2015 YILI ERZURUM ÖĞRETMENEVİ ve ASO MÜDÜRLÜĞÜ ÖNGÖRÜLEN OTEL FİYATLARI
ÇİFT KİŞİLİK ODA TEK YATAK ÜCRETİ
ÜYE
“
“
KAMU PERSONELİ
“
“
MİSAFİR
TEK KİŞİLİK ODA
YATAK ÜCRETİ
ÜYE
“
“
KAMU PERSONELİ
“
“
MİSAFİR
DABL AİLE ODASI
ODA ÜCRETİ
ÜYE
“
“
KAMU PERSONELİ
“
“
MİSAFİR
DABL+TEK YATAK AİLE ODASI ÜCRETİ
ÜYE
“
“
KAMU PERSONELİ
“
“
MİSAFİR
SUİT ODA
ODA ÜCRETİ
ÜYE
“
“
KAMU PERSONELİ
“
“
MİSAFİR
2015 YILI İÇİN %10 ZAM UYGULANMIŞTIR.
Cemalettin ER
BAŞKAN
Adem KÖSE
ÜYE
Yavuz ULUSOY
ÜYE
2014 fiyatları 2015 %10 zamlı
fiyatlar
35
38.50
44
48.40
52,5
57.75
44
48.40
55
60.50
66
72.60
75
82.50
95
104.50
113
124.30
91
100.10
113
124.30
136
149.60
105
115.50
131
144.10
157.25
172.97
2015 Öngörülen
konaklama fiyatları
38.50
48.50
58.00
48.50
60.50
72.50
82.50
104.50
124.50
100.00
124.50
150.00
115.50
144.00
173.00
Nihat KÜLTÜR
ÜYE
Bekir YARAR
ÜYE
Nuray AKSU
ÜYE
BAKANLIK GÖREVLİLERİ 2013 YILI ÜCRET TARİFESİ
Ek gös.8000 ve
daha yukarısı
Ek gös.5800 dahil
8000 hariç olanlar
Ek göstergesi
3000 dahil 5800
hariç olanlar
Aylık kadro
derecesi1-4 arası
olanlar
Aylık kadro
derecesi 5 -15
arası olanlar
Tüm bakanlık
müfettişleri
İç denetim
Müfettişleri
51,00
47,00
42,00
36,50
35,50
70,00
57,00
NOT: 2012 yılından 2013 yılına konaklama artışları 2013 deki H cetvellerindeki oransal artışlar dikkate alınarak yapılmıştır.
Aylık:
TÜFE: % 0,18
ÜFE: - % 0,97
Yıllık:
TÜFE: % 9,15
ÜFE: % 8,36
2014 Kasım Ayı Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranlarının Ayrıntıları:
TÜFE: Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,18 arttı
TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,15 ve on iki aylık
ortalamalara göre %8,80 artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış %4,11 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti
Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında %0,86, lokanta ve otellerde %0,63, eğitimde %0,25, gıda ve alkolsüz
içeceklerde %0,24 artış gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,79 ile ulaştırma oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde %1,32, haberleşmede %0,13, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,10
düşüş gerçekleşti.
Yıllık en fazla artış %14,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre lokanta ve oteller (%14,32), giyim ve ayakkabı (%9,71), sağlık (%9,33), çeşitli mal ve hizmetler (%8,82) artışın yüksek olduğu
diğer ana harcama gruplarıdır.
Aylık en yüksek artış %0,98 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)’de oldu
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %9,63 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale)
bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %10,20 ile TR51 (Ankara) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %9,50 ile TR31 (İzmir)
bölgesinde gerçekleşti.
Kasım 2014’te endekste kapsanan 432 maddeden; 52 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 273 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 107 maddenin
ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
Yİ-ÜFE: Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %0,97 düştü
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,97 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,18 artış, bir önceki yılın aynı ayına
göre %8,36 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %10,32 artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %1,65 düşüş, imalat sanayi sektöründe %0,84 düşüş, elektrik ve gaz
sektöründe %2,19 düşüş ve su sektöründe %1,78 artış olarak gerçekleşti.
En yüksek aylık artış ağaç ve mantar ürünlerinde gerçekleşti
Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) (%1,81), suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
(%1,78), içecekler (%1,62) alt sektörleridir. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri (%-8,27), ham petrol ve doğal gaz (%-8,23) ve diğer mamul eşyalar (%-3,40) bir
ay önceye göre endekslerin en fazla gerilediği alt sektörler oldu.
Ana sanayi gruplarında en yüksek artış dayanıksız tüketim malında gerçekleşti
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2014 yılı Kasım ayında en yüksek aylık ve en yüksek yıllık artış dayanıksız tüketim mallarında gerçekleşti.
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Download

2014 Konaklama Fiyat Listesi