2014 yılı ikinci çeyrek GSYH büyüme verileri beklentilerin bir miktar altında kaldı. 2014 yılı ikinci çeyrek
GSYH büyümesi (sabit fiyatlarla) %2,1 olarak gerçekleşirken beklenti olan %2,65 seviyesinin altında kaldı.
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH yıllık büyüme %2,4 olarak açıklanırken mevsim ve takvim etkisinden
arındırılmış GSYH ise yıllık %0,5 oranında düşmüş oldu.
TÜİK verilerine göre Türkiye’nin 2014 ikinci çeyrek GSYH verisi sabit fiyatlarla 30,8 milyar TL olarak
gerçekleşti.
Kişi başına GSYH ise dolar bazında 10.807 dolar seviyesine yükselmiş oldu.
Harcamalar yöntemi ile GSYH büyüme hızları incelendiğinde 2014 yılı ikinci çeyreğinde hanehalkı nihai
tüketim harcamaları %0,4, devletin nihai tüketim harcamaları %2,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu %3,5 ve mal ve hizmet ihracatı ise %5,5 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet ithalatı ise %-4,6 olarak
gerçekleşmiştir.
Orta Vadeli Mali Plan’a göre Türkiye’nin 2014 yılsonu büyüme hedefi %4,0 ve sonraki iki yıl için ise %5,0
olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk çeyreği baz alındığında büyüme oranı %4,7 olarak gerçekleşmişti.
2014 yılının ilk yarısı baz alındığında bir önceki yılın ilk yarısına göre büyüme oranının %3,3 seviyesinde
kalarak %4,0 olan yılsonu hedefinin bir miktar altında bir seyir izlendiği görülmektedir.
Tel
: 0216 250 53 00
Faks : 0216 634 17 00
www.asyayatirim.com.tr
TÜİK BÜLTENİ
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2014
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri sabit fiyatlarla %2,1 arttı
Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla tahmini, 2014 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit
fiyatlarla %2,1’lik artışla 30 803 Milyon TL oldu.
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri cari fiyatlarla %9,7 arttı
Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla tahmini, 2014 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre cari
fiyatlarla %9,7’lik artışla 423 921 Milyon TL oldu.
İmalat sanayi, 2014 yılı ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %12,3’lük artışla 69 305 Milyon TL, sabit fiyatlarla %2,0 ’lık artışla
7 835 Milyon TL oldu.
Finans ve sigorta faaliyetleri, 2014 yılı ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %8,0’lık azalışla 12 545 Milyon TL, sabit fiyatlarla
%7,1’lik artışla 3 710 Milyon TL oldu.
GSYH 2013 yılında cari fiyatlarla 1 565 181 Milyon TL oldu
GSYH değeri 2013 yılında cari fiyatlarla %10,5 artışla 1 565 181 Milyon TL, sabit fiyatlarla %4,1 artışla 122 476 Milyon TL
oldu.
Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri 2013 yılında cari fiyatlarla 20 580 TL, ABD doları cinsinden 10 807 Dolar olarak
hesaplandı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH bir önceki çeyreğe göre % 0,5 azaldı
Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH değeri 2014 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
% 2,4’lük artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre % 0,5 azaldı.
Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları sabit fiyatlarla %0,4 arttı
Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamalarının değeri 2014 yılı ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %6,1’lik artışla 292
388 Milyon TL, sabit fiyatlarla %0,4’lük artışla 19 902 Milyon TL oldu.
Devletin nihai tüketim harcaması sabit fiyatlarla %2,4 arttı
Devletin nihai tüketim harcaması değeri 2014 yılı ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %7,6’lık artışla 61 008 Milyon TL, sabit
fiyatlarla %2,4’lük artışla 3 277 Milyon TL oldu.
Gayri safi sabit sermaye oluşumu sabit fiyatlarla %3,5 azaldı
Gayri safi sabit sermaye oluşumu değeri 2014 yılı ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %10,1’lik artışla 90 500 Milyon TL, sabit
fiyatlarla %3,5’lik azalışla 7 536 Milyon TL oldu.
Mal ve hizmet ihracatı sabit fiyatlarla %5,5 arttı
Mal ve hizmet ihracatı değeri 2014 yılı ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %20,8’lik artışla 118 769 Milyon TL, sabit fiyatlarla
%5,5’lik artışla 8 557 Milyon TL oldu.
Mal ve hizmet ithalatı sabit fiyatlarla %4,6 azaldı
Mal ve hizmet ithalat değeri 2014 yılı ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %8,5’lik artışla 139 873 Milyon TL, sabit fiyatlarla
%4,6’lık azalışla 8 950 Milyon TL oldu.
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 10 Aralık 2014’tür.
Kaynak: Tüik Bülteninden direkt alıntıdır.
http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16193
UYARI: Bu rapordaki veriler güvenirliliğine inanılan kaynaklardan derlemiş olup, yapılan
yorumlar sadece ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Sadece
burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir
ve bu bilgiler, herhangi bir yatırım aracı için olumlu/olumsuz bir vaat içermemektedir. Bu
raporun ilgili yatırım konusunda her türlü veriyi içerdiği düşünülmemelidir. Bu raporda yer alan
yorumlar,
tavsiyeler
ve
diğer
bütün
bilgiler;
yatırım
danışmanlığı
kapsamında
değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu veriler, yaşanacak olan gelişmeler çerçevesinde
yatırımcıya haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan
yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bunlara ilaveten, Asya
Yatırım, raporların internet üzerinden e-mail yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı
gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına
gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.
Download

GSYH RAPORU - 10 Eylül 2014 Çarşamba