2
213.0
558.0
703.8
1,655.9
577.6
1,078.3
1,810.3
1,392.0
13,850.0
100.4
13,950.4
2009
Büyüme (%)
1.45
-1.1
11.0
9.4
251,432.0
1.5461
3,502.5
13,930.0
Büyüme Hızı(%)
Cari
Sabit
16.0
12.0
21.5
-18.6
16.5
-4.8
-16.0
-15.3
3.9
-4.4
6.2
-1.6
22.8
-2.8
3.1
-11.1
8.5
15.1
16.0
4.5
31.9
8.8
7.4
5.8
-19.5
5.6
8.2
12.3
6.2
-23.1
3.0
-9.1
-15.5
-10.7
-2.0
-18.5
-8.7
-11.4
5.4
-2.8
-3.9
3.8
1.7
3.8
3.4
-5.7
9.1
-5.0
-7.1
-5.5
-28.1
-5.7
2010
Büyüme (%)
1.68
20.5
-12.3
-13.8
255,094.0
1.5063
3,750.6
14,703.0
Büyüme (%)
1.46
-2.6
7.1
5.5
Cari
330,292,725.0
169,949,105.9
137,399,163.3
897,839.6
22,046,616.2
552,836,167.3
35,628,354.3
130,888,723.8
386,319,089.2
312,118,707.4
900,033,652.9
598,030,024.3
302,003,628.5
525,213,182.4
382,495,159.8
142,718,022.7
404,370,969.7
220,581,154.0
652,317,269.0
333,304,042.4
319,013,226.6
1,180,064,551.9
536,308,506.4
5,614,136,886.0
35,398,050.0
5,649,534,936.0
2010
Sabit
1,116.4
555.1
482.2
18.0
61.2
1,321.9
49.7
970.0
302.2
1,734.6
2,726.9
2,286.3
440.6
1,132.5
1,049.5
83.0
559.6
731.7
1,567.7
594.0
973.7
1,817.9
1,651.5
14,360.8
90.5
14,451.3
Büyüme Hızı(%)
Cari
Sabit
9.9
10.2
7.6
24.0
22.5
7.0
0.3
-23.8
24.9
-9.9
17.5
23.5
7.0
-12.1
3.6
-37.4
4.1
8.9
7.1
5.0
9.3
-1.8
19.8
4.4
-9.1
4.3
10.0
16.6
4.6
20.0
-2.2
-0.2
0.0
-1.6
4.7
3.8
18.3
21.5
4.2
-20.0
-12.7
-61.0
0.3
4.0
-5.3
2.8
-9.7
0.4
18.6
3.7
-9.9
3.6
Payı %
2008 2009 2010
5.1
2.7
2.1
..
0.3
10.7
0.8
4.0
5.9
7.1
14.2
9.7
4.5
12.1
7.1
5.0
7.0
3.5
10.3
6.0
4.4
21.7
8.2
100.0
1.0
101.0
5.6
2.9
2.4
..
0.3
9.6
0.7
3.2
5.8
6.4
14.3
9.0
5.2
11.1
6.9
4.2
7.2
3.8
11.3
5.9
5.4
22.3
8.3
100.0
0.7
100.7
5.9
3.0
2.4
..
0.4
9.8
0.6
2.3
6.9
5.6
16.0
10.7
5.4
9.4
6.8
2.5
7.2
3.9
11.6
5.9
5.7
21.0
9.6
100.0
0.6
100.6
Download

Nüfus Ortalama Dolar Kuru, Gayri Safi Milli Hasıla