Download

Nüfus Ortalama Dolar Kuru, Gayri Safi Milli Hasıla